Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni
NR. Vendimi NR. Regjistri Date Regjistri Date Vendimi Kohezgjatja ne Shqyrtim Gjyqtari
8021 8174 02.10.2017 Anila Karanxha
8022 666 02.10.2017 Brunilda Kadi
8023 6779 16.02.2017 02.10.2017 228 Arben Mullaj
8024 4950 15.12.2016 02.10.2017 291 Arben Mullaj
8025 5379 13.01.2017 02.10.2017 262 Arben Mullaj
8026 4900 14.12.2016 02.10.2017 292 Arben Mullaj
8027 10056 31.05.2017 02.10.2017 124 Fida Osmani
8028 928 19.01.2016 02.10.2017 622 Fida Osmani
8029 8648 20.04.2017 02.10.2017 165 Brunilda Kasmi
8030 10802 22.06.2017 02.10.2017 102 Brunilda Kasmi
8031 10905 23.06.2017 02.10.2017 101 Brunilda Kasmi
8032 1504 04.05.2016 02.10.2017 516 Ervin Pollozhani
8033 7099 02.10.2017 Artan Lazaj
8034 9266 11.05.2017 02.10.2017 144 Julian Haxhiu
8035 2884 20.09.2016 02.10.2017 377 Ilir Mustafaj
8036 7902 02.03.2017 02.10.2017 214 Ilir Mustafaj
8037 1767 31.05.2016 02.10.2017 489 Ilir Mustafaj
8038 1366 14.04.2016 02.10.2017 536 Regleta Panajoti
8039 12192 31.08.2017 02.10.2017 32 Rezarta Balliu
8040 10670 19.06.2017 02.10.2017 105 Rezarta Balliu
8041 13092 20.09.2017 02.10.2017 12 Marinela Osmani
8042 12889 15.09.2017 02.10.2017 17 Marinela Osmani
8043 13053 19.09.2017 02.10.2017 13 Marinela Osmani
8044 11357 10.07.2017 02.10.2017 84 Ibrahim Hoxha
8045 11940 29.08.2017 02.10.2017 34 Arjana Lico
8046 1204 21.03.2016 02.10.2017 560 Arjana Lico
8047 7900 27.03.2017 02.10.2017 189 Kace Agolli
8048 12324 31.08.2017 02.10.2017 32 Fahrije Budo
8049 10404 12.06.2017 02.10.2017 112 Fahrije Budo
8050 11377 21.07.2017 02.10.2017 73 Fahrije Budo
8061 3941 03.11.2016 03.10.2017 334 Enkela (Bajo) Vlora
8064 1154 03.10.2017 Anila Karanxha
8065 4284 03.10.2017 Anila Karanxha
8066 13217 03.10.2017 Anila Karanxha
8067 10685 19.06.2017 03.10.2017 106 Migena Laska
8068 11593 17.07.2017 03.10.2017 78 Migena Laska
8069 9058 04.03.2017 03.10.2017 213 Florinda Cela
8070 11109 30.06.2017 03.10.2017 95 Florinda Cela
8071 10926 29.06.2017 03.10.2017 96 Florinda Cela
8072 2754 13.09.2016 03.10.2017 385 Arjan Aliaj
8073 11678 19.07.2017 03.10.2017 76 Arjan Aliaj
8074 11586 17.07.2017 03.10.2017 78 Dhurata Balla
8075 9861 14.03.2017 03.10.2017 203 Irena Plaku
8077 10038 01.06.2017 03.10.2017 124 Flamur Kapllani
8078 2907 21.06.2016 03.10.2017 469 Regleta Panajoti
8079 03.10.2017 Niko Rapi
8080 03.10.2017 Niko Rapi
8081 7264 03.03.2017 03.10.2017 214 Ibrahim Hoxha
8082 12194 31.08.2017 03.10.2017 33 Ibrahim Hoxha
8083 9300 12.05.2017 03.10.2017 144 Ibrahim Hoxha
8084 13003 18.09.2017 03.10.2017 15 Martin Deda
8085 13000 18.09.2017 03.10.2017 15 Martin Deda
8086 11956 29.08.2017 03.10.2017 35 Alma Kodraliu
8087 6909 21.02.2017 03.10.2017 224 Alma Kodraliu
8088 8769 27.04.2017 03.10.2017 159 Kastriot Gramshi
8089 319 10.11.2014 03.10.2017 1.058 Mimoza Kajo
8090 10645 19.06.2017 03.10.2017 106 Ilir Mustafaj
8091 5697 19.01.2017 03.10.2017 257 Agron Zhukri
8092 3126 30.09.2016 03.10.2017 368 Rezarta Balliu
8093 12143 30.08.2017 03.10.2017 34 Marinela Osmani
8094 8248 08.07.2016 03.10.2017 452 Altin Shkurti
8095 10363 16.04.2017 03.10.2017 170 Altin Shkurti
8096 3098 29.09.2016 03.10.2017 369 Altin Shkurti
8097 10403 12.06.2017 03.10.2017 113 Fahrije Budo
8098 10981 27.06.2017 03.10.2017 98 Anila Karanxha
8099 9109 25.05.2017 03.10.2017 131 Fida Osmani
8100 10470 13.06.2017 03.10.2017 112 Fida Osmani
8101 8046 29.03.2017 03.10.2017 188 Blerina Muca
8102 12428 31.08.2017 03.10.2017 33 Manjola Bejleri
8103 13313 26.03.2017 04.10.2017 192 Alma Kodraliu
8104 13292 29.09.2017 04.10.2017 5 Antonela Prendi
8105 3883 01.11.2016 04.10.2017 337 Ervin Pollozhani
8106 10308 01.06.2017 04.10.2017 125 Ervin Pollozhani
8107 6264 04.10.2017 Ervin Pollozhani
8108 7322 07.07.2017 04.10.2017 89 Fatime Decolli
8111 10671 19.06.2017 04.10.2017 107 Migena Laska
8112 10876 23.06.2017 04.10.2017 103 Migena Laska
8113 10676 19.06.2017 04.10.2017 107 Migena Laska
8114 5473 18.01.2017 04.10.2017 259 Arben Kostandini
8115 1247 30.03.2016 04.10.2017 553 Arjan Aliaj
8116 11296 07.03.2017 04.10.2017 211 Florinda Cela
8117 9924 26.05.2017 04.10.2017 131 Eneida Civici
8118 10968 27.06.2017 04.10.2017 99 Eneida Civici
8119 10233 06.06.2017 04.10.2017 120 Dhurata Balla
8120 10033 30.03.2017 04.10.2017 188 Arben Mullaj
8131 2278 11.05.2017 04.10.2017 146 Brunilda Kadi
8132 8523 14.04.2017 04.10.2017 173 Anila Capo-Zere
8133 9167 09.05.2017 04.10.2017 148 Martin Deda
8134 12998 18.09.2017 04.10.2017 16 Martin Deda
8135 10653 19.06.2017 04.10.2017 107 Irena Plaku
8136 19067 19.09.2017 04.10.2017 15 Irena Plaku
8137 10133 02.06.2017 04.10.2017 124 Vjosa Zaimi
8138 13423 29.09.2017 04.10.2017 5 Kace Agolli
8139 8290 06.04.2017 04.10.2017 181 Astrit Faqolli
8140 71882 08.06.2016 04.10.2017 483 Astrit Faqolli
8141 3567 24.10.2016 04.10.2017 345 Astrit Faqolli
8142 5661 19.01.2017 04.10.2017 258 Agron Zhukri
8143 4425 11.07.2017 04.10.2017 85 Agron Zhukri
8147 3175 04.10.2016 04.10.2017 365 Rezarta Balliu
8148 10479 13.06.2017 04.10.2017 113 Ilir Mustafaj
8149 13116 25.09.2017 04.10.2017 9 Marinela Osmani
8150 8379 10.04.2017 04.10.2017 177 Marinela Osmani
8151 3882 28.10.2016 04.10.2017 341 Marinela Osmani
8152 8835 26.04.2017 04.10.2017 161 Marinela Osmani
8153 7024 23.02.2017 04.10.2017 223 Marinela Osmani
8154 11688 19.07.2017 04.10.2017 77 Anila Karanxha
8155 11247 06.07.2017 04.10.2017 90 Mimoza Kajo
8156 12267 31.08.2017 04.10.2017 34 Arjana Gunbardhi
8159 2923 01.09.2016 05.10.2017 399 Antonela Prendi
