Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tirane, arsyetimi / dorëzimi i vendimeve të themelit, Prill 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Dorezimi Date Vendimi Kohezgjatja ne Dorezim Gjyqtari / Kryesuesi
1 2701 3788 05.04.2017 03.04.2017 2 Brunilda Kasmi
2 2702 4712 12.04.2017 03.04.2017 9 Brunilda Kasmi
3 2703 4924 12.04.2017 03.04.2017 9 Brunilda Kasmi
4 2705 5841 05.04.2017 03.04.2017 2 Julian Haxhiu
5 2706 7082 06.04.2017 03.04.2017 3 Oltiona Goxhaj
6 2707 2817 11.04.2017 03.04.2017 8 Dritan Caka
7 2708 4078 06.04.2017 03.04.2017 3 Dritan Caka
8 2709 4778 18.04.2017 03.04.2017 15 Kastriot Gramshi
9 2710 3132 06.04.2017 03.04.2017 3 Arben Mullaj
10 2711 1775 06.04.2017 03.04.2017 3 Arben Mullaj
11 2712 7801 12.04.2017 03.04.2017 9 Arben Mullaj
12 2713 2889 10.04.2017 03.04.2017 7 Arben Mullaj
13 2714 7925 07.04.2017 03.04.2017 4 Marinela Osmani
14 2715 7996 07.04.2017 03.04.2017 4 Marinela Osmani
15 2716 7906 07.04.2017 03.04.2017 4 Marinela Osmani
16 2717 3175 18.04.2017 03.04.2017 15 Marinela Osmani
17 2718 5608 11.04.2017 03.04.2017 8 Marinela Osmani
18 2719 1703 18.04.2017 03.04.2017 15 Marinela Osmani
19 2720 620 05.04.2017 03.04.2017 2 Bledar Abdullai
20 2731 3976 13.04.2017 03.04.2017 10 Fahrije Budo
21 2732 7444 13.04.2017 03.04.2017 10 Fahrije Budo
22 2733 1591 10.04.2017 03.04.2017 7 Blerina Muca
23 2734 1462 10.04.2017 03.04.2017 7 Fida Osmani
24 2735 233 12.04.2017 03.04.2017 9 Teuta Hoxha
25 2736 962 06.04.2017 03.04.2017 3 Flamur Kapllani
26 2737 679 28.04.2017 03.04.2017 25 Flamur Kapllani
27 2738 7189 04.04.2017 03.04.2017 1 Niko Rapi
28 2739 1588 24.04.2017 03.04.2017 21 Alma Kodraliu
29 2740 2612 24.04.2017 03.04.2017 21 Alma Kodraliu
30 2741 4022 27.04.2017 03.04.2017 24 Alma Kodraliu
31 2742 118 07.04.2017 03.04.2017 4 Mimoza Kajo
32 2743 6893 06.04.2017 03.04.2017 3 Dhurata Balla
33 2744 6575 10.04.2017 04.04.2017 6 Brunilda Kadi
34 2745 2201 06.04.2017 04.04.2017 2 Arjana Lico
35 2746 7138 07.04.2017 04.04.2017 3 Irena Plaku
36 2747 6329 12.04.2017 04.04.2017 8 Irena Plaku
37 2748 571 28.06.2017 04.04.2017 85 Antonela Prendi
38 2749 442 13.06.2017 04.04.2017 70 Antonela Prendi
39 2750 6559 13.04.2017 04.04.2017 9 Anila Kristani
40 2751 5727 06.04.2017 04.04.2017 2 Anila Kristani
41 2752 6632 05.04.2017 04.04.2017 1 Ervin Pollozhani
42 2753 5941 02.05.2017 04.04.2017 28 Artan Lazaj
43 2754 5578 20.04.2017 04.04.2017 16 Fatime Decolli
44 2755 5083 27.04.2017 04.04.2017 23 Marjana Shegani
45 2756 8131 06.04.2017 04.04.2017 2 Vjosa Zaimi
46 2757 5776 13.04.2017 04.04.2017 9 Brunilda Kasmi
47 2758 7704 06.04.2017 04.04.2017 2 Brunilda Kasmi
48 2759 7041 07.04.2017 04.04.2017 3 Brunilda Kasmi
