Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata Administrative e Rrethit Vlorë, kohëzgjatja e shqyrtimit gjyqesor për çështjet e themelit, 4 mujori i dytë, 2017

wdt_ID Nr Vendimi Nr regjistri Date regjistri Date Vendimi Kohezgjatja ne shyqrtim (dite) Vonesa pertej afatit ligjor 30 dite Gjyqtari / Kryesuesi
1 640 628 09.02.2017 02.05.2017 82 52 Bevis Shehaj
2 641 811 20.03.2017 02.05.2017 43 13 Astrit Sheme
3 642 823 21.03.2017 02.05.2017 42 12 Astrit Sheme
4 643 779 15.03.2017 02.05.2017 48 18 Astrit Sheme
5 644 869 30.03.2017 02.05.2017 33 3 Astrit Sheme
6 645 829 23.03.2017 02.05.2017 40 10 Gentiana Xhelili
7 646 821 21.03.2017 02.05.2017 42 12 Gentiana Xhelili
8 647 771 13.03.2017 03.05.2017 51 21 Astrit Sheme
9 648 879 03.04.2017 03.05.2017 30 0 Astrit Sheme
10 649 794 16.03.2017 03.05.2017 48 18 Astrit Sheme
11 650 874 31.03.2017 03.05.2017 33 3 Astrit Sheme
12 651 658 15.02.2017 03.05.2017 77 47 Bevis Shehaj
13 652 739 03.03.2017 03.05.2017 61 31 Bevis Shehaj
14 653 686 20.02.2017 04.05.2017 73 43 Bevis Shehaj
15 654 834 24.03.2017 04.05.2017 41 11 Astrit Sheme
16 655 719 28.02.2017 04.05.2017 65 35 Astrit Sheme
17 656 839 27.03.2017 05.05.2017 39 9 Gentiana Xhelili
18 657 841 27.03.2017 05.05.2017 39 9 Gentiana Xhelili
19 658 832 23.03.2017 05.05.2017 43 13 Gentiana Xhelili
20 659 611 07.02.2017 05.05.2017 87 57 Gentiana Xhelili
21 660 968 18.04.2017 10.05.2017 22 Astrit Sheme
22 661 843 27.03.2017 10.05.2017 44 14 Astrit Sheme
23 662 858 28.03.2017 10.05.2017 43 13 Bevis Shehaj
24 663 632 10.02.2017 10.05.2017 89 59 Gentiana Xhelili
25 664 859 28.03.2017 11.05.2017 44 14 Gentiana Xhelili
26 665 2522 23.11.2016 11.05.2017 169 139 Gentiana Xhelili
27 666 2689 23.12.2016 11.05.2017 139 109 Gentiana Xhelili
28 667 853 27.03.2017 11.05.2017 45 15 Astrit Sheme
29 668 915 10.04.2017 11.05.2017 31 1 Astrit Sheme
30 669 776 15.06.2016 11.05.2017 330 300 Astrit Sheme
31 670 2544 30.11.2016 11.05.2017 162 132 Astrit Sheme
32 671 642 13.02.2017 11.05.2017 87 57 Bevis Shehaj
33 672 653 15.02.2017 11.05.2017 85 55 Bevis Shehaj
34 673 2089 19.09.2016 11.05.2017 234 204 Ken Dhima
35 674 804 17.03.2017 11.05.2017 55 25 Ken Dhima
36 675 694 21.02.2017 12.05.2017 80 50 Bevis Shehaj
37 676 699 23.02.2017 12.05.2017 78 48 Gentiana Xhelili
38 677 767 10.03.2017 12.05.2017 63 33 Gentiana Xhelili
39 678 801 17.03.2017 12.05.2017 56 26 Gentiana Xhelili
40 679 899 06.04.2017 12.05.2017 36 6 Gentiana Xhelili
41 680 815 20.03.2017 15.05.2017 56 26 Bevis Shehaj
42 681 862 29.03.2017 15.05.2017 47 17 Gentiana Xhelili
43 682 623 09.02.2017 15.05.2017 95 65 Gentiana Xhelili
44 683 877 31.03.2017 15.05.2017 45 15 Gentiana Xhelili
45 684 903 07.04.2017 15.05.2017 38 8 Gentiana Xhelili
46 685 986 19.04.2017 15.05.2017 26 Gentiana Xhelili
47 686 668 17.02.2017 15.05.2017 87 57 Bevis Shehaj
