Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

GJYKATA E APELIT TIRANE, CIVILE THEMELI 2020, kohëzgjatja në shqyrtim gjyqësor dhe në arsyetim/dorëzim vendimi

Nr. Vendimi Date vendimi Date Regjistrimi Data e dorezimit Kohezgjatja ne shqyrtim Kohezgjatja ne dorezim Relator Anetare 1 Anetare 2
Nr. Vendimi Date vendimi Date Regjistrimi Data e dorezimit Kohezgjatja ne shqyrtim Kohezgjatja ne dorezim Relator Anetare 1 Anetare 2
1 13.01.2020 22.06.2017 23.01.2020 935 10 Ridvan Hado Asim Vokshi Valdete Hoxha
2 13.01.2020 28.06.2017 17.01.2020 929 4 Ridvan Hado Asim Vokshi Valdete Hoxha
3 13.01.2020 27.09.2017 20.01.2020 838 7 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
4 13.01.2020 22.09.2017 20.01.2020 843 7 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
5 13.01.2020 14.12.2017 28.01.2020 760 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
6 13.01.2020 23.12.2017 28.01.2020 751 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
7 13.01.2020 18.12.2017 20.01.2020 756 7 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
8 14.01.2020 27.03.2019 24.01.2020 293 10 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
9 14.01.2020 06.10.2017 24.01.2020 830 10 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
10 14.01.2020 04.09.2019 24.01.2020 132 10 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
11 15.01.2020 14.06.2017 27.01.2020 945 12 Ridvan Hado Asim Vokshi Valdete Hoxha
12 15.01.2020 28.04.2017 11.02.2020 992 27 Maria Qirjazi Artur Kalaja Elona Toro
13 15.01.2020 11.09.2017 30.01.2020 856 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
14 15.01.2020 06.12.2017 30.01.2020 770 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
15 15.01.2020 07.12.2017 30.01.2020 769 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
16 15.01.2020 02.11.2017 30.01.2020 804 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Zegjine Sollaku
17 15.01.2020 31.10.2016 13.02.2020 1.171 29 Gramoz Levanaj Asim Vokshi
18 16.01.2020 27.04.2017 30.01.2020 994 14 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
19 16.01.2020 22.02.2017 30.01.2020 1.058 14 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
20 16.01.2020 22.12.2017 30.01.2020 755 14 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
21 16.01.2020 23.10.2018 30.01.2020 450 14 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
22 17.01.2020 03.10.2016 31.01.2020 1.201 14 Artur Kalaja Maria Qirjazi Zegjine Sollaku
23 20.01.2020 17.12.2018 03.02.2020 399 14 Ridvan Hado Asim Vokshi Valdete Hoxha
24 20.01.2020 24.05.2019 27.01.2020 241 7 Flutura Skenderi Artur Gaxha Gramoz Levanaj
25 20.01.2020 31.01.2019 27.01.2020 354 7 Ridvan Hado Asim Vokshi Valdete Hoxha
26 20.01.2020 22.01.2019 03.02.2020 363 14 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Flutura Skenderi
27 20.01.2020 21.12.2017 04.02.2020 760 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
28 20.01.2020 22.12.2017 04.02.2020 759 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
29 20.01.2020 06.12.2016 07.02.2020 1.140 18 Asim Vokshi Artur Kalaja Valdete Hoxha
30 20.01.2020 21.12.2017 04.02.2020 760 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
31 21.01.2020 29.08.2017 875 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
32 21.01.2020 19.06.2019 31.01.2020 216 10 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
33 21.01.2020 24.02.2017 31.01.2020 1.061 10 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
34 21.01.2020 23.07.2018 31.01.2020 547 10 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
35 21.01.2020 26.07.2019 04.02.2020 179 14 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
36 21.01.2020 07.02.2019 03.02.2020 348 13 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
37 21.01.2020 31.07.2018 27.02.2020 539 37 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
38 22.01.2020 19.09.2017 14.02.2020 855 23 Ridvan Hado Asim Vokshi Valdete Hoxha
39 22.01.2020 28.06.2017 05.02.2020 938 14 Flutura Skenderi Artur Gaxha Gramoz Levanaj
40 22.01.2020 01.11.2018 12.02.2020 447 21 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Flutura Skenderi
41 22.01.2020 22.12.2017 07.02.2020 761 16 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
42 22.01.2020 27.11.2017 11.02.2020 786 20 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Flutura Skenderi
43 22.01.2020 14.12.2017 04.02.2020 769 13 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
44 22.01.2020 13.02.2018 04.02.2020 708 13 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
45 23.01.2020 25.09.2016 31.01.2020 1.215 8 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
46 23.01.2020 13.12.2016 21.02.2020 1.136 29 Elona Toro Artur Kalaja Zegjine Sollaku
