Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tiranë, kohëzgjatja e shqyrtimit për çështjet e themelit, Janar 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Regjistri Date Vendimi Kohezgjatja ne Shqyrtim Gjyqtari / Kryesuesi
1 3 15925 02.01.2017 03.01.2017 1 Mimoza Kajo
2 4 15926 02.01.2017 03.01.2017 1 Mimoza Kajo
3 5 14997 23.11.2016 04.01.2017 42 Marinela Osmani
4 6 158281 22.12.2016 05.01.2017 14 Enkela (Bajo) Vlora
5 7 15407 12.12.2016 05.01.2017 24 Mimoza Kajo
6 8 15928 04.01.2017 05.01.2017 1 Mimoza Kajo
7 9 15859 22.12.2016 05.01.2017 14 Fida Osmani
8 10 10721 22.06.2016 09.01.2017 201 Rezarta Mataj
9 11 8589 22.04.2016 09.01.2017 262 Rezarta Mataj
10 12 12280 05.09.2016 09.01.2017 126 Rezarta Mataj
11 13 1359 12.10.2016 09.01.2017 89 Rezarta Mataj
12 14 15937 07.01.2017 09.01.2017 2 Mimoza Kajo
13 15 15930 05.01.2017 09.01.2017 4 Mimoza Kajo
14 16 2967 22.10.2015 10.01.2017 446 Rezarta Mataj
15 17 1591 22.06.2015 10.01.2017 568 Rezarta Mataj
16 18 5294 09.01.2017 10.01.2017 1 Brunilda Kasmi
17 20 2036 21.06.2016 11.01.2017 204 Eneida Civici
18 21 4656 05.12.2016 11.01.2017 37 Eneida Civici
19 22 4504 25.11.2016 11.01.2017 47 Eneida Civici
20 23 5295 10.01.2017 11.01.2017 1 Brunilda Kasmi
21 24 3038 27.09.2016 12.01.2017 107 Ervin Pollozhani
22 25 1983 16.06.2016 12.01.2017 210 Fatime Decolli
23 26 2532 30.06.2016 12.01.2017 196 Fatime Decolli
24 27 2909 21.09.2016 12.01.2017 113 Fatime Decolli
25 28 4034 08.11.2016 12.01.2017 65 Eneida Civici
26 29 5071 19.12.2016 12.01.2017 24 Brunilda Kasmi
27 30 5297 10.01.2017 12.01.2017 2 Brunilda Kasmi
28 31 746 12.11.2015 12.01.2017 427 Teuta Hoxha
29 32 4538 30.11.2016 12.01.2017 43 Dritan Caka
30 36 3000 26.09.2016 12.01.2017 108 Flamur Kapllani
31 37 5272 29.12.2016 12.01.2017 14 Fahrije Budo
32 38 3156 03.10.2016 12.01.2017 101 Mimoza Kajo
33 39 1839 03.06.2016 12.01.2017 223 Antonela Prendi
34 40 3315 10.10.2016 12.01.2017 94 Arjana Lico
35 41 2564 30.08.2016 13.01.2017 136 Antonela Prendi
36 42 3801 28.10.2016 13.01.2017 77 Fatime Decolli
37 43 4231 15.11.2016 13.01.2017 59 Kastriot Gramshi
38 44 4294 17.11.2016 13.01.2017 57 Kastriot Gramshi
39 45 5177 21.12.2016 13.01.2017 23 Kastriot Gramshi
40 46 4752 09.12.2016 13.01.2017 35 Manjola Bejleri
41 47 3429 14.10.2016 13.01.2017 91 Rezarta Mataj
42 48 5267 25.12.2016 13.01.2017 19 Vjosa Zaimi
43 49 1976 16.06.2016 13.01.2017 211 Brunilda Kasmi
44 50 5358 12.01.2017 13.01.2017 1 Brunilda Kasmi
45 51 5957 12.01.2017 13.01.2017 1 Brunilda Kasmi
46 54 2309 13.07.2016 13.01.2017 184 Astrit Faqolli
47 55 3542 21.10.2016 13.01.2017 84 Astrit Faqolli
48 56 1339 12.04.2016 13.01.2017 276 Astrit Faqolli
