Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata administrative Korce, 4 mujori i dyte 2016, shqyrtimi i ceshtjeve te themelit

NR. VENDIMI NR. REGJISTRI DATE REGJISTRI DATE VENDIMI DITE VONESA VONESA MBI 30 DITE
wdt_ID NR. VENDIMI NR. REGJISTRI DATE REGJISTRI DATE VENDIMI DITE VONESA VONESA MBI 30 DITE GJYQTARI
1 174 881/707 16.10.2015 04.05.2016 201 171 Sokol Ibi
2 175 474 01.04.2016 05.05.2016 34 4 Etleva Gjamo
3 176 190/819 27.11.2015 05.05.2016 160 130 Etleva Gjamo
4 177 194/815 04.12.2015 06.05.2016 154 124 Sokol Ibi
5 178 273/858 23.12.2015 06.05.2016 135 105 Sokol Ibi
6 179 222/957 23.12.2015 06.05.2016 135 105 Sokol Ibi
7 180 334 03.02.2016 06.05.2016 93 63 Sokol Ibi
8 181 326 01.02.2016 06.05.2016 95 65 Etleva Gjamo
9 182 340 03.02.2016 06.05.2016 93 63 Etleva Gjamo
10 183 339 03.02.2016 06.05.2016 93 63 Etleva Gjamo
11 184 329 03.02.2016 06.05.2016 93 63 Etleva Gjamo
12 185 331 03.02.2016 06.05.2016 93 63 Etleva Gjamo
13 186 422 09.03.2016 09.05.2016 61 31 Sokol Ibi
14 187 372 17.02.2016 09.05.2016 82 52 Sokol Ibi
15 188 185/814 27.11.2015 09.05.2016 164 134 Sokol Ibi
16 189 390 24.02.2016 10.05.2016 76 46 Etleva Gjamo
17 190 271 18.01.2016 10.05.2016 113 83 Etleva Gjamo
18 191 294 20.01.2016 10.05.2016 111 81
19 192 310 29.01.2016 10.05.2016 102 72 Sokol Ibi
20 193 227/852 23.12.2015 11.05.2016 140 110 Etleva Gjamo
21 194 174/802 25.11.2015 12.05.2016 169 139 Etleva Gjamo
22 195 307 25.01.2016 12.05.2016 108 78 Etleva Gjamo
23 196 360 12.02.2016 12.05.2016 90 60 Etleva Gjamo
24 197 349 12.02.2016 12.05.2016 90 60 Etleva Gjamo
25 198 564 09.05.2016 12.05.2016 3 -27 Etleva Gjamo
26 199 27/351 04.03.2015 12.05.2016 435 405 Sokol Ibi
27 200 246 05.01.2016 13.05.2016 129 99 Sokol Ibi
28 201 417 07.03.2016 13.05.2016 67 37 Etleva Gjamo
29 202 364 12.02.2016 13.05.2016 91 61 Etleva Gjamo
30 203 212/844 16.12.2015 16.05.2016 152 122 Sokol Ibi
31 204 191/821 02.12.2015 16.05.2016 166 136 Sokol Ibi
32 205 51/606 24.07.2015 16.05.2016 297 267 Sokol Ibi
33 206 426 11.03.2016 16.05.2016 66 36 Sokol Ibi
34 207 376 17.02.2016 17.05.2016 90 60 Etleva Gjamo
35 208 578 16.05.2016 17.05.2016 1 -29 Etleva Gjamo
36 209 253 08.01.2016 17.05.2016 130 100 Etleva Gjamo
37 210 538 29.04.2016 17.05.2016 18 -12 Etleva Gjamo
38 211 539 29.04.2016 17.05.2016 18 -12 Etleva Gjamo
39 212 317 01.02.2016 17.05.2016 106 76 Etleva Gjamo
40 213 442 23.03.2016 18.05.2016 56 26 Sokol Ibi
41 214 358 12.02.2016 19.05.2016 97 67 Etleva Gjamo
42 215 404 02.03.2016 19.05.2016 78 48 Etleva Gjamo
43 216 457 25.03.2016 20.05.2016 56 26 Sokol Ibi