47 23.01.2020 12.04.2017 13.02.2020 1.016 21 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
48 23.01.2020 07.06.2018 04.03.2020 595 41 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
49 23.01.2020 21.06.2017 10.02.2020 946 18 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
50 23.01.2020 11.06.2019 226 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
51 23.01.2020 24.01.2017 18.02.2020 1.094 26 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
52 24.01.2020 24.09.2018 26.02.2020 487 33 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
53 27.01.2020 13.09.2016 1.231 Edlira Petri Elona Toro Artur Kalaja
54 27.01.2020 12.06.2018 11.02.2020 594 15 Ridvan Hado Valdete Hoxha Asim Vokshi
55 27.01.2020 21.09.2017 13.02.2020 858 17 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
56 27.01.2020 15.02.2017 13.02.2020 1.076 17 Asim Vokshi Maria Qirjazi Ridvan Hado
57 27.01.2020 23.11.2017 13.02.2020 795 17 Asim Vokshi Ridvan Hado Maria Qirjazi
58 28.01.2020 27.10.2017 10.02.2020 823 13 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
59 28.01.2020 19.09.2019 26.02.2020 131 29 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
60 28.01.2020 07.07.2017 04.02.2020 935 7 Artur Kalaja Artur Kalaja Maria Qirjazi
61 28.01.2020 27.09.2016 04.02.2020 1.218 7 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
62 28.01.2020 20.09.2016 04.02.2020 1.225 7 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
63 28.01.2020 01.10.2018 12.02.2020 484 15 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
64 28.01.2020 01.11.2017 09.03.2020 818 41 Elona Toro Artur Kalaja Zegjine Sollaku
65 28.01.2020 18.02.2019 10.02.2020 344 13 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
66 28.01.2020 25.01.2019 17.02.2020 368 20 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
67 28.01.2020 24.09.2018 17.02.2020 491 20 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
68 28.01.2020 12.03.2018 31.01.2020 687 3 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
69 28.01.2020 29.01.2018 03.02.2020 729 6 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
70 29.01.2020 14.09.2018 04.02.2020 502 6 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
71 29.01.2020 05.03.2018 04.02.2020 695 6 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
72 30.01.2020 30.08.2019 10.02.2020 153 11 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
73 30.01.2020 16.09.2016 04.02.2020 1.231 5 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
74 30.01.2020 12.09.2017 31.03.2020 870 61 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
75 30.01.2020 17.04.2019 07.02.2020 288 8 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
76 30.01.2020 23.01.2018 24.02.2020 737 25 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
77 30.01.2020 07.03.2018 18.02.2020 694 19 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
78 03.02.2020 27.12.2017 24.02.2020 768 21 Asim Vokshi Valdete Hoxha Ridvan Hado
79 03.02.2020 23.12.2017 24.02.2020 772 21 Asim Vokshi Valdete Hoxha Ridvan Hado
80 03.02.2020 27.12.2017 24.02.2020 768 21 Asim Vokshi Valdete Hoxha Ridvan Hado
81 04.02.2020 23.03.2017 18.02.2020 1.048 14 Flutura Skenderi Artur Gaxha Gramoz Levanaj
82 04.02.2020 22.06.2018 28.02.2020 592 24 Flutura Skenderi Artur Gaxha Gramoz Levanaj
83 04.02.2020 27.01.2017 11.02.2020 1.103 7 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
84 04.02.2020 28.12.2017 28.02.2020 768 24 Flutura Skenderi Artur Gaxha Gramoz Levanaj
85 04.02.2020 22.05.2017 25.02.2020 988 21 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Flutura Skenderi
86 04.02.2020 23.04.2018 24.02.2020 652 20 Flutura Skenderi Artur Gaxha Gramoz Levanaj
87 04.02.2020 19.11.2016 17.07.2020 1.172 164 Edlira Petri Maria Qirjazi Artur Kalaja
88 04.02.2020 30.04.2019 12.02.2020 280 8 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
89 04.02.2020 20.09.2017 12.02.2020 867 8 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
90 04.02.2020 30.10.2017 12.02.2020 827 8 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
91 04.02.2020 25.01.2018 12.02.2020 740 8 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
92 05.02.2020 17.10.2017 24.02.2020 841 19 Ridvan Hado Valdete Hoxha Asim Vokshi
93 05.02.2020 21.02.2019 18.02.2020 349 13 Flutura Skenderi Gramoz Levanaj Artur Gaxha
94 05.02.2020 11.10.2019 18.02.2020 117 13 Flutura Skenderi Artur Gaxha Gramoz Levanaj
95 05.02.2020 16.11.2017 12.02.2020 811 7 Artur Gaxha Gramoz Levanaj Flutura Skenderi
96 05.02.2020 05.10.2017 12.02.2020 853 7 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
97 06.02.2020 16.07.2019 12.02.2020 205 6 Elbana Lluri Asim Vokshi Zegjine Sollaku
