Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tirane, arsyetimi / dorëzimi i vendimeve të themelit, Mars 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Vendimi Date Dorezimi Kohezgjatja ne Dorezim Gjyqtari / Kryesuesi
1 1518 5738 01.03.2017 03.03.2017 2 Brunilda Kadi
2 1519 6783 01.03.2017 03.03.2017 2 Brunilda Kadi
3 1520 6219 01.03.2017 03.03.2017 2 Brunilda Kadi
4 1521 4062 01.03.2017 03.03.2017 2 Brunilda Kadi
5 1522 5655 01.03.2017 15.03.2017 14 Anila Capo-Zere
6 1523 5467 01.03.2017 15.03.2017 14 Anila Capo-Zere
7 1524 1939 01.03.2017 03.03.2017 2 Arjana Lico
8 1525 4530 01.03.2017 06.03.2017 5 Arjana Lico
9 1526 2807 01.03.2017 03.03.2017 2 Arjana Lico
10 1527 2874 01.03.2017 09.03.2017 8 Arjana Lico
11 1528 5281 01.03.2017 06.03.2017 5 Irena Plaku
12 1529 6039 01.03.2017 06.03.2017 5 Irena Plaku
13 1530 6215 01.03.2017 06.03.2017 5 Irena Plaku
14 1531 5900 01.03.2017 02.03.2017 1 Ervin Pollozhani
15 1532 3543 01.03.2017 08.03.2017 7 Enkela (Bajo) Vlora
16 1533 4741 01.03.2017 08.03.2017 7 Vjosa Zaimi
17 1534 6276 01.03.2017 10.03.2017 9 Vjosa Zaimi
18 1535 1389 01.03.2017 09.03.2017 8 Rexhina Merlika
19 1536 3757 01.03.2017 08.03.2017 7 Rexhina Merlika
20 1537 148 01.03.2017 10.03.2017 9 Rexhina Merlika
21 1538 2791 01.03.2017 13.03.2017 12 Rexhina Merlika
22 1539 708 01.03.2017 20.03.2017 19 Rexhina Merlika
23 1540 5895 01.03.2017 06.03.2017 5 Rexhina Merlika
24 1541 4163 01.03.2017 03.03.2017 2 Brunilda Kasmi
25 1542 1371 01.03.2017 08.03.2017 7 Rezarta Mataj
26 1543 3552 01.03.2017 06.03.2017 5 Eneida Civici
27 1544 1153 01.03.2017 21.03.2017 20 Artan Lazaj
28 1547 2942 01.03.2017 10.03.2017 9 Kujtim Vranici
29 1548 5142 01.03.2017 10.03.2017 9 Kujtim Vranici
30 1549 1235 01.03.2017 07.03.2017 6 Rexhina Merlika
31 1550 4068 01.03.2017 09.03.2017 8 Regleta Panajoti
32 1551 1290 01.03.2017 13.03.2017 12 Regleta Panajoti
33 1552 4147 01.03.2017 06.03.2017 5 Altin Shkurti
34 1553 1698 01.03.2017 10.03.2017 9 Altin Shkurti
35 1554 1835 01.03.2017 06.03.2017 5 Altin Shkurti
36 1555 1743 01.03.2017 13.03.2017 12 Kastriot Gramshi
37 1556 2719 01.03.2017 17.03.2017 16 Kastriot Gramshi
38 1557 3386 01.03.2017 07.03.2017 6 Arben Mullaj
39 1558 3200 01.03.2017 07.03.2017 6 Arben Mullaj
40 1559 4225 01.03.2017 06.03.2017 5 Marinela Osmani
41 1560 2550 01.03.2017 06.03.2017 5 Marinela Osmani
42 1561 4260 01.03.2017 06.03.2017 5 Marinela Osmani
43 1562 4201 01.03.2017 06.03.2017 5 Marinela Osmani
44 1563 4276 01.03.2017 23.03.2017 22 Astrit Faqolli
45 1564 1779 01.03.2017 08.03.2017 7 Mimoza Kajo
46 1565 558 01.03.2017 08.03.2017 7 Dritan Caka
47 1566 6880 01.03.2017 07.03.2017 6 Oltiona Goxhaj
48 1568 2342 01.03.2017 17.03.2017 16 Flamur Kapllani
