Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata Administrative e Rrethit Durrës, kohëzgjatja e shqyrtimit për çështjet e themelit, viti 2016

wdt_ID Nr. Vendimi Date Regjistrimi Date Vendimi Kohezgjatja ne shqyrtim (ne dite) Tej afatit 30 dite Gjyqtari / Kryesuesi
1 1 16.03.2015 12.01.2016 302 272 Bari Shyti
2 2 27.10.2015 12.01.2016 77 47 Bari Shyti
3 3 10.11.2015 12.01.2016 63 33 Bari Shyti
4 4 30.10.2015 12.01.2016 74 44 Bari Shyti
5 5 27.10.2015 12.01.2016 77 47 Bari Shyti
6 6 04.11.2015 12.01.2016 69 39 Marjana Velçani
7 7 27.11.2015 12.01.2016 46 16 Marjana Velçani
8 8 28.04.2015 13.01.2016 260 230 Marjana Velçani
9 9 10.11.2015 13.01.2016 64 34 Marjana Velçani
10 10 23.11.2015 13.01.2016 51 21 Marjana Velçani
11 11 23.11.2015 13.01.2016 51 21 Marjana Velçani
12 12 23.11.2015 13.01.2016 51 21 Marjana Velçani
13 13 26.10.2015 13.01.2016 79 49 Bari Shyti
14 14 28.10.2015 13.01.2016 77 47 Bari Shyti
15 15 14.10.2015 14.01.2016 92 62 Bari Shyti
16 16 29.10.2015 18.01.2016 81 51 Genc Sinjari
17 17 16.10.2015 18.01.2016 94 64 Bari Shyti
18 18 16.04.2015 18.01.2016 277 247 Bari Shyti
19 19 16.10.2015 18.01.2016 94 64 Klodiana Veizi
20 20 23.09.2015 18.01.2016 117 87 Klodiana Veizi
21 21 28.10.2015 18.01.2016 82 52 Marjana Velçani
22 22 27.10.2015 18.01.2016 83 53 Marjana Velçani
23 23 09.12.2015 18.01.2016 40 10 Marjana Velçani
24 24 29.04.2015 18.01.2016 264 234 Marjana Velçani
25 25 23.10.2015 18.01.2016 87 57 Marjana Velçani
26 26 04.12.2015 18.01.2016 45 15 Marjana Velçani
27 27 25.11.2015 18.01.2016 54 24 Marjana Velçani
28 28 09.01.2015 18.01.2016 374 344 Marjana Velçani
29 29 11.11.2015 19.01.2016 69 39 Bari Shyti
30 30 13.10.2015 19.01.2016 98 68 Genc Sinjari
31 31 04.08.2015 19.01.2016 168 138 Genc Sinjari
32 32 17.11.2015 19.01.2016 63 33 Marjana Velçani
33 33 12.10.2015 19.01.2016 99 69 Marjana Velçani
34 34 16.11.2015 19.01.2016 64 34 Marjana Velçani
35 35 16.11.2015 19.01.2016 64 34 Marjana Velçani
36 36 19.11.2015 19.01.2016 61 31 Marjana Velçani
37 37 01.12.2015 20.01.2016 50 20 Marjana Velçani
38 38 02.11.2015 20.01.2016 79 49 Marjana Velçani
39 39 03.11.2015 20.01.2016 78 48 Marjana Velçani
40 40 29.10.2015 20.01.2016 83 53 Bari Shyti
41 41 21.10.2015 20.01.2016 91 61 Genc Sinjari
42 42 16.11.2015 21.01.2016 66 36 Klodiana Veizi
43 43 03.11.2015 21.01.2016 79 49 Marjana Velçani
44 44 04.11.2015 21.01.2016 78 48 Marjana Velçani
45 45 24.11.2015 22.01.2016 59 29 Genc Sinjari
46 46 10.10.2014 22.01.2016 469 439 Genc Sinjari
47 47 15.06.2015 25.01.2016 224 194 Genc Sinjari