49 2760 7620 06.04.2017 04.04.2017 2 Brunilda Kasmi
50 2761 7708 06.04.2017 04.04.2017 2 Brunilda Kasmi
51 2762 6073 07.04.2017 04.04.2017 3 Brunilda Kasmi
52 2763 5705 13.04.2017 04.04.2017 9 Brunilda Kasmi
53 2765 1035 25.04.2017 04.04.2017 21 Regleta Panajoti
54 2766 4003 13.04.2017 04.04.2017 9 Regleta Panajoti
55 2767 3302 07.04.2017 04.04.2017 3 Regleta Panajoti
56 2768 4492 13.04.2017 04.04.2017 9 Regleta Panajoti
57 2769 3698 06.04.2017 04.04.2017 2 Adriatik Bocaj
58 2770 5944 06.04.2017 04.04.2017 2 Adriatik Bocaj
59 2771 601 06.04.2017 04.04.2017 2 Arben Mullaj
60 2772 2782 11.04.2017 04.04.2017 7 Julian Haxhiu
61 2773 4931 18.04.2017 04.04.2017 14 Kastriot Gramshi
62 2774 5887 20.04.2017 04.04.2017 16 Kastriot Gramshi
63 2775 6651 10.04.2017 04.04.2017 6 Dhurata Balla
64 2776 3805 10.04.2017 04.04.2017 6 Dhurata Balla
65 2777 2731 06.04.2017 04.04.2017 2 Ilir Mustafaj
66 2778 2449 07.04.2017 04.04.2017 3 Flamur Kapllani
67 2779 3018 13.04.2017 04.04.2017 9 Dritan Caka
68 2780 4737 06.04.2017 04.04.2017 2 Dritan Caka
69 2781 2815 06.04.2017 04.04.2017 2 Dritan Caka
70 2782 4657 13.04.2017 04.04.2017 9 Bledar Abdullai
71 2783 690 13.04.2017 04.04.2017 9 Bledar Abdullai
72 2784 1874 11.04.2017 04.04.2017 7 Bledar Abdullai
73 2785 1621 24.04.2017 04.04.2017 20 Bledar Abdullai
74 2786 4605 13.04.2017 04.04.2017 9 Fahrije Budo
75 2787 930 13.04.2017 04.04.2017 9 Fahrije Budo
76 2788 3250 11.04.2017 04.04.2017 7 Anila Karanxha
77 2789 3745 14.04.2017 04.04.2017 10 Mimoza Kajo
78 2790 4474 14.04.2017 04.04.2017 10 Mimoza Kajo
79 2791 6799 07.04.2017 04.04.2017 3 Mimoza Kajo
80 2792 1760 11.04.2017 04.04.2017 7 Altin Shkurti
81 2793 6641 05.04.2017 04.04.2017 1 Altin Shkurti
82 2794 7465 10.04.2017 04.04.2017 6 Majlinda Dogga
83 2795 711 19.04.2017 04.04.2017 15 Arjan Aliaj
84 2796 1907 14.04.2017 04.04.2017 10 Fida Osmani
85 2797 5387 07.04.2017 04.04.2017 3 Fida Osmani
86 2798 6945 07.04.2017 04.04.2017 3 Fida Osmani
87 2799 7172 10.04.2017 05.04.2017 5 Anila Kristani
88 2800 6590 06.04.2017 05.04.2017 1 Fatime Decolli
89 2801 7166 06.04.2017 05.04.2017 1 Fatime Decolli
90 2802 5579 10.04.2017 05.04.2017 5 Eneida Civici
91 2803 3710 10.04.2017 05.04.2017 5 Eneida Civici
92 2804 1722 20.04.2017 05.04.2017 15 Antonela Prendi
93 2805 1706 14.04.2017 05.04.2017 9 Antonela Prendi
94 2806 5535 10.04.2017 05.04.2017 5 Manjola Xhaxho
95 2807 6207 10.04.2017 05.04.2017 5 Dhurata Balla
96 2808 2389 07.04.2017 05.04.2017 2 Dhurata Balla
97 2809 4026 07.04.2017 05.04.2017 2 Neritan Cena
98 2810 5630 10.04.2017 05.04.2017 5 Adriatik Bocaj
99 2811 6789 10.04.2017 05.04.2017 5 Adriatik Bocaj
100 2812 6140 12.04.2017 05.04.2017 7 Regleta Panajoti