8161 41662 05.10.2017 Vjosa Zaimi
8193 1145 07.03.2016 05.10.2017 577 Agron Zhukri
8200 2306 14.07.2017 06.10.2017 84 Antonela Prendi
8201 3780 28.10.2016 06.10.2017 343 Arben Kostandini
8202 7050 24.02.2017 06.10.2017 224 Arben Kostandini
8203 11734 20.07.2017 06.10.2017 78 Artan Lazaj
8204 8009 28.03.2017 06.10.2017 192 Artan Lazaj
8205 6586 09.02.2017 06.10.2017 239 Aferdita Caco
8206 10761 21.06.2017 06.10.2017 107 Aferdita Caco
8207 10526 14.06.2017 06.10.2017 114 Aferdita Caco
8208 13569 04.10.2017 06.10.2017 2 Ibrahim Hoxha
8209 13592 05.10.2017 06.10.2017 1 Ibrahim Hoxha
8210 11660 19.07.2017 06.10.2017 79 Dhurata Balla
8221 21302 17.11.2016 06.10.2017 323 Mimoza Kajo
8222 9514 18.05.2017 06.10.2017 141 Mimoza Kajo
8223 9199 09.05.2017 06.10.2017 150 Mimoza Kajo
8224 13345 27.09.2017 06.10.2017 9 Kace Agolli
8225 12280 30.06.2017 06.10.2017 98 Kace Agolli
8226 13004 18.09.2017 06.10.2017 18 Martin Deda
8227 13087 20.09.2017 06.10.2017 16 Martin Deda
8228 13001 18.09.2017 06.10.2017 18 Martin Deda
8229 12478 31.08.2017 06.10.2017 36 Fahrije Budo
8230 12831 12.09.2017 06.10.2017 24 Fahrije Budo
8231 12252 30.09.2017 06.10.2017 6 Astrit Faqolli
8232 7798 07.08.2017 06.10.2017 60 Florinda Cela
8233 13223 22.09.2017 06.10.2017 14 Marinela Osmani
8234 12898 15.09.2017 06.10.2017 21 Marinela Osmani
8235 13112 21.09.2017 06.10.2017 15 Marinela Osmani
8236 13162 22.09.2017 06.10.2017 14 Marinela Osmani
8237 13229 22.09.2017 06.10.2017 14 Marinela Osmani
8238 12997 19.09.2017 06.10.2017 17 Martin Deda
8239 2877 23.02.2017 06.10.2017 225 Manjola Bejleri
8240 9390 16.05.2017 06.10.2017 143 Fida Osmani
8241 11983 28.08.2017 06.10.2017 39 Fida Osmani
8242 11959 29.08.2017 06.10.2017 38 Fida Osmani
8243 5531 18.01.2017 06.10.2017 261 Niko Rapi
8244 10604 16.06.2017 06.10.2017 112 Niko Rapi
8245 499 01.06.2015 06.10.2017 858 Alma Kodraliu
8246 13122 21.09.2017 06.10.2017 15 Alma Kodraliu
8247 7784 21.03.2017 06.10.2017 199 Alma Kodraliu
8248 13637 06.10.2017 07.10.2017 1 Ibrahim Hoxha
8249 13591 05.10.2017 07.10.2017 2 Ibrahim Hoxha
8250 13671 07.10.2017 08.10.2017 1 Ibrahim Hoxha
8251 10555 19.06.2017 09.10.2017 112 Alma Kodraliu
8252 13362 27.04.2017 09.10.2017 165 Alma Kodraliu
8253 12257 31.08.2017 09.10.2017 39 Alma Kodraliu
8254 5550 09.10.2017 Anila Kristani
8255 8461 12.04.2017 09.10.2017 180 Anila Kristani
8256 3973 07.11.2016 09.10.2017 336 Anila Kristani
8257 13005 26.06.2017 09.10.2017 105 Fatime Decolli
8258 11246 06.07.2017 09.10.2017 95 Fatime Decolli
8259 13416 28.09.2017 09.10.2017 11 Anila Karanxha
8260 1151 07.03.2016 09.10.2017 581 Enkela (Bajo) Vlora
8261 9186 09.05.2017 09.10.2017 153 Enkela (Bajo) Vlora
8262 4956 15.12.2016 09.10.2017 298 Enkela (Bajo) Vlora
8263 11469 12.07.2017 09.10.2017 89 Antonela Prendi
8264 12404 31.08.2017 09.10.2017 39 Artan Lazaj
8265 1267 01.04.2016 09.10.2017 556 Antonela Prendi
8266 652 28.09.2015 09.10.2017 742 Eneida Civici
8267 4806 12.12.2016 09.10.2017 301 Anila Capo-Zere
8268 8902 27.04.2017 09.10.2017 165 Brunilda Kadi
8269 9201 29.05.2017 09.10.2017 133 Arjan Aliaj
8270 3382 12.10.2016 09.10.2017 362 Arjan Aliaj
8271 9875 25.05.2017 09.10.2017 137 Arben Kostandini
8272 10927 28.06.2017 09.10.2017 103 Arben Kostandini
8273 6224 30.05.2017 09.10.2017 132 Arben Kostandini
8274 11996 14.07.2017 09.10.2017 87 Dhurata Balla
8275 9908 26.05.2017 09.10.2017 136 Dhurata Balla
8276 7582 19.03.2017 09.10.2017 204 Dhurata Balla
8277 489 27.06.2017 09.10.2017 104 Arjana Lico
8278 12325 31.08.2017 09.10.2017 39 Ibrahim Hoxha
8280 2938 23.09.2017 09.10.2017 16 Rexhina Merlika
8281 13423 02.10.2017 09.10.2017 7 Flamur Kapllani
8282 7863 24.02.2017 09.10.2017 227 Flamur Kapllani
8283 4411 23.11.2016 09.10.2017 320 Flamur Kapllani
8284 2226 08.07.2016 09.10.2017 458 Agron Zhukri
8285 11279 21.07.2017 09.10.2017 80 Agron Zhukri
8286 11460 12.07.2017 09.10.2017 89 Agron Zhukri
8287 650 25.07.2015 09.10.2017 807 Kastriot Gramshi
8288 7176 01.03.2017 09.10.2017 222 Niko Rapi
8289 4418 23.11.2016 09.10.2017 320 Niko Rapi
8290 5816 23.02.2017 09.10.2017 228 Vjosa Zaimi
8291 13511 31.08.2017 09.10.2017 39 Vjosa Zaimi
8292 12026 29.08.2017 09.10.2017 41 Neritan Cena
8293 18061 30.08.2017 09.10.2017 40 Neritan Cena
8294 12186 31.08.2017 09.10.2017 39 Neritan Cena
8295 8613 15.04.2017 09.10.2017 177 Mimoza Kajo
8296 8639 19.04.2017 09.10.2017 173 Alma Brati
8297 1748 30.05.2017 09.10.2017 132 Ilir Mustafaj
8298 11559 14.07.2017 09.10.2017 87 Ilir Mustafaj
8299 2674 19.05.2017 09.10.2017 143 Ilir Mustafaj
8300 09.10.2017 Dritan Caka
8301 19130 03.07.2017 09.10.2017 98 Dritan Caka
8302 12852 13.09.2017 09.10.2017 26 Marjana Shegani
8303 5806 20.01.2017 09.10.2017 262 Marjana Shegani
8304 3347 12.04.2017 09.10.2017 180 Arben Mullaj
8305 4376 22.11.2016 09.10.2017 321 Arben Mullaj
8306 10506 20.06.2017 09.10.2017 111 Kastriot Gramshi
8307 12523 04.09.2017 09.10.2017 35 Majlinda Dogga
8308 2839 16.09.2017 09.10.2017 23 Majlinda Dogga
8309 13011 18.09.2017 09.10.2017 21 Regleta Panajoti
8310 2343 31.08.2017 09.10.2017 39 Martin Deda
8311 13045 09.10.2017 Martin Deda
8312 12697 09.10.2017 Rezarta Balliu
8313 11636 09.10.2017 Rezarta Balliu
8314 6994 22.02.2017 09.10.2017 229 Rezarta Balliu
8315 2336 19.07.2017 09.10.2017 82 Rezarta Balliu
8316 8190 04.04.2017 09.10.2017 188 Kace Agolli
8317 7262 03.03.2017 09.10.2017 220 Kace Agolli
8318 10358 08.06.2017 09.10.2017 123 Kace Agolli
8319 7032 23.01.2017 09.10.2017 259 Ibrahim Hoxha
