Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata Administrative Vlore, Shqyrtimi i vendimeve te themelit 2015

wdt_ID NR VENDIMIT DATE REGJISTRIMI DATA VENDIMIT KOHEZGJATJA NE SHQYTRIM VONESA PERTEJ AFATIT LIGJOR 30 DITE GJYQTARI
1 1.244 25.06.2015 28.09.2015 95 65 Ken Dhima
2 1.250 18.06.2015 28.09.2015 102 72 Ken Dhima
3 1.255 13.02.2015 29.09.2015 228 198 Ken Dhima
4 1.256 29.06.2015 29.09.2015 92 62 Ken Dhima
5 1.270 14.07.2015 01.10.2015 79 49 Ken Dhima
6 1.279 03.07.2015 02.10.2015 91 61 Ken Dhima
7 1.281 20.07.2015 02.10.2015 74 44 Ken Dhima
8 1.290 24.06.2015 05.10.2015 103 73 Ken Dhima
9 1.291 15.07.2015 05.10.2015 82 52 Ken Dhima
10 329 09.07.2015 06.10.2015 89 59
11 1.302 04.06.2015 06.10.2015 124 94 Ken Dhima
12 1.303 26.06.2015 06.10.2015 102 72 Ken Dhima
13 1.304 07.07.2015 06.10.2015 91 61 Ken Dhima
14 1.305 18.05.2015 06.10.2015 141 111 Ken Dhima
15 1.312 18.03.2015 07.10.2015 203 173 Ken Dhima
16 1.324 21.07.2015 09.10.2015 80 50 Ken Dhima
17 1.326 17.11.2014 09.10.2015 326 296 Ken Dhima
18 1.328 27.07.2015 09.10.2015 74 44 Ken Dhima
19 1.339 07.08.2015 12.10.2015 66 36 Ken Dhima
20 1.341 08.09.2015 12.10.2015 34 4 Ken Dhima
21 1.342 28.07.2015 12.10.2015 76 46 Ken Dhima
22 16.07.2015 12.10.2015 88 58
23 1.348 24.07.2015 13.10.2015 81 51 Ken Dhima
24 1.351 13.07.2015 13.10.2015 92 62 Ken Dhima
25 1.360 07.07.2015 13.10.2015 98 68 Ken Dhima
26 1.363 26.06.2015 13.10.2015 109 79 Ken Dhima
27 1.364 08.06.2015 13.10.2015 127 97 Ken Dhima
28 1.402 02.09.2015 21.10.2015 49 19 Ken Dhima
29 1.403 19.06.2015 21.10.2015 124 94 Ken Dhima
30 1.404 25.06.2015 21.10.2015 118 88 Ken Dhima
31 1.427 21.07.2015 23.10.2015 94 64 Ken Dhima
32 1.428 15.07.2015 23.10.2015 100 70 Ken Dhima
33 1.429 04.08.2015 23.10.2015 80 50 Ken Dhima
34 1.430 05.08.2015 23.10.2015 79 49 Ken Dhima
35 1.431 08.07.2015 23.10.2015 107 77 Ken Dhima
36 1.440 31.07.2015 26.10.2015 87 57 Ken Dhima
37 1.451 11.09.2015 27.10.2015 46 16 Ken Dhima
38 1.452 01.04.2015 27.10.2015 209 179 Ken Dhima
39 1.458 25.05.2015 28.10.2015 156 126 Ken Dhima
40 1.459 28.07.2015 28.10.2015 92 62 Ken Dhima
41 1.470 15.09.2015 30.10.2015 45 15 Ken Dhima
42 1.472 25.08.2015 30.10.2015 66 36 Ken Dhima
43 1.474 04.08.2015 02.11.2015 90 60 Ken Dhima
44 1.475 29.09.2015 02.11.2015 34 4 Ken Dhima
45 1.492 15.07.2015 03.11.2015 111 81 Ken Dhima
46 1.493 28.07.2015 03.11.2015 98 68
47 1.495 30.07.2015 03.11.2015 96 66 Ken Dhima
48 1.496 14.08.2015 03.11.2015 81 51 Ken Dhima
