Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tirane, arsyetimi / dorëzimi i vendimeve të themelit, Janar 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Vendimi Date Dorezimi Kohezgjatja ne Dorezim Gjyqtari / Kryesuesi
1 3 15925 03.01.2017 17.01.2017 14 Mimoza Kajo
2 4 15926 03.01.2017 17.01.2017 14 Mimoza Kajo
3 5 14997 04.01.2017 16.01.2017 12 Marinela Osmani
4 6 15828 05.01.2017 16.01.2017 11 Enkela (Bajo) Vlora
5 7 15407 05.01.2017 16.01.2017 11 Mimoza Kajo
6 8 15928 05.01.2017 17.01.2017 12 Mimoza Kajo
7 9 15859 05.01.2017 11.01.2017 6 Fida Osmani
8 10 10721 09.01.2017 18.01.2017 9 Rezarta Mataj
9 11 8589 09.01.2017 17.01.2017 8 Rezarta Mataj
10 12 12280 09.01.2017 17.01.2017 8 Rezarta Mataj
11 13 1359 09.01.2017 17.01.2017 8 Rezarta Mataj
12 14 15937 09.01.2017 17.01.2017 8 Mimoza Kajo
13 15 15930 09.01.2017 17.01.2017 8 Mimoza Kajo
14 16 2967 10.01.2017 17.01.2017 7 Rezarta Mataj
15 17 1591 10.01.2017 20.01.2017 10 Rezarta Mataj
16 18 5294 10.01.2017 12.01.2017 2 Brunilda Kasmi
17 19 10.01.2017 17.01.2017 7 Alma Brati
18 20 2036 11.01.2017 17.01.2017 6 Eneida Civici
19 21 4656 11.01.2017 17.01.2017 6 Eneida Civici
20 22 4504 11.01.2017 17.01.2017 6 Eneida Civici
21 23 5295 11.01.2017 13.01.2017 2 Brunilda Kasmi
22 24 3038 12.01.2017 13.01.2017 1 Ervin Pollozhani
23 25 1983 12.01.2017 16.01.2017 4 Fatime Decolli
24 26 2532 12.01.2017 14.01.2017 2 Fatime Decolli
25 27 2909 12.01.2017 16.01.2017 4 Fatime Decolli
26 28 4034 12.01.2017 17.01.2017 5 Eneida Civici
27 29 5071 12.01.2017 20.01.2017 8 Brunilda Kasmi
28 30 5297 12.01.2017 16.01.2017 4 Brunilda Kasmi
29 31 746 12.01.2017 26.01.2017 14 Teuta Hoxha
30 32 4538 12.01.2017 16.01.2017 4 Dritan Caka
31 36 3000 12.01.2017 17.01.2017 5 Flamur Kapllani
32 37 5272 12.01.2017 18.01.2017 6 Fahrije Budo
33 38 3156 12.01.2017 18.01.2017 6 Mimoza Kajo
34 39 1839 12.01.2017 17.01.2017 5 Antonela Prendi
35 40 3315 12.01.2017 19.01.2017 7 Arjana Lico
36 41 2564 13.01.2017 17.01.2017 4 Antonela Prendi
37 42 3801 13.01.2017 17.01.2017 4 Fatime Decolli
38 43 4231 13.01.2017 25.01.2017 12 Kastriot Gramshi
39 44 4294 13.01.2017 25.01.2017 12 Kastriot Gramshi
40 45 5177 13.01.2017 23.01.2017 10 Kastriot Gramshi
41 46 4752 13.01.2017 16.01.2017 3 Manjola Bejleri
42 47 3429 13.01.2017 22.01.2017 9 Rezarta Mataj
43 48 5267 13.01.2017 18.01.2017 5 Vjosa Zaimi
44 49 1976 13.01.2017 24.01.2017 11 Brunilda Kasmi
45 50 5358 13.01.2017 17.01.2017 4 Brunilda Kasmi
46 51 5957 13.01.2017 17.01.2017 4 Brunilda Kasmi
47 54 2309 13.01.2017 26.01.2017 13 Astrit Faqolli
48 55 3542 13.01.2017 18.01.2017 5 Astrit Faqolli