98 06.02.2020 14.04.2017 27.02.2020 1.028 21 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
99 10.02.2020 27.02.2019 06.03.2020 348 25 Flutura Skenderi Gramoz Levanaj Artur Gaxha
100 10.02.2020 03.07.2018 06.03.2020 587 25 Flutura Skenderi Gramoz Levanaj Artur Gaxha
101 10.02.2020 30.11.2017 02.03.2020 802 21 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
102 10.02.2020 10.05.2019 02.03.2020 276 21 Gramoz Levanaj Elbana Lluri Artur Gaxha
103 10.02.2020 14.01.2019 02.03.2020 392 21 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
104 11.02.2020 27.12.2016 25.02.2020 1.141 14 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
105 11.02.2020 27.09.2019 04.03.2020 137 22 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
106 11.02.2020 17.01.2017 25.02.2020 1.120 14 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
107 11.02.2020 10.07.2017 21.02.2020 946 10 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
108 11.02.2020 16.11.2017 21.02.2020 817 10 Maria Qirjazi Artur Kalaja Asim Vokshi
109 11.02.2020 18.04.2019 14.02.2020 299 3 Elbana Lluri Artur Kalaja Elona Toro
110 11.02.2020 04.07.2019 25.02.2020 222 14 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Gramoz Levanaj
111 12.02.2020 24.10.2019 10.03.2020 111 27 Flutura Skenderi Gramoz Levanaj Artur Gaxha
112 12.02.2020 04.10.2019 22.02.2020 131 10 Gramoz Levanaj Flutura Skenderi Artur Gaxha
113 13.02.2020 23.07.2018 25.02.2020 570 12 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
114 13.02.2020 21.02.2019 26.02.2020 357 13 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
115 13.02.2020 19.11.2018 26.02.2020 451 13 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
116 13.02.2020 30.07.2019 04.03.2020 198 20 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
117 13.02.2020 24.01.2018 05.03.2020 750 21 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
118 13.02.2020 29.06.2018 10.03.2021 594 391 Edlira Petri Maria Qirjazi Artur Kalaja
119 13.02.2020 03.04.2018 681 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
120 13.02.2020 28.02.2019 21.04.2020 350 68 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
121 13.02.2020 18.06.2019 26.02.2020 240 13 Zegjine Sollaku Artur Kalaja Artur Gaxha
122 18.02.2020 01.10.2016 25.02.2020 1.235 7 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
123 18.02.2020 10.10.2016 26.02.2020 1.226 8 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
124 18.02.2020 05.12.2017 02.03.2020 805 13 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
125 18.02.2020 23.01.2017 06.03.2020 1.121 17 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
126 18.02.2020 12.06.2017 21.02.2020 981 3 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
127 18.02.2020 12.02.2019 25.02.2020 371 7 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
128 18.02.2020 09.03.2018 21.02.2020 711 3 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
129 18.02.2020 10.07.2017 22.02.2020 953 4 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
130 19.02.2020 06.05.2019 02.04.2020 289 43 Artur Gaxha Elona Toro Artur Kalaja
131 19.02.2020 25.07.2017 04.03.2020 939 14 Ridvan Hado Valdete Hoxha Asim Vokshi
132 20.02.2020 23.09.2017 02.03.2020 880 11 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
133 20.02.2020 27.12.2016 04.03.2020 1.150 13 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
134 20.02.2020 22.09.2017 05.03.2020 881 14 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
135 20.02.2020 11.10.2019 132 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
136 20.02.2020 11.12.2017 801 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
137 24.02.2020 13.06.2017 05.03.2020 986 10 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Elona Toro
138 25.02.2020 25.06.2018 05.03.2020 610 9 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
139 25.02.2020 04.06.2018 27.02.2020 631 2 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
140 26.02.2020 30.11.2017 10.03.2020 818 13 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
141 26.02.2020 18.09.2017 10.03.2020 891 13 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
142 27.02.2020 06.07.2017 18.03.2020 966 20 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
143 02.03.2020 22.07.2019 18.03.2020 224 16 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
144 02.03.2020 23.11.2017 19.03.2020 830 17 Asim Vokshi Valdete Hoxha Ridvan Hado
145 02.03.2020 04.11.2016 01.04.2020 1.214 30 Flutura Skenderi Gramoz Levanaj Artur Gaxha
146 02.03.2020 25.10.2019 19.03.2020 129 17 Asim Vokshi Valdete Hoxha Ridvan Hado
147 02.03.2020 27.07.2017 19.03.2020 949 17 Asim Vokshi Valdete Hoxha Ridvan Hado
148 02.03.2020 02.02.2018 24.04.2020 759 53 Gramoz Levanaj Flutura Skenderi Artur Gaxha
