Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata Administrative Vlore, Dorezimi i vendimeve te themelit (4 mujori i tretë) 2017

wdt_ID Nr Vendimi Nr regjistri Date Vendimi Afati I Dorezimit Kohezgjatja e dorezimit Afati tej 7 ditesh Gjyqtari
1 1.115 1.344 06.09.2017 11.09.2017 5 Astrit Sheme
2 1.116 1.529 07.09.2017 11.09.2017 4 Astrit Sheme
3 1.117 1.465 07.09.2017 11.09.2017 4 Astrit Sheme
4 1.118 1.406 08.09.2017 11.09.2017 3 Bevis Shehaj
5 1.119 1.095 08.09.2017 Bevis Shehaj
6 1.120 1.128 08.09.2017 11.09.2017 3 Bevis Shehaj
7 1.121 1.025 08.09.2017 Bevis Shehaj
8 1.122 46 08.09.2017 18.09.2017 10 3 Bevis Shehaj
9 1.123 1.400 11.09.2017 11.09.2017 0 Astrit Sheme
10 1.124 1.468 11.09.2017 Bevis Shehaj
11 1.125 1.398 11.09.2017 11.09.2017 0 Ken Dhima
12 1.126 1.272 12.09.2017 14.09.2017 2 Astrit Sheme
13 1.127 1.158 12.09.2017 14.09.2017 2 Astrit Sheme
14 1.128 1.264 12.09.2017 19.09.2017 7 0 Bevis Shehaj
15 1.129 1.201 12.09.2017 Bevis Shehaj
16 1.130 675 12.09.2017 18.09.2017 6 Gentiana Xhelili
17 1.131 1.412 12.09.2017 18.09.2017 6 Gentiana Xhelili
18 1.132 1.427 13.09.2017 14.09.2017 1 Astrit Sheme
19 1.133 1.371 13.09.2017 20.09.2017 7 0 Astrit Sheme
20 1.134 1.354 13.09.2017 20.09.2017 7 0 Astrit Sheme
21 1.135 1.405 13.09.2017 20.09.2017 7 0 Astrit Sheme
22 1.136 942 13.09.2017 20.09.2017 7 0 Bevis Shehaj
23 1.137 1.053 13.09.2017 15.09.2017 2 Bevis Shehaj
24 1.138 951 13.09.2017 13.09.2017 0 Ken Dhima
25 1.139 898 14.09.2017 20.09.2017 6 Astrit Sheme
26 1.140 1.164 14.09.2017 20.09.2017 6 Gentiana Xhelili
27 1.141 1.186 14.09.2017 25.09.2017 11 4 Bevis Shehaj
28 1.142 1.536 14.09.2017 21.09.2017 7 0 Bevis Shehaj
29 1.143 1.540 14.09.2017 21.09.2017 7 0 Bevis Shehaj
30 1.144 1.187 14.09.2017 19.09.2017 5 Ken Dhima
31 1.145 1.197 14.09.2017 20.09.2017 6 Gentiana Xhelili
32 1.146 1.306 14.09.2017 20.09.2017 6 Gentiana Xhelili
33 1.147 1.314 14.09.2017 20.09.2017 6 Gentiana Xhelili
34 1.148 1.241 15.09.2017 21.09.2017 6 Gentiana Xhelili
35 1.149 1.169 15.09.2017 21.09.2017 6 Gentiana Xhelili
36 1.150 1.290 15.09.2017 21.09.2017 6 Gentiana Xhelili
37 1.151 564 18.09.2017 03.11.2017 46 39 Ken Dhima
38 1.152 1.411 18.09.2017 18.09.2017 0 Ken Dhima
39 1.153 1.138 18.09.2017 18.09.2017 0 Ken Dhima
40 1.154 1.284 18.09.2017 25.09.2017 7 0 Gentiana Xhelili
41 1.155 1.250 19.09.2017 19.09.2017 0 Ken Dhima
42 1.156 1.093 19.09.2017 19.09.2017 0 Ken Dhima
43 1.157 980 19.09.2017 28.09.2017 9 2 Bevis Shehaj
44 1.158 1.141 19.09.2017 02.10.2017 13 6 Bevis Shehaj
45 1.159 1.012 19.09.2017 25.09.2017 6 Astrit Sheme
46 1.160 1.336 20.09.2017 25.09.2017 5 Astrit Sheme
47 1.161 1.335 20.09.2017 21.09.2017 1 Ken Dhima
