Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tirane, arsyetimi / dorëzimi i vendimeve të themelit, Nentor 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Vendimi Date Dorezimi Kohezgjatja ne Dorezim Gjyqtari / Kryesuesi
1 9037 10783 01.11.2017 24.11.2017 23 Alma Kodraliu
2 9038 14182 01.11.2017 03.11.2017 2 Alma Kodraliu
3 9039 9026 01.11.2017 02.11.2017 1 Fatime Decolli
4 9040 11916 01.11.2017 20.11.2017 19 Fatime Decolli
5 9041 13603 01.11.2017 02.11.2017 1 Anila Capo-Zere
6 9042 11509 01.11.2017 02.11.2017 1 Brunilda Kadi
7 9043 9268 01.11.2017 14.11.2017 13 Eneida Civici
8 9044 6956 01.11.2017 10.11.2017 9 Arjana Lico
9 9045 12075 01.11.2017 02.11.2017 1 Alma Brati
10 9046 2239 01.11.2017 15.11.2017 14 Arjan Aliaj
11 9047 11603 01.11.2017 06.11.2017 5 Arjan Aliaj
12 9048 13553 01.11.2017 06.11.2017 5 Arjan Aliaj
13 9049 11207 01.11.2017 14.11.2017 13 Arjan Aliaj
14 9050 12996 01.11.2017 03.11.2017 2 Flamur Kapllani
15 9051 11052 01.11.2017 08.11.2017 7 Flamur Kapllani
16 9052 13722 01.11.2017 10.11.2017 9 Irena Plaku
17 9053 13217 01.11.2017 06.11.2017 5 Irena Plaku
18 9054 6829 01.11.2017 30.11.2017 29 Irena Plaku
19 9055 8488 01.11.2017 16.11.2017 15 Arben Mullaj
20 9056 14185 01.11.2017 07.11.2017 6 Arben Mullaj
21 9057 11760 01.11.2017 03.11.2017 2 Brunilda Kasmi
22 9058 11661 01.11.2017 03.11.2017 2 Brunilda Kasmi
23 9059 14001 01.11.2017 02.11.2017 1 Dritan Caka
24 9061 13469 01.11.2017 03.11.2017 2 Antonela Prendi
25 9062 8963 01.11.2017 06.11.2017 5 Neritan Cena
26 9063 1047 01.11.2017 22.11.2017 21 Neritan Cena
27 9064 8043 01.11.2017 15.11.2017 14 Anila Karanxha
28 9065 14282 01.11.2017 03.11.2017 2 Vjosa Zaimi
29 9066 14281 01.11.2017 03.11.2017 2 Vjosa Zaimi
30 9067 14278 01.11.2017 03.11.2017 2 Vjosa Zaimi
31 9068 12872 01.11.2017 03.11.2017 2 Altin Shkurti
32 9069 2209 01.11.2017 21.11.2017 20 Rezarta Balliu
33 9070 12124 01.11.2017 16.11.2017 15 Rezarta Balliu
34 9071 12357 01.11.2017 15.11.2017 14 Rezarta Balliu
35 9072 12415 01.11.2017 09.11.2017 8 Martin Deda
36 9073 13034 01.11.2017 22.11.2017 21 Astrit Faqolli
37 9074 11258 01.11.2017 03.11.2017 2 Ilir Mustafaj
38 9075 8636 01.11.2017 09.11.2017 8 Agron Zhukri
39 9076 420 01.11.2017 03.11.2017 2 Agron Zhukri
40 9077 14160 01.11.2017 03.11.2017 2 Marinela Osmani
41 9078 14187 01.11.2017 03.11.2017 2 Marinela Osmani
42 9079 9350 01.11.2017 13.11.2017 12 Marinela Osmani
43 9080 12622 01.11.2017 07.11.2017 6 Julian Haxhiu
44 9081 8080 01.11.2017 14.11.2017 13 Mimoza Kajo
45 9082 8686 01.11.2017 10.11.2017 9 Fahrije Budo
46 9083 9057 01.11.2017 09.11.2017 8 Fahrije Budo
47 9084 11168 01.11.2017 07.11.2017 6 Fahrije Budo
48 9085 11203 01.11.2017 03.11.2017 2 Fida Osmani