48 48 09.11.2015 25.01.2016 77 47 Marjana Velçani
49 49 29.10.2015 25.01.2016 88 58 Marjana Velçani
50 50 27.11.2015 25.01.2016 59 29 Marjana Velçani
51 51 01.12.2015 25.01.2016 55 25 Marjana Velçani
52 52 06.11.2015 25.01.2016 80 50 Marjana Velçani
53 53 26.10.2015 25.01.2016 91 61 Marjana Velçani
54 54 28.07.2015 25.01.2016 181 151 Bari Shyti
55 55 25.09.2015 25.01.2016 122 92 Bari Shyti
56 56 06.07.2015 26.01.2016 204 174 Genc Sinjari
57 57 24.06.2015 26.01.2016 216 186 Genc Sinjari
58 58 05.10.2015 26.01.2016 113 83 Genc Sinjari
59 59 12.10.2015 26.01.2016 106 76 Genc Sinjari
60 60 28.09.2015 27.01.2016 121 91 Genc Sinjari
61 61 25.09.2015 27.01.2016 124 94 Genc Sinjari
62 62 02.10.2015 27.01.2016 117 87 Bari Shyti
63 63 05.01.2016 27.01.2016 22 Bari Shyti
64 64 26.10.2015 27.01.2016 93 63 Bari Shyti
65 65 09.10.2015 27.01.2016 110 80 Bari Shyti
66 66 17.11.2015 28.01.2016 72 42 Bari Shyti
67 67 05.10.2015 01.02.2016 119 89 Bari Shyti
68 68 05.06.2015 01.02.2016 241 211 Klodiana Veizi
69 69 27.07.2015 01.02.2016 189 159 Klodiana Veizi
70 70 20.10.2015 01.02.2016 104 74 Klodiana Veizi
71 71 27.09.2015 01.02.2016 127 97 Klodiana Veizi
72 72 16.11.2015 02.02.2016 78 48 Marjana Velçani
73 73 14.10.2015 02.02.2016 111 81 Genc Sinjari
74 74 12.10.2015 02.02.2016 113 83 Genc Sinjari
75 75 24.07.2015 02.02.2016 193 163 Genc Sinjari
76 76 21.10.2015 02.02.2016 104 74 Genc Sinjari
77 77 05.11.2015 02.02.2016 89 59 Bari Shyti
78 78 11.11.2015 02.02.2016 83 53 Bari Shyti
79 79 07.01.2016 02.02.2016 26 Bari Shyti
80 80 04.11.2015 02.02.2016 90 60 Bari Shyti
81 81 24.11.2015 03.02.2016 71 41 Marjana Velçani
82 82 23.11.2015 03.02.2016 72 42 Marjana Velçani
83 83 23.06.2015 03.02.2016 225 195 Klodiana Veizi
84 84 11.11.2015 03.02.2016 84 54 Klodiana Veizi
85 85 02.11.2015 03.02.2016 93 63 Bari Shyti
86 86 26.11.2015 04.02.2016 70 40 Bari Shyti
87 87 26.11.2015 04.02.2016 70 40 Bari Shyti
88 88 15.10.2015 04.02.2016 112 82 Marjana Velçani
89 89 18.11.2015 05.02.2016 79 49 Marjana Velçani
90 90 28.10.2015 05.02.2016 100 70 Marjana Velçani
91 91 28.07.2015 08.02.2016 195 165 Klodiana Veizi
92 92 12.11.2015 08.02.2016 88 58 Bari Shyti
93 93 04.11.2015 08.02.2016 96 66 Bari Shyti
94 94 12.10.2015 08.02.2016 119 89 Bari Shyti
95 95 10.12.2015 09.02.2016 61 31 Bari Shyti
96 96 01.12.2015 09.02.2016 70 40 Bari Shyti
97 97 02.12.2015 09.02.2016 69 39 Bari Shyti
98 98 04.02.2016 09.02.2016 5 Bari Shyti
99 99 15.09.2015 09.02.2016 147 117 Klodiana Veizi
100 100 26.10.2015 09.02.2016 106 76 Klodiana Veizi