Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Civil, Viti 2015, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

NR. Regjistri NR. Vendimi AKTI DATA SEANCES DATA DOREZIMIT KOHEZGJATJA NE DOREZIM VONESA PERTEJ AFATIT LIGJOR 30 DITE RELATORI
wdt_ID NR. Regjistri NR. Vendimi AKTI DATA SEANCES DATA DOREZIMIT KOHEZGJATJA NE DOREZIM VONESA PERTEJ AFATIT LIGJOR 30 DITE RELATORI KRYESUESI
1 1 806 1.951 14.01.2015 04.02.2015 21 Admir Thanza Majlinda Andrea
2 2 835 228 14.01.2015 28.01.2015 14 Admir Thanza Majlinda Andrea
3 3 805 1.995 14.01.2015 23.02.2015 40 10 Artan Broci Majlinda Andrea
4 4 821 1.141 14.01.2015 23.02.2015 40 10 Artan Broci Majlinda Andrea
5 5 779 2.748 14.01.2015 28.02.2015 45 15 Artan Broci Majlinda Andrea
6 6 748 975 14.01.2015 17.02.2015 34 4 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
7 7 841 404 14.01.2015 28.01.2015 14 Admir Thanza Arjana Fullani
8 8 324 2.479 15.01.2015 25.02.2015 41 11 Guxim Zenelaj Majlinda Andrea
9 9 771 366 15.01.2015 25.02.2015 41 11 Guxim Zenelaj Majlinda Andrea
10 10 1.285 4.316 15.01.2015 24.02.2015 40 10 Guxim Zenelaj Majlinda Andrea
11 11 702 1.956 16.01.2015 20.04.2015 94 64 Artan Broci Ardian Dvorani
12 12 838 2.134 21.01.2015 17.02.2015 27 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
13 13 832 613 21.01.2015 12.02.2015 22 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
14 14 823 1.117 21.01.2015 04.02.2015 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
15 15 804 2.012 21.01.2015 04.02.2015 14 Admir Thanza Majlinda Andrea
16 16 803 2.067 21.01.2015 19.02.2015 29 Admir Thanza Majlinda Andrea
17 17 820 1.155 21.01.2015 23.02.2015 33 3 Artan Broci Majlinda Andrea
18 18 816 1.267 21.01.2015 23.02.2015 33 3 Artan Broci Majlinda Andrea
19 19 814 1.368 21.01.2015 19.02.2015 29 Artan Broci Majlinda Andrea
20 20 798 2.268 21.01.2015 23.02.2015 33 3 Artan Broci Majlinda Andrea
21 21 829 870 22.01.2015 20.02.2015 29 Mirela Fana Guxim Zenelaj
22 22 782 2.623 22.01.2015 20.02.2015 29 Mirela Fana Majlinda Andrea
23 23 784 2.571 22.01.2015 20.02.2015 29 Mirela Fana Majlinda Andrea
24 24 712 2.639 22.01.2015 20.02.2015 29 Mirela Fana Majlinda Andrea
25 25 798 2.172 28.01.2015 16.02.2015 19 Admir Thanza Majlinda Andrea
26 26 824 1.088 28.01.2015 23.02.2015 26 Artan Broci Majlinda Andrea
27 27 833 391 28.01.2015 12.02.2015 15 Majlinda Andrea Ardian Nuni
28 28 837 2.223 28.01.2015 11.02.2015 14 Admir Thanza Ardian Nuni
29 29 685 765 29.01.2015 09.02.2015 11 Ardian Nuni Ardian Nuni
30 30 696 865 29.01.2015 09.02.2015 11 Ardian Nuni Ardian Nuni
31 31 740 892 29.01.2015 18.02.2015 20 Ardian Nuni Ardian Nuni
32 32 738 1.264 29.01.2015 18.02.2015 20 Ardian Nuni Ardian Nuni
33 33 729 1.313 29.01.2015 18.02.2015 20 Ardian Nuni Ardian Nuni
34 34 705 3.353 29.01.2015 20.02.2015 22 Ardian Nuni Ardian Nuni
35 35 1.670 3.027 29.01.2015 23.02.2015 25 Guxim Zenelaj Majlinda Andrea
36 36 830 703 29.01.2015 24.02.2015 26 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
37 37 758 497 29.01.2015 04.03.2015 34 4 Mirela Fana Ardian Nuni
38 38 760 300 29.01.2015 04.03.2015 34 4 Mirela Fana Ardian Nuni
39 39 759 485 29.01.2015 04.05.2015 95 65 Mirela Fana Ardian Nuni
40 40 726 915 04.02.2015 23.02.2015 19 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
41 41 787 2.487 04.02.2015 23.02.2015 19 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
42 42 783 2.335 04.02.2015 05.03.2015 29 Admir Thanza Majlinda Andrea
43 43 796 2.236 04.02.2015 16.02.2015 12 Admir Thanza Majlinda Andrea
44 44 811 1.586 04.02.2015 23.02.2015 19 Artan Broci Majlinda Andrea
45 45 809 1.852 04.02.2015 23.02.2015 19 Artan Broci Majlinda Andrea
46 46 783 2.601 04.02.2015 19.02.2015 15 Artan Broci Majlinda Andrea
47 47 818 1.242 04.02.2015 25.02.2015 21 Majlinda Andrea Ardian Nuni
48 48 763 173 05.02.2015 20.02.2015 15 Ardian Nuni Ardian Nuni
49 49 749 934 05.02.2015 24.02.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
50 50 747 1.113 05.02.2015 24.02.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
51 51 741 1.237 05.02.2015 24.02.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
52 52 717 2.453 05.02.2015 26.02.2015 21 Ardian Nuni Ardian Nuni
53 53 716 2.455 05.02.2015 26.02.2015 21 Ardian Nuni Ardian Nuni
54 54 715 2.462 05.02.2015 26.02.2015 21 Ardian Nuni Ardian Nuni
55 55 714 2.468 05.02.2015 26.02.2015 21 Ardian Nuni Ardian Nuni
56 56 761 280 05.02.2015 05.05.2015 89 59 Mirela Fana Majlinda Andrea
57 57 757 498 05.02.2015 16.03.2015 39 9 Mirela Fana Ardian Nuni
58 58 709 2.811 05.02.2015 09.02.2015 4 Mirela Fana Ardian Nuni
59 59 735 1.385 11.02.2015 27.02.2015 16 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
60 60 835 388 11.02.2015 19.02.2015 8 Admir Thanza Majlinda Andrea
61 61 807 1.876 11.02.2015 10.03.2015 27 Artan Broci Majlinda Andrea
62 62 701 83 11.02.2015 28.04.2015 76 46 Artan Broci Majlinda Andrea
63 63 802 2.069 11.02.2015 10.03.2015 27 Artan Broci Ardian Nuni
64 64 840 961 11.02.2015 06.03.2015 23 Majlinda Andrea Ardian Nuni
65 65 797 2.233 11.02.2015 09.03.2015 26 Artan Broci Majlinda Andrea