149 04.03.2020 25.07.2017 19.03.2020 953 15 Ridvan Hado Asim Vokshi Valdete Hoxha
150 04.03.2020 11.03.2019 19.05.2020 359 76 Flutura Skenderi Artur Gaxha Gramoz Levanaj
151 05.03.2020 26.04.2018 18.03.2020 679 13 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
152 05.03.2020 19.06.2019 18.03.2020 260 13 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
153 05.03.2020 21.04.2017 20.03.2020 1.049 15 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
154 05.03.2020 08.04.2017 20.03.2020 1.062 15 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
155 05.03.2020 02.11.2016 12.03.2020 1.219 7 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
156 05.03.2020 15.02.2017 1.114 Elbana Lluri Elona Toro Asim Vokshi
157 05.03.2020 05.02.2020 10.03.2020 29 5 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
158 05.03.2020 24.11.2017 31.03.2020 832 26 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
159 05.03.2020 16.11.2016 1.205 Edlira Petri Maria Qirjazi Artur Kalaja
160 09.03.2020 29.06.2018 01.04.2020 619 23 Flutura Skenderi Artur Gaxha Gramoz Levanaj
161 09.03.2020 22.07.2019 24.04.2020 231 46 Gramoz Levanaj Elbana Lluri Zegjine Sollaku
162 09.03.2020 13.11.2019 02.04.2020 117 24 Flutura Skenderi Gramoz Levanaj Artur Gaxha
163 09.03.2020 17.01.2019 03.04.2020 417 25 Asim Vokshi Valdete Hoxha Ridvan Hado
164 09.03.2020 05.12.2018 24.03.2020 460 15 Artur Gaxha Gramoz Levanaj Flutura Skenderi
165 10.03.2020 02.09.2019 24.03.2020 190 14 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
166 10.03.2020 19.06.2019 20.03.2020 265 10 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
167 10.03.2020 04.10.2016 09.04.2020 1.253 30 Artur Kalaja Asim Vokshi Gramoz Levanaj
168 10.03.2020 16.02.2018 24.03.2020 753 14 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
169 10.03.2020 12.06.2019 18.03.2020 272 8 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
170 10.03.2020 22.12.2017 20.03.2020 809 10 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
171 10.03.2020 20.03.2019 20.03.2020 356 10 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
172 11.03.2020 12.06.2017 25.03.2020 1.003 14 Ridvan Hado Elbana Lluri Valdete Hoxha
173 30.04.2020 12.09.2019 29.05.2020 231 29 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
174 04.05.2020 09.03.2020 05.06.2020 56 32 Flutura Skenderi Gramoz Levanaj Artur Gaxha
175 18.05.2020 13.10.2017 05.06.2020 948 18 Ridvan Hado Asim Vokshi Zegjine Sollaku
176 18.05.2020 05.02.2018 05.06.2020 833 18 Ridvan Hado Asim Vokshi Zegjine Sollaku
177 18.05.2020 27.09.2018 05.06.2020 599 18 Ridvan Hado Asim Vokshi Zegjine Sollaku
178 18.05.2020 10.05.2018 04.06.2020 739 17 Asim Vokshi Ridvan Hado Zegjine Sollaku
179 20.05.2020 23.10.2018 08.06.2020 575 19 Asim Vokshi Artur Gaxha Ridvan Hado
180 20.05.2020 12.02.2019 04.06.2020 463 15 Asim Vokshi Artur Gaxha Ridvan Hado
181 20.05.2020 30.05.2019 04.06.2020 356 15 Asim Vokshi Artur Gaxha Ridvan Hado
182 20.05.2020 01.03.2019 04.06.2020 446 15 Asim Vokshi Artur Gaxha Ridvan Hado
183 27.05.2020 08.04.2019 12.06.2020 415 16 Asim Vokshi Gramoz Levanaj Ridvan Hado
184 27.05.2020 19.06.2019 12.06.2020 343 16 Asim Vokshi Gramoz Levanaj Ridvan Hado
185 27.05.2020 03.07.2019 16.06.2020 329 20 Asim Vokshi Gramoz Levanaj Ridvan Hado
186 27.05.2020 29.01.2020 18.06.2020 119 22 Asim Vokshi Genti Shala Ridvan Hado
187 27.05.2020 28.02.2020 18.06.2020 89 22 Asim Vokshi Genti Shala Ridvan Hado
188 27.05.2020 20.09.2017 18.06.2020 980 22 Asim Vokshi Genti Shala Ridvan Hado
189 03.06.2020 12.11.2018 16.06.2020 569 13 Asim Vokshi Ridvan Hado Artur Gaxha
190 03.06.2020 07.02.2019 29.06.2020 482 26 Ridvan Hado Asim Vokshi Artur Gaxha
191 08.06.2020 23.10.2019 30.06.2020 229 22 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Flutura Skenderi
192 08.06.2020 31.10.2019 22.06.2020 221 14 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Flutura Skenderi
193 08.06.2020 11.12.2019 22.06.2020 180 14 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
194 08.06.2020 21.11.2019 12.06.2020 200 4 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
195 10.06.2020 23.11.2018 13.06.2020 565 3 Gramoz Levanaj Flutura Skenderi Artur Gaxha
196 10.06.2020 03.05.2019 25.06.2020 404 15 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Flutura Skenderi
197 15.06.2020 27.09.2019 30.06.2020 262 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
198 15.06.2020 25.11.2019 30.06.2020 203 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
199 15.06.2020 13.10.2017 01.07.2020 976 16 Gramoz Levanaj Flutura Skenderi Artur Gaxha
200 15.06.2020 23.09.2019 01.07.2020 266 16 Asim Vokshi Maria Qirjazi Ridvan Hado