49 1.501 09.07.2015 04.11.2015 118 88 Ken Dhima
50 1.502 10.09.2015 04.11.2015 55 25 Ken Dhima
51 1.503 17.06.2015 04.11.2015 140 110 Ken Dhima
52 1.504 08.10.2015 04.11.2015 27 -3 Ken Dhima
53 1.505 20.08.2015 04.11.2015 76 46 Ken Dhima
54 1.506 10.09.2015 04.11.2015 55 25 Ken Dhima
55 1.519 21.09.2015 06.11.2015 46 16 Ken Dhima
56 1.520 11.09.2015 06.11.2015 56 26 Ken Dhima
57 1.521 16.10.2015 06.11.2015 21 -9 Ken Dhima
58 1.688 04.05.2015 07.11.2015 187 157 Ken Dhima
59 1.528 08.09.2015 08.11.2015 61 31 Ken Dhima
60 1.327 18.03.2015 09.11.2015 236 206 Ken Dhima
61 1.527 07.07.2015 09.11.2015 125 95 Gentiana Xhelili
62 1.529 14.09.2015 09.11.2015 56 26 Ken Dhima
63 1.530 10.09.2015 09.11.2015 60 30 Ken Dhima
64 1.531 04.09.2015 09.11.2015 66 36 Ken Dhima
65 1.532 10.09.2015 09.11.2015 60 30 Ken Dhima
66 1.533 04.08.2015 10.11.2015 98 68 Ken Dhima
67 1.537 08.09.2015 10.11.2015 63 33 Gentiana Xhelili
68 1.538 08.09.2015 10.11.2015 63 33 Gentiana Xhelili
69 1.539 04.09.2015 10.11.2015 67 37 Gentiana Xhelili
70 1.540 09.09.2015 10.11.2015 62 32 Gentiana Xhelili
71 1.541 15.09.2015 10.11.2015 56 26 Gentiana Xhelili
72 1.542 16.09.2015 10.11.2015 55 25
73 1.547 16.09.2015 11.11.2015 56 26 Ken Dhima
74 1.548 31.07.2015 11.11.2015 103 73 Ken Dhima
75 1.551 23.09.2015 11.11.2015 49 19 Ken Dhima
76 1.553 30.09.2015 12.11.2015 43 13 Gentiana Xhelili
77 1.554 21.07.2015 12.11.2015 114 84 Gentiana Xhelili
78 1.555 02.10.2015 12.11.2015 41 11 Gentiana Xhelili
79 1.556 07.07.2015 12.11.2015 128 98 Gentiana Xhelili
80 1.557 07.10.2015 12.11.2015 36 6 Gentiana Xhelili
81 1.558 06.10.2015 12.11.2015 37 7 Gentiana Xhelili
82 477 22.10.2015 13.11.2015 22 -8 Ken Dhima
83 1.559 06.10.2015 13.11.2015 38 8 Gentiana Xhelili
84 1.560 01.09.2015 13.11.2015 73 43 Gentiana Xhelili
85 1.561 15.09.2015 13.11.2015 59 29 Gentiana Xhelili
86 1.564 11.09.2015 13.11.2015 63 33 Ken Dhima
87 1.565 10.07.2015 13.11.2015 126 96
88 1.566 29.07.2015 13.11.2015 107 77 Ken Dhima
89 412 07.09.2015 16.11.2015 70 40 Ken Dhima
90 478 27.10.2015 16.11.2015 20 -10 Ken Dhima
91 479 28.10.2015 16.11.2015 19 -11
92 480 28.10.2015 16.11.2015 19 -11 Ken Dhima
93 519 06.11.2015 16.11.2015 10 -20 Ken Dhima
94 1.572 22.09.2015 16.11.2015 55 25 Ken Dhima
95 1.573 08.09.2015 16.11.2015 69 39 Ken Dhima
96 1.575 17.09.2015 16.11.2015 60 30 Ken Dhima
97 1.576 28.09.2015 16.11.2015 49 19 Ken Dhima
98 1.577 15.06.2015 16.11.2015 154 124 Ken Dhima
99 1.578 01.10.2015 16.11.2015 46 16 Ken Dhima
100 1.579 06.10.2015 16.11.2015 41 11