8320 6036 24.01.2017 09.10.2017 258 Manjola Bejleri
8321 4336 18.11.2016 09.10.2017 325 Manjola Bejleri
8322 6150 26.01.2017 09.10.2017 256 Manjola Bejleri
8323 2956 23.09.2016 09.10.2017 381 Blerina Muca
8324 9832 26.05.2017 09.10.2017 136 Blerina Muca
8325 11293 07.07.2017 09.10.2017 94 Fida Osmani
8326 2978 26.09.2017 09.10.2017 13 Fida Osmani
8327 9386 26.05.2017 10.10.2017 137 Florinda Cela
8328 6145 26.02.2017 10.10.2017 226 Florinda Cela
8329 9806 23.05.2017 10.10.2017 140 Florinda Cela
8330 8202 06.06.2017 10.10.2017 126 Florinda Cela
8331 13012 18.09.2017 10.10.2017 22 Dritan Caka
8332 10865 23.06.2017 10.10.2017 109 Dritan Caka
8338 11455 12.07.2017 10.10.2017 90 Eneida Civici
8339 12178 30.08.2017 10.10.2017 41 Arben Mullaj
8340 7345 23.03.2017 10.10.2017 201 Arben Mullaj
8341 11142 03.07.2017 10.10.2017 99 Anila Kristani
8342 6693 14.02.2017 10.10.2017 238 Dhurata Balla
8343 9342 15.05.2017 10.10.2017 148 Anila Karanxha
8344 11405 29.06.2017 10.10.2017 103 Irena Plaku
8345 10985 27.06.2017 10.10.2017 105 Irena Plaku
8346 12333 31.08.2017 10.10.2017 40 Migena Laska
8347 13682 09.10.2017 10.10.2017 1 Brunilda Kasmi
8348 13685 09.10.2017 10.10.2017 1 Brunilda Kasmi
8349 13318 25.09.2017 10.10.2017 15 Ibrahim Hoxha
8350 11864 18.09.2017 10.10.2017 22 Adriatik Bocaj
8352 10960 27.06.2017 10.10.2017 105 Ibrahim Hoxha
8353 4102 16.11.2016 10.10.2017 328 Alma Brati
8354 9482 17.05.2017 10.10.2017 146 Antonela Prendi
8355 4838 12.12.2016 10.10.2017 302 Antonela Prendi
8356 8928 28.04.2017 10.10.2017 165 Regleta Panajoti
8357 2770 13.09.2016 10.10.2017 392 Ilir Mustafaj
8358 11754 21.07.2017 10.10.2017 81 Majlinda Dogga
8359 9773 13.05.2017 10.10.2017 150 Majlinda Dogga
8360 10572 15.06.2017 10.10.2017 117 Artan Lazaj
8361 6376 03.02.2017 10.10.2017 249 Agron Zhukri
8362 1245 05.04.2016 10.10.2017 553 Astrit Faqolli
8363 13514 07.10.2017 10.10.2017 3 Marinela Osmani
8364 13476 02.10.2017 10.10.2017 8 Marinela Osmani
8365 2089 27.06.2016 10.10.2017 470 Marinela Osmani
8366 9071 04.05.2017 10.10.2017 159 Neritan Cena
8367 8125 31.03.2017 10.10.2017 193 Neritan Cena
8368 13237 05.09.2017 10.10.2017 35 Neritan Cena
8369 11818 21.07.2017 10.10.2017 81 Martin Deda
8370 12295 31.08.2017 10.10.2017 40 Kace Agolli
8371 7357 07.03.2017 10.10.2017 217 Kace Agolli
8372 11217 05.07.2017 10.10.2017 97 Fahrije Budo
8374 8322 07.04.2017 10.10.2017 186 Fida Osmani
8375 12699 08.09.2017 10.10.2017 32 Rezarta Balliu
8376 12806 12.09.2017 10.10.2017 28 Brunilda Kadi
8377 7245 03.03.2017 10.10.2017 221 Aferdita Caco
8378 3130 30.09.2016 10.10.2017 375 Mimoza Kajo
8379 11957 29.09.2017 11.10.2017 12 Antonela Prendi
8380 5483 18.01.2017 11.10.2017 266 Ervin Pollozhani
8391 13684 09.10.2017 11.10.2017 2 Brunilda Kasmi
8392 13681 09.10.2017 11.10.2017 2 Brunilda Kasmi
8393 5924 23.01.2017 11.10.2017 261 Arjan Aliaj
8394 1454 27.06.2016 11.10.2017 471 Alma Brati
8395 20166 02.06.2017 11.10.2017 131 Alma Brati
8396 20140 06.06.2017 11.10.2017 127 halimi
8397 11496 12.07.2017 11.10.2017 91 Adriatik Bocaj
8398 10916 23.06.2017 11.10.2017 110 Adriatik Bocaj
8399 12404 31.08.2017 11.10.2017 41 Vjosa Zaimi
8400 9081 05.05.2017 11.10.2017 159 Irena Plaku
8401 7793 20.03.2017 11.10.2017 205 Regleta Panajoti
8402 11551 14.07.2017 11.10.2017 89 Kace Agolli
8403 5978 24.01.2017 11.10.2017 260 Kace Agolli
8404 13148 21.09.2017 11.10.2017 20 Martin Deda
8405 13186 22.09.2017 11.10.2017 19 Martin Deda
8406 11755 21.07.2017 11.10.2017 82 Martin Deda
8407 12598 06.09.2017 11.10.2017 35 Neritan Cena
8408 10907 23.06.2017 11.10.2017 110 Fahrije Budo
8409 10755 21.06.2017 11.10.2017 112 Fahrije Budo
8410 11707 20.07.2017 11.10.2017 83 Fahrije Budo
8411 10249 06.06.2017 11.10.2017 127 Florinda Cela
8412 9270 11.05.2017 11.10.2017 153 Agron Zhukri
8413 6021 29.03.2017 11.10.2017 196 Marjana Shegani
8414 4637 06.12.2016 11.10.2017 309 Marjana Shegani
8415 7414 08.03.2017 11.10.2017 217 Mimoza Kajo
8416 6104 25.01.2017 11.10.2017 259 Mimoza Kajo
8417 12644 07.09.2017 11.10.2017 34 Marinela Osmani
8418 5593 18.01.2017 11.10.2017 266 Marinela Osmani
8419 9504 19.05.2017 11.10.2017 145 Marinela Osmani
8420 12815 12.09.2017 11.10.2017 29 Fida Osmani
8421 10246 06.06.2017 12.10.2017 128 Fida Osmani
8422 7605 15.03.2017 12.10.2017 211 Fatime Decolli
8423 9805 23.05.2017 12.10.2017 142 Eneida Civici
8424 13208 22.09.2017 12.10.2017 20 Eneida Civici
8429 13042 19.09.2017 12.10.2017 23 Arjan Aliaj
8430 10453 13.06.2017 12.10.2017 121 Dhurata Balla
8431 12496 31.08.2017 12.10.2017 42 Dhurata Balla
8432 11121 03.07.2017 12.10.2017 101 Dhurata Balla
8433 9858 24.05.2017 12.10.2017 141 Arben Mullaj
8434 12862 14.04.2016 12.10.2017 546 Adriatik Bocaj
8435 10386 23.06.2017 12.10.2017 111 Migena Laska
8436 10367 09.06.2017 12.10.2017 125 Adriatik Bocaj
8437 13039 19.09.2017 12.10.2017 23 Niko Rapi
8438 11303 07.07.2017 12.10.2017 97 Migena Laska
8439 5966 23.01.2017 12.10.2017 262 Neritan Cena
8440 3737 27.10.2016 12.10.2017 350 Neritan Cena
8441 8893 27.04.2017 12.10.2017 168 Artur Gaxhi
8442 8352 10.04.2017 12.10.2017 185 Flamur Kapllani
8443 10746 20.06.2017 12.10.2017 114 Flamur Kapllani
8444 12785 11.09.2017 12.10.2017 31 Agron Zhukri
8445 13147 21.09.2017 12.10.2017 21 Martin Deda
8446 13149 21.09.2017 12.10.2017 21 Martin Deda
8447 12195 31.08.2017 12.10.2017 42 Martin Deda
8448 11279 07.07.2017 12.10.2017 97 Martin Deda
8449 9422 17.05.2017 12.10.2017 148 Vjosa Zaimi
8450 10316 07.06.2017 12.10.2017 127 Vjosa Zaimi
