Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tirane, arsyetimi / dorëzimi i vendimeve të themelit, Dhjetor 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Vendimi Date Dorezimi Kohezgjatja ne Dorezim Gjyqtari / Kryesuesi
1 10134 11605 01.12.2017 06.12.2017 5 Migena Laska
2 10135 10987 01.12.2017 05.12.2017 4 Migena Laska
3 10136 8288 01.12.2017 05.12.2017 4 Arjan Aliaj
4 10137 13796 01.12.2017 13.12.2017 12 Arben Kostandini
5 10138 14449 01.12.2017 11.12.2017 10 Alma Kodraliu
6 10139 5906 01.12.2017 26.12.2017 25 Alma Kodraliu
7 10140 2240 01.12.2017 06.12.2017 5 Alma Kodraliu
8 10141 12577 01.12.2017 11.12.2017 10 Adriatik Bocaj
9 10142 14372 01.12.2017 11.12.2017 10 Adriatik Bocaj
10 10143 14040 01.12.2017 11.12.2017 10 Arjana Lico
11 10145 1438 01.12.2017 11.12.2017 10 Arjana Lico
12 10146 12603 01.12.2017 06.12.2017 5 Arjana Lico
13 10147 10663 01.12.2017 11.12.2017 10 Arjana Lico
14 10148 14558 01.12.2017 07.12.2017 6 Brunilda Kasmi
15 10149 14823 01.12.2017 05.12.2017 4 Brunilda Kasmi
16 10150 12449 01.12.2017 06.12.2017 5 Dritan Caka
17 10151 9976 01.12.2017 11.12.2017 10 Dritan Caka
18 10152 6015 01.12.2017 07.12.2017 6 Ervin Pollozhani
19 10153 10747 01.12.2017 29.12.2017 28 Antonela Prendi
20 10154 2803 01.12.2017 13.12.2017 12 Anila Kristani
21 10155 12458 01.12.2017 04.12.2017 3 Anila Kristani
22 10156 11104 01.12.2017 07.12.2017 6 Anila Kristani
23 10159 630 01.12.2017 15.01.2018 45 Astrit Faqolli
24 10160 14121 01.12.2017 05.12.2017 4 Niko Rapi
25 10161 11705 01.12.2017 05.12.2017 4 Irena Plaku
26 10162 9292 01.12.2017 05.12.2017 4 Vjosa Zaimi
27 10163 14921 01.12.2017 05.12.2017 4 Alma Brati
28 10164 12231 01.12.2017 05.12.2017 4 Julian Haxhiu
29 10165 15042 01.12.2017 05.12.2017 4 Marinela Osmani
30 10166 4540 01.12.2017 07.12.2017 6 Altin Shkurti
31 10167 10548 01.12.2017 07.12.2017 6 Altin Shkurti
32 10168 15041 01.12.2017 07.12.2017 6 Altin Shkurti
33 10169 15063 01.12.2017 07.12.2017 6 Altin Shkurti
34 10170 10797 01.12.2017 14.12.2017 13 Altin Shkurti
35 10171 14694 01.12.2017 28.12.2017 27 Kace Agolli
36 10172 6457 01.12.2017 29.12.2017 28 Kace Agolli
37 10173 10213 01.12.2017 27.12.2017 26 Kace Agolli
38 10174 14501 01.12.2017 29.12.2017 28 Kace Agolli
39 10175 11282 01.12.2017 13.12.2017 12 Kace Agolli
40 10176 14747 01.12.2017 29.12.2017 28 Kace Agolli
41 10177 12076 01.12.2017 29.12.2017 28 Marjana Shegani
42 10178 10349 01.12.2017 19.12.2017 18 Marjana Shegani
43 10179 14707 01.12.2017 06.12.2017 5 Neritan Cena
44 10180 15031 01.12.2017 06.12.2017 5 Neritan Cena
45 10181 14815 01.12.2017 04.12.2017 3 Blerina Muca
46 10182 14617 01.12.2017 05.12.2017 4 Blerina Muca
47 10184 12249 01.12.2017 15.12.2017 14 Martin Deda
48 10185 13367 01.12.2017 15.12.2017 14 Martin Deda
