Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tiranë, kohëzgjatja e shqyrtimit për çështjet e themelit, Qershor 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Regjistri Date Vendimi Kohezgjatja ne Shqyrtim Gjyqtari / Kryesuesi
1 4898 7324 06.03.2017 01.06.2017 87 Enkela (Bajo) Vlora
2 4899 2253 11.07.2016 01.06.2017 325 Irena Plaku
3 4900 2139 10.06.2016 01.06.2017 356 Anila Kristani
4 4901 7320 06.03.2017 01.06.2017 87 Anila Kristani
5 4902 6899 21.02.2017 01.06.2017 100 Anila Kristani
6 4903 9599 19.05.2017 01.06.2017 13 Eneida Civici
7 4905 4471 25.11.2016 01.06.2017 188 Artan Lazaj
8 4906 5342 12.01.2017 01.06.2017 140 Artan Lazaj
9 4907 555 07.05.2015 01.06.2017 756 Artan Lazaj
10 4911 9526 18.05.2017 01.06.2017 14 Brunilda Kasmi
11 4912 7053 24.02.2017 01.06.2017 97 Adriatik Bocaj
12 4913 426 02.04.2017 01.06.2017 60 Adriatik Bocaj
13 4914 9051 04.05.2017 01.06.2017 28 Vjosa Zaimi
14 4915 2364 20.07.2016 01.06.2017 316 Rezarta Mataj
15 4916 1553 09.05.2016 01.06.2017 388 Rezarta Mataj
16 4917 3685 26.10.2016 01.06.2017 218 Rezarta Mataj
17 4918 762 18.11.2015 01.06.2017 561 Rezarta Mataj
18 4919 8198 04.04.2017 01.06.2017 58 Neritan Cena
19 4920 5793 20.01.2017 01.06.2017 132 Neritan Cena
20 4921 7677 17.03.2017 01.06.2017 76 Dhurata Balla
21 4922 8011 29.03.2017 01.06.2017 64 Dhurata Balla
22 4923 1450 26.04.2016 01.06.2017 401 Anila Capo-Zere
23 4924 4739 07.12.2016 01.06.2017 176 Regleta Panajoti
24 4925 7956 28.03.2017 01.06.2017 65 Regleta Panajoti
25 4926 2302 08.03.2017 01.06.2017 85 Regleta Panajoti
26 4927 7430 08.03.2017 01.06.2017 85 Brunilda Kadi
27 4928 2314 14.10.2016 01.06.2017 230 Julian Haxhiu
28 4929 9939 26.05.2017 01.06.2017 6 Marinela Osmani
29 4930 3434 28.10.2016 01.06.2017 216 Marinela Osmani
30 4932 9007 03.05.2017 01.06.2017 29 Mimoza Kajo
31 4933 3781 28.10.2016 01.06.2017 216 Fahrije Budo
32 4934 7263 03.03.2017 01.06.2017 90 Fahrije Budo
33 4935 7952 28.03.2017 01.06.2017 65 Fahrije Budo
34 4936 6298 01.02.2017 01.06.2017 120 Arben Kostandini
35 4937 4356 21.11.2016 01.06.2017 192 Arben Kostandini
36 4938 3688 26.10.2016 01.06.2017 218 Arben Kostandini
37 4939 9820 23.05.2017 01.06.2017 9 Arben Kostandini
38 4940 9894 25.05.2017 01.06.2017 7 Arjana Lico
39 4941 8663 20.04.2017 01.06.2017 42 Teuta Hoxha
40 4942 8572 09.02.2017 02.06.2017 113 Alma Kodraliu
41 4943 7872 24.03.2017 02.06.2017 70 Manjola Xhaxho
42 4944 4221 15.11.2016 02.06.2017 199 Enkela (Bajo) Vlora
43 4945 3577 24.10.2016 02.06.2017 221 Alma Brati
44 4946 5833 20.01.2017 02.06.2017 133 Alma Brati
45 4947 9310 12.05.2017 02.06.2017 21 Alma Brati
46 4948 763 13.11.2016 02.06.2017 201 Fatime Decolli
47 4949 5511 16.01.2017 02.06.2017 137 Fatime Decolli