8451 4198 15.11.2016 12.10.2017 331 Vjosa Zaimi
8452 7037 24.02.2017 12.10.2017 230 Kace Agolli
8453 7485 10.03.2017 12.10.2017 216 Marinela Osmani
8454 10468 16.06.2017 12.10.2017 118 Altin Shkurti
8455 12596 26.09.2017 12.10.2017 16 Dritan Caka
8456 2330 18.07.2016 12.10.2017 451 Marjana Shegani
8457 3247 06.10.2017 12.10.2017 6 Alma Brati
8458 10269 06.06.2017 12.10.2017 128 Alma Brati
8459 13366 27.09.2017 12.10.2017 15 Alma Brati
8460 12846 13.09.2017 12.10.2017 29 Blerina Muca
8461 10583 15.06.2017 12.10.2017 119 Ibrahim Hoxha
8462 9287 12.05.2017 12.10.2017 153 Majlinda Dogga
8463 3984 07.11.2016 12.10.2017 339 Manjola Bejleri
8464 4004 07.11.2016 12.10.2017 339 Arjana Lico
8465 10312 07.06.2017 12.10.2017 127 Dhurata Balla
8466 5785 20.01.2017 12.10.2017 265 Dhurata Balla
8467 12074 30.08.2017 12.10.2017 43 Anila Kristani
8468 6962 22.02.2017 12.10.2017 232 Ervin Pollozhani
8469 13010 18.03.2017 12.10.2017 208 Ervin Pollozhani
8471 3260 07.10.2016 13.10.2017 371 Antonela Prendi
8472 120323 29.06.2016 13.10.2017 471 Fatime Decolli
8473 9434 17.05.2017 13.10.2017 149 Rezarta Balliu
8474 3914 02.11.2016 13.10.2017 345 Rezarta Balliu
8475 12608 06.09.2017 13.10.2017 37 Irena Plaku
8476 5829 20.01.2017 13.10.2017 266 Irena Plaku
8477 5503 18.01.2017 13.10.2017 268 Alma Brati
8478 10866 23.06.2017 13.10.2017 112 Alma Brati
8479 9982 29.05.2017 13.10.2017 137 Ibrahim Hoxha
8480 10727 20.06.2017 13.10.2017 115 Adriatik Bocaj
8481 11537 14.07.2017 13.10.2017 91 Adriatik Bocaj
8482 1314 07.04.2016 13.10.2017 554 Adriatik Bocaj
8483 439 21.11.2015 13.10.2017 692 Regleta Panajoti
8484 10867 23.06.2017 13.10.2017 112 Regleta Panajoti
8486 5464 17.01.2017 13.10.2017 269 Astrit Faqolli
8487 12423 31.08.2017 13.10.2017 43 Irena Plaku
8488 13592 05.10.2017 13.10.2017 8 Marinela Osmani
8489 19601 05.10.2017 13.10.2017 8 Marinela Osmani
8490 13541 04.10.2017 13.10.2017 9 Marinela Osmani
8491 13577 04.10.2017 13.10.2017 9 Marinela Osmani
8492 1979 16.06.2016 13.10.2017 484 Kace Agolli
8493 4951 15.12.2016 13.10.2017 302 Kace Agolli
8494 10903 23.06.2017 13.10.2017 112 Majlinda Dogga
8495 10017 30.05.2017 13.10.2017 136 Dritan Caka
8496 1312 10.10.2017 13.10.2017 3 Blerina Muca
8497 13415 28.09.2017 13.10.2017 15 Blerina Muca
8498 8132 03.04.2017 13.10.2017 193 Fahrije Budo
8499 12000 29.08.2017 13.10.2017 45 Fahrije Budo
8500 9411 16.05.2017 13.10.2017 150 Marjana Shegani
8501 12784 11.09.2017 13.10.2017 32 Marjana Shegani
8503 13188 22.09.2017 13.10.2017 21 Martin Deda
8504 13236 25.09.2017 13.10.2017 18 Martin Deda
8505 13190 22.09.2017 13.10.2017 21 Martin Deda
8506 10199 05.06.2017 13.10.2017 130 Manjola Bejleri
8507 76 29.03.2017 13.10.2017 198 Fida Osmani
8508 8258 05.04.2017 13.10.2017 191 Fida Osmani
8509 11355 10.07.2017 13.10.2017 95 Fida Osmani
8510 11379 11.07.2017 13.10.2017 94 Aferdita Caco
8511 13782 12.10.2017 14.10.2017 2 Brunilda Kasmi
8512 13785 13.10.2017 15.10.2017 2 Brunilda Kasmi
8515 2627 19.04.2017 16.10.2017 180 Anila Kristani
8516 4487 25.11.2016 16.10.2017 325 Anila Kristani
8517 2992 28.03.2017 16.10.2017 202 Anila Kristani
8518 4837 12.12.2016 16.10.2017 308 Ervin Pollozhani
8519 6921 22.02.2017 16.10.2017 236 Ervin Pollozhani
8520 4146 11.11.2016 16.10.2017 339 Antonela Prendi
8521 11995 16.10.2017 Antonela Prendi
8522 8559 18.04.2017 16.10.2017 181 Artan Lazaj
8523 12620 06.09.2017 16.10.2017 40 Artan Lazaj
8524 877 23.12.2015 16.10.2017 663 Artan Lazaj
8525 9155 08.05.2017 16.10.2017 161 Eneida Civici
8526 9866 25.05.2017 16.10.2017 144 Eneida Civici
8527 3193 04.10.2016 16.10.2017 377 Fatime Decolli
8528 11573 14.07.2017 16.10.2017 94 Fatime Decolli
8529 12690 16.09.2017 16.10.2017 30 Fatime Decolli
8532 7049 24.02.2017 16.10.2017 234 Flamur Kapllani
8533 1605 16.05.2016 16.10.2017 518 Irena Plaku
8534 4926 14.12.2016 16.10.2017 306 Irena Plaku
8535 11815 21.07.2017 16.10.2017 87 Irena Plaku
8536 7346 13.07.2017 16.10.2017 95 Irena Plaku
8537 7857 24.03.2017 16.10.2017 206 Brunilda Kasmi
8538 11036 29.06.2017 16.10.2017 109 Adriatik Bocaj
8539 12668 15.09.2017 16.10.2017 31 Adriatik Bocaj
8540 11283 07.07.2017 16.10.2017 101 Vjosa Zaimi
8541 3808 28.10.2016 16.10.2017 353 Neritan Cena
8542 7986 28.03.2017 16.10.2017 202 Arben Mullaj
8544 8930 28.04.2017 16.10.2017 171 Arjana Lico
8545 13420 29.09.2017 16.10.2017 17 Arjana Lico
8546 2835 16.09.2016 16.10.2017 395 Arben Kostandini
8547 12119 30.08.2017 16.10.2017 47 Alma Brati
8548 1149 08.03.2016 16.10.2017 587 Arjan Aliaj
8549 12126 30.08.2017 16.10.2017 47 Arjan Aliaj
8550 7836 23.03.2017 16.10.2017 207 Regleta Panajoti
8551 938 21.01.2016 16.10.2017 634 Rezarta Balliu
8552 4001 07.11.2016 16.10.2017 343 Rezarta Balliu
8553 11980 29.08.2017 16.10.2017 48 Astrit Faqolli
8554 6367 03.02.2017 16.10.2017 255 Astrit Faqolli
8555 2844 19.09.2016 16.10.2017 392 Agron Zhukri
8556 12779 11.09.2017 16.10.2017 35 Martin Deda
8557 12827 12.09.2017 16.10.2017 34 Aferdita Caco
8558 11810 21.07.2017 16.10.2017 87 Marinela Osmani
8559 3994 07.11.2016 16.10.2017 343 Marjana Shegani
8560 12483 31.08.2017 16.10.2017 46 Fahrije Budo
8561 9895 25.05.2017 16.10.2017 144 Mimoza Kajo
8562 11797 21.07.2017 16.10.2017 87 Mimoza Kajo
8563 6031 24.01.2017 16.10.2017 265 Kujtim Vranici
8564 10966 27.06.2017 16.10.2017 111 Altin Shkurti
8565 419 30.03.2015 16.10.2017 931 Fida Osmani
8566 3763 22.05.2017 16.10.2017 147 Blerina Muca
8567 1534 06.05.2016 17.10.2017 529 Anila Kristani
8568 980 06.02.2015 17.10.2017 984 Antonela Prendi
