Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tiranë, kohëzgjatja e shqyrtimit për çështjet e themelit, Korrik 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Regjistri Date Vendimi Kohezgjatja ne Shqyrtim Gjyqtari / Kryesuesi
1 6041 7067 07.03.2017 03.07.2017 118 Irena Plaku
2 6043 667 05.10.2015 03.07.2017 637 Anila Kristani
3 6044 9022 03.06.2017 03.07.2017 30 Anila Kristani
4 6045 1485 03.05.2017 03.07.2017 61 Artan Lazaj
5 6046 3271 10.10.2016 03.07.2017 266 Artan Lazaj
6 6047 10344 08.06.2017 03.07.2017 25 Armela Hasantari
7 6048 9925 26.05.2017 03.07.2017 38 Armela Hasantari
8 6049 6262 31.01.2017 03.07.2017 153 Rezarta Mataj
9 6050 799 02.12.2015 03.07.2017 579 Rezarta Mataj
10 6051 1023 09.02.2016 03.07.2017 510 Rezarta Mataj
11 6052 6183 27.01.2017 03.07.2017 157 Rexhina Merlika
12 6053 2298 14.07.2016 03.07.2017 354 Rexhina Merlika
13 6054 10079 01.06.2017 03.07.2017 32 Fahrije Budo
14 6055 3283 10.10.2016 03.07.2017 266 Fahrije Budo
15 6056 787 25.11.2015 03.07.2017 586 Fahrije Budo
16 6057 9142 06.05.2017 03.07.2017 58 Adriatik Bocaj
17 6058 10444 13.06.2017 03.07.2017 20 Dhurata Balla
18 6059 1977 16.06.2017 03.07.2017 17 Niko Rapi
19 6060 5506 18.01.2017 03.07.2017 166 Dritan Caka
20 6061 8117 31.03.2017 03.07.2017 94 Arben Mullaj
21 6062 4868 13.12.2016 03.07.2017 202 Arben Mullaj
22 6063 2576 31.08.2016 03.07.2017 306 Arben Mullaj
23 6064 1106 26.02.2016 03.07.2017 493 Arben Mullaj
24 6065 1706 26.05.2016 03.07.2017 403 Anila Karanxha
25 6066 2002 17.06.2016 03.07.2017 381 Agron Zhukri
26 6067 9726 19.05.2017 03.07.2017 45 Ilir Mustafaj
27 6068 9727 19.05.2017 03.07.2017 45 Ilir Mustafaj
28 6069 7233 02.03.2017 03.07.2017 123 Arjana Lico
29 6070 1780 01.06.2017 03.07.2017 32 Altin Shkurti
30 6071 1411 21.04.2014 03.07.2017 1169 Altin Shkurti
31 6072 10245 20.06.2017 03.07.2017 13 Marinela Osmani
32 6077 7537 13.03.2017 03.07.2017 112 Fida Osmani
33 6078 8985 02.05.2017 03.07.2017 62 Blerina Muca
34 6079 5961 23.01.2017 03.07.2017 161 Arben Kostandini
35 6080 4598 01.12.2016 03.07.2017 214 Arben Kostandini
36 6081 1179 16.03.2017 03.07.2017 109
37 6082 7899 27.03.2017 03.07.2017 98 Majlinda Dogga
38 6083 11115 01.07.2017 03.07.2017 2 Majlinda Dogga
39 6084 11114 01.07.2017 03.07.2017 2 Majlinda Dogga
40 6085 368 26.01.2015 03.07.2017 889 Rezarta Balliu
41 6086 10113 01.06.2017 03.07.2017 32 Rezarta Balliu
42 6087 3841 24.05.2017 03.07.2017 40 Julian Haxhiu
43 6089 2284 13.07.2016 03.07.2017 355 Arjana Caco
44 6092 10397 11.06.2017 03.07.2017 22 Kace Agolli
45 6093 10887 23.06.2017 03.07.2017 10 Alma Kodraliu
46 6094 1335 12.04.2016 03.07.2017 447 Flamur Kapllani
47 6095 8283 06.04.2017 03.07.2017 88 Flamur Kapllani
48 6096 2325 15.07.2016 03.07.2017 353 Flamur Kapllani