66 66 791 2.360 11.02.2015 09.03.2015 26 Artan Broci Majlinda Andrea
67 67 775 2.955 11.02.2015 05.03.2015 22 Artan Broci Majlinda Andrea
68 68 772 3.013 11.02.2015 05.03.2015 22 Artan Broci Majlinda Andrea
69 69 781 2.629 12.02.2015 03.03.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
70 70 778 2.927 12.02.2015 04.03.2015 20 Ardian Nuni Ardian Nuni
71 71 776 2.934 12.02.2015 05.03.2015 21 Ardian Nuni Ardian Nuni
72 72 774 2.962 12.02.2015 10.03.2015 26 Ardian Nuni Ardian Nuni
73 73 768 60 12.02.2015 23.03.2015 39 9 Ardian Nuni Ardian Nuni
74 74 800 2.137 12.02.2015 09.04.2015 56 26 Guxim Zenelaj Majlinda Andrea
75 75 819 1.210 12.02.2015 09.04.2015 56 26 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
76 76 831 695 12.02.2015 16.03.2015 32 2 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
77 77 743 1.224 12.02.2015 16.03.2015 32 2 Mirela Fana Ardian Nuni
78 78 751 717 12.02.2015 16.03.2015 32 2 Mirela Fana Ardian Nuni
79 79 750 932 12.02.2015 16.03.2015 32 2 Mirela Fana Ardian Nuni
80 80 739 1.268 18.02.2015 02.03.2015 12 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
81 81 742 1.230 18.02.2015 02.03.2015 12 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
82 82 767 61 18.02.2015 02.03.2015 12 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
83 83 754 659 18.02.2015 02.03.2015 12 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
84 84 746 1.191 18.02.2015 02.03.2015 12 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
85 85 790 2.381 18.02.2015 11.03.2015 21 Admir Thanza Ardian Nuni
86 86 801 2.080 18.02.2015 30.03.2015 40 10 Admir Thanza Majlinda Andrea
87 87 812 1.574 18.02.2015 30.03.2015 40 10 Admir Thanza Majlinda Andrea
88 88 780 2.701 18.02.2015 09.03.2015 19 Artan Broci Majlinda Andrea
89 89 777 2.933 18.02.2015 09.03.2015 19 Artan Broci Ardian Nuni
90 90 773 2.989 18.02.2015 05.03.2015 15 Artan Broci Ardian Nuni
91 91 842 413 18.02.2015 10.03.2015 20 Artan Broci Ardian Nuni
92 92 808 1.865 19.02.2015 18.03.2015 27 Ardian Nuni Ardian Nuni
93 93 792 2.349 19.02.2015 16.03.2015 25 Ardian Nuni Ardian Nuni
94 94 785 2.528 19.02.2015 10.03.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
95 95 839 1.654 19.02.2015 23.03.2015 32 2 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
96 96 828 874 19.02.2015 24.02.2015 5 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
97 97 810 1.665 19.02.2015 09.04.2015 49 19 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
98 98 1.603 180 19.02.2015 16.03.2015 25 Mirela Fana Ardian Nuni
99 99 736 1.365 19.02.2015 09.04.2015 49 19 Mirela Fana Ardian Nuni
100 100 732 1.484 19.02.2015 10.04.2015 50 20 Mirela Fana Ardian Nuni
101 101 1.544 1.263 19.02.2015 16.03.2015 25 Mirela Fana Ardian Nuni
102 102 799 2.169 19.02.2015 10.04.2015 50 20 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
103 103 2.327 2.902 24.02.2015 10.04.2015 45 15 Shkelzen Selimi Arjana Fullani
104 104 737 1.358 25.02.2015 06.03.2015 9 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
105 105 733 1.426 25.02.2015 06.03.2015 9 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
106 106 794 2.270 25.02.2015 08.04.2015 42 12 Admir Thanza Majlinda Andrea
107 107 719 2.360 25.02.2015 06.03.2015 9 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
108 108 711 2.701 25.02.2015 31.03.2015 34 4 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
109 109 707 3.200 25.02.2015 31.03.2015 34 4 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
110 110 770 3.088 25.02.2015 23.03.2015 26 Artan Broci Majlinda Andrea
111 111 769 3.099 25.02.2015 20.04.2015 54 24 Artan Broci Majlinda Andrea
112 112 789 2.421 25.02.2015 20.04.2015 54 24 Artan Broci Ardian Nuni
113 113 755 626 26.02.2015 16.03.2015 18 Ardian Nuni Ardian Nuni
114 114 753 677 26.02.2015 17.03.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
115 115 731 1.511 26.02.2015 10.04.2015 43 13 Mirela Fana Ardian Nuni
116 116 723 1.369 26.02.2015 10.04.2015 43 13 Mirela Fana Ardian Nuni
117 117 734 1.423 26.02.2015 09.04.2015 42 12 Mirela Fana Ardian Nuni
118 118 762 209 26.02.2015 23.03.2015 25 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
119 119 756 545 26.02.2015 10.04.2015 43 13 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
120 120 745 1.192 26.02.2015 23.03.2015 25 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
121 121 704 3.363 26.02.2015 09.04.2015 42 12 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
122 122 730 1.586 26.02.2015 23.03.2015 25 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
123 123 708 3.015 26.02.2015 23.03.2015 25 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
124 124 744 1.218 26.02.2015 23.03.2015 25 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
125 125 2.017 2.886 03.03.2015 07.04.2015 35 5 Arjana Fullani Arjana Fullani
126 126 788 2.459 04.03.2015 09.03.2015 5 Admir Thanza Majlinda Andrea
127 127 786 2.520 04.03.2015 27.03.2015 23 Admir Thanza Majlinda Andrea
128 128 827 880 04.03.2015 02.04.2015 29 Majlinda Andrea Ardian Nuni
