Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Rrethit Tiranë, kohëzgjatja e shqyrtimit për çështjet e themelit, Shkurt 2017

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri Date Regjistri Date Vendimi Kohezgjatja ne Shqyrtim Gjyqtari / Kryesuesi
1 552 4213 07.02.2016 01.02.2017 360 Anila Kristani
2 553 1850 06.06.2016 01.02.2017 240 Antonela Prendi
3 554 4522 30.11.2016 01.02.2017 63 Antonela Prendi
4 555 3312 10.10.2016 01.02.2017 114 Enkela (Bajo) Vlora
5 556 1211 23.03.2014 01.02.2017 1046 Arjana Lico
6 557 3240 06.10.2016 01.02.2017 118 Arjana Lico
7 558 1724 07.12.2016 01.02.2017 56 Arjana Lico
8 559 4329 18.11.2016 01.02.2017 75 Arjana Lico
9 560 1792 26.05.2016 01.02.2017 251 Fatime Decolli
10 561 2036 21.06.2016 01.02.2017 225 Fatime Decolli
11 562 2100 27.06.2016 01.02.2017 219 Fatime Decolli
12 563 3229 06.10.2016 01.02.2017 118 Alma Kodraliu
13 564 2631 02.09.2016 01.02.2017 152 Alma Kodraliu
14 565 2243 11.07.2016 01.02.2017 205 Alma Kodraliu
15 566 3066 28.09.2016 01.02.2017 126 Dritan Caka
16 567 1223 24.03.2016 01.02.2017 314 Ilir Mustafaj
17 568 3974 04.11.2016 01.02.2017 89 Adriatik Bocaj
18 569 4615 02.12.2016 01.02.2017 61 Vjosa Zaimi
19 570 3603 24.10.2016 01.02.2017 100 Rexhina Merlika
20 571 4015 08.11.2016 01.02.2017 85 Arjana Gunbardhi
21 572 286 11.09.2014 01.02.2017 874 Arjana Gunbardhi
22 573 193 20.12.2013 01.02.2017 1139 Arjana Gunbardhi
23 574 4173 14.11.2016 01.02.2017 79 Bledar Abdullai
24 575 2657 05.09.2016 01.02.2017 149 Bledar Abdullai
25 578 1840 06.06.2016 01.02.2017 240 Rezarta Balliu
26 579 563 14.07.2015 01.02.2017 568 Anila Karanxha
27 580 366 23.01.2015 01.02.2017 740 Agron Zhukri
28 581 942 13.06.2016 01.02.2017 233 Agron Zhukri
29 582 3609 24.10.2016 01.02.2017 100 Agron Zhukri
30 583 5116 20.12.2016 01.02.2017 43 Irena Plaku
31 584 3046 28.09.2016 01.02.2017 126 Alma Brati
32 585 2249 11.07.2016 01.02.2017 205 Alma Brati
33 586 901 02.10.2014 01.02.2017 853 Kastriot Gramshi
34 587 677 12.10.2015 01.02.2017 478 Kastriot Gramshi
35 588 3078 28.09.2016 01.02.2017 126 Kastriot Gramshi
36 589 5194 22.12.2016 01.02.2017 41 Astrit Faqolli
37 590 3224 06.10.2016 01.02.2017 118 Astrit Faqolli
38 591 894 12.01.2016 01.02.2017 386 Rezarta Mataj
39 592 5450 17.01.2017 01.02.2017 15 Fahrije Budo
40 593 2953 23.09.2016 01.02.2017 131 Fahrije Budo
41 594 3002 26.09.2016 01.02.2017 128 Marinela Osmani
42 595 1527 05.05.2016 01.02.2017 272 Marinela Osmani
43 596 3128 30.09.2016 01.02.2017 124 Arjan Aliaj
44 597 1423 22.04.2016 01.02.2017 285 Blerina Muca
45 598 2278 13.07.2016 01.02.2017 203 Brunilda Kasmi
46 599 5312 11.01.2017 01.02.2017 21 Brunilda Kasmi
47 600 5402 14.01.2017 01.02.2017 18 Brunilda Kasmi
