Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tiranë, kohëzgjatja e shqyrtimit për çështjet e themelit, Gusht 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Regjistri Date Vendimi Kohezgjatja ne Shqyrtim Gjyqtari / Kryesuesi
1 7067 11047 29.06.2017 01.08.2017 33 Mimoza Kajo
2 7068 10145 02.06.2017 01.08.2017 60 Mimoza Kajo
3 7069 11545 14.07.2017 01.08.2017 18 Brunilda Kasmi
4 7070 11706 20.07.2017 01.08.2017 12 Irena Hoxha
5 7071 1870 02.06.2017 01.08.2017 60 Rexhina Merlika
6 7072 15917 22.06.2017 01.08.2017 40 Rexhina Merlika
7 7073 4450 24.11.2016 02.08.2017 251 Rezarta Balliu
8 7074 11206 04.07.2017 02.08.2017 29 Migena Laska
9 7075 9375 15.05.2017 02.08.2017 79 Migena Laska
10 7076 11692 19.07.2017 02.08.2017 14 Brunilda Kasmi
11 7077 11433 12.07.2017 02.08.2017 21 Vjosa Zaimi
12 7078 11848 31.07.2017 02.08.2017 2 Vjosa Zaimi
13 7079 11853 31.07.2017 02.08.2017 2 Vjosa Zaimi
14 7080 11850 31.07.2017 02.08.2017 2 Vjosa Zaimi
15 7081 11849 31.07.2017 02.08.2017 2 Vjosa Zaimi
16 7082 11852 31.07.2017 02.08.2017 2 Vjosa Zaimi
17 7086 11844 29.07.2017 02.08.2017 4 Fahrije Budo
18 7087 11843 29.07.2017 02.08.2017 4 Fahrije Budo
19 7088 11847 30.07.2017 02.08.2017 3 Fahrije Budo
20 7089 9092 05.05.2017 03.08.2017 90 Migena Laska
21 7090 11857 01.08.2017 03.08.2017 2 Vjosa Zaimi
22 7091 11859 01.08.2017 03.08.2017 2 Vjosa Zaimi
23 7092 11856 01.08.2017 03.08.2017 2 Vjosa Zaimi
24 7094 11750 21.07.2017 04.08.2017 14 Vjosa Zaimi
25 7095 11864 03.08.2017 04.08.2017 1 Vjosa Zaimi
26 7096 11869 06.08.2017 07.08.2017 1 Vjosa Zaimi
27 7097 11872 06.08.2017 07.08.2017 1 Vjosa Zaimi
28 7098 11870 06.08.2017 07.08.2017 1 Vjosa Zaimi
29 7099 11867 06.08.2017 07.08.2017 1 Vjosa Zaimi
30 7100 11874 07.08.2017 07.08.2017 0 Kace Agolli
31 7101 11877 09.08.2017 11.08.2017 2 Kace Agolli
32 7102 11982 11.08.2017 12.08.2017 1 Kace Agolli
33 7103 11885 11.08.2017 13.08.2017 2 Kace Agolli
34 7104 11886 11.08.2017 14.08.2017 3 Kace Agolli
35 7105 11889 14.08.2017 15.08.2017 1 Brunilda Kasmi
36 7106 11890 14.08.2017 15.08.2017 1 Brunilda Kasmi
37 7107 11891 14.08.2017 15.08.2017 1 Brunilda Kasmi
38 7108 11892 15.08.2017 16.08.2017 1 Brunilda Kasmi
39 7109 11894 16.08.2017 17.08.2017 1 Brunilda Kasmi
40 7110 11893 16.08.2017 17.08.2017 1 Brunilda Kasmi
41 7111 11895 17.08.2017 18.08.2017 1 Brunilda Kasmi
42 7112 11896 17.08.2017 18.08.2017 1 Brunilda Kasmi
43 7113 11900 18.08.2017 19.08.2017 1 Brunilda Kasmi
44 7114 11902 18.08.2017 19.08.2017 1 Brunilda Kasmi
45 7115 11897 18.08.2017 19.08.2017 1 Brunilda Kasmi
46 7116 11905 18.08.2017 20.08.2017 2 Brunilda Kasmi
47 7117 11899 18.08.2017 20.08.2017 2 Brunilda Kasmi
48 7118 11898 18.08.2017 20.08.2017 2 Brunilda Kasmi
49 7119 11901 18.08.2017 20.08.2017 2 Brunilda Kasmi
50 7120 11904 18.08.2017 20.08.2017 2 Brunilda Kasmi
51 7121 11906 19.08.2017 21.08.2017 2 Brunilda Kasmi
52 7122 11903 18.08.2017 23.08.2017 5 Brunilda Kasmi
53 7123 9738 22.05.2017 23.08.2017 93 Majlinda Dogga
54 7124 11907 21.08.2017 24.08.2017 3 Martin Deda
55 7125 11930 25.08.2017 25.08.2017 0 Martin Deda
56 7126 11928 25.08.2017 25.08.2017 0 Martin Deda
57 7127 11929 25.08.2017 25.08.2017 0 Martin Deda
58 7128 11916 23.08.2017 23.08.2017 0 Martin Deda
59 7129 11920 24.08.2017 24.08.2017 0 Martin Deda
60 7130 11923 24.08.2017 24.08.2017 0 Martin Deda
61 7134 11935 28.08.2017 29.08.2017 1 Majlinda Dogga
62 7135 11934 28.08.2017 29.08.2017 1 Majlinda Dogga
63 7136 11932 28.08.2017 29.08.2017 1 Majlinda Dogga
64 7137 6823 17.02.2017 30.08.2017 194 Alma Kodraliu
65 7138 11936 28.08.2017 30.08.2017 2 Majlinda Dogga
66 7139 11970 29.08.2017 30.08.2017 1 Majlinda Dogga
67 7140 11968 29.08.2017 30.08.2017 1 Majlinda Dogga
68 7141 11986 29.08.2017 30.08.2017 1 Majlinda Dogga
69 7142 11939 29.08.2017 30.08.2017 1 Majlinda Dogga
70 7143 12095 30.08.2017 31.08.2017 1 Majlinda Dogga
71 7144 12168 30.08.2017 31.08.2017 1 Majlinda Dogga
72 7145 12060 30.08.2017 31.08.2017 1 Majlinda Dogga
73 7146 12147 30.08.2017 31.08.2017 1 Majlinda Dogga
74 7147 12146 30.08.2017 31.08.2017 1 Majlinda Dogga