49 57 927 22.09.2016 13.01.2017 113 Astrit Faqolli
50 58 868 21.12.2015 13.01.2017 389 Kujtim Vranici
51 59 633 15.09.2015 13.01.2017 486 Alma Brati
52 60 1645 19.05.2016 13.01.2017 239 Alma Brati
53 61 2758 13.09.2016 13.01.2017 122 Mimoza Kajo
54 62 1537 01.12.2016 16.01.2017 46 Ervin Pollozhani
55 63 2714 08.09.2016 16.01.2017 130 Fatime Decolli
56 64 4466 26.11.2016 16.01.2017 51 Fatime Decolli
57 65 2982 26.09.2016 16.01.2017 112 Artan Lazaj
58 66 706 26.10.2015 16.01.2017 448 Anila Karanxha
59 67 2602 31.08.2016 16.01.2017 138 Fahrije Budo
60 68 2918 21.09.2016 16.01.2017 117 Fahrije Budo
61 69 3108 29.09.2016 16.01.2017 109 Fahrije Budo
62 70 3697 26.10.2016 16.01.2017 82 Fahrije Budo
63 71 2616 02.09.2016 16.01.2017 136 Fahrije Budo
64 72 1826 03.06.2016 16.01.2017 227 Adriatik Bocaj
65 75 4127 11.11.2016 16.01.2017 66 Marjana Shegani
66 76 3519 20.10.2016 16.01.2017 88 Rexhina Merlika
67 77 4107 10.11.2016 16.01.2017 67 Vjosa Zaimi
68 78 1699 25.05.2016 16.01.2017 236 Vjosa Zaimi
69 79 3706 26.10.2016 16.01.2017 82 Dritan Caka
70 80 3935 03.11.2016 16.01.2017 74 Brunilda Kasmi
71 81 2969 26.09.2016 16.01.2017 112 Kastriot Gramshi
72 82 1457 15.11.2016 16.01.2017 62 Julian Haxhiu
73 83 14474 08.11.2016 16.01.2017 69 Julian Haxhiu
74 84 1903 09.06.2016 16.01.2017 221 Ahmet Metaliaj
75 85 1984 16.06.2016 16.01.2017 214 Astrit Faqolli
76 86 3932 03.11.2016 16.01.2017 74 Ilir Mustafaj
77 87 3167 03.10.2016 16.01.2017 105 Arjana Gunbardhi
78 88 3359 11.10.2016 16.01.2017 97 Mimoza Kajo
79 89 4428 23.11.2016 16.01.2017 54 Altin Shkurti
80 90 1836 03.06.2016 16.01.2017 227 Altin Shkurti
81 91 4758 09.12.2016 16.01.2017 38 Altin Shkurti
82 92 1055 16.02.2016 16.01.2017 335 Flamur Kapllani
83 93 2510 30.08.2016 16.01.2017 139 Marinela Osmani
84 94 1572 01.12.2016 16.01.2017 46 Rezarta Balliu
85 95 3684 26.10.2016 16.01.2017 82 Rezarta Balliu
86 96 2462 29.08.2016 16.01.2017 140 Rezarta Balliu
87 97 3165 03.10.2016 16.01.2017 105 Rezarta Balliu
88 98 4380 22.11.2016 16.01.2017 55 Teuta Hoxha
89 99 2999 26.09.2016 17.01.2017 113 Antonela Prendi
90 100 4652 05.12.2016 17.01.2017 43 Ervin Pollozhani
91 101 1727 27.05.2016 17.01.2017 235 Fatime Decolli
92 102 4677 01.02.2016 17.01.2017 351 Fatime Decolli
93 103 2360 20.07.2016 17.01.2017 181 Enkela (Bajo) Vlora
94 104 4330 18.11.2016 17.01.2017 60 Enkela (Bajo) Vlora
95 105 16.12.2016 17.01.2017 32 Anila Capo-Zere
96 106 5070 19.12.2016 17.01.2017 29 Alma Kodraliu
97 107 4452 24.11.2016 17.01.2017 54 Alma Kodraliu
98 108 4309 18.11.2016 17.01.2017 60 Rezarta Mataj
99 109 2490 30.08.2016 17.01.2017 140 Vjosa Zaimi
100 110 2774 13.09.2016 17.01.2017 126 Vjosa Zaimi