Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata administrative Korce, dorezimi i vendimeve, 4 mujori i pare, 2016 te themelit

wdt_ID NR. VENDIMI NR. REGJISTRI DATE REGJISTRI DATE VENDIMI DATE DOREZIMIT DITE GJITHSEJ VONESATEJ AFATIT LIGJOR 7 DITE GJYQTAR
1 1 171/798 23.11.2015 05.01.2016 07.01.2016 2 -5,00 Etleva Gjamo
2 2 207/839 16.12.2015 05.01.2016 07.01.2016 2 -5,00 Etleva Gjamo
3 3 101/726 28.10.2015 07.01.2016 11.01.2016 4 -3,00 Etleva Gjamo
4 4 189/818 27.11.2015 08.01.2016 11.01.2016 3 -4,00 Etleva Gjamo
5 5 127/753 11.11.2015 08.01.2016 11.01.2016 3 -4,00 Etleva Gjamo
6 6 68/674 05.10.2015 08.01.2016 15.01.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
7 7 242 05.01.2016 08.01.2016 11.01.2016 3 -4,00 Etleva Gjamo
8 8 261 11.01.2016 11.01.2016 11.01.2016 0 0,00 Etleva Gjamo
9 9 15/52/793 08.10.2014 12.01.2016
10 10 87/703 16.10.2015 13.01.2016
11 11 80/693 12.10.2015 13.01.2016
12 12 157/784 23.11.2015 14.01.2016 15.01.2016 1 -6,00 Etleva Gjamo
13 13 89/708 16.10.2015 14.01.2016 20.01.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
14 14 81/694-00580 12.10.2015 15.01.2016
15 15 81/654 16.09.2015 15.01.2016
16 16 172/799 23.11.2015 18.01.2016
17 17 77/683 07.10.2015 19.01.2016 25.01.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
18 18 21/271 04.02.2015 19.01.2016 26.01.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
19 19 79/687 09.10.2015 20.01.2016
20 20 76/682 07.10.2015 20.01.2016
21 21 50/604 24.07.2015 20.01.2016
22 22 135/761 11.11.2015 21.01.2016 25.01.2016 4 -3,00 Sokol Ibi
23 23 122/748 09.11.2015 21.01.2016 25.01.2016 4 -3,00 Etleva Gjamo
24 24 279 18.01.2016 21.01.2016 25.01.2016 4 -3,00 Etleva Gjamo
25 25 125/751 11.11.2015 21.01.2016
26 26 83/696 14.10.2015 22.01.2016
27 27 42/513 13.05.2015 22.01.2016
28 28 20/270 04.02.2015 22.01.2016
29 29 191/757 11.11.2015 22.01.2016 26.01.2016 4 -3,00 Etleva Gjamo
30 30 93/712 21.10.2015 22.01.2016
31 31 34/455 20.04.2015 25.01.2016
32 32 92/710 16.10.2015 25.01.2016
33 33 99/723 26.10.2015 25.01.2016 01.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
34 34 170/797 23.11.2015 25.01.2016 01.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
35 35 70/676 05.10.2015 25.01.2016 01.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
36 36 144/770 16.11.2015 25.01.2016 28.01.2016 3 -4,00 Etleva Gjamo
37 37 119/745 06.11.2015 26.01.2016 02.02.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
38 38 36/462 27.04.2015 26.01.2016 02.02.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
39 39 23/301 13.02.2015 27.01.2016 03.02.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
40 40 169/796 23.11.2015 27.01.2016
41 41 139/765 13.11.2015 28.01.2016
42 42 45/539 25.05.2015 29.01.2016
43 43 97/721 26.10.2015 29.01.2016
44 44 195/827 04.12.2015 01.02.2016 08.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
45 45 129/755 11.11.2015 02.02.2016
46 46 121/747 09.11.2015 03.02.2016 10.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
47 47 199/831 09.12.2015 05.02.2016 12.02.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
48 48 115/740 04.11.2015 08.02.2016 15.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
49 49 105/730 28.10.2015 08.02.2016 15.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
50 50 86/702 14.10.2015 08.02.2016 15.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
51 51 24/302 13.02.2015 09.02.2016 16.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
52 52 49/603 24.07.2015 09.02.2016 16.02.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
53 53 162/789 23.11.2015 09.02.2016
54 54 116/741 04.11.2015 10.02.2016 17.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
55 55 94/713 21.10.2015 10.02.2016 17.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
56 56 78/686 09.10.2015 15.02.2016 22.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
57 57 102/727 28.10.2015 15.02.2016 22.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
58 58 137/763 13.11.2015 15.02.2016 22.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
59 59 163/790 23.11.2015 16.02.2016 19.02.2016 3 -4,00 Etleva Gjamo
60 60 257 08.01.2016 17.02.2016 19.02.2016 2 -5,00 Etleva Gjamo
61 61 54/628 04.09.2016 17.02.2016 24.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