129 129 825 955 04.03.2015 02.04.2015 29 Majlinda Andrea Ardian Nuni
130 130 822 1.122 04.03.2015 20.04.2015 47 17 Artan Broci Ardian Nuni
131 131 817 1.243 04.03.2015 20.04.2015 47 17 Artan Broci Ardian Nuni
132 132 727 1.844 05.03.2015 07.04.2015 33 3 Ardian Nuni Ardian Nuni
133 133 718 2.415 05.03.2015 23.03.2015 18 Ardian Nuni Ardian Nuni
134 134 713 2.488 05.03.2015 26.03.2015 21 Ardian Nuni Ardian Nuni
135 135 728 1.763 05.03.2015 09.04.2015 35 5 Mirela Fana Ardian Nuni
136 136 725 1.939 05.03.2015 09.04.2015 35 5 Mirela Fana Ardian Nuni
137 137 706 3.281 05.03.2015 23.03.2015 18 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
138 138 765 87 05.03.2015 05.05.2015 61 31 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
139 139 764 148 05.03.2015 05.05.2015 61 31 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
140 140 703 3.410 05.03.2015 05.05.2015 61 31 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
141 141 813 85 10.03.2015 24.04.2015 45 15 Admir Thanza Ardian Dvorani
142 144 836 2.526 12.03.2015 01.04.2015 20 Ardian Nuni Ardian Nuni
143 145 815 1.299 12.03.2015 01.04.2015 20 Ardian Nuni Ardian Nuni
144 146 843 1.911 12.03.2015 01.04.2015 20 Ardian Nuni Ardian Nuni
145 147 700 3.031 12.03.2015 01.04.2015 20 Ardian Nuni Ardian Nuni
146 148 710 2.762 12.03.2015 23.03.2015 11 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
147 149 766 64 12.03.2015 23.03.2015 11 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
148 150 752 709 12.03.2015 23.03.2015 11 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
149 151 720 2.223 12.03.2015 23.03.2015 11 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
150 152 726 1.890 12.03.2015 05.05.2015 54 24 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
151 153 721 2.172 12.03.2015 23.03.2015 11 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
152 154 722 1.982 12.03.2015 10.04.2015 29 Mirela Fana Ardian Nuni
153 155 724 1.946 12.03.2015 10.04.2015 29 Mirela Fana Ardian Nuni
154 156 947 1.378 19.03.2015 07.04.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
155 157 948 3.041 19.03.2015 07.04.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
156 158 1.732 3.168 19.03.2015 07.04.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
157 159 949 608 19.03.2015 10.04.2015 22 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
158 160 950 1.177 19.03.2015 05.05.2015 47 17 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
159 161 1.330 514 24.03.2015 07.04.2015 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
160 162 1.331 1.396 24.03.2015 07.04.2015 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
161 163 1.332 1.739 24.03.2015 07.04.2015 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
162 164 1.333 1.806 24.03.2015 07.04.2015 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
163 165 1.335 2.657 24.03.2015 07.04.2015 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
164 166 1.373 453 24.03.2015 01.04.2015 8 Admir Thanza Majlinda Andrea
165 167 1.338 1.885 24.03.2015 20.04.2015 27 Artan Broci Aleksander Muskaj
166 168 1.340 1.970 24.03.2015 20.04.2015 27 Artan Broci Ardian Nuni
167 169 1.374 344 24.03.2015 22.05.2015 59 29 Artan Broci Ardian Nuni
168 170 1.341 2.954 25.03.2015 20.04.2015 26 Majlinda Andrea Ardian Nuni
169 171 1.243 1.257 26.03.2015 08.04.2015 13 Ardian Nuni Ardian Nuni
170 172 1.244 3.288 26.03.2015 08.04.2015 13 Ardian Nuni Ardian Nuni
171 173 1.342 2.003 31.03.2015 21.05.2015 51 21 Artan Broci Majlinda Andrea
172 174 1.343 29 01.04.2015 22.04.2015 21 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
173 175 1.344 507 01.04.2015 22.04.2015 21 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
174 176 1.346 3.078 01.04.2015 14.04.2015 13 Admir Thanza Majlinda Andrea
175 177 1.345 728 01.04.2015 14.04.2015 13 Admir Thanza Majlinda Andrea
176 178 1.347 1.153 01.04.2015 14.04.2015 13 Admir Thanza Majlinda Andrea
177 179 1.954 2.622 02.04.2015 10.04.2015 8 Ardian Nuni Ardian Nuni
178 180 1.955 3.112 02.04.2015 10.04.2015 8 Ardian Nuni Ardian Nuni
179 181 1.348 164 08.04.2015 07.05.2015 29 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
180 182 1.349 1.645 08.04.2015 08.05.2015 30 0 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
181 183 1.350 1.472 08.04.2015 20.04.2015 12 Artan Broci Majlinda Andrea
182 184 1.352 436 08.04.2015 24.04.2015 16 Admir Thanza Majlinda Andrea
183 185 1.351 2.884 08.04.2015 23.04.2015 15 Admir Thanza Ardian Nuni
184 186 1.354 393 08.04.2015 07.05.2015 29 Majlinda Andrea Ardian Nuni
185 187 1.245 444 08.04.2015 23.04.2015 15 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
186 188 2.545 1.766 09.04.2015 15.06.2015 67 37 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
187 189 1.558 1.115 15.04.2015 07.05.2015 22 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
188 190 2.559 1.914 15.04.2015 11.05.2015 26 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
189 191 1.560 2.407 15.04.2015 07.05.2015 22 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
