Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tiranë, kohëzgjatja e shqyrtimit për çështjet e themelit, Prill 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Regjistri Date Vendimi Kohezgjatja ne Shqyrtim Gjyqtari / Kryesuesi
1 2701 3788 28.10.2016 03.04.2017 157 Brunilda Kasmi
2 2702 4712 07.12.2016 03.04.2017 117 Brunilda Kasmi
3 2703 4924 14.12.2016 03.04.2017 110 Brunilda Kasmi
4 2705 5841 20.01.2017 03.04.2017 73 Julian Haxhiu
5 2706 7082 27.02.2017 03.04.2017 35 Oltiona Goxhaj
6 2707 2817 15.09.2016 03.04.2017 200 Dritan Caka
7 2708 4078 09.11.2016 03.04.2017 145 Dritan Caka
8 2709 4778 09.12.2016 03.04.2017 115 Kastriot Gramshi
9 2710 3132 30.09.2016 03.04.2017 185 Arben Mullaj
10 2711 1775 31.05.2016 03.04.2017 307 Arben Mullaj
11 2712 7801 01.06.2016 03.04.2017 306 Arben Mullaj
12 2713 2889 20.09.2016 03.04.2017 195 Arben Mullaj
13 2714 7925 27.03.2017 03.04.2017 7 Marinela Osmani
14 2715 7996 28.03.2017 03.04.2017 6 Marinela Osmani
15 2716 7906 27.03.2017 03.04.2017 7 Marinela Osmani
16 2717 3175 04.10.2016 03.04.2017 181 Marinela Osmani
17 2719 1703 25.03.2016 03.04.2017 374 Marinela Osmani
18 2720 620 08.09.2015 03.04.2017 573 Bledar Abdullai
19 2731 3976 07.11.2016 03.04.2017 147 Fahrije Budo
20 2732 7444 09.03.2017 03.04.2017 25 Fahrije Budo
21 2733 1591 16.05.2016 03.04.2017 322 Blerina Muca
22 2734 1462 28.04.2016 03.04.2017 340 Fida Osmani
23 2736 962 27.01.2016 03.04.2017 432 Flamur Kapllani
24 2737 679 12.10.2015 03.04.2017 539 Flamur Kapllani
25 2738 7189 01.03.2017 03.04.2017 33 Niko Rapi
26 2739 1588 16.05.2016 03.04.2017 322 Alma Kodraliu
27 2741 4022 08.11.2016 03.04.2017 146 Alma Kodraliu
28 2742 118 19.02.2013 03.04.2017 1504 Mimoza Kajo
29 2743 6893 21.02.2017 03.04.2017 41 Dhurata Balla
30 2744 6575 09.02.2017 04.04.2017 54 Brunilda Kadi
31 2745 2201 06.07.2016 04.04.2017 272 Arjana Lico
32 2746 7138 28.02.2017 04.04.2017 35 Irena Plaku
33 2747 6329 02.02.2017 04.04.2017 61 Irena Plaku
34 2748 571 10.06.2016 04.04.2017 298 Antonela Prendi
35 2749 442 23.04.2015 04.04.2017 712 Antonela Prendi
36 2750 6559 09.02.2017 04.04.2017 54 Anila Kristani
37 2751 5727 20.01.2017 04.04.2017 74 Anila Kristani
38 2752 6632 09.02.2017 04.04.2017 54 Ervin Pollozhani
39 2753 5941 23.01.2017 04.04.2017 71 Artan Lazaj
40 2754 5578 19.01.2017 04.04.2017 75 Fatime Decolli
41 2755 5083 19.12.2016 04.04.2017 106 Marjana Shegani
42 2756 8131 02.04.2017 04.04.2017 2 Vjosa Zaimi
43 2757 5776 24.01.2017 04.04.2017 70 Brunilda Kasmi
44 2758 7704 17.03.2017 04.04.2017 18 Brunilda Kasmi
45 2759 7041 24.02.2017 04.04.2017 39 Brunilda Kasmi
46 2760 7620 15.03.2017 04.04.2017 20 Brunilda Kasmi
47 2761 7708 18.03.2017 04.04.2017 17 Brunilda Kasmi
48 2762 6073 27.01.2017 04.04.2017 67 Brunilda Kasmi