8569 12539 05.09.2017 17.10.2017 42 Antonela Prendi
8570 11679 13.09.2017 17.10.2017 34 Adriatik Bocaj
8571 9978 29.05.2017 17.10.2017 141 Adriatik Bocaj
8572 2304 14.04.2016 17.10.2017 551 Adriatik Bocaj
8573 9593 19.05.2017 17.10.2017 151 Adriatik Bocaj
8574 1473 29.04.2017 17.10.2017 171 Arjana Lico
8575 13787 15.10.2017 17.10.2017 2 Brunilda Kasmi
8576 8869 27.04.2017 17.10.2017 173 Brunilda Kasmi
8577 12610 06.09.2017 17.10.2017 41 Flamur Kapllani
8578 10935 27.06.2017 17.10.2017 112 Anila Karanxha
8579 6918 21.02.2017 17.10.2017 238 Arjan Aliaj
8580 7698 17.03.2017 17.10.2017 214 Irena Plaku
8581 10527 14.06.2017 17.10.2017 125 Irena Plaku
8582 10624 16.06.2017 17.10.2017 123 Julian Haxhiu
8583 6914 21.02.2017 17.10.2017 238 Julian Haxhiu
8584 5616 19.01.2017 17.10.2017 271 Ilir Mustafaj
8585 13425 29.09.2017 17.10.2017 18 Kace Agolli
8586 13426 29.09.2017 17.10.2017 18 Kace Agolli
8587 12446 31.08.2017 17.10.2017 47 Agron Zhukri
8588 10182 01.06.2017 17.10.2017 138 Agron Zhukri
8589 11720 20.07.2017 17.10.2017 89 Marjana Shegani
8590 12856 13.09.2017 17.10.2017 34 Neritan Cena
8591 1350 13.04.2017 17.10.2017 187 Marinela Osmani
8592 9089 05.05.2017 17.10.2017 165 Arjana Gunbardhi
8593 10437 12.06.2017 17.10.2017 127 Dritan Caka
8594 9801 23.05.2017 17.10.2017 147 Mimoza Kajo
8595 13036 19.09.2017 17.10.2017 28 Mimoza Kajo
8596 2426 31.08.2017 17.10.2017 47 Martin Deda
8597 10945 27.06.2017 17.10.2017 112 Manjola Bejleri
8598 12412 31.08.2017 17.10.2017 47 Fahrije Budo
8599 9330 15.05.2017 17.10.2017 155 Fahrije Budo
8600 11171 04.07.2017 17.10.2017 105 Fahrije Budo
8601 910 19.01.2016 17.10.2017 637 Altin Shkurti
8602 8815 27.04.2016 17.10.2017 538 Altin Shkurti
8603 10997 28.06.2017 17.10.2017 111 Majlinda Dogga
8604 4607 02.12.2016 17.10.2017 319 Majlinda Dogga
8605 12407 21.08.2017 17.10.2017 57 Fida Osmani
8606 8561 18.04.2017 17.10.2017 182 Niko Rapi
8607 2073 23.06.2016 18.10.2017 482 Adriatik Bocaj
8608 4267 16.11.2016 18.10.2017 336 Adriatik Bocaj
8609 12866 15.09.2017 18.10.2017 33 Adriatik Bocaj
8610 1407 30.06.2017 18.10.2017 110 Adriatik Bocaj
8611 12869 15.09.2016 18.10.2017 398 Adriatik Bocaj
8613 11374 11.07.2017 18.10.2017 99 Brunilda Kasmi
8614 11439 12.07.2017 18.10.2017 98 Brunilda Kasmi
8615 6001 24.01.2017 18.10.2017 267 Dritan Caka
8616 5341 12.01.2017 18.10.2017 279 Dritan Caka
8617 12430 31.08.2017 18.10.2017 48 Irena Plaku
8618 8256 05.04.2017 18.10.2017 196 Irena Plaku
8619 12008 29.08.2017 18.10.2017 50 Vjosa Zaimi
8620 9389 16.05.2017 18.10.2017 155 Regleta Panajoti
8621 1701 19.07.2017 18.10.2017 91 Brunilda Kadi
8622 9069 04.05.2017 18.10.2017 167 Anila Karanxha
8623 12345 31.08.2017 18.10.2017 48 Martin Deda
8624 6391 03.02.2017 18.10.2017 257 Agron Zhukri
8625 12277 31.08.2017 18.10.2017 48 Agron Zhukri
8626 9323 12.05.2017 18.10.2017 159 Kace Agolli
8627 10384 09.06.2017 18.10.2017 131 Kace Agolli
8628 12294 31.08.2017 18.10.2017 48 Kace Agolli
8629 9098 05.05.2017 18.10.2017 166 Manjola Bejleri
8630 7558 13.03.2017 18.10.2017 219 Marjana Shegani
8631 8608 19.04.2017 18.10.2017 182 Rezarta Balliu
8632 10738 10.06.2017 18.10.2017 130 Fatime Decolli
8633 8578 18.04.2017 18.10.2017 183 Ervin Pollozhani
8634 9811 23.05.2017 18.10.2017 148 Ervin Pollozhani
8638 11423 11.07.2017 18.10.2017 99 Majlinda Dogga
8639 11942 25.08.2017 18.10.2017 54 Mimoza Kajo
8640 7827 23.03.2017 18.10.2017 209 Mimoza Kajo
8641 12225 31.08.2017 18.10.2017 48 Mimoza Kajo
8642 10212 08.06.2017 18.10.2017 132 Niko Rapi
8643 9585 24.05.2017 18.10.2017 147 Altin Shkurti
8644 7644 16.03.2017 18.10.2017 216 Teuta Hoxha
8645 8776 25.04.2017 18.10.2017 176 Teuta Hoxha
8646 11146 03.07.2017 18.10.2017 107 Teuta Hoxha
8649 649 25.09.2017 20.10.2017 25 Niko Rapi
8650 13571 04.10.2017 20.10.2017 16 Ibrahim Hoxha
8651 13483 02.10.2017 20.10.2017 18 Ibrahim Hoxha
8652 13502 03.10.2017 20.10.2017 17 Ibrahim Hoxha
8653 13503 03.10.2017 20.10.2017 17 Ibrahim Hoxha
8654 13570 04.10.2017 20.10.2017 16 Ibrahim Hoxha
8655 12474 31.08.2017 20.10.2017 50 Ibrahim Hoxha
8656 14000 19.10.2017 20.10.2017 1 Arjana Lico
8657 9004 03.05.2017 20.10.2017 170 Migena Laska
8658 12701 08.09.2017 20.10.2017 42 Arben Mullaj
8659 8653 20.04.2017 20.10.2017 183 Brunilda Kasmi
8660 9055 04.05.2017 20.10.2017 169 Brunilda Kasmi
8661 11358 10.07.2017 20.10.2017 102 Brunilda Kasmi
8662 11308 07.07.2017 20.10.2017 105 Enkeleidi Hajro
8663 11172 04.07.2017 20.10.2017 108 Vjosa Zaimi
8664 5872 20.01.2017 20.10.2017 273 Vjosa Zaimi
8665 8976 02.05.2017 20.10.2017 171 Arben Kostandini
8666 651 25.09.2015 20.10.2017 756 Arben Kostandini
8667 12208 31.08.2017 20.10.2017 50 Arjan Aliaj
8668 4162 14.11.2016 20.10.2017 340 Arjan Aliaj
8669 11402 11.07.2017 20.10.2017 101 Artan Lazaj
8670 12285 31.08.2017 20.10.2017 50 Martin Deda
8671 12537 05.09.2017 20.10.2017 45 Martin Deda
8672 12372 31.08.2017 20.10.2017 50 Martin Deda
8673 2900 20.09.2016 20.10.2017 395 Rezarta Balliu
8674 9094 05.05.2017 20.10.2017 168 Rezarta Balliu
8675 12988 16.09.2017 20.10.2017 34 Majlinda Dogga
8676 12245 31.08.2017 20.10.2017 50 Majlinda Dogga
8677 12340 31.08.2017 20.10.2017 50 Martin Deda
8678 9797 23.04.2017 20.10.2017 180 Alma Brati
8679 10201 05.06.2017 20.10.2017 137 Mimoza Kajo
8680 10610 16.06.2017 20.10.2017 126 Mimoza Kajo
8681 14021 20.10.2017 22.10.2017 2 Arjana Lico
8685 10984 27.06.2017 23.10.2017 118 Enkela (Bajo) Vlora
8686 9163 11.05.2017 23.10.2017 165 Fatime Decolli
8687 3489 18.10.2016 23.10.2017 370 Migena Laska