190 192 1.561 2.766 15.04.2015 07.05.2015 22 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
191 193 1.564 861 15.04.2015 22.05.2015 37 7 Artan Broci Majlinda Andrea
192 194 1.565 1.376 15.04.2015 22.05.2015 37 7 Artan Broci Majlinda Andrea
193 195 1.566 2.359 15.04.2015 22.05.2015 37 7 Artan Broci Majlinda Andrea
194 197 1.563 494 15.04.2015 11.05.2015 26 Admir Thanza Admir Thanza
195 198 1.387 567 16.04.2015 20.04.2015 4 Ardian Nuni Ardian Nuni
196 199 1.249 625 16.04.2015 20.04.2015 4 Ardian Nuni Ardian Nuni
197 200 1.250 2.533 16.04.2015 20.04.2015 4 Ardian Nuni Ardian Nuni
198 201 1.943 2.661 16.04.2015 11.05.2015 25 Mirela Fana Ardian Nuni
199 202 1.944 1.993 16.04.2015 11.05.2015 25 Mirela Fana Ardian Nuni
200 203 1.942 1.452 16.04.2015 11.05.2015 25 Mirela Fana Ardian Nuni
201 204 1.952 1.549 16.04.2015 12.05.2015 26 Mirela Fana Ardian Nuni
202 205 1.941 1.402 16.04.2015 11.05.2015 25 Mirela Fana Ardian Nuni
203 206 1.252 2.441 16.04.2015 23.07.2015 98 68 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
204 207 1.353 2.295 21.04.2015 09.06.2015 49 19 Artan Broci Ardian Nuni
205 208 1.567 2.876 22.04.2015 07.05.2015 15 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
206 209 1.568 1.276 22.04.2015 21.05.2015 29 Artan Broci Majlinda Andrea
207 210 1.569 1.770 22.04.2015 22.05.2015 30 0 Artan Broci Majlinda Andrea
208 211 1.570 1.908 22.04.2015 22.05.2015 30 0 Artan Broci Majlinda Andrea
209 212 1.571 3.009 22.04.2015 22.05.2015 30 0 Artan Broci Majlinda Andrea
210 213 1.572 2.249 22.04.2015 24.04.2015 2 Admir Thanza Ardian Nuni
211 214 1.254 98 23.04.2015 08.05.2015 15 Ardian Nuni Ardian Nuni
212 215 1.256 99 23.04.2015 14.05.2015 21 Ardian Nuni Ardian Nuni
213 216 1.257 22 23.04.2015 15.06.2015 53 23 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
214 217 1.258 51 23.04.2015 23.07.2015 91 61 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
215 218 1.261 3.419 23.04.2015 20.05.2015 27 Mirela Fana Ardian Nuni
216 219 1.260 3.060 23.04.2015 20.05.2015 27 Mirela Fana Ardian Nuni
217 220 2.125 2.143 23.04.2015 22.05.2015 29 Mirela Fana Ardian Nuni
218 221 1.586 680 29.04.2015 11.05.2015 12 Majlinda Andrea Ardian Nuni
219 222 1.587 304 29.04.2015 11.05.2015 12 Admir Thanza Ardian Nuni
220 223 1.588 386 29.04.2015 11.05.2015 12 Admir Thanza Majlinda Andrea
221 224 1.865 2.842 29.04.2015 12.05.2015 13 Admir Thanza Ardian Nuni
222 225 1.589 931 29.04.2015 08.06.2015 40 10 Artan Broci Majlinda Andrea
223 226 1.590 2.081 29.04.2015 21.05.2015 22 Artan Broci Majlinda Andrea
224 227 1.591 3.304 29.04.2015 22.05.2015 23 Artan Broci Majlinda Andrea
225 228 1.725 1.640 30.04.2015 18.05.2015 18 Ardian Nuni Ardian Nuni
226 229 1.726 1.993 30.04.2015 19.05.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
227 230 1.728 286 30.04.2015 22.05.2015 22 Mirela Fana Ardian Nuni
228 231 1.729 1.687 30.04.2015 22.05.2015 22 Mirela Fana Ardian Nuni
229 232 2.333 1.454 05.05.2015 08.06.2015 34 4 Mirela Fana Aleksander Muskaj
230 233 1.727 1.721 05.05.2015 08.06.2015 34 4 Mirela Fana Ardian Nuni
231 234 1.593 1.220 06.05.2015 28.05.2015 22 Majlinda Andrea Ardian Nuni
232 235 1.594 1.658 06.05.2015 25.05.2015 19 Admir Thanza Ardian Nuni
233 236 1.595 2.868 06.05.2015 25.05.2015 19 Admir Thanza Ardian Nuni
234 237 2.447 879 07.05.2015 03.06.2015 27 Ardian Nuni Ardian Nuni
235 238 2.446 439 07.05.2015 03.06.2015 27 Ardian Nuni Ardian Nuni
236 239 1.610 1.785 07.05.2015 10.06.2015 34 4 Ardian Nuni Ardian Nuni
237 240 1.611 551 07.05.2015 12.06.2015 36 6 Ardian Nuni Ardian Nuni
238 241 1.612 78 07.05.2015 15.06.2015 39 9 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
239 242 1.613 85 07.05.2015 15.06.2015 39 9 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
240 243 3.157 2.206 07.05.2015 22.07.2015 76 46 Mirela Fana Ardian Nuni
241 244 1.614 2.053 07.05.2015 08.06.2015 32 2 Mirela Fana Ardian Nuni
242 245 2.124 1.596 07.05.2015 08.06.2015 32 2 Mirela Fana Ardian Nuni
243 246 1.592 1.502 11.05.2015 23.05.2015 12 Admir Thanza Ardian Nuni
244 247 1.597 627 13.05.2015 28.05.2015 15 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
245 248 1.598 898 13.05.2015 05.06.2015 23 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
246 249 1.599 253 13.05.2015 25.05.2015 12 Admir Thanza Majlinda Andrea
247 250 1.600 763 13.05.2015 25.05.2015 12 Admir Thanza Majlinda Andrea
248 251 1.601 1.305 13.05.2015 08.06.2015 26 Artan Broci Majlinda Andrea
249 252 1.873 758 13.05.2015 08.06.2015 26 Artan Broci Majlinda Andrea
250 253 1.602 2.572 13.05.2015 09.06.2015 27 Artan Broci Majlinda Andrea
251 254 1.712 691 14.05.2015 12.06.2015 29 Ardian Nuni Ardian Nuni
252 255 2.722 769 14.05.2015 15.06.2015 32 2 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
253 256 2.445 1.837 14.05.2015 09.06.2015 26 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
254 257 1.596 2.500 14.05.2015 09.06.2015 26 Admir Thanza Ardian Nuni
255 258 1.874 1.738 19.05.2015 29.07.2015 71 41 Guxim Zenelaj Majlinda Andrea
256 259 1.898 2.408 20.05.2015 18.06.2015 29 Majlinda Andrea Ardian Dvorani
