Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tiranë, kohëzgjatja e shqyrtimit për çështjet e themelit, Dhjetor 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Regjistri Date Vendimi Kohezgjatja ne Shqyrtim Gjyqtari / Kryesuesi
1 10134 11605 17.07.2017 01.12.2017 137 Migena Laska
2 10135 10987 27.06.2017 01.12.2017 157 Migena Laska
3 10136 8288 06.04.2017 01.12.2017 239 Arjan Aliaj
4 10137 13796 13.10.2017 01.12.2017 49 Arben Kostandini
5 10138 14449 02.11.2017 01.12.2017 29 Alma Kodraliu
6 10139 5906 23.01.2017 01.12.2017 312 Alma Kodraliu
7 10140 2240 11.07.2016 01.12.2017 508 Alma Kodraliu
8 10141 12577 06.09.2017 01.12.2017 86 Adriatik Bocaj
9 10142 14372 01.11.2017 01.12.2017 30 Adriatik Bocaj
10 10143 14040 22.10.2017 01.12.2017 40 Arjana Lico
11 10145 1438 20.10.2017 01.12.2017 42 Arjana Lico
12 10146 12603 06.09.2017 01.12.2017 86 Arjana Lico
13 10147 10663 19.06.2017 01.12.2017 165 Arjana Lico
14 10148 14558 07.11.2017 01.12.2017 24 Brunilda Kasmi
15 10149 14823 14.11.2017 01.12.2017 17 Brunilda Kasmi
16 10150 12449 31.08.2017 01.12.2017 92 Dritan Caka
17 10151 9976 29.05.2017 01.12.2017 186 Dritan Caka
18 10152 6015 24.01.2017 01.12.2017 311 Ervin Pollozhani
19 10153 10747 20.06.2017 01.12.2017 164 Antonela Prendi
20 10154 2803 15.09.2016 01.12.2017 442 Anila Kristani
21 10155 12458 31.08.2017 01.12.2017 92 Anila Kristani
22 10156 11104 30.06.2017 01.12.2017 154 Anila Kristani
23 10159 630 11.09.2015 01.12.2017 812 Astrit Faqolli
24 10160 14121 24.10.2017 01.12.2017 38 Niko Rapi
25 10161 11705 19.07.2017 01.12.2017 135 Irena Plaku
26 10162 9292 12.05.2017 01.12.2017 203 Vjosa Zaimi
27 10163 14921 30.10.2017 01.12.2017 32 Alma Brati
28 10164 12231 31.08.2017 01.12.2017 92 Julian Haxhiu
29 10165 15042 21.11.2017 01.12.2017 10 Marinela Osmani
30 10166 4540 30.11.2016 01.12.2017 366 Altin Shkurti
31 10167 10548 14.06.2017 01.12.2017 170 Altin Shkurti
32 10168 15041 21.11.2017 01.12.2017 10 Altin Shkurti
33 10169 15063 22.11.2017 01.12.2017 9 Altin Shkurti
34 10170 10797 22.06.2017 01.12.2017 162 Altin Shkurti
35 10171 14694 19.11.2017 01.12.2017 12 Kace Agolli
36 10172 6457 07.02.2017 01.12.2017 297 Kace Agolli
37 10173 10213 05.06.2017 01.12.2017 179 Kace Agolli
38 10174 14501 06.11.2017 01.12.2017 25 Kace Agolli
39 10175 11282 07.02.2017 01.12.2017 297 Kace Agolli
40 10176 14747 11.11.2017 01.12.2017 20 Kace Agolli
41 10177 12076 30.08.2017 01.12.2017 93 Marjana Shegani
42 10178 10349 08.06.2017 01.12.2017 176 Marjana Shegani
43 10179 14707 09.11.2017 01.12.2017 22 Neritan Cena
44 10180 15031 21.11.2017 01.12.2017 10 Neritan Cena
45 10181 14815 14.11.2017 01.12.2017 17 Blerina Muca
46 10182 14617 07.11.2017 01.12.2017 24 Blerina Muca
47 10183 14816 14.11.2017 01.12.2017 17 Blerina Muca
48 10184 12249 31.08.2017 01.12.2017 92 Martin Deda