201 16.06.2020 30.05.2019 24.06.2020 383 8 Maria Qirjazi Artur Gaxha Artur Kalaja
202 16.06.2020 18.10.2019 29.06.2020 242 13 Maria Qirjazi Artur Gaxha Artur Kalaja
203 17.06.2020 18.12.2017 23.06.2020 912 6 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Flutura Skenderi
204 17.06.2020 20.02.2018 30.06.2020 848 13 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
205 17.06.2020 17.05.2019 30.07.2020 397 43 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
206 17.06.2020 15.04.2019 30.07.2020 429 43 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
207 18.06.2020 24.06.2019 02.07.2020 360 14 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
208 22.06.2020 25.02.2019 30.06.2020 483 8 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Flutura Skenderi
209 22.06.2020 24.01.2018 30.07.2020 880 38 Artur Gaxha Flutura Skenderi Gramoz Levanaj
210 22.06.2020 24.05.2019 09.07.2020 395 17 Artur Gaxha Flutura Skenderi Artur Gaxha
211 23.06.2020 31.01.2019 10.07.2020 509 17 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
212 23.06.2020 29.03.2018 11.07.2020 817 18 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
213 25.06.2020 03.09.2019 01.07.2020 296 6 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
214 25.06.2020 22.02.2019 30.07.2020 489 35 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
215 29.06.2020 16.02.2018 31.07.2020 864 32 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Flutura Skenderi
216 29.06.2020 28.09.2018 30.07.2020 640 31 Artur Gaxha Gramoz Levanaj Flutura Skenderi
217 29.06.2020 09.10.2018 629 Artur Gaxha Gramoz Levanaj Flutura Skenderi
218 30.06.2020 09.09.2019 07.07.2020 295 7 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
219 30.06.2020 20.09.2019 07.07.2020 284 7 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
220 30.06.2020 25.09.2019 07.07.2020 279 7 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
221 06.07.2020 08.07.2019 24.07.2020 364 18 Ridvan Hado Maria Qirjazi Edlira Petri
222 06.07.2020 14.06.2019 24.07.2020 388 18 Ridvan Hado Maria Qirjazi Edlira Petri
223 07.07.2020 03.02.2020 155 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
224 07.07.2020 18.12.2019 28.07.2020 202 21 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
225 08.07.2020 23.02.2017 29.07.2020 1.231 21 Gramoz Levanaj Flutura Skenderi Artur Gaxha
226 09.07.2020 14.11.2016 30.07.2020 1.333 21 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
227 09.07.2020 30.09.2019 30.07.2020 283 21 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
228 09.07.2020 19.12.2019 28.07.2020 203 19 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
229 09.07.2020 29.05.2017 29.07.2020 1.137 20 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
230 09.07.2020 03.10.2018 28.07.2020 645 19 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
231 13.07.2020 21.11.2019 22.07.2020 235 9 Ridvan Hado Edlira Petri Maria Qirjazi
232 14.07.2020 19.12.2019 29.07.2020 208 15 Maria Qirjazi Edlira Petri Artur Kalaja
233 15.07.2020 30.07.2020 15 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
234 16.07.2020 22.12.2017 22.07.2020 937 6 Ridvan Hado Zegjine Sollaku Elbana Lluri
235 16.07.2020 11.06.2019 24.07.2020 401 8 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
236 16.07.2020 03.09.2019 24.07.2020 317 8 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
237 16.07.2020 19.02.2018 24.07.2020 878 8 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
238 16.07.2020 18.05.2017 31.07.2020 1.155 15 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
239 01.01.1970 01.01.1970 29.07.2020 413 13 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
240 16.07.2020 02.02.2018 30.07.2020 895 14 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
241 16.07.2020 26.07.2018 30.07.2020 721 14 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
242 16.07.2020 04.03.2019 04.06.2021 500 323 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
243 16.07.2020 27.09.2018 24.07.2020 658 8 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
244 16.07.2020 04.10.2016 28.07.2020 1.381 12 Elbana Lluri Edlira Petri Elona Toro
245 21.07.2020 17.07.2018 06.08.2020 735 16 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
246 21.07.2020 20.09.2017 30.07.2020 1.035 9 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
247 21.07.2020 28.02.2018 30.07.2020 874 9 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
248 23.07.2020 24.11.2017 972 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
249 23.07.2020 31.10.2018 30.07.2020 631 7 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
250 23.07.2020 12.09.2017 30.07.2020 1.045 7 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