48 4950 6663 16.04.2017 02.06.2017 47 Fatime Decolli
49 4951 3226 06.10.2016 02.06.2017 239 Artan Lazaj
50 4952 10074 31.05.2017 02.06.2017 2 Vjosa Zaimi
51 4953 10071 31.05.2017 02.06.2017 2 Vjosa Zaimi
52 4954 1472 29.04.2016 02.06.2017 399 Vjosa Zaimi
53 4955 5329 12.01.2017 02.06.2017 141 Adriatik Bocaj
54 4956 2786 14.09.2016 02.06.2017 261 Rezarta Mataj
55 4957 1697 25.05.2016 02.06.2017 373 Rezarta Mataj
56 4958 7588 20.01.2017 02.06.2017 133 Rexhina Merlika
57 4959 8640 19.04.2017 02.06.2017 44
58 4960 3895 02.11.2016 02.06.2017 212 Dritan Caka
59 4961 8262 05.04.2017 02.06.2017 58 Kastriot Gramshi
60 4962 1634 19.05.2016 02.06.2017 379 Anila Karanxha
61 4963 9927 26.05.2017 02.06.2017 7 Anila Karanxha
62 4964 5019 16.12.2016 02.06.2017 168 Agron Zhukri
63 4965 3011 27.09.2016 02.06.2017 248 Regleta Panajoti
64 4966 833 03.05.2017 02.06.2017 30 Regleta Panajoti
65 4967 7243 03.03.2017 02.06.2017 91 Manjola Bejleri
66 4968 5945 23.01.2017 02.06.2017 130 Arben Kostandini
67 4969 6731 15.02.2017 02.06.2017 107 Fahrije Budo
68 4970 9000 03.05.2017 02.06.2017 30 Fahrije Budo
69 4971 9003 03.05.2017 02.06.2017 30 Fahrije Budo
70 4972 5207 22.12.2016 02.06.2017 162 Dhurata Balla
71 4973 7768 21.03.2016 02.06.2017 438 Dhurata Balla
72 4974 1636 19.05.2016 02.06.2017 379 Arjana Lico
73 4975 8343 10.04.2017 02.06.2017 53 Fida Osmani
74 4976 2333 18.07.2016 02.06.2017 319 Majlinda Dogga
75 4977 6374 03.02.2017 02.06.2017 119 Marjana Shegani
76 4978 9008 03.05.2017 02.06.2017 30 Irena Plaku
77 4979 7775 21.03.2017 02.06.2017 73 Irena Plaku
78 4980 2014 20.06.2016 02.06.2017 347 Irena Plaku
79 4981 10185 02.06.2017 03.06.2017 1 Vjosa Zaimi
80 4982 435 14.04.2015 05.06.2017 783 Alma Brati
81 4983 1399 20.04.2016 05.06.2017 411 Alma Brati
82 4984 1949 14.06.2016 05.06.2017 356 Enkela (Bajo) Vlora
83 4985 6094 25.01.2017 05.06.2017 131 Mimoza Kajo
84 4986 6025 24.01.2017 05.06.2017 132 Mimoza Kajo
85 4987 5497 18.01.2017 05.06.2017 138 Mimoza Kajo
86 4988 5438 17.01.2017 05.06.2017 139 Mimoza Kajo
87 4989 2690 06.09.2016 05.06.2017 272 Mimoza Kajo
88 4990 7038 27.02.2017 05.06.2017 98 Mimoza Kajo
89 4993 1265 01.04.2016 05.06.2017 430 Fatime Decolli
90 4994 7386 07.03.2017 05.06.2017 90 Fatime Decolli
91 4995 7816 22.03.2017 05.06.2017 75 Fatime Decolli
92 4996 5453 17.01.2017 05.06.2017 139 Niko Rapi
93 4997 3381 12.10.2016 05.06.2017 236 Dhurata Balla
94 4998 8951 02.05.2017 05.06.2017 34 Dhurata Balla
95 4999 8577 18.04.2017 05.06.2017 48 Dhurata Balla
96 5000 6509 08.02.2017 05.06.2017 117 Dhurata Balla
97 5001 6552 09.02.2017 05.06.2017 116 Brunilda Kasmi
98 5002 7584 15.03.2017 05.06.2017 82 Brunilda Kasmi
99 5003 8194 04.04.2017 05.06.2017 62 Brunilda Kasmi
100 5004 5857 20.01.2017 05.06.2017 136 Vjosa Zaimi