62 62 211/843 16.12.2015 18.02.2016 22.02.2016 4 -3,00 Etleva Gjamo
63 63 179/807 25.11.2015 18.02.2016 22.02.2016 4 -3,00 Etleva Gjamo
64 64 166/793 23.11.2015 18.02.2016 25.02.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
65 65 136/762 11.11.2015 19.02.2016 26.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
66 66 153/780 23.11.2015 19.02.2016 22.02.2016 3 -4,00 Etleva Gjamo
67 67 225/860 23.11.2015 19.02.2016 26.02.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
68 68 128/754 11.11.2015 22.02.2016 29.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
69 69 56/637 04.09.2015 22.02.2016 29.02.2016 7 0,00 Sokol Ibi
70 70 214/846 16.12.2015 22.02.2016 29.02.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
71 71 123/749 09.11.2015 23.02.2016 25.02.2016 2 -5,00 Etleva Gjamo
72 72 314 29.01.2016 25.02.2016 26.02.2016 1 -6,00 Etleva Gjamo
73 73 107/732 02.11.2015 25.02.2016 03.03.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
74 74 582/607 02.09.2015 26.02.2016 04.03.2016 7 0,00 Sokol Ibi
75 75 192/822 02.12.2015 26.02.2016 02.03.2016 5 -2,00 Etleva Gjamo
76 76 230/866 28.12.2015 26.02.2016 04.03.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
77 77 183/812 25.11.2015 01.03.2016 08.03.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
78 78 100/725 26.10.2015 01.03.2016 08.03.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
79 79 98/716 21.10.2015 02.03.2016 09.03.2016 7 0,00 Sokol Ibi
80 80 73/679 05.10.2015 03.03.2016 10.03.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
81 81 120/746 06.11.2015 04.03.2016 11.03.2016 7 0,00 Sokol Ibi
82 82 240 05.01.2016 04.03.2016 11.03.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
83 83 167/794 23.11.2015 07.03.2016 15.03.2016 8 1,00 Etleva Gjamo
84 84 140/766 13.11.2015 07.03.2016 11.03.2016 4 -3,00 Sokol Ibi
85 85 134/760 11.11.2015 07.03.2016 11.03.2016 4 -3,00 Sokol Ibi
86 86 147/713 16.11.2015 07.03.2016 11.03.2016 4 -3,00 Sokol Ibi
87 87 150/716 16.11.2016 07.03.2016 11.03.2016 4 -3,00 Sokol Ibi
88 88 295 22.01.2016 08.03.2016 15.03.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
89 89 38/477 04.05.2015 09.03.2016 16.03.2016 7 0,00 Sokol Ibi
90 90 146/772 16.11.2015 09.03.2016 16.03.2016 7 0,00 Sokol Ibi
91 91 38/422 04.05.2015 09.03.2016 16.03.2016 7 0,00 Sokol Ibi
92 92 33/454 20.04.2015 09.03.2016 16.03.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
93 93 57/698 04.09.2015 10.03.2016 16.03.2016 6 -1,00 Sokol Ibi
94 94 309 27.01.2016 10.03.2016 16.03.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
95 95 130/756 11.11.2015 11.03.2016 18.03.2016 7 0,00 Sokol Ibi
96 96 81/810 25.11.2015 11.03.2016 18.03.2016 7 0,00 Sokol Ibi
97 97 164/791 23.11.2015 11.03.2016 18.03.2016 7 0,00 Sokol Ibi
98 98 124/750 11.11.2015 11.03.2016 18.03.2016 7 0,00 Sokol Ibi
99 99 197/829 07.12.2015 11.03.2016 17.03.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
100 100 182/811 25.11.2015 15.03.2016 21.03.2016 6 -1,00 Sokol Ibi
101 101 302 25.01.2016 15.03.2016 23.03.2016 8 1,00 Etleva Gjamo
102 102 218/351 18.12.2015 15.03.2016 23.03.2016 8 1,00 Etleva Gjamo
103 103 247 05.01.2016 15.03.2016 23.03.2016 8 1,00 Etleva Gjamo
104 104 14/767 13.11.2015 16.03.2016 23.03.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
105 105 66/664 23.09.2015 16.03.2016 23.03.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
106 106 277 18.01.2016 16.03.2016 23.03.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
107 107 335 03.02.2016 23.03.2016 23.03.2016 0 0,00 Etleva Gjamo
108 108 366 12.02.2016 23.03.2016 30.03.2016 7 0,00 Sokol Ibi
109 109 74/600 07.10.2015 23.03.2016 29.03.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
110 110 437 16.03.2016 24.03.2016 29.03.2016 5 -2,00 Etleva Gjamo
111 111 238 05.01.2016 24.03.2016 29.03.2016 5 -2,00 Sokol Ibi
112 112 198/380 07.12.2015 29.03.2016 05.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
113 113 151/777 16.11.2015 29.03.2016 30.03.2016 1 -6,00 Etleva Gjamo
114 114 455 25.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 1 -6,00 Etleva Gjamo
115 115 59/643 09.09.2015 30.03.2016 05.04.2016 6 -1,00 Sokol Ibi
116 116 111/736 04.11.2015 30.03.2016 05.04.2016 6 -1,00 Sokol Ibi
117 117 158/785 23.11.2015 30.03.2016 05.04.2016 6 -1,00 Sokol Ibi