49 10185 13367 07.09.2017 01.12.2017 85 Martin Deda
50 10186 7984 28.03.2017 01.12.2017 248 Mimoza Kajo
51 10187 15025 21.11.2017 01.12.2017 10 Arben Mullaj
52 10188 10664 19.06.2017 01.12.2017 165 Manjola Bejleri
53 10189 14199 04.07.2017 01.12.2017 150 Fida Osmani
54 10190 15020 21.11.2017 01.12.2017 10 Teuta Hoxha
55 10191 75272 01.12.2017 02.12.2017 1 Majlinda Dogga
56 10192 15266 01.12.2017 02.12.2017 1 Majlinda Dogga
57 10193 9512 18.05.2017 04.12.2017 200 Alma Kodraliu
58 10194 15018 21.11.2017 04.12.2017 13 Alma Kodraliu
59 10195 15110 22.11.2017 04.12.2017 12 Alma Kodraliu
60 10196 6056 02.06.2017 04.12.2017 185 Fatime Decolli
61 10197 9116 05.06.2017 04.12.2017 182 Fatime Decolli
62 10198 13660 06.10.2017 04.12.2017 59 Fatime Decolli
63 10199 10654 19.06.2017 04.12.2017 168 Anila Karanxha
64 10200 2742 09.09.2016 04.12.2017 451 Arjana Caco
65 10201 14174 26.10.2017 04.12.2017 39 Migena Laska
66 10202 13704 10.10.2017 04.12.2017 55 Regleta Panajoti
67 10203 12017 29.08.2017 04.12.2017 97 Regleta Panajoti
68 10204 13354 27.09.2017 04.12.2017 68 Regleta Panajoti
69 10205 6327 02.02.2017 04.12.2017 305 Regleta Panajoti
70 10206 1657 07.09.2017 04.12.2017 88 Regleta Panajoti
71 10207 6970 22.02.2017 04.12.2017 285 Adriatik Bocaj
72 10208 10697 20.06.2017 04.12.2017 167 Adriatik Bocaj
73 10209 13105 20.09.2017 04.12.2017 75 Adriatik Bocaj
74 10210 7641 16.03.2017 04.12.2017 263 Neritan Cena
75 10211 7617 15.03.2017 04.12.2017 264 Neritan Cena
76 10212 9618 19.05.2017 04.12.2017 199 Eneida Civici
77 10213 13342 27.09.2017 04.12.2017 68 Eneida Civici
78 10214 12552 05.09.2017 04.12.2017 90 Eneida Civici
79 10215 12707 08.09.2017 04.12.2017 87 Anila Capo-Zere
80 10216 14997 20.11.2017 04.12.2017 14 Anila Capo-Zere
81 10217 10335 08.06.2017 04.12.2017 179 Brunilda Kadi
82 10218 2792 14.09.2016 04.12.2017 446 Arben Mullaj
83 10219 14994 20.11.2017 04.12.2017 14 Arben Mullaj
84 10220 14477 03.11.2017 04.12.2017 31 Arjana Lico
85 10221 11163 03.07.2017 04.12.2017 154 Brunilda Kasmi
86 10222 6448 07.02.2017 04.12.2017 300 Brunilda Kasmi
87 10223 13170 22.09.2017 04.12.2017 73 Brunilda Kasmi
88 10224 13176 22.09.2017 04.12.2017 73 Brunilda Kasmi
89 10225 15108 22.11.2017 04.12.2017 12 Brunilda Kasmi
90 10226 15071 22.11.2017 04.12.2017 12 Brunilda Kasmi
91 10227 530 19.06.2015 04.12.2017 899 Arjan Aliaj
92 10228 11112 30.06.2017 04.12.2017 157 Arben Kostandini
93 10229 2086 24.06.2016 04.12.2017 528 Alma Brati
94 10230 15099 22.11.2017 04.12.2017 12 Alma Brati
95 10231 7133 28.02.2017 04.12.2017 279 Niko Rapi
96 10232 13837 13.10.2017 04.12.2017 52 Niko Rapi
97 10233 13153 22.09.2017 04.12.2017 73 Julian Haxhiu
98 10234 8026 29.03.2017 04.12.2017 250 Julian Haxhiu
99 10235 12902 15.09.2017 04.12.2017 80 Antonela Prendi
100 10236 13493 02.10.2017 04.12.2017 63 Antonela Prendi