49 1569 5529 01.03.2017 07.03.2017 6 Flamur Kapllani
50 1570 3083 01.03.2017 06.03.2017 5 Flamur Kapllani
51 1571 3835 01.03.2017 07.03.2017 6 Dhurata Balla
52 1572 644 01.03.2017 03.03.2017 2 Dhurata Balla
53 1573 4719 01.03.2017 07.03.2017 6 Dhurata Balla
54 1574 4822 01.03.2017 13.03.2017 12 Majlinda Dogga
55 1575 5734 01.03.2017 09.03.2017 8 Majlinda Dogga
56 1576 6192 01.03.2017 16.03.2017 15 Anila Karanxha
57 1577 2701 01.03.2017 07.03.2017 6 Arjan Aliaj
58 1578 4069 01.03.2017 08.03.2017 7 Blerina Muca
59 1579 4181 01.03.2017 07.03.2017 6 Blerina Muca
60 1580 6043 01.03.2017 06.03.2017 5 Arjana Lico
61 1581 5950 02.03.2017 02.03.2017 0 Alma Kodraliu
62 1582 4896 02.03.2017 03.03.2017 1 Ervin Pollozhani
63 1583 6785 02.03.2017 07.03.2017 5 Eneida Civici
64 1584 1885 02.03.2017 16.03.2017 14 Eneida Civici
65 1585 4094 02.03.2017 31.03.2017 29 Artan Lazaj
66 1586 3612 02.03.2017 31.03.2017 29 Artan Lazaj
67 1587 5413 02.03.2017 29.03.2017 27 Marjana Shegani
68 1588 6167 02.03.2017 06.03.2017 4 Brunilda Kasmi
69 1589 4093 02.03.2017 09.03.2017 7 Rexhina Merlika
70 1590 6266 02.03.2017 03.03.2017 1 Brunilda Kadi
71 1591 5410 02.03.2017 15.03.2017 13 Anila Capo-Zere
72 1592 4580 02.03.2017 15.03.2017 13 Anila Capo-Zere
73 1593 1416 02.03.2017 15.03.2017 13 Anila Capo-Zere
74 1594 6523 02.03.2017 07.03.2017 5 Neritan Cena
75 1595 5735 02.03.2017 10.03.2017 8 Dhurata Balla
76 1596 6649 02.03.2017 15.03.2017 13 Dhurata Balla
77 1597 3520 02.03.2017 06.03.2017 4 Dritan Caka
78 1598 1474 02.03.2017 08.03.2017 6 Dritan Caka
79 1599 2095 02.03.2017 13.03.2017 11 Dritan Caka
80 1600 5628 02.03.2017 07.03.2017 5 Julian Haxhiu
81 1601 2454 02.03.2017 07.03.2017 5 Julian Haxhiu
82 1602 6229 02.03.2017 15.03.2017 13 Irena Plaku
83 1603 6777 02.03.2017 16.03.2017 14 Kujtim Vranici
84 1604 1635 02.03.2017 07.03.2017 5 Ilir Mustafaj
85 1605 5901 02.03.2017 08.03.2017 6 Marinela Osmani
86 1606 4491 02.03.2017 08.03.2017 6 Marinela Osmani
87 1607 1766 02.03.2017 28.03.2017 26 Astrit Faqolli
88 1608 3825 02.03.2017 08.03.2017 6 Fahrije Budo
89 1609 6460 02.03.2017 08.03.2017 6 Fahrije Budo
90 1610 4436 02.03.2017 15.03.2017 13 Fahrije Budo
91 1611 5574 02.03.2017 13.03.2017 11 Regleta Panajoti
92 1612 1900 02.03.2017 13.03.2017 11 Regleta Panajoti
93 1613 5800 02.03.2017 09.03.2017 7 Regleta Panajoti
94 1614 5152 02.03.2017 07.03.2017 5 Mimoza Kajo
95 1615 1197 02.03.2017 15.03.2017 13 Mimoza Kajo
96 1616 192 02.03.2017 24.03.2017 22 Kastriot Gramshi
97 1617 1510 02.03.2017 09.03.2017 7 Anila Karanxha
98 1618 1563 02.03.2017 20.03.2017 18 Teuta Hoxha
99 1619 4510 02.03.2017 20.03.2017 18 Teuta Hoxha
100 1620 2661 02.03.2017 20.03.2017 18 Teuta Hoxha