257 260 1.935 1.021 20.05.2015 08.06.2015 19 Artan Broci Ardian Dvorani
258 261 1.899 1.749 20.05.2015 09.06.2015 20 Artan Broci Majlinda Andrea
259 262 1.900 2.603 20.05.2015 08.06.2015 19 Artan Broci Majlinda Andrea
260 263 1.901 2.048 20.05.2015 18.06.2015 29 Majlinda Andrea Ardian Dvorani
261 264 1.722 516 21.05.2015 15.06.2015 25 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
262 265 1.724 1.976 21.05.2015 15.06.2015 25 Mirela Fana Aleksander Muskaj
263 266 1.723 1.425 21.05.2015 15.06.2015 25 Mirela Fana Aleksander Muskaj
264 267 1.902 479 27.05.2015 05.06.2015 9 Majlinda Andrea Ardian Nuni
265 268 1.903 1.883 27.05.2015 30.06.2015 34 4 Majlinda Andrea Ardian Nuni
266 269 1.904 2.295 27.05.2015 30.06.2015 34 4 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
267 270 1.905 621 27.05.2015 09.06.2015 13 Artan Broci Majlinda Andrea
268 271 1.936 1.237 27.05.2015 09.06.2015 13 Artan Broci Majlinda Andrea
269 272 1.906 1.378 27.05.2015 09.06.2015 13 Artan Broci Majlinda Andrea
270 273 1.919 611 28.05.2015 24.06.2015 27 Ardian Nuni Ardian Nuni
271 274 1.920 904 28.05.2015 24.06.2015 27 Ardian Nuni Ardian Nuni
272 275 1.921 1.076 28.05.2015 25.06.2015 28 Ardian Nuni Ardian Nuni
273 276 1.922 1.460 28.05.2015 25.06.2015 28 Ardian Nuni Ardian Nuni
274 277 1.924 428 28.05.2015 15.06.2015 18 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
275 278 1.925 733 28.05.2015 15.06.2015 18 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
276 279 1.927 2.984 28.05.2015 23.07.2015 56 26 Mirela Fana Ardian Nuni
277 280 2.926 2.152 28.05.2015 22.07.2015 55 25 Mirela Fana Ardian Nuni
278 281 1.928 1.206 28.05.2015 29.07.2015 62 32 Guxim Zenelaj Ardian Nuni
279 282 1.907 1.160 03.06.2015 30.06.2015 27 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
280 283 1.909 720 03.06.2015 22.06.2015 19 Admir Thanza Majlinda Andrea
281 284 1.937 1.127 03.06.2015 22.06.2015 19 Admir Thanza Majlinda Andrea
282 285 1.996 1.096 04.06.2015 02.07.2015 28 Ardian Nuni Ardian Nuni
283 286 1.997 1.880 04.06.2015 10.07.2015 36 6 Ardian Nuni Ardian Nuni
284 287 2.396 1.508 04.06.2015 15.06.2015 11 Mirela Fana Ardian Nuni
285 288 2.000 3.130 04.06.2015 14.07.2015 40 10 Mirela Fana Ardian Nuni
286 289 1.998 1.116 04.06.2015 18.06.2015 14 Mirela Fana Ardian Nuni
287 290 1.999 2.385 04.06.2015 14.07.2015 40 10 Mirela Fana Ardian Nuni
288 291 3.568 62 04.06.2015 27.07.2015 53 23 Mirela Fana Arjana Fullani
289 292 1.953 2.598 10.06.2015 07.10.2015 119 89 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
290 293 2.061 143 10.06.2015 23.07.2015 43 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
291 294 2.062 569 10.06.2015 22.06.2015 12 Admir Thanza Majlinda Andrea
292 295 2.063 661 10.06.2015 13.07.2015 33 3 Artan Broci Majlinda Andrea
293 296 2.065 1.217 10.06.2015 13.07.2015 33 3 Artan Broci Majlinda Andrea
294 297 2.066 1.790 10.06.2015 13.07.2015 33 3 Artan Broci Majlinda Andrea
295 298 2.067 2.891 10.06.2015 13.07.2015 33 3 Artan Broci Majlinda Andrea
296 299 3.119 2.626 10.06.2015 10.09.2015 92 62 Artan Broci Majlinda Andrea
297 300 2.055 1.991 11.06.2015 10.07.2015 29 Ardian Nuni Ardian Nuni
298 301 2.056 1.057 11.06.2015 23.07.2015 42 12 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
299 302 2.060 2.026 11.06.2015 14.07.2015 33 3 Mirela Fana Ardian Nuni
300 303 2.448 3.379 11.06.2015 18.06.2015 7 Mirela Fana Ardian Nuni
301 304 2.057 3.413 11.06.2015 14.07.2015 33 3 Mirela Fana Ardian Nuni
302 305 2.059 3.133 11.06.2015 18.06.2015 7 Mirela Fana Ardian Nuni
303 306 2.072 435 17.06.2015 23.07.2015 36 6 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
304 307 2.073 1.465 17.06.2015 30.07.2015 43 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
305 308 2.082 1.858 17.06.2015 15.07.2015 28 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
306 309 2.074 2.634 17.06.2015 30.07.2015 43 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
307 310 2.093 1.815 17.06.2015 22.06.2015 5 Admir Thanza Majlinda Andrea
308 311 2.076 660 17.06.2015 25.06.2015 8 Admir Thanza Majlinda Andrea
309 312 2.077 1.410 17.06.2015 30.07.2015 43 13 Artan Broci Majlinda Andrea
310 313 2.078 3.362 17.06.2015 30.07.2015 43 13 Artan Broci Majlinda Andrea
311 314 2.083 1.877 17.06.2015 30.07.2015 43 13 Artan Broci Majlinda Andrea
312 315 2.106 2.383 18.06.2015 10.07.2015 22 Ardian Nuni Ardian Nuni
313 316 2.107 2.387 18.06.2015 10.07.2015 22 Ardian Nuni Ardian Nuni
314 317 2.108 2.570 18.06.2015 10.07.2015 22 Ardian Nuni Ardian Nuni
315 318 2.109 2.914 18.06.2015 13.07.2015 25 Ardian Nuni Ardian Nuni
316 319 2.160 1.996 18.06.2015 16.07.2015 28 Ardian Nuni Ardian Nuni
317 320 2.110 1.121 18.06.2015 28.07.2015 40 10 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
318 321 2.112 1.175 18.06.2015 23.07.2015 35 5 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
319 322 2.161 1.120 18.06.2015 24.07.2015 36 6 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
320 323 2.113 3.459 18.06.2015 15.07.2015 27 Mirela Fana Ardian Nuni
321 324 2.158 3.510 18.06.2015 23.07.2015 35 5 Mirela Fana Ardian Nuni
