Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tiranë, kohëzgjatja e shqyrtimit për çështjet e themelit, Shtator 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Regjistri Date Vendimi Kohezgjatja ne Shqyrtim Gjyqtari / Kryesuesi
1 7148 9180 09.05.2017 04.09.2017 118 Ervin Pollozhani
2 7149 7179 01.03.2017 04.09.2017 187 Alma Kodraliu
3 7150 7596 15.03.2017 04.09.2017 173 Arjana Lico
4 7151 12514 03.09.2017 04.09.2017 1 Majlinda Dogga
5 7152 11060 29.06.2017 04.09.2017 67 Regleta Panajoti
6 7153 6091 25.01.2017 04.09.2017 222 Regleta Panajoti
7 7154 11924 24.08.2017 04.09.2017 11 Martin Deda
8 7155 11830 25.07.2017 04.09.2017 41 Fahrije Budo
9 7156 10555 14.06.2017 04.09.2017 82 Fahrije Budo
10 7157 10155 02.06.2017 05.09.2017 95 Alma Kodraliu
11 7158 5542 18.01.2017 05.09.2017 230 Alma Kodraliu
12 7159 10440 12.06.2017 05.09.2017 85 Adriatik Bocaj
13 7160 430 06.04.2015 05.09.2017 883 Adriatik Bocaj
14 7161 10592 15.06.2017 05.09.2017 82 Dhurata Balla
15 7162 1433 25.04.2016 05.09.2017 498 Rezarta Mataj
16 7163 4927 14.12.2016 05.09.2017 265 Rezarta Mataj
17 7164 11855 31.07.2017 05.09.2017 36 Vjosa Zaimi
18 7165 11851 31.07.2017 05.09.2017 36 Vjosa Zaimi
19 7168 3187 04.10.2016 05.09.2017 336 Rexhina Merlika
20 7169 6797 17.02.2017 05.09.2017 200 Kastriot Gramshi
21 7170 11823 21.07.2017 05.09.2017 46 Anila Karanxha
22 7171 8967 02.05.2017 05.09.2017 126 Anila Karanxha
23 7172 8391 11.04.2017 05.09.2017 147 Regleta Panajoti
24 7173 5425 17.01.2017 05.09.2017 231 Fahrije Budo
25 7174 9321 12.05.2017 05.09.2017 116 Fahrije Budo
26 7175 11840 28.07.2017 05.09.2017 39 Fahrije Budo
27 7176 12518 04.09.2017 05.09.2017 1 Majlinda Dogga
28 7177 12519 04.09.2017 05.09.2017 1 Majlinda Dogga
29 7178 12521 04.09.2017 05.09.2017 1 Majlinda Dogga
30 7179 12516 04.09.2017 05.09.2017 1 Majlinda Dogga
31 7180 12517 04.09.2017 05.09.2017 1 Majlinda Dogga
32 7181 11918 23.08.2017 05.09.2017 13 Martin Deda
33 7182 11927 25.08.2017 05.09.2017 11 Martin Deda
34 7183 7695 17.03.2017 06.09.2017 173 Adriatik Bocaj
35 7184 4350 20.11.2016 06.09.2017 290 Adriatik Bocaj
36 7185 7545 13.03.2017 06.09.2017 177 Rexhina Merlika
37 7186 56 21.11.2011 06.09.2017 2116 Antonela Prendi
38 7187 6572 19.01.2017 06.09.2017 230 Neritan Cena
39 7188 7972 28.03.2017 06.09.2017 162 Neritan Cena
40 7189 8630 19.04.2017 06.09.2017 140 Dritan Caka
41 7190 5638 19.01.2017 06.09.2017 230 Flamur Kapllani
42 7191 950 25.01.2017 06.09.2017 224 Flamur Kapllani
43 7192 10050 31.05.2017 06.09.2017 98 Dhurata Balla
44 7193 8590 19.04.2017 06.09.2017 140 Dhurata Balla
45 7194 12101 30.08.2017 06.09.2017 7 Anila Karanxha
46 7196 5583 19.01.2017 06.09.2017 230 Rezarta Mataj
47 7197 11863 03.08.2017 06.09.2017 34 Vjosa Zaimi
48 7198 11862 03.08.2017 06.09.2017 34 Vjosa Zaimi