118 118 213/845 16.12.2015 30.03.2016 05.04.2016 6 -1,00 Sokol Ibi
119 119 145/771 16.11.2015 31.03.2016 07.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
120 120 290 20.01.2016 31.03.2016 01.04.2016 1 -6,00 Etleva Gjamo
121 121 133-759 11.11.2015 31.03.2016 07.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
122 122 154/781 23.11.2015 01.04.2016 08.04.2016 7 0,00 Sokol Ibi
123 123 236/812 28.12.2015 01.04.2016 08.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
124 124 126/752 11.11.2015 04.04.2016 08.04.2016 4 -3,00 Etleva Gjamo
125 125 342 03.02.2016 04.04.2016 11.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
126 126 296 22.01.2016 05.04.2016 12.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
127 127 280 18.01.2016 05.04.2016 12.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
128 128 69/675 05.10.2015 05.04.2016 12.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
129 129 95/714 21.10.2015 06.04.2016 11.04.2016 5 -2,00 Sokol Ibi
130 130 264 13.01.2016 06.04.2016 08.04.2016 2 -5,00 Sokol Ibi
131 131 412 02.03.2016 06.04.2016 08.04.2016 2 -5,00 Sokol Ibi
132 132 262 13.01.2016 07.04.2016 12.04.2016 5 -2,00 Etleva Gjamo
133 133 254 08.01.2016 07.04.2016 13.04.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
134 134 196/828 07.12.2015 08.04.2016 15.04.2016 7 0,00 Sokol Ibi
135 135 244 05.01.2016 08.04.2016 15.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
136 136 274 18.01.2016 11.04.2016 15.04.2016 4 -3,00 Sokol Ibi
137 137 173/801 25.11.2015 11.04.2016 15.04.2016 4 -3,00 Sokol Ibi
138 138 142/768 13.11.2015 11.04.2016 15.04.2016 4 -3,00 Sokol Ibi
139 139 184/813 27.11.2015 14.04.2016 18.04.2016 4 -3,00 Etleva Gjamo
140 140 284 20.01.2016 14.04.2016 18.04.2016 4 -3,00 Etleva Gjamo
141 141 281 20.01.2016 14.04.2016 19.04.2016 5 -2,00 Etleva Gjamo
142 142 7/20/555 09.06.2014 15.04.2016 22.04.2016 7 0,00 Sokol Ibi
143 143 232/808 28.12.2015 15.04.2016 22.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
144 144 62/658 18.09.2015 15.04.2016 22.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
145 145 285 20.01.2016 15.04.2016 22.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
146 146 323 01.02.2016 18.04.2016 27.04.2016 9 2,00 Etleva Gjamo
147 147 201/833 09.12.2015 19.04.2016 20.04.2016 1 -6,00 Etleva Gjamo
148 148 304 25.01.2016 19.04.2016 26.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
149 149 300 22.01.2016 19.04.2016 25.04.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
150 150 266 13.01.2016 19.04.2016 25.04.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
151 151 324 01.02.2016 19.04.2016 27.04.2016 8 1,00 Etleva Gjamo
152 152 108/733 02.11.2015 20.04.2016 27.04.2016 7 0,00 Sokol Ibi
153 153 204/839 11.12.2015 21.04.2016
154 154 332 03.02.2016 21.04.2016 27.04.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
155 155 292 20.01.2016 21.04.2016 27.04.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
156 156 321 01.02.2016 21.04.2016 27.04.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
157 157 374 17.02.2016 22.04.2016 29.04.2016 7 0,00 Sokol Ibi
158 158 143/769 16.12.2016 22.04.2016 29.04.2016 7 0,00 Sokol Ibi
159 159 265 13.01.2016 22.04.2016 29.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
160 160 233/869 28.12.2015 22.04.2016 29.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
161 161 47/743 06.11.2015 22.04.2016 29.04.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
162 162 132/758 11.11.2015 25.04.2016 02.05.2016 7 0,00 Sokol Ibi
163 163 235/871 28.12.2015 25.04.2016 02.05.2016 7 0,00 Sokol Ibi
164 164 206/838 16.12.2015 25.04.2016 02.05.2016 7 0,00 Sokol Ibi
165 165 341 03.02.2016 25.04.2016 02.05.2016 7 0,00 Sokol Ibi
166 166 311 29.01.2016 26.04.2016 03.05.2016 7 0,00 Etleva Gjamo
167 167 472 30.03.2016 27.04.2016 03.05.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
168 168 461 30.03.2016 27.04.2016 03.05.2016 6 -1,00 Etleva Gjamo
169 169 165/792 23.11.2015 29.04.2016 06.05.2016 7 0,00 Sokol Ibi
170 170 255 08.01.2016 29.04.2016 06.05.2016 7 0,00 Sokol Ibi
171 171 239 05.01.2016 29.04.2016 06.05.2016 7 0,00 Sokol Ibi
172 172 428 16.03.2016 29.04.2016 06.05.2016 7 0,00 Sokol Ibi
173 173 200/532 09.12.2015 29.04.2016 06.05.2016 7 0,00 Sokol Ibi