44 217 193/823 02.12.2015 20.05.2016 170 140
45 218 224/859 23.12.2015 20.05.2016 149 119 Etleva Gjamo
46 219 272 18.01.2016 20.05.2016 123 93 Etleva Gjamo
47 220 344 03.02.2016 20.05.2016 107 77 Etleva Gjamo
48 221 361 12.02.2016 23.05.2016 101 71 Sokol Ibi
49 222 41/504 08.05.2015 23.05.2016 381 351 Sokol Ibi
50 223 521 20.04.2016 23.05.2016 33 3 Etleva Gjamo
51 224 522 20.04.2016 23.05.2016 33 3 Etleva Gjamo
52 225 46/551 08.06.2015 23.05.2016 350 320 Sokol Ibi
53 226 396 26.02.2016 23.05.2016 87 57 Sokol Ibi
54 227 369 15.02.2016 23.05.2016 98 68 Sokol Ibi
55 228 416 04.03.2016 23.05.2016 80 50 Sokol Ibi
56 229 379 18.02.2016 24.05.2016 96 66 Etleva Gjamo
57 230 386 24.02.2016 24.05.2016 90 60
58 231 377 17.02.2016 26.05.2016 99 69 Etleva Gjamo
59 232 435 16.03.2016 26.05.2016 71 41 Etleva Gjamo
60 233 229/463 23.12.2015 27.05.2016 156 126 Sokol Ibi
61 234 288 20.01.2016 31.05.2016 132 102 Etleva Gjamo
62 235 278 18.01.2016 31.05.2016 134 104 Etleva Gjamo
63 236 373 17.02.2016 31.05.2016 104 74 Etleva Gjamo
64 237 210/842 16.12.2015 01.06.2016 168 138 Sokol Ibi
65 238 231/867 28.12.2015 01.06.2016 156 126 Sokol Ibi
66 239 485 06.04.2016 02.06.2016 57 27 Etleva Gjamo
67 240 346 05.02.2016 02.06.2016 118 88 Etleva Gjamo
68 241 381 19.02.2016 02.06.2016 104 74 Etleva Gjamo
69 242 359 12.02.2016 03.06.2016 112 82
70 243 177/805 25.11.2015 03.06.2016 191 161 Sokol Ibi
71 244 180/808 25.11.2015 03.06.2016 191 161 Sokol Ibi
72 245 590 18.05.2016 03.06.2016 16 -14
73 246 318 01.02.2016 03.06.2016 123 93 Etleva Gjamo
74 247 350 12.02.2016 03.06.2016 112 82 Etleva Gjamo
75 248 205/831 16.12.2015 03.06.2016 170 140 Etleva Gjamo
76 249 187/816 27.11.2015 03.06.2016 189 159 Etleva Gjamo
77 250 382 22.02.2016 03.06.2016 102 72 Etleva Gjamo
78 251 421 07.03.2016 03.06.2016 88 58 Etleva Gjamo
79 252 132/764 13.11.2015 06.06.2016 206 176 Sokol Ibi
80 253 256 08.01.2016 06.06.2016 150 120 Sokol Ibi
81 254 152/779 19.11.2016 07.06.2016 Etleva Gjamo
82 255 389 24.02.2016 07.06.2016 104 74 Etleva Gjamo
83 256 398 29.02.2016 07.06.2016 99 69 Etleva Gjamo
84 257 561 06.05.2016 07.06.2016 32 2 Etleva Gjamo
85 258 519 20.04.2016 07.06.2016 48 18 Etleva Gjamo
86 259 380 19.02.2016 08.06.2016 110 80 Sokol Ibi
87 260 523 20.04.2016 08.06.2016 49 19 Sokol Ibi
88 261 413 04.03.2016 09.06.2016 97 67 Etleva Gjamo
89 262 13/31/690 02.03.2014 10.06.2016 831 801 Etleva Gjamo
90 263 251 08.01.2016 10.06.2016 154 124 Sokol Ibi
91 264 249 06.01.2016 10.06.2016 156 126 Sokol Ibi
92 265 463 30.03.2016 10.06.2016 72 42 Etleva Gjamo
93 266 415 04.03.2016 10.06.2016 98 68 Etleva Gjamo