49 56 1339 13.01.2017 19.01.2017 6 Astrit Faqolli
50 57 927 13.01.2017 19.01.2017 6 Astrit Faqolli
51 58 868 13.01.2017 19.01.2017 6 Kujtim Vranici
52 59 633 13.01.2017 31.01.2017 18 Alma Brati
53 60 1645 13.01.2017 18.01.2017 5 Alma Brati
54 61 2758 13.01.2017 18.01.2017 5 Mimoza Kajo
55 62 1537 16.01.2017 17.01.2017 1 Ervin Pollozhani
56 63 2714 16.01.2017 18.01.2017 2 Fatime Decolli
57 64 4466 16.01.2017 18.01.2017 2 Fatime Decolli
58 65 2982 16.01.2017 18.01.2017 2 Artan Lazaj
59 66 706 16.01.2017 19.01.2017 3 Anila Karanxha
60 67 2602 16.01.2017 25.01.2017 9 Fahrije Budo
61 68 2918 16.01.2017 19.01.2017 3 Fahrije Budo
62 69 3108 16.01.2017 26.01.2017 10 Fahrije Budo
63 70 3697 16.01.2017 02.02.2017 17 Fahrije Budo
64 71 2616 16.01.2017 25.01.2017 9 Fahrije Budo
65 72 1826 16.01.2017 18.01.2017 2 Adriatik Bocaj
66 75 4127 16.01.2017 26.01.2017 10 Marjana Shegani
67 76 3519 16.01.2017 18.01.2017 2 Rexhina Merlika
68 77 4107 16.01.2017 19.01.2017 3 Vjosa Zaimi
69 78 1699 16.01.2017 19.01.2017 3 Vjosa Zaimi
70 79 3706 16.01.2017 17.01.2017 1 Dritan Caka
71 80 3935 16.01.2017 18.01.2017 2 Brunilda Kasmi
72 81 2969 16.01.2017 25.01.2017 9 Kastriot Gramshi
73 82 1457 16.01.2017 18.01.2017 2 Julian Haxhiu
74 83 14474 16.01.2017 18.01.2017 2 Julian Haxhiu
75 84 1903 16.01.2017 18.01.2017 2 Ahmet Metaliaj
76 85 1984 16.01.2017 24.01.2017 8 Astrit Faqolli
77 86 3932 16.01.2017 19.01.2017 3 Ilir Mustafaj
78 87 3167 16.01.2017 03.02.2017 18 Arjana Gunbardhi
79 88 3359 16.01.2017 18.01.2017 2 Mimoza Kajo
80 89 4428 16.01.2017 19.01.2017 3 Altin Shkurti
81 90 1836 16.01.2017 18.01.2017 2 Altin Shkurti
82 91 4758 16.01.2017 19.01.2017 3 Altin Shkurti
83 92 1055 16.01.2017 27.01.2017 11 Flamur Kapllani
84 93 2510 16.01.2017 24.01.2017 8 Marinela Osmani
85 94 1572 16.01.2017 24.01.2017 8 Rezarta Balliu
86 95 3684 16.01.2017 27.01.2017 11 Rezarta Balliu
87 96 2462 16.01.2017 27.01.2017 11 Rezarta Balliu
88 97 3165 16.01.2017 23.01.2017 7 Rezarta Balliu
89 98 4380 16.01.2017 26.01.2017 10 Teuta Hoxha
90 99 2999 17.01.2017 03.02.2017 17 Antonela Prendi
91 100 4652 17.01.2017 18.01.2017 1 Ervin Pollozhani
92 101 1727 17.01.2017 20.01.2017 3 Fatime Decolli
93 102 4677 17.01.2017 19.01.2017 2 Fatime Decolli
94 103 2360 17.01.2017 26.01.2017 9 Enkela (Bajo) Vlora
95 104 4330 17.01.2017 19.01.2017 2 Enkela (Bajo) Vlora
96 105 17.01.2017 30.01.2017 13 Anila Capo-Zere
97 106 5070 17.01.2017 02.02.2017 16 Alma Kodraliu
98 107 4452 17.01.2017 20.01.2017 3 Alma Kodraliu
99 108 4309 17.01.2017 24.01.2017 7 Rezarta Mataj
100 109 2490 17.01.2017 25.01.2017 8 Vjosa Zaimi