322 325 2.159 2.890 18.06.2015 14.07.2015 26 Mirela Fana Ardian Nuni
323 326 2.378 810 24.06.2015 03.07.2015 9 Admir Thanza Ardian Nuni
324 327 2.381 3.327 25.06.2015 20.07.2015 25 Ardian Nuni Ardian Nuni
325 328 2.380 3.253 25.06.2015 20.07.2015 25 Ardian Nuni Majlinda Andrea
326 329 2.807 2.488 01.07.2015 22.07.2015 21 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
327 330 2.809 1.073 01.07.2015 20.07.2015 19 Admir Thanza Majlinda Andrea
328 331 2.813 1.079 01.07.2015 20.07.2015 19 Admir Thanza Majlinda Andrea
329 332 2.908 1.787 01.07.2015 27.07.2015 26 Admir Thanza Majlinda Andrea
330 333 2.815 339 01.07.2015 27.07.2015 26 Artan Broci Majlinda Andrea
331 334 2.821 2.824 01.07.2015 30.07.2015 29 Artan Broci Majlinda Andrea
332 335 2.822 2.665 01.07.2015 30.07.2015 29 Artan Broci Majlinda Andrea
333 336 2.907 2.051 01.07.2015 30.07.2015 29 Artan Broci Majlinda Andrea
334 337 2.379 724 02.07.2015 28.07.2015 26 Ardian Nuni Ardian Nuni
335 338 2.824 488 02.07.2015 20.07.2015 18 Ardian Nuni Ardian Nuni
336 339 2.825 1.528 02.07.2015 20.07.2015 18 Ardian Nuni Ardian Nuni
337 340 2.827 2.105 02.07.2015 28.07.2015 26 Ardian Nuni Ardian Nuni
338 341 2.878 2.501 02.07.2015 28.07.2015 26 Ardian Nuni Ardian Nuni
339 342 2.864 504 02.07.2015 23.07.2015 21 Mirela Fana Ardian Nuni
340 343 2.848 1.414 02.07.2015 23.07.2015 21 Mirela Fana Ardian Nuni
341 344 2.845 26 02.07.2015 24.07.2015 22 Mirela Fana Majlinda Andrea
342 345 2.849 1.268 02.07.2015 24.07.2015 22 Mirela Fana Ardian Nuni
343 346 2.833 2.447 02.07.2015 28.07.2015 26 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
344 347 2.903 1.074 02.07.2015 23.07.2015 21 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
345 348 2.905 1.077 02.07.2015 23.07.2015 21 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
346 349 2.454 2.788 09.07.2015 28.07.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
347 350 2.455 2.668 09.07.2015 28.07.2015 19 Ardian Nuni Ardian Nuni
348 351 2.852 268 15.07.2015 30.07.2015 15 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
349 352 2.854 416 15.07.2015 11.09.2015 58 28 Admir Thanza Majlinda Andrea
350 353 2.856 603 15.07.2015 08.09.2015 55 25 Admir Thanza Majlinda Andrea
351 354 2.588 1.277 15.07.2015 30.07.2015 15 Artan Broci Ardian Dvorani
352 355 2.859 1.393 15.07.2015 30.07.2015 15 Artan Broci Majlinda Andrea
353 356 2.817 574 15.07.2015 30.07.2015 15 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
354 357 2.909 2.319 15.07.2015 30.07.2015 15 Artan Broci Majlinda Andrea
355 358 2.820 1.304 16.07.2015 28.10.2015 104 74 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
356 359 2.956 3.102 16.07.2015 27.07.2015 11 Mirela Fana Ardian Nuni
357 360 2.957 2.814 16.07.2015 24.07.2015 8 Mirela Fana Ardian Nuni
358 361 2.906 1.520 16.07.2015 10.09.2015 56 26 Admir Thanza Majlinda Andrea
359 362 2.900 2.473 22.07.2015 23.07.2015 1 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
360 363 2.901 2.481 22.07.2015 23.07.2015 1 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
361 364 2.902 2.370 22.07.2015 08.09.2015 48 18 Admir Thanza Majlinda Andrea
362 365 3.075 271 16.09.2015 01.10.2015 15 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
363 366 3.273 1.082 16.09.2015 01.10.2015 15 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
364 367 3.076 1.514 16.09.2015 01.10.2015 15 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
365 368 3.077 3.534 16.09.2015 01.10.2015 15 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
366 369 3.078 3.852 16.09.2015 13.11.2015 58 28 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
367 370 3.080 795 16.09.2015 06.10.2015 20 Admir Thanza Majlinda Andrea
368 371 3.525 2.460 16.09.2015 01.10.2015 15 Admir Thanza Majlinda Andrea
369 372 3.082 979 16.09.2015 20.11.2015 65 35 Artan Broci Majlinda Andrea
370 373 3.084 1.740 16.09.2015 20.11.2015 65 35 Artan Broci Majlinda Andrea
371 374 3.086 2.715 16.09.2015 20.11.2015 65 35 Artan Broci Majlinda Andrea
372 375 3.096 1.619 17.09.2015 24.11.2015 68 38 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
373 376 3.097 1.763 17.09.2015 05.10.2015 18 Mirela Fana Aleksander Muskaj
374 377 3.098 1.974 17.09.2015 05.10.2015 18 Mirela Fana Aleksander Muskaj
375 378 3.326 2.582 17.09.2015 05.10.2015 18 Mirela Fana Aleksander Muskaj
376 379 3.280 1.572 13.09.2015 06.10.2015 23 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
377 380 3.281 1.360 13.09.2015 06.10.2015 23 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
378 381 3.282 1.775 23.09.2015 06.10.2015 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
379 382 3.283 2.847 23.09.2015 06.10.2015 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
380 383 3.285 2.332 23.09.2015 16.10.2015 23 Admir Thanza Majlinda Andrea
381 384 3.288 153 23.09.2015 15.10.2015 22 Admir Thanza Majlinda Andrea
382 385 3.286 727 23.09.2015 20.11.2015 58 28 Artan Broci Majlinda Andrea
383 386 3.287 778 23.09.2015 07.01.2016 106 76 Artan Broci Majlinda Andrea
384 387 3.293 195 30.09.2015 23.11.2015 54 24 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