49 6097 8076 30.03.2017 04.07.2017 96 Alma Kodraliu
50 6098 9624 19.05.2017 04.07.2017 46 Alma Kodraliu
51 6099 8926 28.04.2017 04.07.2017 67 Alma Kodraliu
52 6100 9632 19.05.2017 04.07.2017 46 Alma Kodraliu
53 6101 6424 06.02.2017 04.07.2017 148 Alma Brati
54 6102 2686 06.09.2016 04.07.2017 301 Arjan Aliaj
55 6103 3649 25.10.2016 04.07.2017 252 Anila Kristani
56 6104 9800 23.05.2017 04.07.2017 42 Anila Kristani
57 6106 2129 29.06.2016 04.07.2017 370 Irena Plaku
58 6107 3729 19.05.2017 04.07.2017 46 Irena Plaku
59 6108 7610 15.03.2017 04.07.2017 111 Rezarta Mataj
60 6109 9876 25.05.2017 04.07.2017 40 Brunilda Kasmi
61 6111 8711 21.04.2017 04.07.2017 74 Dritan Caka
62 6112 1817 03.06.2017 04.07.2017 31 Dritan Caka
63 6113 9965 29.05.2017 04.07.2017 36 Dhurata Balla
64 6114 10580 09.06.2017 04.07.2017 25 Julian Haxhiu
65 6115 8481 12.04.2017 04.07.2017 83 Julian Haxhiu
66 6116 7225 02.03.2017 04.07.2017 124 Julian Haxhiu
67 6117 9649 19.03.2017 04.07.2017 107 Julian Haxhiu
68 6118 20274 07.06.2017 04.07.2017 27 Adriatik Bocaj
69 6119 6217 30.01.2017 04.07.2017 155 Adriatik Bocaj
70 6120 9720 19.05.2017 04.07.2017 46 Adriatik Bocaj
71 6122 7943 27.03.2017 04.07.2017 99 Niko Rapi
72 6123 9647 19.05.2017 04.07.2017 46 Anila Karanxha
73 6124 10892 23.06.2017 04.07.2017 11 Anila Karanxha
74 6125 9441 17.05.2017 04.07.2017 48 Agron Zhukri
75 6126 3008 16.12.2016 04.07.2017 200 Artan Lazaj
76 6127 1967 16.06.2016 04.07.2017 383 Artan Lazaj
77 6132 10779 21.06.2017 04.07.2017 13 Klorinda Cela
78 6133 8572 16.04.2017 04.07.2017 79 Kace Agolli
79 6134 7515 13.03.2017 04.07.2017 113 Kace Agolli
80 6135 9123 08.05.2017 04.07.2017 57 Majlinda Dogga
81 6136 9783 23.05.2017 04.07.2017 42 Majlinda Dogga
82 6137 10000 30.05.2017 04.07.2017 35 Fahrije Budo
83 6138 1302 05.04.2017 04.07.2017 90 Arjana Lico
84 6139 4866 13.12.2016 04.07.2017 203 Arjana Lico
85 6140 9916 16.05.2017 04.07.2017 49 Arjana Lico
86 6141 10052 31.05.2017 04.07.2017 34 Kastriot Gramshi
87 6142 1149 03.07.2017 04.07.2017 1 Kastriot Gramshi
88 6143 247 31.01.2017 04.07.2017 154 Rezarta Balliu
89 6144 2159 01.07.2016 04.07.2017 368 Rezarta Balliu
90 6145 10448 13.06.2017 04.07.2017 21 Martin Deda
91 6146 9308 09.05.2017 04.07.2017 56 Regleta Panajoti
92 6147 5544 18.01.2017 04.07.2017 167 Marinela Osmani
93 6148 11048 29.06.2017 04.07.2017 5 Marinela Osmani
94 6149 10896 28.06.2017 04.07.2017 6 Marinela Osmani
95 6150 10361 09.06.2017 04.07.2017 25 Fida Osmani
96 6151 4960 16.12.2016 04.07.2017 200 Antonela Prendi
97 6152 10065 31.05.2017 04.07.2017 34 Arjana Gunbardhi
98 6153 644 22.09.2015 04.07.2017 651 Anila Kristani
99 6154 10306 07.06.2017 05.07.2017 28 Alma Kodraliu
100 6155 10251 06.06.2017 05.07.2017 29 Armela Hasantari