8688 4971 16.12.2016 23.10.2017 311 Anila Capo-Zere
8691 10528 14.06.2017 23.10.2017 131 Florinda Cela
8692 11103 30.06.2017 23.10.2017 115 Anila Karanxha
8693 14038 21.10.2017 23.10.2017 2 Arjana Lico
8694 14039 22.10.2017 23.10.2017 1 Arjana Lico
8695 4611 02.12.2016 23.10.2017 325 Ervin Pollozhani
8696 1103 23.02.2016 23.10.2017 608 Artan Lazaj
8697 12644 23.10.2017 Artan Lazaj
8698 300 23.10.2017 Julian Haxhiu
8699 13659 23.10.2017 Irena Plaku
8700 7431 23.10.2017 Irena Plaku
8701 3859 01.11.2016 23.10.2017 356 Vjosa Zaimi
8702 9989 29.05.2017 23.10.2017 147 Astrit Faqolli
8703 8211 04.04.2017 23.10.2017 202 Arjan Aliaj
8704 1067 17.02.2016 23.10.2017 614 Arjan Aliaj
8705 5601 19.01.2017 23.10.2017 277 Ilir Mustafaj
8706 9108 05.05.2017 23.10.2017 171 Ilir Mustafaj
8707 13055 19.09.2017 23.10.2017 34 Ilir Mustafaj
8708 10452 13.06.2017 23.10.2017 132 Kace Agolli
8709 7200 02.03.2017 23.10.2017 235 Kace Agolli
8710 13791 17.10.2017 23.10.2017 6 Marinela Osmani
8711 8411 11.04.2017 23.10.2017 195 Fahrije Budo
8712 10510 14.06.2017 23.10.2017 131 Ibrahim Hoxha
8713 7923 27.03.2017 23.10.2017 210 Rezarta Balliu
8714 10319 07.06.2017 23.10.2017 138 Martin Deda
8715 12476 31.08.2017 23.10.2017 53 Martin Deda
8716 13299 26.09.2017 23.10.2017 27 Martin Deda
8717 9579 19.05.2017 23.10.2017 157 Martin Deda
8718 8031 29.03.2017 23.10.2017 208 Altin Shkurti
8719 11102 30.06.2017 23.10.2017 115 Dritan Caka
8720 6045 24.01.2017 23.10.2017 272 Neritan Cena
8721 2013 24.06.2017 23.10.2017 121 Dhurata Balla
8722 10715 20.06.2017 23.10.2017 125 Blerina Muca
8723 5532 19.01.2017 23.10.2017 277 Blerina Muca
8724 4641 05.12.2016 23.10.2017 322 Blerina Muca
8725 11778 21.07.2017 23.10.2017 94 Blerina Muca
8726 8878 27.04.2017 23.10.2017 179 Niko Rapi
8727 9935 26.05.2017 23.10.2017 150 Manjola Bejleri
8728 8920 28.04.2017 23.10.2017 178 Manjola Bejleri
8729 1638 18.05.2016 23.10.2017 523 Manjola Bejleri
8730 8156 03.04.2017 23.10.2017 203 Fida Osmani
8732 2352 19.07.2016 23.10.2017 461 Marjana Shegani
8733 9114 05.05.2017 23.10.2017 171 Marjana Shegani
8734 9319 26.09.2017 23.10.2017 27 Teuta Hoxha
8735 1777 01.06.2016 23.10.2017 509 Teuta Hoxha
8736 13495 02.10.2017 23.10.2017 21 Teuta Hoxha
8737 5338 12.01.2017 23.10.2017 284 Teuta Hoxha
8739 12167 30.08.2017 24.10.2017 55 Majlinda Dogga
8740 12158 30.08.2017 24.10.2017 55 Majlinda Dogga
8741 10225 06.06.2017 24.10.2017 140 Dhurata Balla
8742 8264 05.04.2017 24.10.2017 202 Dhurata Balla
8743 10368 09.06.2017 24.10.2017 137 Dhurata Balla
8744 12286 31.08.2017 24.10.2017 54 Ibrahim Hoxha
8746 10106 01.06.2017 24.10.2017 145 Adriatik Bocaj
8747 12670 15.09.2017 24.10.2017 39 Adriatik Bocaj
8749 9970 29.05.2017 24.10.2017 148 Enkela (Bajo) Vlora
8750 3487 18.10.2017 24.10.2017 6 Enkela (Bajo) Vlora
8751 8373 24.10.2017 Anila Capo-Zere
8752 6943 24.10.2017 Anila Kristani
8753 10260 24.10.2017 Anila Kristani
8754 9679 19.05.2017 24.10.2017 158 Florinda Cela
8755 13288 26.09.2017 24.10.2017 28 Eneida Civici
8756 13380 27.09.2017 24.10.2017 27 Brunilda Kasmi
8757 10001 30.05.2017 24.10.2017 147 Brunilda Kasmi
8758 4096 10.11.2016 24.10.2017 348 Arjan Aliaj
8759 1225 24.03.2016 24.10.2017 579 Arben Kostandini
8760 10702 20.06.2017 24.10.2017 126 Arben Mullaj
8761 11348 10.07.2017 24.10.2017 106 Regleta Panajoti
8762 13119 21.09.2017 24.10.2017 33 Mimoza Kajo
8763 7965 28.03.2017 24.10.2017 210 Irena Plaku
8764 9503 18.05.2017 24.10.2017 159 Irena Plaku
8765 12182 04.07.2017 24.10.2017 112 Irena Plaku
8766 12834 13.09.2017 24.10.2017 41 Vjosa Zaimi
8767 13683 08.09.2017 24.10.2017 46 Vjosa Zaimi
8768 13639 06.10.2017 24.10.2017 18 Vjosa Zaimi
8769 10014 30.05.2017 24.10.2017 147 Ilir Mustafaj
8770 8492 12.04.2017 24.10.2017 195 Ilir Mustafaj
8771 1398 20.04.2016 24.10.2017 552 Ilir Mustafaj
8772 7662 16.03.2017 24.10.2017 222 Ervin Pollozhani
8773 11340 10.07.2017 24.10.2017 106 Brunilda Kadi
8774 13657 10.10.2017 24.10.2017 14 Altin Shkurti
8775 7481 13.03.2017 24.10.2017 225 Altin Shkurti
8776 7614 16.03.2017 24.10.2017 222 Altin Shkurti
8777 415 27.03.2015 24.10.2017 942 Neritan Cena
8778 13766 11.10.2017 24.10.2017 13 Marinela Osmani
8779 12073 29.08.2017 24.10.2017 56 Marinela Osmani
8780 12592 25.06.2017 24.10.2017 121 Ilir Mustafaj
8781 13677 09.10.2017 24.10.2017 15 Kace Agolli
8782 12490 31.08.2017 24.10.2017 54 Kace Agolli
8783 7974 28.03.2017 24.10.2017 210 Alma Brati
8784 3642 31.10.2016 24.10.2017 358 Julian Haxhiu
8785 12093 30.08.2017 24.10.2017 55 Martin Deda
8786 10509 24.10.2017 24.10.2017 0 Martin Deda
8787 14099 23.10.2017 24.10.2017 1 Fahrije Budo
8788 14090 23.10.2017 24.10.2017 1 Fahrije Budo
8789 14089 23.10.2017 24.10.2017 1 Fahrije Budo
8790 12459 31.08.2017 24.10.2017 54 Dritan Caka
8791 13924 17.10.2017 24.10.2017 7 Blerina Muca
8792 9940 26.05.2017 24.10.2017 151 Fida Osmani
8793 10165 02.06.2017 24.10.2017 144 Fida Osmani
8794 10736 22.06.2017 24.10.2017 124 Manjola Bejleri
8795 11758 21.07.2017 25.10.2017 96 Majlinda Dogga
8796 6896 21.02.2017 25.10.2017 246 Dhurata Balla
8797 11044 29.06.2016 25.10.2017 483 Dhurata Balla
8798 10301 07.06.2017 25.10.2017 140 Niko Rapi
8799 9792 23.05.2017 25.10.2017 155 Eneida Civici
8800 11143 25.10.2017 Brunilda Kadi
8801 6419 06.02.2017 25.10.2017 261 Anila Capo-Zere
8802 14116 24.10.2017 25.10.2017 1 Dritan Caka
8803 8050 29.03.2017 25.10.2017 210 Dritan Caka
8804 12667 15.09.2017 25.10.2017 40 Adriatik Bocaj
8805 12936 16.09.2017 25.10.2017 39 Adriatik Bocaj