385 388 3.298 699 30.09.2015 23.11.2015 54 24 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
386 389 3.300 2.299 30.09.2015 23.11.2015 54 24 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
387 390 3.308 701 30.09.2015 23.11.2015 54 24 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
388 391 3.309 3.356 30.09.2015 06.10.2015 6 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
389 392 3.576 2.623 30.09.2015 06.10.2015 6 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
390 393 3.301 1.342 30.09.2015 06.10.2015 6 Admir Thanza Majlinda Andrea
391 394 3.302 1.359 30.09.2015 28.10.2015 28 Admir Thanza Majlinda Andrea
392 395 3.310 191 30.09.2015 16.10.2015 16 Admir Thanza Majlinda Andrea
393 396 3.284 1.609 30.09.2015 23.10.2015 23 Admir Thanza Majlinda Andrea
394 397 4.103 1.428 30.09.2015 18.11.2015 49 19 Artan Broci Majlinda Andrea
395 398 3.305 14.061 30.09.2015 18.11.2015 49 19 Artan Broci Majlinda Andrea
396 399 3.306 3.131 30.09.2015 18.11.2015 49 19 Artan Broci Majlinda Andrea
397 400 3.307 3.328 30.09.2015 18.11.2015 49 19 Artan Broci Majlinda Andrea
398 401 3.322 1.944 01.10.2015 26.11.2015 56 26 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
399 402 3.323 2.052 01.10.2015 26.11.2015 56 26 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
400 403 3.324 2.126 01.10.2015 26.11.2015 56 26 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
401 404 3.325 175 01.10.2015 18.01.2016 109 79 Aleksander Muskaj Ardian Dvorani
402 405 3.328 2.738 01.10.2015 20.10.2015 19 Mirela Fana Majlinda Andrea
403 406 3.377 293 07.10.2015 21.10.2015 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
404 407 3.428 1.714 07.10.2015 21.10.2015 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
405 408 3.430 2.758 07.10.2015 21.10.2015 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
406 409 3.431 3.542 07.10.2015 21.10.2015 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
407 410 3.433 832 07.10.2015 10.11.2015 34 4 Admir Thanza Majlinda Andrea
408 411 3.454 1.399 07.10.2015 28.10.2015 21 Admir Thanza Majlinda Andrea
409 412 3.435 1.741 07.10.2015 28.10.2015 21 Admir Thanza Majlinda Andrea
410 413 3.436 2.151 07.10.2015 10.11.2015 34 4 Admir Thanza Majlinda Andrea
411 414 3.443 2.511 07.10.2015 30.10.2015 23 Admir Thanza Majlinda Andrea
412 415 3.439 614 07.10.2015 04.12.2015 58 28 Artan Broci Majlinda Andrea
413 416 3.440 977 07.10.2015 18.01.2016 103 73 Artan Broci Majlinda Andrea
414 417 3.441 1.981 07.10.2015 04.12.2015 58 28 Artan Broci Majlinda Andrea
415 418 342 2.681 07.10.2015 04.12.2015 58 28 Artan Broci Majlinda Andrea
416 419 3.413 2.148 08.10.2015 19.01.2016 103 73 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
417 420 3.414 2.671 08.10.2015 21.10.2015 13 Mirela Fana Majlinda Andrea
418 421 3.486 327 14.10.2015 24.12.2015 71 41 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
419 422 3.487 571 14.10.2015 24.12.2015 71 41 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
420 423 3.488 1.327 14.10.2015 24.12.2015 71 41 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
421 424 3.489 1.605 14.10.2015 24.12.2015 71 41 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
422 425 3.490 3.137 14.10.2015 24.12.2015 71 41 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
423 426 3.491 1.569 14.10.2015 10.11.2015 27 Admir Thanza Majlinda Andrea
424 427 3.492 1.779 14.10.2015 30.10.2015 16 Admir Thanza Majlinda Andrea
425 428 3.493 2.002 14.10.2015 10.11.2015 27 Admir Thanza Majlinda Andrea
426 429 3.501 2.300 14.10.2015 10.11.2015 27 Admir Thanza Majlinda Andrea
427 430 3.502 2.348 14.10.2015 10.11.2015 27 Admir Thanza Majlinda Andrea
428 431 3.503 2.825 14.10.2015 30.10.2015 16 Admir Thanza Majlinda Andrea
429 432 3.504 73 14.10.2015 20.11.2015 37 7 Artan Broci Majlinda Andrea
430 433 3.505 1.403 14.10.2015 19.01.2016 97 67 Artan Broci Majlinda Andrea
431 434 3.522 2.704 14.10.2015 30.10.2015 16 Artan Broci Majlinda Andrea
432 435 3.418 2.380 14.10.2015 19.01.2016 97 67 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
433 436 3.419 2.461 14.10.2015 26.11.2015 43 13 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
434 437 3.421 228 14.10.2015 24.11.2015 41 11 Mirela Fana Aleksander Muskaj
435 438 3.420 1.804 14.10.2015 24.11.2015 41 11 Mirela Fana Aleksander Muskaj
436 439 3.422 2.566 14.10.2015 24.11.2015 41 11 Mirela Fana Aleksander Muskaj
437 440 3.544 2.992 21.10.2015 03.11.2015 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
438 441 3.562 3.495 21.10.2015 03.11.2015 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
439 442 3.564 3.493 21.10.2015 09.11.2015 19 Admir Thanza Majlinda Andrea
440 443 3.565 1.034 21.10.2015 19.01.2016 90 60 Artan Broci Majlinda Andrea
441 444 3.566 3.022 21.10.2015 20.11.2015 30 0 Artan Broci Majlinda Andrea
442 445 3.621 2.655 22.10.2015 15.12.2015 54 24 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
443 446 3.624 205 22.10.2015 24.11.2015 33 3 Mirela Fana Aleksander Muskaj
444 447 3.623 17 22.10.2015 24.11.2015 33 3 Mirela Fana Majlinda Andrea
