Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tirane, arsyetimi / dorëzimi i vendimeve të themelit, Shkurt 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Vendimi Date Dorezimi Kohezgjatja ne Dorezim Gjyqtari / Kryesuesi
1 552 4213 01.02.2017 03.02.2017 2 Anila Kristani
2 553 1850 01.02.2017 28.02.2017 27 Antonela Prendi
3 554 4522 01.02.2017 09.02.2017 8 Antonela Prendi
4 555 3312 01.02.2017 07.02.2017 6 Enkela (Bajo) Vlora
5 556 1211 01.02.2017 07.02.2017 6 Arjana Lico
6 557 3240 01.02.2017 03.02.2017 2 Arjana Lico
7 558 1724 01.02.2017 03.02.2017 2 Arjana Lico
8 559 4329 01.02.2017 03.02.2017 2 Arjana Lico
9 560 1792 01.02.2017 22.02.2017 21 Fatime Decolli
10 561 2036 01.02.2017 03.02.2017 2 Fatime Decolli
11 562 2100 01.02.2017 17.02.2017 16 Fatime Decolli
12 563 3229 01.02.2017 03.02.2017 2 Alma Kodraliu
13 564 2631 01.02.2017 03.02.2017 2 Alma Kodraliu
14 565 2243 01.02.2017 20.02.2017 19 Alma Kodraliu
15 566 3066 01.02.2017 06.02.2017 5 Dritan Caka
16 567 1223 01.02.2017 06.02.2017 5 Ilir Mustafaj
17 568 3974 01.02.2017 03.02.2017 2 Adriatik Bocaj
18 569 4615 01.02.2017 06.02.2017 5 Vjosa Zaimi
19 570 3603 01.02.2017 08.02.2017 7 Rexhina Merlika
20 571 4015 01.02.2017 13.02.2017 12 Arjana Gunbardhi
21 572 286 01.02.2017 02.03.2017 29 Arjana Gunbardhi
22 573 193 01.02.2017 20.02.2017 19 Arjana Gunbardhi
23 574 4173 01.02.2017 07.02.2017 6 Bledar Abdullai
24 575 2657 01.02.2017 28.02.2017 27 Bledar Abdullai
25 578 1840 01.02.2017 15.02.2017 14 Rezarta Balliu
26 579 563 01.02.2017 15.02.2017 14 Anila Karanxha
27 580 366 01.02.2017 08.02.2017 7 Agron Zhukri
28 581 942 01.02.2017 07.02.2017 6 Agron Zhukri
29 582 3609 01.02.2017 07.02.2017 6 Agron Zhukri
30 583 5116 01.02.2017 15.02.2017 14 Irena Plaku
31 584 3046 01.02.2017 06.02.2017 5 Alma Brati
32 585 2249 01.02.2017 15.02.2017 14 Alma Brati
33 586 901 01.02.2017 15.02.2017 14 Kastriot Gramshi
34 587 677 01.02.2017 21.02.2017 20 Kastriot Gramshi
35 588 3078 01.02.2017 08.02.2017 7 Kastriot Gramshi
36 589 5194 01.02.2017 15.02.2017 14 Astrit Faqolli
37 590 3224 01.02.2017 15.02.2017 14 Astrit Faqolli
38 591 894 01.02.2017 13.02.2017 12 Rezarta Mataj
39 592 5450 01.02.2017 07.02.2017 6 Fahrije Budo
40 593 2953 01.02.2017 09.02.2017 8 Fahrije Budo
41 594 3002 01.02.2017 08.02.2017 7 Marinela Osmani
42 595 1527 01.02.2017 08.02.2017 7 Marinela Osmani
43 596 3128 01.02.2017 16.02.2017 15 Arjan Aliaj
44 597 1423 01.02.2017 08.02.2017 7 Blerina Muca
45 598 2278 01.02.2017 14.02.2017 13 Brunilda Kasmi
46 599 5312 01.02.2017 03.02.2017 2 Brunilda Kasmi
47 600 5402 01.02.2017 03.02.2017 2 Brunilda Kasmi
48 601 3832 01.02.2017 06.02.2017 5 Arben Kostandini