8806 13683 09.10.2017 25.10.2017 16 Brunilda Kasmi
8807 13961 18.10.2017 25.10.2017 7 Arben Mullaj
8808 6227 30.01.2017 25.10.2017 268 Alma Brati
8809 10998 28.06.2017 25.10.2017 119 Ibrahim Hoxha
8810 1291 04.04.2016 25.10.2017 569 Artan Lazaj
8811 13145 21.09.2017 25.10.2017 34 Ervin Pollozhani
8812 8362 10.04.2017 25.10.2017 198 Antonela Prendi
8813 3061 28.09.2016 25.10.2017 392 Antonela Prendi
8814 1121 01.03.2016 25.10.2017 603 Ilir Mustafaj
8815 9971 29.05.2017 25.10.2017 149 Irena Plaku
8816 10116 01.06.2017 25.10.2017 146 Irena Plaku
8817 12966 16.09.2017 25.10.2017 39 Vjosa Zaimi
8818 13964 18.10.2017 25.10.2017 7 Marinela Osmani
8819 4614 02.12.2016 25.10.2017 327 Marinela Osmani
8820 13298 26.09.2017 26.10.2017 30 Kace Agolli
8821 13346 27.09.2017 25.10.2017 28 Kace Agolli
8822 8531 14.04.2017 25.10.2017 194 Kace Agolli
8823 11378 11.07.2017 25.10.2017 106 Kace Agolli
8824 11118 03.07.2017 25.10.2017 114 Florinda Cela
8825 12546 05.09.2017 25.10.2017 50 Florinda Cela
8826 9366 15.05.2017 25.10.2017 163 Florinda Cela
8827 12479 31.08.2017 25.10.2017 55 Martin Deda
8828 12578 06.09.2017 25.10.2017 49 Martin Deda
8829 13509 03.10.2017 25.10.2017 22 Martin Deda
8830 9869 25.05.2017 25.10.2017 153 Rezarta Balliu
8831 11627 18.07.2017 25.10.2017 99 Rezarta Balliu
8832 10611 16.06.2017 25.10.2017 131 Rezarta Balliu
8834 11440 12.07.2017 25.10.2017 105 Teuta Hoxha
8836 10658 19.06.2017 25.10.2017 128 Manjola Bejleri
8837 8922 28.04.2017 25.10.2017 180 Mimoza Kajo
8838 10413 12.06.2017 25.10.2017 135 Majlinda Dogga
8839 10414 12.06.2017 25.10.2017 135 Majlinda Dogga
8840 3723 26.10.2016 25.10.2017 364 Alma Kodraliu
8841 3258 07.10.2016 25.10.2017 383 Fida Osmani
8842 13062 13.09.2017 25.10.2017 42 Fida Osmani
8845 1929 13.06.2017 26.10.2017 135 Alma Kodraliu
8846 7441 10.03.2017 26.10.2017 230 Eneida Civici
8847 13568 04.10.2017 26.10.2017 22 Ibrahim Hoxha
8848 13636 06.10.2017 26.10.2017 20 Ibrahim Hoxha
8849 7739 21.10.2017 26.10.2017 5 Ibrahim Hoxha
8852 11612 17.07.2017 26.10.2017 101 Arben Kostandini
8853 5807 20.01.2017 26.10.2017 279 Arben Kostandini
8854 9815 23.05.2017 26.10.2017 156 Arjan Aliaj
8855 5500 25.04.2017 26.10.2017 184 Fida Osmani
8856 13686 09.10.2017 26.10.2017 17 Brunilda Kasmi
8857 1902 09.06.2016 26.10.2017 504 Ilir Mustafaj
8858 19664 15.06.2016 26.10.2017 498 Ilir Mustafaj
8859 12811 12.09.2017 26.10.2017 44 Ilir Mustafaj
8860 8294 06.04.2017 26.10.2017 203 Ilir Mustafaj
8861 11766 21.07.2017 26.10.2017 97 Ilir Mustafaj
8862 4410 23.11.2016 26.10.2017 337 Anila Kristani
8863 12980 16.09.2017 26.10.2017 40 Migena Laska
8864 12723 08.09.2017 26.10.2017 48 Neritan Cena
8865 14007 20.10.2017 26.10.2017 6 Marinela Osmani
8866 8708 04.04.2017 26.10.2017 205 Marinela Osmani
8867 12837 13.09.2017 26.10.2017 43 Marinela Osmani
8869 700 23.10.2015 26.10.2017 734 Artan Lazaj
8870 12103 30.08.2017 26.10.2017 57 Brunilda Kadi
8871 12387 31.08.2017 26.10.2017 56 Brunilda Kadi
8872 10877 23.06.2017 26.10.2017 125 Martin Deda
8873 11307 07.07.2017 26.10.2017 111 Alma Brati
8874 13273 25.09.2017 26.10.2017 31 Alma Brati
8875 12554 05.09.2017 26.10.2017 51 Irena Plaku
8876 12279 31.08.2017 26.10.2017 56 Kace Agolli
8877 14173 25.10.2017 26.10.2017 1 Fahrije Budo
8878 4057 09.11.2016 26.10.2017 351 Rezarta Balliu
8879 2467 29.08.2016 26.10.2017 423 Blerina Muca
8880 4603 02.12.2016 26.10.2017 328 Blerina Muca
8881 12849 13.09.2017 26.10.2017 43 Blerina Muca
8882 11037 26.10.2017 Aferdita Caco
8883 10067 01.06.2017 26.10.2017 147 Teuta Hoxha
8884 7452 09.03.2017 27.10.2017 232 Alma Kodraliu
8885 11486 12.04.2017 27.10.2017 198 Adriatik Bocaj
8886 12529 05.09.2017 27.10.2017 52 Adriatik Bocaj
8887 12842 13.09.2017 27.10.2017 44 Adriatik Bocaj
8888 10785 21.06.2017 27.10.2017 128 Anila Karanxha
8889 13521 03.10.2017 27.10.2017 24 Niko Rapi
8890 7135 28.02.2017 27.10.2017 241 Arben Kostandini
8891 12859 13.09.2017 27.10.2017 44 Arjan Aliaj
8892 14104 24.10.2017 27.10.2017 3 Flamur Kapllani
8893 2753 09.09.2016 27.10.2017 413 Dritan Caka
8894 8530 14.04.2017 27.10.2017 196 Ibrahim Hoxha
8895 10801 22.06.2017 27.10.2017 127 Ibrahim Hoxha
8896 8851 26.04.2017 27.10.2017 184 Agron Zhukri
8897 1845 06.06.2017 27.10.2017 143 Ilir Mustafaj
8898 10412 12.06.2017 27.10.2017 137 Vjosa Zaimi
8899 7867 24.03.2017 27.10.2017 217 Irena Plaku
8900 758 16.11.2015 27.10.2017 711 Ervin Pollozhani
8901 2101 27.06.2016 27.10.2017 487 Antonela Prendi
8902 7182 01.03.2017 27.10.2017 240 Antonela Prendi
8903 12492 31.08.2017 27.10.2017 57 Martin Deda
8904 14037 20.10.2017 27.10.2017 7 Marinela Osmani
8905 13369 27.09.2017 27.10.2017 30 Fida Osmani
8906 10838 13.02.2017 27.10.2017 256 Regleta Panajoti
8907 13069 19.09.2017 27.10.2017 38 Armela Hasantari
8908 8752 24.04.2017 27.10.2017 186 Blerina Muca
8909 8704 21.04.2017 27.10.2017 189 Blerina Muca
8910 255 16.06.2014 27.10.2017 1.229 Blerina Muca
8911 13387 28.09.2017 27.10.2017 29 Kace Agolli
8912 10450 13.06.2017 27.10.2017 136 Kace Agolli
8913 8302 07.04.2017 27.10.2017 203 Kace Agolli
8914 11122 03.07.2017 27.10.2017 116 Kace Agolli
8915 1862 07.06.2017 27.10.2017 142 Aferdita Caco
8916 14255 27.10.2017 27.10.2017 0 Fahrije Budo
8917 14257 27.10.2017 27.10.2017 0 Fahrije Budo
8918 14256 27.10.2017 29.10.2017 2 Fahrije Budo
8919 2644 13.03.2017 30.10.2017 231 Fatime Decolli
8920 4357 21.11.2016 30.10.2017 343 Enkela (Bajo) Vlora
8921 13275 25.09.2017 30.10.2017 35 Florinda Cela
8922 13056 19.09.2017 30.10.2017 41 Florinda Cela