48 1.162 1.424 20.09.2017 21.09.2017 1 Ken Dhima
49 1.163 1.170 21.09.2017 Ken Dhima
50 1.164 1.242 21.09.2017 26.09.2017 5 Ken Dhima
51 1.165 1.229 21.09.2017 Ken Dhima
52 1.166 1.345 21.09.2017 28.09.2017 7 0 Gentiana Xhelili
53 1.167 1.452 21.09.2017 28.09.2017 7 0 Gentiana Xhelili
54 1.168 1.326 21.09.2017 28.09.2017 7 0 Gentiana Xhelili
55 1.169 1.402 22.09.2017 29.09.2017 7 0 Gentiana Xhelili
56 1.170 1.195 22.09.2017 29.09.2017 7 0 Gentiana Xhelili
57 1.171 1.346 25.09.2017 17.10.2017 22 15 Ken Dhima
58 1.172 1.249 25.09.2017 Ken Dhima
59 1.173 1.317 25.09.2017 Ken Dhima
60 1.174 1.657 25.09.2017 Ken Dhima
61 1.175 391 25.09.2017 24.10.2017 29 22 Ken Dhima
62 1.176 1.488 25.09.2017 Ken Dhima
63 1.177 1.327 25.09.2017 28.09.2017 3 Ken Dhima
64 1.178 1.557 25.09.2017 30.09.2017 5 Astrit Sheme
65 1.179 1.561 25.09.2017 30.09.2017 5 Astrit Sheme
66 1.180 1.545 25.09.2017 02.10.2017 7 0 Gentiana Xhelili
67 1.181 1.391 25.09.2017 02.10.2017 7 0 Gentiana Xhelili
68 1.182 1.340 26.09.2017 30.09.2017 4 Astrit Sheme
69 1.183 1.350 26.09.2017 30.09.2017 4 Astrit Sheme
70 1.184 1.283 26.09.2017 30.09.2017 4 Astrit Sheme
71 1.185 1.385 26.09.2017 30.09.2017 4 Astrit Sheme
72 1.186 1.136 26.09.2017 30.09.2017 4 Astrit Sheme
73 1.187 1.380 26.09.2017 03.10.2017 7 0 Gentiana Xhelili
74 1.188 1.366 26.09.2017 03.10.2017 7 0 Gentiana Xhelili
75 1.189 1.570 26.09.2017 03.10.2017 7 0 Gentiana Xhelili
76 1.190 1.076 26.09.2017 05.10.2017 9 2 Bevis Shehaj
77 1.191 1.364 26.09.2017 05.10.2017 9 2 Bevis Shehaj
78 1.192 1.349 26.09.2017 06.10.2017 10 3 Bevis Shehaj
79 1.193 1.088 26.09.2017 Bevis Shehaj
80 1.194 1.434 26.09.2017 28.09.2017 2 Ken Dhima
81 1.195 1.235 26.09.2017 03.11.2017 38 31 Ken Dhima
82 1.196 1.155 26.09.2017 Ken Dhima
83 1.197 826 26.09.2017 Ken Dhima
84 1.198 1.358 27.09.2017 02.10.2017 5 Astrit Sheme
85 1.199 1.440 27.09.2017 02.10.2017 5 Astrit Sheme
86 1.200 1.168 27.09.2017 Bevis Shehaj
87 1.201 1.453 27.09.2017 29.09.2017 2 Ken Dhima
88 1.202 1.455 27.09.2017 Ken Dhima
89 1.203 1.580 28.09.2017 02.10.2017 4 Astrit Sheme
90 1.204 1.457 28.09.2017 02.10.2017 4 Astrit Sheme
91 1.205 1.531 28.09.2017 02.10.2017 4 Astrit Sheme
92 1.206 1.431 28.09.2017 02.10.2017 4 Astrit Sheme
93 1.207 1.319 28.09.2017 06.10.2017 8 1 Gentiana Xhelili
94 1.208 1.330 28.09.2017 06.10.2017 8 1 Gentiana Xhelili
95 1.209 1.586 28.09.2017 29.09.2017 1 Ken Dhima
96 1.210 599 28.09.2017 06.10.2017 8 1 Ken Dhima
97 1.211 1.438 28.09.2017 Ken Dhima
98 1.212 1.454 28.09.2017 16.10.2017 18 11 Bevis Shehaj
99 1.213 1.135 28.09.2017 09.10.2017 11 4 Bevis Shehaj
100 1.214 1.328 29.09.2017 05.10.2017 6 Bevis Shehaj