Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata Administrative e Apelit, VITI 2016, 4 mujori i parë - Koha e dorëzimit të vendimit (vetëm çeshtje themeli)

wdt_ID NR VENDIMIT DATA VENDIMIT DATA DOREZIMIT KOHEZGJATJA NE DOREZIM VONESA TEJ AFATIT 7 DITE Relator Antare
1 1 11.01.2016 13.01.2016 3 Blerona Hasa L.S/A.G
2 2 11.01.2016 18.01.2016 8 1 Blerona Hasa A.G/R.S
3 3 11.01.2016 13.01.2016 3 Blerona Hasa A.G/R.S
4 4 15.01.2016 26.01.2016 12 5 Rilinda Selimi A.G/ B. H
5 5 15.01.2016 25.01.2016 11 4 Alkelina Gazidedja B. H/ R.S
6 6 15.01.2016 22.01.2016 8 1 Alkelina Gazidedja B. H/ R.S
7 7 15.01.2016 20.01.2016 6 Rilinda Selimi K.S / A.N
8 8 15.01.2016 22.01.2016 8 1 Alkelina Gazidedja B. H/ R.S
9 9 15.01.2016 25.01.2016 11 4 Rilinda Selimi A.G/ B.H
10 10 15.01.2016 25.01.2016 11 4 Rilinda Selimi A.G/ B.H
11 11 15.01.2016 18.01.2016 4 Rilinda Selimi A.G/ B.H
12 12 15.01.2016 18.01.2016 4 Rilinda Selimi A.G/ B.H
13 13 15.01.2016 18.01.2016 4 Rilinda Selimi A.G/ B.H
14 14 15.01.2016 18.01.2016 4 Rilinda Selimi A.G/ B.H
15 15 15.01.2016 27.01.2016 13 6 Rilinda Selimi A.G/ B.H
16 16 15.01.2016 20.01.2016 6 Rilinda Selimi A.G/ B.H
17 17 18.01.2016 20.01.2016 3 Blerona Hasa A.G/R.S
18 18 18.01.2016 04.02.2016 18 11 Blerona Hasa A.G/R.S
19 19 20.01.2016 04.02.2016 15 8 Alkelina Gazidedja B. H/ R.S
20 20 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Lindita Sinanaj AG / AM
21 21 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Lindita Sinanaj A.M / A.G
22 22 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Lindita Sinanaj A.M / A.G
23 23 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Lindita Sinanaj A.M / A.G
24 24 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Lindita Sinanaj A.M / A.G
25 25 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Lindita Sinanaj A.M / A.G
26 26 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Lindita Sinanaj A.M / A.G
27 27 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Lindita Sinanaj A.M / A.G
28 28 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Lindita Sinanaj A.M / A.G
29 29 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Lindita Sinanaj A.M / A.G
30 30 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Altina Nasufi R.S / K.S
31 31 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Altina Nasufi R.S / K.S
32 32 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Altina Nasufi R.S / K.S
33 33 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Altina Nasufi R.S / K.S
34 34 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Altina Nasufi R.S / K.S
35 35 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Altina Nasufi R.S / K.S
36 36 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Artur Malaj A.G / L.S
37 37 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Artur Malaj A.G / L.S
38 38 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Artur Malaj A.G / L.S
39 39 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Artur Malaj A.G / L.S
40 40 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Artur Malaj A.G / L.S
41 41 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Artur Malaj A.G / L.S
42 42 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Artur Malaj A.G / L.S
43 43 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Artur Malaj A.G / L.S
44 44 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Artur Malaj A.G / L.S