8925 5876 20.01.2017 30.10.2017 283 Anila Kristani
8926 8042 16.12.2016 30.10.2017 318 Anila Kristani
8927 12462 30.06.2016 30.10.2017 487 Fatime Decolli
8928 6121 26.01.2017 30.10.2017 277 Fatime Decolli
8929 12548 05.09.2017 30.10.2017 55 Migena Laska
8930 2176 04.07.2016 30.10.2017 483 Arben Mullaj
8931 13867 16.10.2017 30.10.2017 14 Arjana Lico
8932 7273 03.03.2017 30.10.2017 241 Arjana Lico
8933 11309 07.07.2017 30.10.2017 115 Arben Kostandini
8934 12352 31.08.2017 30.10.2017 60 Arben Kostandini
8935 12217 31.08.2017 30.10.2017 60 Arben Kostandini
8936 12645 07.09.2017 30.10.2017 53 Arben Kostandini
8937 2669 05.09.2016 30.10.2017 420 Arjan Aliaj
8938 12888 15.09.2017 30.10.2017 45 Arjan Aliaj
8939 1852 06.06.2016 30.10.2017 511 Adriatik Bocaj
8940 10447 13.06.2017 30.10.2017 139 Adriatik Bocaj
8941 9423 17.05.2017 30.10.2017 166 Dhurata Balla
8942 13231 22.09.2017 30.10.2017 38 Dhurata Balla
8943 11173 04.07.2017 30.10.2017 118 Brunilda Kasmi
8944 7331 06.03.2017 30.10.2017 238 Flamur Kapllani
8945 12692 15.09.2017 30.10.2017 45 Anila Karanxha
8946 8416 11.04.2017 30.10.2017 202 Rezarta Balliu
8947 4703 06.12.2016 30.10.2017 328 Artan Lazaj
8948 11458 12.07.2017 30.10.2017 110 Ervin Pollozhani
8949 6365 03.02.2017 30.10.2017 269 Niko Rapi
8950 3652 25.10.2017 30.10.2017 5 Niko Rapi
8951 3946 04.11.2016 30.10.2017 360 Dritan Caka
8952 13175 22.09.2017 30.10.2017 38 Vjosa Zaimi
8953 12942 16.09.2017 30.10.2017 44 Vjosa Zaimi
8954 7658 16.03.2017 30.10.2017 228 Irena Plaku
8955 7086 27.02.2017 30.10.2017 245 Altin Shkurti
8956 11979 29.08.2017 30.10.2017 62 Altin Shkurti
8957 13672 08.10.2017 30.10.2017 22 Ibrahim Hoxha
8958 12491 31.08.2017 30.10.2017 60 Ibrahim Hoxha
8959 7772 21.03.2017 30.10.2017 223 Ibrahim Hoxha
8960 7736 20.03.2017 30.10.2017 224 Ibrahim Hoxha
8961 11157 03.07.2017 30.10.2017 119 Agron Zhukri
8962 298 26.09.2017 30.10.2017 34 Agron Zhukri
8963 16375 03.02.2017 30.10.2017 269 Ilir Mustafaj
8964 14052 23.10.2017 30.10.2017 7 Marinela Osmani
8965 14087 23.10.2017 30.10.2017 7 Marinela Osmani
8966 14072 23.10.2017 30.10.2017 7 Marinela Osmani
8967 6413 11.04.2017 30.10.2017 202 Manjola Bejleri
8968 12215 30.06.2017 30.10.2017 122 Manjola Bejleri
8969 11630 18.07.2017 30.10.2017 104 Armela Hasantari
8970 10425 12.06.2017 30.10.2017 140 Armela Hasantari
8971 12515 03.09.2017 30.10.2017 57 Majlinda Dogga
8972 13281 25.09.2017 30.10.2017 35 Majlinda Dogga
8973 9337 15.05.2017 30.10.2017 168 Majlinda Dogga
8974 11285 07.07.2015 30.10.2017 846 Majlinda Dogga
8975 11223 05.07.2017 30.10.2017 117 Majlinda Dogga
8976 12945 16.09.2017 30.10.2017 44 Majlinda Dogga
8977 9085 05.05.2017 30.10.2017 178 Mimoza Kajo
8978 14091 23.10.2017 30.10.2017 7 Fahrije Budo
8979 14115 24.10.2017 30.10.2017 6 Fahrije Budo
8980 14172 25.10.2017 30.10.2017 5 Fahrije Budo
8981 13866 16.10.2017 30.10.2017 14 Fahrije Budo
8982 7653 16.03.2017 30.10.2017 228 Ibrahim Hoxha
8983 13213 22.09.2017 30.10.2017 38 Blerina Muca
8984 13792 13.10.2017 30.10.2017 17 Aferdita Caco
8985 13698 10.10.2017 30.10.2017 20 Aferdita Caco
8986 13360 27.09.2017 30.10.2017 33 Aferdita Caco
8987 8615 19.04.2017 30.10.2017 194 Aferdita Caco
8988 12656 07.06.2017 30.10.2017 145 Teuta Hoxha
8991 13156 22.09.2017 31.10.2017 39 Anila Karanxha
8992 19629 05.10.2017 31.10.2017 26 Anila Karanxha
8993 12798 12.09.2017 31.10.2017 49 Adriatik Bocaj
8994 12832 12.09.2017 31.10.2017 49 Adriatik Bocaj
8995 7926 27.07.2017 31.10.2017 96 Adriatik Bocaj
8996 10593 16.06.2017 31.10.2017 137 Dhurata Balla
8997 13371 27.09.2017 31.10.2017 34 Dhurata Balla
8998 664 02.10.2015 31.10.2017 760 Arben Mullaj
8999 5957 23.01.2017 31.10.2017 281 Arben Mullaj
9000 14155 25.10.2017 31.10.2017 6 Arben Mullaj
9001 14060 23.10.2017 31.10.2017 8 Arben Mullaj
9002 13604 05.10.2017 31.10.2017 26 Migena Laska
9003 13250 15.09.2017 31.10.2017 46 Arben Kostandini
9004 8494 12.04.2017 31.10.2017 202 Irena Plaku
9005 10263 06.06.2017 31.10.2017 147 Irena Plaku
9006 8047 29.03.2017 31.10.2017 216 Brunilda Kadi
9007 3850 01.11.2016 31.10.2017 364 Brunilda Kadi
9008 14064 23.10.2017 31.10.2017 8 Brunilda Kasmi
9009 13781 02.10.2017 31.10.2017 29 Brunilda Kasmi
9010 8593 19.04.2017 31.10.2017 195 Vjosa Zaimi
9011 14286 30.10.2017 31.10.2017 1 Vjosa Zaimi
9012 11286 07.07.2017 31.10.2017 116 Vjosa Zaimi
9013 11961 29.08.2017 31.10.2017 63 Niko Rapi
9014 2630 02.09.2016 31.10.2017 424 Regleta Panajoti
9015 9852 24.05.2017 31.10.2017 160 Rezarta Balliu
9016 577 22.07.2017 31.10.2017 101 Astrit Faqolli
9017 13670 06.10.2017 31.10.2017 25 Ilir Mustafaj
9018 9412 16.05.2017 31.10.2017 168 Ilir Mustafaj
9019 9080 05.05.2017 31.10.2017 179 Ilir Mustafaj
9020 12392 31.08.2017 31.10.2017 61 Martin Deda
9021 9891 25.05.2017 31.10.2017 159 Julian Haxhiu
9022 13006 19.08.2017 31.10.2017 73 Fahrije Budo
9023 13840 13.10.2017 31.10.2017 18 Irena Plaku
9024 14101 24.10.2017 31.10.2017 7 Irena Plaku
9025 8278 06.04.2017 31.10.2017 208 Flamur Kapllani
9026 12177 30.08.2017 31.10.2017 62 Altin Shkurti
9027 13146 21.09.2017 31.10.2017 40 Marjana Shegani
9028 12586 06.09.2017 31.10.2017 55 Fida Osmani
9029 10690 20.06.2017 31.10.2017 133 Majlinda Dogga
9030 13885 16.10.2017 31.10.2017 15 Arjana Lico
9032 10018 30.05.2017 31.10.2017 154 Teuta Hoxha
9033 11195 04.07.2017 31.10.2017 119 Teuta Hoxha
9034 11459 12.07.2017 31.10.2017 111 Teuta Hoxha
9035 10870 23.06.2017 31.10.2017 130 Aferdita Caco
9036 10261 06.06.2017 31.10.2017 147 Aferdita Caco