251 23.07.2020 30.10.2017 30.07.2020 997 7 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
252 24.07.2020 13.02.2020 30.07.2020 162 6 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
253 29.07.2020 27.03.2017 1.220 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
254 01.09.2020 16.04.2019 01.10.2020 504 30 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Maria Qirjazi
255 02.09.2020 20.03.2019 01.10.2020 532 29 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Asim Vokshi
256 02.09.2020 13.04.2018 01.10.2020 873 29 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Elbana Lluri
257 02.09.2020 25.01.2019 02.10.2020 586 30 Artur Gaxha Elbana Lluri Gramoz Levanaj
258 02.09.2020 18.09.2018 03.09.2020 715 1 Artur Gaxha Edlira Petri Gramoz Levanaj
259 02.09.2020 04.03.2019 03.11.2020 548 62 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Edlira Petri
260 15.09.2020 02.05.2018 02.11.2020 867 48 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
261 16.09.2020 27.12.2019 28.09.2020 264 12 Asim Vokshi Maria Qirjazi Ridvan Hado
262 16.09.2020 19.10.2018 13.10.2020 698 27 Gramoz Levanaj Edlira Petri SHKELQIM MUSTAFA
263 16.09.2020 23.09.2017 28.09.2020 1.089 12 Asim Vokshi Valdete Hoxha Ridvan Hado
264 16.09.2020 24.01.2018 08.10.2020 966 22 Asim Vokshi Valdete Hoxha Ridvan Hado
265 17.09.2020 17.10.2016 24.09.2020 1.431 7 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
266 17.09.2020 23.01.2017 25.09.2020 1.333 8 Maria Qirjazi Artur Kalaja Elona Toro
267 17.09.2020 23.10.2018 04.06.2021 695 260 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
268 23.09.2020 03.06.2020 16.10.2020 112 23 ASim Vokshi Maria Qirjazi RIdvan Hado
269 24.09.2020 08.02.2017 29.09.2020 1.324 5 ASim Vokshi ELONA TORO Edlira Petri
270 28.09.2020 14.02.2020 16.10.2020 227 18 Asim Vokshi Ridvan Hado
271 28.09.2020 06.03.2020 16.10.2020 206 18 ASIM Vokshi Edlira Petri Ridvan Hado
272 30.09.2020 23.04.2020 21.10.2020 160 21 Asim Vokshi Maria Qirjazi Ridvan Hado
273 30.09.2020 18.01.2018 16.10.2020 986 16 Asim Vokshi Maria Qirjazi Ridvan Hado
274 30.09.2020 18.09.2018 23.10.2020 743 23 Ridvan Hado Valdete Hoxha Asim Vokshi
275 01.10.2020 17.05.2018 14.12.2020 868 74 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
276 05.10.2020 12.07.2017 21.10.2020 1.181 16 Ridvan Hado Valdete Hoxha Asim Vokshi
277 05.10.2020 10.07.2017 23.10.2020 1.183 18 Ridvan Hado Valdete Hoxha Asim Vokshi
278 05.10.2020 20.11.2019 03.11.2020 320 29 Gramoz Levanaj Asim Vokshi Ridvan Hado
279 05.10.2020 30.05.2019 03.11.2020 494 29 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
280 05.10.2020 17.04.2018 26.10.2020 902 21 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
281 06.10.2020 27.06.2019 08.10.2020 467 2 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
282 06.10.2020 25.05.2017 24.11.2020 1.230 49 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
283 06.10.2020 19.05.2017 16.10.2020 1.236 10 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
284 07.10.2020 12.12.2018 26.10.2020 665 19 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
285 07.10.2020 12.09.2019 03.11.2020 391 27 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
286 07.10.2020 29.07.2019 03.11.2020 436 27 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
287 07.10.2020 14.12.2017 30.12.2020 1.028 84 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
288 08.10.2020 25.07.2018 16.10.2020 806 8 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
289 08.10.2020 09.02.2018 27.10.2020 972 19 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
290 08.10.2020 16.05.2018 19.10.2020 876 11 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
291 12.10.2020 29.01.2020 257 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
292 12.10.2020 14.05.2019 26.10.2020 517 14 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
293 12.10.2020 14.07.2017 03.11.2020 1.186 22 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Levanaj
294 12.10.2020 31.07.2017 27.10.2020 1.169 15 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Levanaj
295 12.10.2020 07.07.2017 10.12.2020 1.193 59 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
296 15.10.2020 09.02.2018 05.01.2021 979 82 Asim Vokshi Edlira Petri Genti Shala
297 15.10.2020 07.06.2017 11.11.2020 1.226 27 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
298 15.10.2020 10.09.2019 11.11.2020 401 27 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
299 15.10.2020 11.04.2017 02.11.2020 1.283 18 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
300 15.10.2020 20.11.2017 26.10.2020 1.060 11 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
301 20.10.2020 16.07.2019 04.11.2020 462 15 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