48 687 800 17.03.2017 15.05.2017 59 29 Gentiana Xhelili
49 688 868 30.03.2017 16.05.2017 47 17 Gentiana Xhelili
50 689 916 10.04.2017 16.05.2017 36 6 Gentiana Xhelili
51 690 525 19.01.2017 16.05.2017 117 87 Gentiana Xhelili
52 691 888 05.04.2017 16.05.2017 41 11 Gentiana Xhelili
53 692 859 27.03.2017 16.05.2017 50 20 Astrit Sheme
54 693 777 13.03.2017 16.05.2017 64 34 Ken Dhima
55 694 718 28.02.2017 17.05.2017 78 48 Bevis Shehaj
56 695 986 21.04.2017 17.05.2017 26 Astrit Sheme
57 696 565 26.01.2017 17.05.2017 111 81 Astrit Sheme
58 697 963 18.04.2017 18.05.2017 30 0 Astrit Sheme
59 698 912 07.04.2017 18.05.2017 41 11 Gentiana Xhelili
60 699 845 27.03.2017 18.05.2017 52 22 Bevis Shehaj
61 700 574 30.01.2017 18.05.2017 108 78 Ken Dhima
62 701 945 13.04.2017 19.05.2017 36 6 Bevis Shehaj
63 702 680 20.02.2017 19.05.2017 88 58 Bevis Shehaj
64 703 679 20.02.2017 19.05.2017 88 58 Bevis Shehaj
65 704 1011 25.04.2017 19.05.2017 24 Gentiana Xhelili
66 705 1019 26.04.2017 19.05.2017 23 Gentiana Xhelili
67 706 759 09.03.2017 19.05.2017 71 41 Gentiana Xhelili
68 707 957 14.04.2017 22.05.2017 38 8 Gentiana Xhelili
69 708 940 13.04.2017 22.05.2017 39 9 Gentiana Xhelili
70 709 812 20.03.2017 22.05.2017 63 33 Gentiana Xhelili
71 710 1041 28.04.2017 22.05.2017 24 Gentiana Xhelili
72 711 2562 02.12.2016 22.05.2017 171 141 Gentiana Xhelili
73 712 938 12.04.2017 22.05.2017 40 10 Astrit Sheme
74 713 814 20.03.2017 22.05.2017 63 33 Bevis Shehaj
75 714 772 13.03.2017 22.05.2017 70 40 Ken Dhima
76 715 1249 19.05.2017 22.05.2017 3 Ken Dhima
77 716 825 24.03.2017 22.05.2017 59 29 Bevis Shehaj
78 717 687 20.02.2017 22.05.2017 91 61 Bevis Shehaj
79 718 931 12.04.2017 23.05.2017 41 11 Astrit Sheme
80 719 924 11.04.2017 23.05.2017 42 12 Astrit Sheme
81 720 943 13.04.2017 23.05.2017 40 10 Astrit Sheme
82 721 1550 17.06.2016 23.05.2017 340 310 Gentiana Xhelili
83 722 920 10.04.2017 23.05.2017 43 13 Gentiana Xhelili
84 723 846 27.03.2017 23.05.2017 57 27 Gentiana Xhelili
85 724 953 14.04.2017 23.05.2017 39 9 Gentiana Xhelili
86 725 908 07.04.2017 23.05.2017 46 16 Gentiana Xhelili
87 726 704 24.02.2017 23.05.2017 88 58 Ken Dhima
88 727 875 31.03.2017 23.05.2017 53 23 Ken Dhima
89 728 947 13.04.2017 24.05.2017 41 11 Astrit Sheme
90 729 1046 02.05.2017 24.05.2017 22 Astrit Sheme
91 730 932 12.04.2017 24.05.2017 42 12 Astrit Sheme
92 731 893 05.04.2017 24.05.2017 49 19 Gentiana Xhelili
93 732 959 14.04.2017 25.05.2017 41 11 Astrit Sheme
94 733 822 21.03.2017 25.05.2017 65 35 Ken Dhima
95 734 746 06.03.2017 25.05.2017 80 50 Ken Dhima
96 735 844 27.03.2017 25.05.2017 59 29 Ken Dhima
97 736 663 16.02.2017 25.05.2017 98 68 Ken Dhima
98 737 870 30.03.2017 25.05.2017 56 26 Ken Dhima
99 738 523 18.01.2017 25.05.2017 127 97 Ken Dhima
100 739 872 30.03.2017 25.05.2017 56 26 Gentiana Xhelili