45 45 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Artur Malaj A.G / L.S
46 46 20.01.2016 28.01.2016 9 2 Alkelina Gazidedja A.G / L.S
47 47 20.01.2016 25.01.2016 6 Alkelina Gazidedja A.G / L.S
48 48 20.01.2016 02.02.2016 14 7 Alkelina Gazidedja A.G / L.S
49 49 20.01.2016 25.01.2016 6 Alkelina Gazidedja A.G / L.S
50 50 20.01.2016 25.01.2016 6 Alkelina Gazidedja A.G / L.S
51 51 20.01.2016 25.01.2016 6 Alkelina Gazidedja A. M / L.S
52 52 20.01.2016 02.02.2016 14 7 Alkelina Gazidedja A. M / L.S
53 53 20.01.2016 28.01.2016 9 2 Alkelina Gazidedja A. M / L.S
54 54 20.01.2016 03.02.2016 15 8 Rilinda Selimi A.G / B.H
55 55 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Rilinda Selimi A.N / K.S
56 56 20.01.2016 25.01.2016 6 Rilinda Selimi K.S / A.N
57 57 20.01.2016 02.02.2016 14 7 Rilinda Selimi K.S / A.N
58 58 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Rilinda Selimi K.S / A.N
59 59 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Rilinda Selimi K.S / A.N
60 60 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Rilinda Selimi K.S / A.N
61 61 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Rilinda Selimi K.S / A.N
62 62 20.01.2016 02.02.2016 14 7 Rilinda Selimi K.S / A.N
63 63 20.01.2016 02.02.2016 14 7 Rilinda Selimi K.S / A.N
64 64 20.01.2016 27.01.2016 8 1 Kastriot Selita K.S / A.N
65 65 21.01.2016 28.02.2016 7 0 Kastriot Selita A. N/ R.S
66 66 21.01.2016 27.01.2016 6 Kastriot Selita A. N/ R.S
67 67 21.01.2016 27.01.2016 6 Kastriot Selita A. N/ R.S
68 68 21.01.2016 27.01.2016 6 Kastriot Selita A. N/ R.S
69 69 21.01.2016 27.01.2016 6 Kastriot Selita A. N/ R.S
70 70 21.01.2016 28.01.2016 7 0 Kastriot Selita A. N/ R.S
71 71 21.01.2016 27.01.2016 6 Kastriot Selita A. N/ R.S
72 72 21.01.2016 28.02.2016 7 0 Kastriot Selita A. N/ R.S
73 73 21.01.2016 27.01.2016 6 Kastriot Selita A. N/ R.S
74 74 21.01.2016 28.02.2016 7 0 Kastriot Selita A. N/ R.S
75 75 21.01.2016 27.01.2016 6 Kastriot Selita A. N/ R.S
76 76 21.01.2016 27.01.2016 6 Kastriot Selita A. N/ R.S
77 77 21.01.2016 27.01.2016 6 Kastriot Selita A. N/ R.S
78 78 21.01.2016 27.01.2016 6 Kastriot Selita A.G /R.S
79 79 25.01.2016 04.02.2016 11 4 Blerona Hasa A.G /R.S
80 80 25.01.2016 04.02.2016 11 4 Blerona Hasa A.G /R.S
81 81 25.01.2016 04.02.2016 11 4 Blerona Hasa A.G /R.S
82 82 25.01.2016 04.02.2016 11 4 Blerona Hasa A.G /R.S
83 83 25.01.2016 01.02.2016 8 1 Lindita Sinanaj A.M /A.N
84 84 26.01.2016 04.02.2016 10 3 Alkelina Gazidedja A.M / L.S
85 85 26.01.2016 02.02.2016 8 1 Alkelina Gazidedja A.M / L.S
86 86 27.01.2016 02.02.2016 7 0 Kastriot Selita A.M /A.N
87 87 27.01.2016 03.02.2016 8 1 Altina Nasufi A.M / L.S
88 88 27.01.2016 03.02.2016 8 1 Altina Nasufi K.S / R.S
89 89 27.01.2016 03.02.2016 8 1 Altina Nasufi K.S / R.S
90 90 27.01.2016 03.02.2016 8 1 Altina Nasufi K.S / R.S
91 91 27.01.2016 03.02.2016 8 1 Altina Nasufi K.S / R.S
92 92 27.01.2016 09.02.2016 14 7 Rilinda Selimi A.G / B.H
93 93 27.01.2016 09.02.2016 14 7 Rilinda Selimi A.N /K.S
94 94 27.01.2016 08.02.2016 13 6 Rilinda Selimi A.G / B.H
95 95 27.01.2016 08.02.2016 13 6 Rilinda Selimi A.G / B.H
96 96 27.01.2016 05.02.2016 10 3 Rilinda Selimi A.G / B.H
97 97 27.01.2016 05.02.2016 10 3 Rilinda Selimi K.S/ A.N
98 98 27.01.2016 08.02.2016 13 6 Rilinda Selimi A.G / B.H
99 99 28.01.2016 04.02.2016 8 1 Rilinda Selimi K.S/ A.N
100 100 28.01.2016 04.02.2016 8 1 Lindita Sinanaj A.M / A.G