Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tiranë, kohëzgjatja e shqyrtimit për çështjet e themelit, Mars 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Regjistri Date Vendimi Kohezgjatja ne Shqyrtim Gjyqtari / Kryesuesi
1 1518 5738 10.01.2017 01.03.2017 50 Brunilda Kadi
2 1519 6783 16.02.2017 01.03.2017 13 Brunilda Kadi
3 1520 6219 30.01.2017 01.03.2017 30 Brunilda Kadi
4 1521 4062 09.11.2016 01.03.2017 112 Brunilda Kadi
5 1522 5655 19.01.2017 01.03.2017 41 Anila Capo-Zere
6 1523 5467 17.01.2017 01.03.2017 43 Anila Capo-Zere
7 1524 1939 13.06.2016 01.03.2017 261 Arjana Lico
8 1525 4530 30.11.2016 01.03.2017 91 Arjana Lico
9 1526 2807 15.09.2016 01.03.2017 167 Arjana Lico
10 1527 2874 20.09.2016 01.03.2017 162 Arjana Lico
11 1528 5281 19.12.2016 01.03.2017 72 Irena Plaku
12 1529 6039 24.01.2017 01.03.2017 36 Irena Plaku
13 1530 6215 30.01.2017 01.03.2017 30 Irena Plaku
14 1531 5900 23.01.2017 01.03.2017 37 Ervin Pollozhani
15 1532 3543 21.10.2016 01.03.2017 131 Enkela (Bajo) Vlora
16 1533 4741 07.11.2016 01.03.2017 114 Vjosa Zaimi
17 1534 6276 01.02.2017 01.03.2017 28 Vjosa Zaimi
18 1535 1389 18.04.2016 01.03.2017 317 Rexhina Merlika
19 1536 3757 08.10.2016 01.03.2017 144 Rexhina Merlika
20 1537 148 23.07.2013 01.03.2017 1317 Rexhina Merlika
21 1538 2791 14.09.2016 01.03.2017 168 Rexhina Merlika
22 1539 708 27.10.2015 01.03.2017 491 Rexhina Merlika
23 1540 5895 23.01.2015 01.03.2017 768 Rexhina Merlika
24 1541 4163 14.11.2016 01.03.2017 107 Brunilda Kasmi
25 1542 1371 14.04.2016 01.03.2017 321 Rezarta Mataj
26 1543 3552 21.10.2016 01.03.2017 131 Eneida Civici
27 1544 1153 08.08.2016 01.03.2017 205 Artan Lazaj
28 1547 2942 22.12.2016 01.03.2017 69 Kujtim Vranici
29 1548 5142 22.09.2016 01.03.2017 160 Kujtim Vranici
30 1551 1290 01.04.2016 01.03.2017 334 Regleta Panajoti
31 1552 4147 01.11.2016 01.03.2017 120 Altin Shkurti
32 1553 1698 25.05.2016 01.03.2017 280 Altin Shkurti
33 1554 1835 03.06.2016 01.03.2017 271 Altin Shkurti
34 1555 1743 30.05.2016 01.03.2017 275 Kastriot Gramshi
35 1556 2719 08.09.2016 01.03.2017 174 Kastriot Gramshi
36 1557 3386 12.10.2016 01.03.2017 140 Arben Mullaj
37 1558 3200 05.10.2016 01.03.2017 147 Arben Mullaj
38 1559 4225 15.11.2016 01.03.2017 106 Marinela Osmani
39 1560 2550 30.08.2016 01.03.2017 183 Marinela Osmani
40 1561 4260 16.11.2016 01.03.2017 105 Marinela Osmani
41 1562 4201 18.11.2016 01.03.2017 103 Marinela Osmani
42 1563 4276 17.11.2016 01.03.2017 104 Astrit Faqolli
43 1564 1779 09.12.2016 01.03.2017 82 Mimoza Kajo
44 1565 558 19.01.2017 01.03.2017 41 Dritan Caka
45 1566 6880 20.02.2017 01.03.2017 9 Oltiona Goxhaj
46 1568 2342 19.07.2016 01.03.2017 225 Flamur Kapllani
47 1569 5529 18.01.2017 01.03.2017 42 Flamur Kapllani
48 1570 3083 27.09.2016 01.03.2017 155 Flamur Kapllani