94 267 141 07.03.2016 13.06.2016 98 68 Sokol Ibi
95 268 29/407 27.03.2015 13.06.2016 444 414 Sokol Ibi
96 269 387 12.02.2016 14.06.2016 123 93 Etleva Gjamo
97 270 400 29.02.2016 14.06.2016 106 76 Etleva Gjamo
98 271 352 12.02.2016 14.06.2016 123 93 Etleva Gjamo
99 272 401 29.02.2016 14.06.2016 106 76 Etleva Gjamo
100 273 407 02.03.2016 14.06.2016 104 74 Etleva Gjamo
101 274 439 16.03.2016 14.06.2016 90 60 Etleva Gjamo
102 275 6/13/492 21.05.2014 15.06.2016 756 726 Etleva Gjamo
103 276 263 13.01.2016 15.06.2016 154 124 Sokol Ibi
104 277 110/735 04.11.2015 15.06.2016 224 194 Sokol Ibi
105 278 291 20.01.2016 15.06.2016 147 117 Sokol Ibi
106 279 499 13.04.2016 15.06.2016 63 33 Sokol Ibi
107 280 343 03.02.2016 17.06.2016 135 105 Sokol Ibi
108 281 208/840 16.12.2015 17.06.2016 184 154 Sokol Ibi
109 282 64/697 14.10.2015 17.06.2016 247 217 Sokol Ibi
110 283 448 23.03.2016 17.06.2016 86 56 Sokol Ibi
111 284 433 16.03.2016 17.06.2016 93 63 Etleva Gjamo
112 285 429 16.03.2016 17.06.2016 93 63 Etleva Gjamo
113 286 525 22.04.2016 17.06.2016 56 26 Etleva Gjamo
114 287 226/861 23.12.2015 20.06.2016 180 150 Sokol Ibi
115 288 260 11.01.2016 20.06.2016 161 131 Sokol Ibi
116 289 65/663 23.09.2015 20.06.2016 271 241 Sokol Ibi
117 290 109/134 04.11.2015 21.06.2016 230 200 Etleva Gjamo
118 291 363 12.02.2016 21.06.2016 130 100 Etleva Gjamo
119 292 544 29.04.2016 21.06.2016 53 23 Etleva Gjamo
120 293 546 04.05.2016 21.06.2016 48 18 Etleva Gjamo
121 294 456 25.03.2016 21.06.2016 88 58 Etleva Gjamo
122 295 431 16.03.2016 21.06.2016 97 67 Etleva Gjamo
123 296 634 03.06.2016 21.06.2016 18 -12 Etleva Gjamo
124 297 39/486 06.05.2016 22.06.2016 47 17 Etleva Gjamo
125 298 419/420 05.05.2016 22.06.2016 48 18 Etleva Gjamo
126 299 176/804 25.11.2015 22.06.2016 210 180 Sokol Ibi
127 300 58/642 09.09.2015 23.06.2016 288 258 Etleva Gjamo
128 301 370 15.02.2016 23.06.2016 129 99 Etleva Gjamo
129 302 312 29.01.2016 23.06.2016 146 116 Etleva Gjamo
130 303 220/854 21.12.2015 23.06.2016 185 155 Etleva Gjamo
131 304 424 11.03.2016 24.06.2016 105 75 Sokol Ibi
132 305 168/795 23.11.2015 24.06.2016 214 184 Sokol Ibi
133 306 443 23.03.2016 24.06.2016 93 63 Etleva Gjamo
134 307 411 02.03.2016 24.06.2016 114 84 Etleva Gjamo
135 308 371 17.02.2016 24.06.2016 128 98 Etleva Gjamo
136 309 440 23.03.2016 24.06.2016 93 63 Etleva Gjamo
137 310 434 16.03.2016 24.06.2016 100 70 Etleva Gjamo
138 311 420 07.03.2016 27.06.2016 112 82 Sokol Ibi
139 312 518 25.04.2016 27.06.2016 63 33 Sokol Ibi
140 313 49 23.03.2016 27.06.2016 96 66 Etleva Gjamo