49 9086 2492 01.11.2017 30.11.2017 29 Blerina Muca
50 9087 14150 01.11.2017 06.11.2017 5 Blerina Muca
51 9088 13865 01.11.2017 08.11.2017 7 Majlinda Dogga
52 9089 13023 01.11.2017 03.11.2017 2 Antonela Prendi
53 9090 300 01.11.2017 27.12.2017 56 Neritan Cena
54 9091 10836 02.11.2017 16.11.2017 14 Alma Kodraliu
55 9092 11634 02.11.2017 07.11.2017 5 Fatime Decolli
56 9093 12660 02.11.2017 08.11.2017 6 Adriatik Bocaj
57 9094 13556 02.11.2017 09.11.2017 7 Anila Capo-Zere
58 9095 13886 02.11.2017 10.11.2017 8 Arjana Lico
59 9096 2676 02.11.2017 10.11.2017 8 Arjana Lico
60 9097 11016 02.11.2017 03.11.2017 1 Brunilda Kadi
61 9098 12633 02.11.2017 06.11.2017 4 Brunilda Kadi
62 9099 8144 02.11.2017 08.11.2017 6 Dhurata Balla
63 9100 14186 02.11.2017 08.11.2017 6 Anila Karanxha
64 9101 7375 02.11.2017 16.11.2017 14 Anila Karanxha
65 9102 11220 02.11.2017 10.11.2017 8 Brunilda Kasmi
66 9105 13278 02.11.2017 06.11.2017 4 Irena Plaku
67 9106 13955 02.11.2017 06.11.2017 4 Irena Plaku
68 9107 24215 02.11.2017 07.11.2017 5 Vjosa Zaimi
69 9108 14336 02.11.2017 03.11.2017 1 Vjosa Zaimi
70 9109 13554 02.11.2017 06.11.2017 4 Arjan Aliaj
71 9110 13332 02.11.2017 06.11.2017 4 Ervin Pollozhani
72 9111 9174 02.11.2017 06.11.2017 4 Ervin Pollozhani
73 9112 2200 02.11.2017 07.11.2017 5 Antonela Prendi
74 9113 12494 02.11.2017 07.11.2017 5 Antonela Prendi
75 9114 10577 02.11.2017 08.11.2017 6 Regleta Panajoti
76 9115 14306 02.11.2017 03.11.2017 1 Marinela Osmani
77 9116 13283 02.11.2017 09.11.2017 7 Alma Brati
78 9117 9926 02.11.2017 17.11.2017 15 Alma Brati
79 9118 919 02.11.2017 27.11.2017 25 Neritan Cena
80 9119 671 02.11.2017 01.12.2017 29 Neritan Cena
81 9120 13344 02.11.2017 14.11.2017 12 Kace Agolli
82 9121 11615 02.11.2017 06.11.2017 4 Klorinda Cela
83 9122 13099 02.11.2017 06.11.2017 4 Klorinda Cela
84 9123 10149 02.11.2017 08.11.2017 6 Altin Shkurti
85 9124 3730 02.11.2017 07.11.2017 5 Enkela (Bajo) Vlora
86 9125 10883 02.11.2017 14.11.2017 12 Majlinda Dogga
87 9126 12427 02.11.2017 07.11.2017 5 Majlinda Dogga
88 9127 12567 02.11.2017 07.11.2017 5 Majlinda Dogga
89 9128 11690 02.11.2017 23.11.2017 21 Rezarta Balliu
90 9129 3026 02.11.2017 14.11.2017 12 Rezarta Balliu
91 9130 866 02.11.2017 16.11.2017 14 Rezarta Balliu
92 9131 12271 02.11.2017 15.11.2017 13 Rezarta Balliu
93 9132 12482 02.11.2017 10.11.2017 8 Fahrije Budo
94 9133 8335 02.11.2017 13.11.2017 11 Fahrije Budo
95 9134 12411 02.11.2017 09.11.2017 7 Fahrije Budo
96 9135 11151 02.11.2017 08.11.2017 6 Mimoza Kajo
97 9136 10919 02.11.2017 17.11.2017 15 Blerina Muca
98 9137 10104 02.11.2017 17.11.2017 15 Blerina Muca
99 9138 10605 02.11.2017 17.11.2017 15 Blerina Muca
100 9139 12621 02.11.2017 08.11.2017 6