445 448 3.656 2.339 28.10.2015 02.12.2015 35 5 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
446 449 3.657 1.209 28.10.2015 02.12.2015 35 5 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
447 450 3.662 2.918 28.10.2015 23.11.2015 26 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
448 451 3.663 2.396 28.10.2015 23.11.2015 26 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
449 452 3.659 3.246 28.10.2015 24.11.2015 27 Admir Thanza Majlinda Andrea
450 453 3.664 3.044 28.10.2015 27.11.2015 30 0 Admir Thanza Majlinda Andrea
451 454 3.660 754 28.10.2015 18.01.2016 82 52 Artan Broci Majlinda Andrea
452 455 3.661 2.393 28.10.2015 10.03.2016 134 104 Artan Broci Majlinda Andrea
453 456 3.720 2.553 29.10.2015 18.01.2016 81 51 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
454 458 3.654 642 29.10.2015 30.11.2015 32 2 Mirela Fana Majlinda Andrea
455 459 3.655 652 29.10.2015 30.11.2015 32 2 Mirela Fana Majlinda Andrea
456 460 3.705 1.565 04.11.2015 26.11.2015 22 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
457 461 3.704 901 04.11.2015 24.11.2015 20 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
458 462 3.706 1.477 04.11.2015 23.11.2015 19 Admir Thanza Majlinda Andrea
459 463 3.658 3.130 04.11.2015 24.11.2015 20 Admir Thanza Majlinda Andrea
460 464 3.701 2.317 04.11.2015 07.12.2015 33 3 Artan Broci Artan Broci
461 465 3.702 1.608 04.11.2015 07.12.2015 33 3 Artan Broci Majlinda Andrea
462 466 3.703 3.222 04.11.2015 07.12.2015 33 3 Artan Broci Majlinda Andrea
463 467 3.707 1.539 04.11.2015 07.12.2015 33 3 Artan Broci Majlinda Andrea
464 468 3.772 2.996 04.11.2015 07.12.2015 33 3 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
465 469 3.773 3.028 04.11.2015 23.12.2015 49 19 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
466 470 3.774 434 04.11.2015 05.12.2015 31 1 Mirela Fana Aleksander Muskaj
467 471 3.775 476 04.11.2015 05.12.2015 31 1 Mirela Fana Aleksander Muskaj
468 472 3.843 976 11.11.2015 16.12.2015 35 5 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
469 473 3.844 3.203 11.11.2015 24.11.2015 13 Admir Thanza Majlinda Andrea
470 474 3.845 3.223 11.11.2015 24.11.2015 13 Admir Thanza Majlinda Andrea
471 475 3.846 3.113 11.11.2015 24.11.2015 13 Admir Thanza Majlinda Andrea
472 479 4.040 5.100 12.11.2015 04.03.2016 113 83 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
473 480 4.055 3.103 12.11.2015 18.01.2016 67 37 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
474 481 4.057 935 12.11.2015 10.12.2015 28 Mirela Fana Aleksander Muskaj
475 482 4.060 2.283 12.11.2015 10.12.2015 28 Mirela Fana Majlinda Andrea
476 483 4.098 463 12.11.2015 10.12.2015 28 Mirela Fana Majlinda Andrea
477 484 3.949 3.157 18.11.2015 08.01.2016 51 21 Admir Thanza Admir Thanza
478 485 3.950 3.271 18.11.2015 19.01.2016 62 32 Artan Broci Admir Thanza
479 486 3.869 3.351 19.11.2015 11.12.2015 22 Admir Thanza Majlinda Andrea
480 487 3.951 1.449 25.11.2015 15.12.2015 20 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
481 488 3.952 783 25.11.2015 13.01.2016 49 19 Artan Broci Majlinda Andrea
482 489 3.959 2.746 25.11.2015 18.04.2016 145 115 Artan Broci Aleksander Muskaj
483 494 4.037 1.771 26.11.2015 18.01.2016 53 23 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
484 496 4.249 2.083 02.12.2015 16.12.2015 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
485 497 4.374 3.360 02.12.2015 07.01.2016 36 6 Admir Thanza Majlinda Andrea
486 498 4.355 593 02.12.2015 15.12.2015 13 Artan Broci Majlinda Andrea
487 499 4.258 372 03.12.2015 06.01.2016 34 4 Ardian Nuni Ardian Nuni
488 500 4.259 3.366 03.12.2015 06.01.2016 34 4 Ardian Nuni Ardian Nuni
489 501 4.260 3.517 03.12.2015 06.01.2016 34 4 Ardian Nuni Ardian Nuni
490 502 4.261 3.159 03.12.2015 01.04.2016 120 90 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
491 503 4.262 3.234 03.12.2015 01.04.2016 120 90 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
492 504 4.263 3.587 09.12.2015 07.01.2016 29 Admir Thanza Majlinda Andrea
493 505 4.256 2.530 09.12.2015 01.02.2016 54 24 Admir Thanza Admir Thanza
494 506 4.264 3.371 09.12.2015 07.01.2016 29 Admir Thanza Ardian Nuni
495 507 4.303 2.630 10.12.2015 06.01.2016 27 Ardian Nuni Ardian Nuni
496 508 4.495 2.620 10.12.2015 06.01.2016 27 Ardian Nuni Ardian Nuni
497 509 4.375 1.278 10.12.2015 04.03.2016 85 55 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
498 510 4.376 1.111 10.12.2015 21.01.2016 42 12 Mirela Fana Arjana Fullani
499 511 4.269 2.610 16.12.2015 08.01.2016 23 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
500 512 4.268 3.654 16.12.2015 21.12.2015 5 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
501 513 4.267 3.285 16.12.2015 13.01.2016 28 Admir Thanza Majlinda Andrea
502 517 4.428 229 17.12.2015 22.01.2016 36 6 Mirela Fana Ardian Nuni
503 518 4.427 200 17.12.2015 22.01.2016 36 6 Mirela Fana Ardian Nuni
504 519 4.425 3.050 22.12.2015 22.01.2016 31 1 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
505 520 4.429 1.820 23.12.2015 13.01.2016 21 Artan Broci Ardian Nuni