302 20.10.2020 09.05.2017 10.11.2020 1.260 21 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
303 20.10.2020 09.05.2017 10.11.2020 1.260 21 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
304 20.10.2020 26.06.2019 09.11.2020 482 20 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
305 20.10.2020 21.12.2017 26.10.2020 1.034 6 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
306 21.10.2020 24.09.2020 17.11.2020 27 27 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Levanaj
307 22.10.2020 30.03.2017 17.11.2020 1.302 26 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
308 22.10.2020 18.04.2018 20.11.2020 918 29 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
309 22.10.2020 19.03.2019 04.11.2020 583 13 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
310 22.10.2020 30.01.2020 28.12.2020 266 67 Elona Toro Zegjine Sollaku Valdete Hoxha
311 22.10.2020 25.07.2017 18.12.2020 1.185 57 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
312 22.10.2020 09.09.2019 03.11.2020 409 12 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
313 22.10.2020 04.03.2020 09.11.2020 232 18 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
314 22.10.2020 21.01.2019 09.11.2020 640 18 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
315 22.10.2020 30.01.2019 09.11.2020 631 18 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
316 22.10.2020 14.12.2017 04.06.2021 1.043 225 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
317 02.11.2020 30.07.2019 03.12.2020 461 31 Gramoz Levanaj Edlira Petri G.SH
318 02.11.2020 12.09.2019 03.12.2020 417 31 Gramoz Levanaj Artur Kalaja Edlira Petri
319 02.11.2020 15.01.2018 07.12.2020 1.022 35 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Levanaj
320 03.11.2020 06.04.2017 30.11.2020 1.307 27 Zegjine Sollaku Elona Toro Gramoz Levanaj
321 03.11.2020 05.02.2019 12.02.2021 637 101 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
322 05.11.2020 20.04.2018 06.11.2020 930 1 Artur Kalaja Edlira Petri Ridvan Hado
323 05.11.2020 22.11.2018 06.11.2020 714 1 Artur Kalaja Edlira Petri Ridvan Hado
324 05.11.2020 28.06.2018 14.12.2020 861 39 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
325 05.11.2020 05.11.2020 0 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
326 06.11.2020 04.07.2019 491 Edlira Petri Ridvan Hado Artur Kalaja
327 06.11.2020 21.12.2016 1.416 Edlira Petri Ridvan Hado Artur Kalaja
328 10.11.2020 26.09.2017 27.01.2021 1.141 78 Edlira Petri Ridvan Hado Artur Kalaja
329 10.11.2020 06.04.2017 09.12.2020 1.314 29 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
330 11.11.2020 29.05.2019 01.12.2020 532 20 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
331 12.11.2020 18.09.2019 25.11.2020 421 13 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
332 12.11.2020 10.12.2016 20.01.2021 1.433 69 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
333 16.11.2020 14.06.2017 19.01.2021 1.251 64 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
334 17.11.2020 31.10.2018 18.11.2020 748 1 Artur Kalaja Edlira Petri Ridvan Hado
335 17.11.2020 10.04.2017 26.11.2020 1.317 9 Elona Toro Gramoz Levanaj Elbana Lluri
336 17.11.2020 22.01.2018 25.11.2020 1.030 8 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
337 17.11.2020 06.03.2019 02.12.2020 622 15 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
338 18.11.2020 14.06.2019 07.12.2020 523 19 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Levanaj
339 18.11.2020 15.01.2018 10.12.2020 1.038 22 Gramoz Levanaj Asim Vokshi Ridvan Hado
340 18.11.2020 16.05.2017 1.282 Gramoz Levanaj Asim Vokshi Ridvan Hado
341 18.11.2020 22.12.2017 03.12.2020 1.062 15 Gramoz Levanaj Artur Kalaja Elbana Lluri
342 18.11.2020 29.07.2020 09.12.2020 112 21 Asim Vokshi Gramoz Levanaj Ridvan Hado
343 19.11.2020 28.04.2017 17.12.2020 1.301 28 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
344 19.11.2020 24.04.2017 16.12.2020 1.305 27 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
345 23.11.2020 19.06.2017 22.12.2020 1.253 29 Zegjine Sollaku Edlira Petri Asim Vokshi
346 24.11.2020 12.02.2019 14.12.2020 651 20 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
347 24.11.2020 03.09.2020 04.12.2020 82 10 Valdete Hoxha Artur Kalaja Edlira Petri
348 24.11.2020 16.09.2016 15.05.2021 1.530 172 Edlira Petri Asim Vokshi Gramoz Levanaj
349 25.11.2020 14.05.2018 04.12.2020 926 9 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
350 25.11.2020 20.07.2018 24.12.2020 859 29 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
351 25.11.2020 24.10.2019 01.12.2020 398 6 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