49 1571 3835 21.10.2016 01.03.2017 131 Dhurata Balla
50 1572 644 10.02.2017 01.03.2017 19 Dhurata Balla
51 1573 4719 07.12.2016 01.03.2017 84 Dhurata Balla
52 1574 4822 12.12.2016 01.03.2017 79 Majlinda Dogga
53 1575 5734 20.01.2016 01.03.2017 406 Majlinda Dogga
54 1576 6192 27.01.2017 01.03.2017 33 Anila Karanxha
55 1577 2701 07.09.2016 01.03.2017 175 Arjan Aliaj
56 1578 4069 09.11.2016 01.03.2017 112 Blerina Muca
57 1579 4181 14.11.2016 01.03.2017 107 Blerina Muca
58 1580 6043 24.01.2017 01.03.2017 36 Arjana Lico
59 1581 5950 23.01.2017 02.03.2017 38 Alma Kodraliu
60 1582 4896 14.12.2016 02.03.2017 78 Ervin Pollozhani
61 1583 6785 16.02.2017 02.03.2017 14 Eneida Civici
62 1584 1885 08.06.2016 02.03.2017 267 Eneida Civici
63 1585 4094 09.11.2016 02.03.2017 113 Artan Lazaj
64 1586 3612 12.10.2016 02.03.2017 141 Artan Lazaj
65 1587 5413 16.01.2017 02.03.2017 45 Marjana Shegani
66 1588 6167 27.01.2017 02.03.2017 34 Brunilda Kasmi
67 1589 4093 10.11.2016 02.03.2017 112 Rexhina Merlika
68 1590 6266 31.01.2017 02.03.2017 30 Brunilda Kadi
69 1591 5410 10.01.2017 02.03.2017 51 Anila Capo-Zere
70 1592 4580 01.12.2016 02.03.2017 91 Anila Capo-Zere
71 1593 1416 21.04.2016 02.03.2017 315 Anila Capo-Zere
72 1594 6523 08.02.2017 02.03.2017 22 Neritan Cena
73 1595 5735 20.01.2017 02.03.2017 41 Dhurata Balla
74 1596 6649 10.02.2017 02.03.2017 20 Dhurata Balla
75 1597 3520 20.10.2016 02.03.2017 133 Dritan Caka
76 1598 1474 29.04.2016 02.03.2017 307 Dritan Caka
77 1600 5628 19.01.2017 02.03.2017 42 Julian Haxhiu
78 1601 2454 26.07.2016 02.03.2017 219 Julian Haxhiu
79 1602 6229 30.01.2017 02.03.2017 31 Irena Plaku
80 1603 6777 16.02.2017 02.03.2017 14 Kujtim Vranici
81 1605 5901 23.01.2017 02.03.2017 38 Marinela Osmani
82 1606 4491 25.11.2016 02.03.2017 97 Marinela Osmani
83 1607 1766 31.05.2016 02.03.2017 275 Astrit Faqolli
84 1608 3825 31.10.2016 02.03.2017 122 Fahrije Budo
85 1609 6460 07.02.2017 02.03.2017 23 Fahrije Budo
86 1610 4436 23.11.2016 02.03.2017 99 Fahrije Budo
87 1611 5574 19.01.2017 02.03.2017 42 Regleta Panajoti
88 1612 1900 09.06.2016 02.03.2017 266 Regleta Panajoti
89 1613 5800 20.01.2017 02.03.2017 41 Regleta Panajoti
90 1614 5152 21.12.2016 02.03.2017 71 Mimoza Kajo
91 1615 1197 17.03.2016 02.03.2017 350 Mimoza Kajo
92 1616 192 19.12.2013 02.03.2017 1169 Kastriot Gramshi
93 1617 1510 04.05.2016 02.03.2017 302 Anila Karanxha
94 1618 1563 11.05.2016 02.03.2017 295 Teuta Hoxha
95 1619 4510 25.11.2016 02.03.2017 97 Teuta Hoxha
96 1620 2661 05.09.2016 02.03.2017 178 Teuta Hoxha
97 1621 2980 26.09.2016 02.03.2017 157 Teuta Hoxha
98 1622 3537 20.10.2016 02.03.2017 133 Teuta Hoxha
99 1623 4208 15.11.2016 02.03.2017 107 Teuta Hoxha
100 1627 3678 25.10.2016 02.03.2017 128 Flamur Kapllani