49 10186 7984 01.12.2017 18.12.2017 17 Mimoza Kajo
50 10187 15025 01.12.2017 06.12.2017 5 Arben Mullaj
51 10188 10664 01.12.2017 12.12.2017 11 Manjola Bejleri
52 10189 14199 01.12.2017 06.12.2017 5 Fida Osmani
53 10190 15020 01.12.2017 06.12.2017 5 Teuta Hoxha
54 10191 75272 02.12.2017 05.12.2017 3 Majlinda Dogga
55 10192 15266 02.12.2017 06.12.2017 4 Majlinda Dogga
56 10193 9512 04.12.2017 15.12.2017 11 Alma Kodraliu
57 10194 15018 04.12.2017 18.12.2017 14 Alma Kodraliu
58 10195 15110 04.12.2017 18.12.2017 14 Alma Kodraliu
59 10196 6056 04.12.2017 18.12.2017 14 Fatime Decolli
60 10197 9116 04.12.2017 22.12.2017 18 Fatime Decolli
61 10198 13660 04.12.2017 12.12.2017 8 Fatime Decolli
62 10199 10654 04.12.2017 27.12.2017 23 Anila Karanxha
63 10200 2742 04.12.2017 06.12.2017 2 Arjana Caco
64 10201 14174 04.12.2017 06.12.2017 2 Migena Laska
65 10202 13704 04.12.2017 13.12.2017 9 Regleta Panajoti
66 10203 12017 04.12.2017 12.12.2017 8 Regleta Panajoti
67 10204 13354 04.12.2017 12.12.2017 8 Regleta Panajoti
68 10205 6327 04.12.2017 19.12.2017 15 Regleta Panajoti
69 10206 1657 04.12.2017 21.12.2017 17 Regleta Panajoti
70 10207 6970 04.12.2017 19.12.2017 15 Adriatik Bocaj
71 10208 10697 04.12.2017 11.12.2017 7 Adriatik Bocaj
72 10209 13105 04.12.2017 21.12.2017 17 Adriatik Bocaj
73 10210 7641 04.12.2017 28.12.2017 24 Neritan Cena
74 10211 7617 04.12.2017 15.12.2017 11 Neritan Cena
75 10212 9618 04.12.2017 11.12.2017 7 Eneida Civici
76 10213 13342 04.12.2017 12.12.2017 8 Eneida Civici
77 10214 12552 04.12.2017 06.12.2017 2 Eneida Civici
78 10215 12707 04.12.2017 22.12.2017 18 Anila Capo-Zere
79 10216 14997 04.12.2017 15.12.2017 11 Anila Capo-Zere
80 10217 10335 04.12.2017 06.12.2017 2 Brunilda Kadi
81 10218 2792 04.12.2017 14.12.2017 10 Arben Mullaj
82 10219 14994 04.12.2017 05.12.2017 1 Arben Mullaj
83 10220 14477 04.12.2017 06.12.2017 2 Arjana Lico
84 10221 11163 04.12.2017 12.12.2017 8 Brunilda Kasmi
85 10222 6448 04.12.2017 14.12.2017 10 Brunilda Kasmi
86 10223 13170 04.12.2017 14.12.2017 10 Brunilda Kasmi
87 10224 13176 04.12.2017 13.12.2017 9 Brunilda Kasmi
88 10225 15108 04.12.2017 07.12.2017 3 Brunilda Kasmi
89 10226 15071 04.12.2017 07.12.2017 3 Brunilda Kasmi
90 10227 530 04.12.2017 18.12.2017 14 Arjan Aliaj
91 10228 11112 04.12.2017 11.12.2017 7 Arben Kostandini
92 10229 2086 04.12.2017 07.12.2017 3 Alma Brati
93 10230 15099 04.12.2017 05.12.2017 1 Alma Brati
94 10231 7133 04.12.2017 11.12.2017 7 Niko Rapi
95 10232 13837 04.12.2017 11.12.2017 7 Niko Rapi
96 10233 13153 04.12.2017 12.12.2017 8 Julian Haxhiu
97 10234 8026 04.12.2017 05.12.2017 1 Julian Haxhiu
98 10235 12902 04.12.2017 07.12.2017 3 Antonela Prendi
99 10236 13493 04.12.2017 06.12.2017 2 Antonela Prendi
100 10237 14189 04.12.2017 06.12.2017 2 Dritan Caka