49 2763 5705 20.01.2017 04.04.2017 74 Brunilda Kasmi
50 2765 1035 10.02.2016 04.04.2017 419 Regleta Panajoti
51 2766 4003 08.11.2016 04.04.2017 147 Regleta Panajoti
52 2767 3302 10.10.2016 04.04.2017 176 Regleta Panajoti
53 2768 4492 25.11.2016 04.04.2017 130 Regleta Panajoti
54 2769 3698 26.10.2016 04.04.2017 160 Adriatik Bocaj
55 2770 5944 13.01.2017 04.04.2017 81 Adriatik Bocaj
56 2771 601 02.09.2015 04.04.2017 580 Arben Mullaj
57 2772 2782 14.09.2016 04.04.2017 202 Julian Haxhiu
58 2773 4931 14.12.2016 04.04.2017 111 Kastriot Gramshi
59 2774 5887 23.01.2017 04.04.2017 71 Kastriot Gramshi
60 2775 6651 11.02.2017 04.04.2017 52 Dhurata Balla
61 2776 3805 28.10.2016 04.04.2017 158 Dhurata Balla
62 2777 2731 26.09.2016 04.04.2017 190 Ilir Mustafaj
63 2779 3018 07.09.2016 04.04.2017 209 Dritan Caka
64 2780 4737 07.12.2016 04.04.2017 118 Dritan Caka
65 2781 2815 15.09.2016 04.04.2017 201 Dritan Caka
66 2782 4657 05.12.2016 04.04.2017 120 Bledar Abdullai
67 2783 690 15.10.2015 04.04.2017 537 Bledar Abdullai
68 2784 1874 07.06.2016 04.04.2017 301 Bledar Abdullai
69 2785 1621 18.05.2016 04.04.2017 321 Bledar Abdullai
70 2786 4605 02.12.2016 04.04.2017 123 Fahrije Budo
71 2787 930 21.01.2016 04.04.2017 439 Fahrije Budo
72 2788 3250 07.10.2016 04.04.2017 179 Anila Karanxha
73 2789 3745 27.10.2016 04.04.2017 159 Mimoza Kajo
74 2790 4474 25.11.2016 04.04.2017 130 Mimoza Kajo
75 2791 6799 17.02.2017 04.04.2017 46 Mimoza Kajo
76 2794 7465 10.03.2017 04.04.2017 25 Majlinda Dogga
77 2795 711 29.10.2015 04.04.2017 523 Arjan Aliaj
78 2796 1907 09.06.2016 04.04.2017 299 Fida Osmani
79 2797 5387 13.01.2017 04.04.2017 81 Fida Osmani
80 2798 6945 21.02.2017 04.04.2017 42 Fida Osmani
81 2799 7172 01.03.2017 05.04.2017 35 Anila Kristani
82 2800 6590 09.02.2017 05.04.2017 55 Fatime Decolli
83 2801 7166 09.03.2017 05.04.2017 27 Fatime Decolli
84 2802 5579 19.01.2017 05.04.2017 76 Eneida Civici
85 2803 3710 26.10.2016 05.04.2017 161 Eneida Civici
86 2804 1722 27.05.2016 05.04.2017 313 Antonela Prendi
87 2805 1706 26.05.2016 05.04.2017 314 Antonela Prendi
88 2806 5535 18.01.2017 05.04.2017 77 Manjola Xhaxho
89 2807 6207 30.01.2017 05.04.2017 65 Dhurata Balla
90 2808 2389 21.07.2016 05.04.2017 258 Dhurata Balla
91 2809 4026 06.11.2016 05.04.2017 150 Neritan Cena
92 2810 5630 10.01.2017 05.04.2017 85 Adriatik Bocaj
93 2811 6789 16.02.2017 05.04.2017 48 Adriatik Bocaj
94 2812 6140 26.01.2017 05.04.2017 69 Regleta Panajoti
95 2813 1899 09.06.2016 05.04.2017 300 Rezarta Mataj
96 2814 7214 02.03.2017 05.04.2017 34 Dritan Caka
97 2815 4948 27.03.2017 05.04.2017 9 Dritan Caka
98 2816 4865 13.01.2016 05.04.2017 448 Kastriot Gramshi
99 2817 5850 20.01.2017 05.04.2017 75 Kastriot Gramshi
100 2818 5554 19.01.2017 05.04.2017 76 Anila Karanxha