49 7199 11860 02.08.2017 06.09.2017 35 Vjosa Zaimi
50 7200 11858 01.08.2017 06.09.2017 36 Vjosa Zaimi
51 7201 11861 02.08.2017 06.09.2017 35 Vjosa Zaimi
52 7202 10561 15.06.2017 06.09.2017 83 Brunilda Kadi
53 7203 6817 17.02.2017 06.09.2017 201 Anila Capo-Zere
54 7204 10890 23.06.2017 06.09.2017 75 Anila Kristani
55 7205 8106 31.03.2017 06.09.2017 159 Irena Hoxha
56 7206 3986 07.11.2016 06.09.2017 303 Irena Hoxha
57 7207 10207 05.06.2017 06.09.2017 93 Irena Hoxha
58 7208 11649 18.07.2017 06.09.2017 50 Astrit Faqolli
59 7209 10124 01.06.2017 06.09.2017 97 Marinela Osmani
60 7210 06.09.2017 06.09.2017 0 Marjana Shegani
61 7211 12281 31.08.2017 06.09.2017 6 Marinela Osmani
62 7212 12175 30.08.2017 06.09.2017 7 Marinela Osmani
63 7213 11917 23.08.2017 06.09.2017 14 Martin Deda
64 7214 698 22.10.2015 06.09.2017 685 Blerina Muca
65 7215 12562 05.09.2017 06.09.2017 1 Majlinda Dogga
66 7216 12562 05.09.2017 06.09.2017 1 Majlinda Dogga
67 7217 11789 21.07.2017 06.09.2017 47 Majlinda Dogga
68 7218 11933 28.08.2017 06.09.2017 9 Majlinda Dogga
69 7219 11179 04.07.2017 07.09.2017 65 Alma Kodraliu
70 7220 11801 21.07.2017 07.09.2017 48 Migena Laska
71 7221 11567 14.07.2017 07.09.2017 55 Arjan Aliaj
72 7222 11463 12.07.2017 07.09.2017 57 Arben Kostandini
73 7223 10379 09.06.2017 07.09.2017 90 Arben Kostandini
74 7224 6007 24.01.2017 07.09.2017 226 Ervin Pollozhani
75 7225 11775 21.07.2017 07.09.2017 48 Ervin Pollozhani
76 7226 7935 27.03.2017 07.09.2017 164 Anila Capo-Zere
77 7227 9911 26.05.2017 07.09.2017 104 Anila Capo-Zere
78 7228 11071 30.06.2017 07.09.2017 69 Anila Capo-Zere
79 7229 3864 01.11.2016 07.09.2017 310 Anila Capo-Zere
80 7230 10860 22.06.2017 07.09.2017 77 Irena Plaku
81 7241 7246 03.03.2017 07.09.2017 188 Marinela Osmani
82 7242 11922 24.08.2017 07.09.2017 14 Martin Deda
83 7243 11921 24.08.2017 07.09.2017 14 Martin Deda
84 7244 11919 24.08.2017 07.09.2017 14 Martin Deda
85 7246 10762 21.06.2017 07.09.2017 78 Flamur Kapllani
86 7247 181 01.09.2014 07.09.2017 1102 Blerina Muca
87 7248 10418 12.06.2017 07.09.2017 87 Majlinda Dogga
88 7249 8946 02.05.2017 07.09.2017 128 Majlinda Dogga
89 7250 9907 26.05.2017 07.09.2017 104 Majlinda Dogga
90 7251 12181 30.08.2017 08.09.2017 9 Brunilda Kadi
91 7252 3087 29.09.2016 08.09.2017 344 Alma Kodraliu
92 7253 10774 21.06.2017 08.09.2017 79 Arben Mullaj
93 7254 10823 28.06.2017 08.09.2017 72 Arjan Aliaj
94 7255 1362 15.04.2017 08.09.2017 146 Arben Kostandini
95 7256 10150 02.06.2017 08.09.2017 98 Irena Plaku
96 7257 7250 03.03.2017 08.09.2017 189 Irena Plaku
97 7258 12315 31.08.2017 08.09.2017 8 Irena Plaku
98 7259 12487 31.08.2017 08.09.2017 8 Rezarta Mataj
99 7260 12276 31.08.2017 08.09.2017 8 Rezarta Mataj
100 7261 11409 11.07.2017 08.09.2017 59 Adriatik Bocaj