141 314 627 16.03.2016 28.06.2016 104 74 Etleva Gjamo
142 315 279 22.01.2016 29.06.2016 159 129 Sokol Ibi
143 316 313 29.01.2016 29.06.2016 152 122 Sokol Ibi
144 317 414 04.03.2016 29.06.2016 117 87 Sokol Ibi
145 318 85/698 14.10.2015 30.06.2016 260 230
146 319 242 05.01.2016 01.07.2016 178 148 Sokol Ibi
147 320 498 13.04.2016 01.07.2016 79 49 Etleva Gjamo
148 321 286 20.01.2016 04.07.2016 166 136 Sokol Ibi
149 322 496 11.04.2016 04.07.2016 84 54 Sokol Ibi
150 323 524 22.04.2016 04.07.2016 73 43 Sokol Ibi
151 324 410 02.03.2016 04.07.2016 124 94 Sokol Ibi
152 325 67/669 28.09.2015 04.07.2016 280 250 Sokol Ibi
153 326 327 01.02.2016 06.07.2016 156 126 Sokol Ibi
154 327 447 23.03.2016 07.07.2016 106 76 Etleva Gjamo
155 328 567 11.05.2016 07.07.2016 57 27 Etleva Gjamo
156 329 490 08.04.2016 07.07.2016 90 60 Etleva Gjamo
157 330 475 01.04.2016 07.07.2016 97 67 Etleva Gjamo
158 331 175/803 25.11.2015 08.07.2016 226 196 Sokol Ibi
159 332 282 20.01.2016 08.07.2016 170 140 Sokol Ibi
160 333 610 25.05.2016 08.07.2016 44 14 Sokol Ibi
161 334 460 04.04.2016 08.07.2016 95 65 Etleva Gjamo
162 335 574 13.05.2016 08.07.2016 56 26 Etleva Gjamo
163 336 71/677 05.10.2015 08.07.2016 277 247 Etleva Gjamo
164 337 459 30.03.2016 08.07.2016 100 70 Etleva Gjamo
165 338 35/460 22.04.2016 11.07.2016 80 50 Etleva Gjamo
166 339 258 08.01.2016 11.07.2016 185 155 Sokol Ibi
167 340 535 27.04.2016 11.07.2016 75 45 Sokol Ibi
168 341 461 08.07.2016 12.07.2016 4 -26
169 342 495 11.04.2016 12.07.2016 92 62 Etleva Gjamo
170 343 492 08.04.2016 12.07.2016 95 65 Etleva Gjamo
171 344 308 27.01.2016 13.07.2016 168 138 Sokol Ibi
172 345 186/815 27.11.2015 13.07.2016 229 199 Sokol Ibi
173 346 325 01.02.2016 13.07.2016 163 133 Sokol Ibi
174 347 423 09.03.2016 14.07.2016 127 97 Etleva Gjamo
175 348 114/739 04.11.2015 14.07.2016 253 223 Etleva Gjamo
176 349 43/514 13.05.2015 15.07.2016 429 399 Etleva Gjamo
177 350 106/731 30.10.2015 18.07.2016 262 232 Sokol Ibi
178 351 234/870 28.12.2015 18.07.2016 203 173 Sokol Ibi
179 352 64/661 21.09.2015 19.07.2016 302 272 Etleva Gjamo
180 353 518 20.04.2016 20.07.2016 91 61 Sokol Ibi
181 354 322 01.02.2016 20.07.2016 170 140 Sokol Ibi
182 355 532 27.04.2016 21.07.2016 85 55 Etleva Gjamo
183 356 465 30.03.2016 21.07.2016 113 83 Etleva Gjamo
184 357 375 17.02.2016 22.07.2016 156 126 Sokol Ibi
185 358 330 03.02.2016 27.07.2016 175 145 Sokol Ibi
186 359 884 22.06.2016 27.07.2016 35 5 Sokol Ibi
187 360 526 22.04.2016 27.07.2016 96 66 Sokol Ibi
188 361 1/6/288 24.03.2014 27.07.2016 856 826 Sokol Ibi
189 362 215 29.01.2016 29.07.2016 182 152 Sokol Ibi