352 25.11.2020 24.07.2018 10.03.2021 855 105 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
353 25.11.2020 18.02.2019 01.12.2020 646 6 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
354 26.11.2020 20.02.2020 16.12.2020 280 20 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
355 01.12.2020 23.06.2017 22.12.2020 1.257 21 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
356 01.12.2020 18.04.2017 30.12.2020 1.323 29 Gramoz Levanaj Edlira Petri Zegjine Sollaku
357 02.12.2020 27.03.2017 25.01.2021 1.346 54 Gramoz Levanaj Edlira Petri Artur Kalaja
358 02.12.2020 03.10.2019 24.12.2020 426 22 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
359 02.12.2020 22.12.2018 29.12.2020 711 27 Gramoz Levanaj Asim Vokshi Ridvan Hado
360 02.12.2020 19.09.2018 16.12.2020 805 14 Gramoz Levanaj Asim Vokshi Ridvan Hado
361 02.12.2020 26.12.2018 22.12.2020 707 20 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Levanaj
362 02.12.2020 21.02.2020 22.12.2020 285 20 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Levanaj
363 07.12.2020 21.01.2019 28.12.2020 686 21 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
364 09.12.2020 22.12.2016 28.12.2020 1.448 19 Ridvan Hado Zegjine Sollaku Asim Vokshi
365 09.12.2020 06.03.2018 15.02.2021 1.009 68 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
366 09.12.2020 20.12.2016 29.06.2021 1.450 202 Edlira Petri Zegjine Sollaku Elbana Lluri
367 10.12.2020 24.09.2019 443 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
368 10.12.2020 14.11.2019 28.12.2020 392 18 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
369 10.12.2020 06.02.2020 30.12.2020 308 20 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
370 10.12.2020 25.04.2017 20.01.2021 1.325 41 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
371 10.12.2020 19.09.2017 06.01.2021 1.178 27 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
372 10.12.2020 23.11.2018 748 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
373 14.12.2020 20.01.2017 12.01.2021 1.424 29 Zegjine Sollaku Edlira Petri Asim Vokshi
374 15.12.2020 19.03.2018 13.01.2021 1.002 29 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
375 15.12.2020 05.01.2019 12.01.2021 710 28 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
376 15.12.2020 24.12.2018 28.12.2020 722 13 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
377 15.12.2020 06.02.2020 28.12.2020 313 13 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
378 15.12.2020 28.04.2017 18.12.2020 1.327 3 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
379 15.12.2020 23.12.2019 20.01.2021 358 36 Maria Qirjazi Edlira Petri Artur Kalaja
380 15.12.2020 07.05.2019 22.12.2020 588 7 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
381 15.12.2020 26.06.2020 18.12.2020 172 3 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
382 15.12.2020 27.07.2020 09.03.2021 141 84 Edlira Petri Zegjine Sollaku Elona Toro
383 15.12.2020 01.10.2016 1.536 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
384 16.12.2020 09.06.2020 28.12.2020 190 12 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
385 17.12.2020 09.05.2018 11.01.2021 953 25 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
386 17.12.2020 16.01.2020 28.12.2020 336 11 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
387 21.12.2020 31.10.2018 25.01.2021 782 35 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
388 21.12.2020 20.07.2016 07.01.2021 1.615 17 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Levanaj
389 22.12.2020 24.09.2016 29.12.2020 1.550 7 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
390 22.12.2020 28.12.2016 16.02.2021 1.455 56 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
391 23.12.2020 12.09.2019 30.12.2020 468 7 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
392 24.12.2020 19.01.2018 30.12.2020 1.070 6 Gramoz Levanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
393 24.12.2020 09.10.2017 06.01.2021 1.172 13 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
394 24.12.2020 27.04.2017 13.01.2021 1.337 20 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
Avg = 717,76 Avg = 24,00

 

Shënim metodologjik:

Tabela e mësipërme reflekton në rend numerik të dhënat gjyqësore të renditura sipas Numuratorit për Cështjet Civile të Themelit për vitin 2020, të administruar nga Gjykata e Apelit Tiranë.

Vargu numerik hapet me vendimin Nr.1, dt. 13.01.2020 dhe mbyllet me vendimin nr.394, date 24 Dhjetor 2020.

Për 20 vendime gjithësej, në rregjistrin e Gjykatës (Numrator) nuk gjenden të pasqyruara të dhënat për datën e dorëzimit të vendimit në sekretarinë gjyqësore. Konkretisht, këto janë vendimet me nr. 21, 50, 53, 119, 135, 136, 156, 159, 217, 223, 248, 253, 291, 325, 326, 327, 340, 367, 372, 383.