Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata Administrative e Apelit, VITI 2016, 4 mujori i tretë - Koha e dorëzimit të vendimit (vetëm çeshtje themeli)

wdt_ID NR. VENDIMI DATE VENDIMI DATE DOREZIMI VONESA NE DOREZIM VONESA PERTEJ AFATIT LIGJOR 7 DITE RELATORI ANTARE
1 2425 05.09.2016 03.10.2016 28 21 Amarildo Laçi L.S / B.SH
2 2426 05.09.2016 28.09.2016 23 16 Amarildo Laçi L.S / B.SH
3 2427 05.09.2016 27.09.2016 22 15 Amarildo Laçi L.S / B.SH
4 2428 05.09.2016 28.09.2016 23 16 Amarildo Laçi L.S / B.SH
5 2429 05.09.2016 05.10.2016 30 23 Amarildo Laçi L.S / B.SH
6 2430 05.09.2016 14.09.2016 9 2 Amarildo Laçi L.S / B.SH
7 2431 05.09.2016 04.10.2016 29 22 Amarildo Laçi L.S / B.SH
8 2432 05.09.2016 23.09.2016 18 11 Amarildo Laçi L.S / B.SH
9 2433 05.09.2016 10.10.2016 35 28 Amarildo Laçi L.S / B.SH
10 2434 07.09.2016 14.09.2016 7 0 Blerona Hasa A.M / F.P
11 2435 07.09.2016 09.09.2016 2 Fjoralba Prifti R.S / B. H
12 2436 07.09.2016 09.09.2016 2 Fjoralba Prifti A.M / B.H
13 2437 07.09.2016 14.09.2016 7 0 Arjan Qafa E.M / L.S
14 2438 07.09.2016 14.09.2016 7 0 Arjan Qafa E.M / B.K
15 2439 08.09.2016 16.09.2016 8 1 Bernina Kondi K.S / A.N
16 2440 08.09.2016 14.09.2016 6 Alkelina Gazidedja A.Q/ E. M
17 2441 08.09.2016 14.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
18 2442 08.09.2016 21.09.2016 13 6 Lindita Sinanaj A. L /A.M
19 2443 08.09.2016 15.09.2016 7 0 Lindita Sinanaj A. L /A.M
20 2444 08.09.2016 21.09.2016 13 6 Lindita Sinanaj A. L /A.M
21 2445 08.09.2016 15.09.2016 7 0 Lindita Sinanaj A. L /A.N
22 2446 08.09.2016 15.09.2016 7 0 Lindita Sinanaj A. L /A.N
23 2447 08.09.2016 15.09.2016 7 0 Lindita Sinanaj A. L / B. SH
24 2448 08.09.2016 15.09.2016 7 0 Lindita Sinanaj A. L / B. SH
25 2449 08.09.2016 15.09.2016 7 0 Lindita Sinanaj A. L / B. SH
26 2450 08.09.2016 07.10.2016 29 22 Lindita Sinanaj A. L / B. SH
27 2451 08.09.2016 15.09.2016 7 0 Lindita Sinanaj A. L / B. SH
28 2452 08.09.2016 21.09.2016 13 6 Lindita Sinanaj A. L /A.G
29 2453 08.09.2016 21.09.2016 13 6 Lindita Sinanaj A. L /A.Q
30 2454 08.09.2016 28.09.2016 10 3 Bari Shyti A.L / L.S
31 2455 08.09.2016 28.09.2016 10 3 Bari Shyti A.L / L.S
32 2456 08.09.2016 28.09.2016 10 3 Bari Shyti A.L / L.S
33 2457 08.09.2016 21.09.2016 13 6 Bari Shyti A.L / L.S
34 2458 08.09.2016 21.09.2016 13 6 Bari Shyti A.L / L.S
35 2459 09.09.2016 20.09.2016 11 4 Fjoralba Prifti B.H / A.M
36 2460 09.09.2016 19.09.2016 10 3 Fjoralba Prifti B.H / A.M
37 2461 09.09.2016 20.09.2016 11 4 Fjoralba Prifti A.M / B.H
38 2462 13.09.2016 22.09.2016 9 2 Blerona Hasa A.G / R.S
39 2463 13.09.2016 15.09.2016 2 Blerona Hasa A.G / R.S
40 2464 13.09.2016 22.09.2016 9 2 Lindita Sinanaj B.Sh / A.L
41 2465 13.09.2016 21.09.2016 8 1 Enkelejda Softa A.Q / A.G
42 2466 13.09.2016 13.10.2016 30 23 Amarildo Laçi A.M / F. P
43 2467 13.09.2016 28.09.2016 15 8 Bari Shyti L.S / A. L
44 2468 13.09.2016 27.09.2016 14 7 Fjoralba Prifti A.M / B.H
45 2469 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
46 2470 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
47 2471 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
48 2472 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
49 2473 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
50 2474 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
51 2475 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
52 2476 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
53 2477 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
54 2478 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
55 2479 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
56 2480 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
57 2481 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Arjan Qafa E.M / A.G
58 2482 14.09.2016 27.09.2016 13 6 Rilinda Selimi A.L / B. Sh
59 2483 14.09.2016 20.09.2016 6 Kastriot Selita A.N / B.K
60 2484 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Kastriot Selita A.N / B.K
61 2485 14.09.2016 20.09.2016 6 Kastriot Selita A.N / B.K
62 2486 14.09.2016 20.09.2016 6 Kastriot Selita A.N / B.K
63 2487 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Kastriot Selita A.N / B.K
64 2488 14.09.2016 20.09.2016 6 Kastriot Selita A.N / B.K
65 2489 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Kastriot Selita A.N / B.K
66 2490 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Kastriot Selita A.N / B.K
67 2491 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Kastriot Selita A.N / B.K
68 2492 14.09.2016 20.09.2016 6 Kastriot Selita A.N / B.K
69 2493 14.09.2016 20.09.2016 6 Kastriot Selita A.N / B.K
70 2494 14.09.2016 20.09.2016 6 Kastriot Selita A.N / B.K
71 2495 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Kastriot Selita A.N / B.K
72 2496 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Kastriot Selita A.N / B.K
73 2497 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Kastriot Selita F. P / A.M
74 2498 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Kastriot Selita F. P / A.M
75 2499 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Altina Nasufi K.S / B.K
76 2500 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Altina Nasufi K.S / B.K
77 2501 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Altina Nasufi K.S / B.K
78 2502 14.09.2016 16.09.2016 2 Altina Nasufi K.S / B.K
79 2503 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Altina Nasufi K.S / B.K
80 2504 14.09.2016 20.09.2016 6 Altina Nasufi K.S / B.K
81 2505 14.09.2016 20.09.2016 6 Altina Nasufi K.S / B.K
82 2506 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Altina Nasufi K.S / B.K
83 2507 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Altina Nasufi K.S / B.K
84 2508 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Altina Nasufi K.S / B.K
85 2509 14.09.2016 20.09.2016 6 Altina Nasufi K.S / B.K
86 2510 14.09.2016 20.09.2016 6 Altina Nasufi K.S / B.K
87 2511 14.09.2016 20.09.2016 6 Altina Nasufi K.S / B.K
88 2512 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Altina Nasufi K.S / B.K
89 2513 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
90 2514 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
91 2515 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
92 2516 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
93 2517 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
94 2518 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
95 2519 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
96 2520 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
97 2521 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
98 2522 14.09.2016 20.09.2016 6 Arjan Qafa E.M / A.G
99 2523 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Arjan Qafa E.M / A.G
100 2524 14.09.2016 21.09.2016 7 0 Enkelejda Softa A.Q / A.G