48 601 3832 31.10.2016 01.02.2017 93 Arben Kostandini
49 602 1672 23.05.2016 01.02.2017 254 Arben Kostandini
50 603 4027 08.11.2016 01.02.2017 85 Majlinda Dogga
51 604 2914 21.09.2016 01.02.2017 133 Mimoza Kajo
52 605 3413 13.10.2016 01.02.2017 111 Mimoza Kajo
53 606 3469 18.10.2016 01.02.2017 106 Teuta Hoxha
54 607 1666 23.05.2016 01.02.2017 254 Manjola Bejleri
55 608 3525 20.10.2016 01.02.2017 104 Manjola Bejleri
56 609 26 04.10.2016 01.02.2017 120 Kujtim Vranici
57 610 14 21.12.2016 01.02.2017 42 Anila Capo-Zere
58 611 14110 27.10.2016 01.02.2017 97 Flamur Kapllani
59 612 13406 07.10.2016 02.02.2017 118 Flamur Kapllani
60 613 2184 06.07.2016 02.02.2017 211 Flamur Kapllani
61 614 2755 13.09.2016 02.02.2017 142 Flamur Kapllani
62 615 2643 05.09.2016 02.02.2017 150 Artan Lazaj
63 616 3201 05.10.2016 02.02.2017 120 Ervin Pollozhani
64 617 4923 14.12.2016 02.02.2017 50 Enkela (Bajo) Vlora
65 618 4063 09.11.2016 02.02.2017 85 Eneida Civici
66 619 879 23.12.2015 02.02.2017 407 Marjana Shegani
67 620 4922 14.12.2016 02.02.2017 50 Vjosa Zaimi
68 621 4543 30.11.2016 02.02.2017 64 Vjosa Zaimi
69 622 5299 11.01.2017 02.02.2017 22 Brunilda Kadi
70 624 3195 04.10.2016 02.02.2017 121 Anila Capo-Zere
71 625 3271 07.02.2016 02.02.2017 361 Anila Capo-Zere
72 626 3024 27.09.2016 02.02.2017 128 Brunilda Kasmi
73 627 3711 26.10.2016 02.02.2017 99 Brunilda Kasmi
74 628 3275 07.10.2016 02.02.2017 118 Brunilda Kasmi
75 629 2070 23.06.2016 02.02.2017 224 Regleta Panajoti
76 630 3586 24.10.2016 02.02.2017 101 Dhurata Balla
77 631 1130 02.03.2016 02.02.2017 337 Dhurata Balla
78 632 3022 27.09.2016 02.02.2017 128 Arben Mullaj
79 633 2087 24.06.2016 02.02.2017 223 Ilir Mustafaj
80 634 2620 02.09.2016 02.02.2017 153 Dritan Caka
81 636 6268 31.01.2017 02.02.2017 2 Kace Agolli
82 637 6236 30.01.2017 02.02.2017 3 Kace Agolli
83 638 294 18.09.2014 02.02.2017 868 Fahrije Budo
84 639 4817 20.01.2017 02.02.2017 13 Fahrije Budo
85 640 4932 16.12.2016 02.02.2017 48 Fahrije Budo
86 641 5677 19.01.2017 02.02.2017 14 Fahrije Budo
87 642 567 19.01.2017 02.02.2017 14 Fahrije Budo
88 643 4998 16.12.2016 02.02.2017 48 Fida Osmani
89 644 1776 01.06.2016 02.02.2017 246 Fida Osmani
90 645 5324 12.01.2017 02.02.2017 21 Manjola Xhaxho
91 646 3270 07.10.2016 02.02.2017 118 Rezarta Balliu
92 647 1765 31.05.2016 02.02.2017 247 Rezarta Balliu
93 648 4305 17.11.2016 02.02.2017 77 Arjana Gunbardhi
94 649 3641 25.10.2016 02.02.2017 100 Arjana Gunbardhi
95 650 3594 24.10.2016 02.02.2017 101 Mimoza Kajo
96 651 1825 03.06.2016 02.02.2017 244 Teuta Hoxha
97 652 1506 04.05.2016 02.02.2017 274 Teuta Hoxha
98 653 3572 24.10.2016 02.02.2017 101 Arjan Aliaj
99 654 2922 21.09.2016 02.02.2017 134 Majlinda Dogga
100 655 1447 16.04.2016 02.02.2017 292 Blerina Muca