49 602 1672 01.02.2017 08.02.2017 7 Arben Kostandini
50 603 4027 01.02.2017 03.02.2017 2 Majlinda Dogga
51 604 2914 01.02.2017 03.02.2017 2 Mimoza Kajo
52 605 3413 01.02.2017 09.02.2017 8 Mimoza Kajo
53 606 3469 01.02.2017 22.02.2017 21 Teuta Hoxha
54 607 1666 01.02.2017 06.02.2017 5 Manjola Bejleri
55 608 3525 01.02.2017 08.02.2017 7 Manjola Bejleri
56 610 14 01.02.2017 16.02.2017 15 Anila Capo-Zere
57 611 14110 01.02.2017 08.02.2017 7 Flamur Kapllani
58 612 13406 02.02.2017 08.02.2017 6 Flamur Kapllani
59 613 2184 02.02.2017 09.02.2017 7 Flamur Kapllani
60 614 2755 02.02.2017 08.02.2017 6 Flamur Kapllani
61 615 2643 02.02.2017 02.03.2017 28 Artan Lazaj
62 616 3201 02.02.2017 06.02.2017 4 Ervin Pollozhani
63 617 4923 02.02.2017 02.03.2017 28 Enkela (Bajo) Vlora
64 618 4063 02.02.2017 09.02.2017 7 Eneida Civici
65 619 879 02.02.2017 02.03.2017 28 Marjana Shegani
66 620 4922 02.02.2017 08.02.2017 6 Vjosa Zaimi
67 621 4543 02.02.2017 07.02.2017 5 Vjosa Zaimi
68 622 5299 02.02.2017 03.02.2017 1 Brunilda Kadi
69 623 5641 02.02.2017 14.02.2017 12 Anila Capo-Zere
70 624 3195 02.02.2017 13.02.2017 11 Anila Capo-Zere
71 625 3271 02.02.2017 14.02.2017 12 Anila Capo-Zere
72 626 3024 02.02.2017 07.02.2017 5 Brunilda Kasmi
73 627 3711 02.02.2017 13.02.2017 11 Brunilda Kasmi
74 628 3275 02.02.2017 14.02.2017 12 Brunilda Kasmi
75 629 2070 02.02.2017 15.02.2017 13 Regleta Panajoti
76 630 3586 02.02.2017 07.02.2017 5 Dhurata Balla
77 631 1130 02.02.2017 08.02.2017 6 Dhurata Balla
78 632 3022 02.02.2017 06.02.2017 4 Arben Mullaj
79 633 2087 02.02.2017 06.02.2017 4 Ilir Mustafaj
80 634 2620 02.02.2017 13.02.2017 11 Dritan Caka
81 635 3693 02.02.2017 06.02.2017 4 Kace Agolli
82 636 6268 02.02.2017 15.02.2017 13 Kace Agolli
83 637 6236 02.02.2017 15.02.2017 13 Kace Agolli
84 638 294 02.02.2017 13.02.2017 11 Fahrije Budo
85 639 4817 02.02.2017 07.02.2017 5 Fahrije Budo
86 640 4932 02.02.2017 07.02.2017 5 Fahrije Budo
87 641 5677 02.02.2017 08.02.2017 6 Fahrije Budo
88 642 567 02.02.2017 07.02.2017 5 Fahrije Budo
89 643 4998 02.02.2017 07.02.2017 5 Fida Osmani
90 644 1776 02.02.2017 09.02.2017 7 Fida Osmani
91 645 5324 02.02.2017 06.02.2017 4 Manjola Xhaxho
92 646 3270 02.02.2017 08.02.2017 6 Rezarta Balliu
93 647 1765 02.02.2017 23.02.2017 21 Rezarta Balliu
94 648 4305 02.02.2017 16.03.2017 42 Arjana Gunbardhi
95 649 3641 02.02.2017 01.03.2017 27 Arjana Gunbardhi
96 650 3594 02.02.2017 08.02.2017 6 Mimoza Kajo
97 651 1825 02.02.2017 21.02.2017 19 Teuta Hoxha
98 652 1506 02.02.2017 22.02.2017 20 Teuta Hoxha
99 653 3572 02.02.2017 07.02.2017 5 Arjan Aliaj
100 654 2922 02.02.2017 09.02.2017 7 Majlinda Dogga