Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Penal, Viti 2015, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

Nr. Regjistri Nr. Vendimi Akti Data e Seances Data e Dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim Vonesa tej afatit 30 ditor Relatori
wdt_ID Nr. Regjistri Nr. Vendimi Akti Data e Seances Data e Dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim Vonesa tej afatit 30 ditor Relatori Kryesuesi
1 1 594 1.687 20.05.2015 08.01.2016 148 118 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
2 2 587 74 21.12.2015 29.07.2016 22 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
3 3 603 1.532 18.03.2015 20.10.2015 180 150 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
4 4 173 758 16.09.2015 29.03.2016 47 17 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
5 5 595 1.686 13.05.2015 16.11.2015 92 62 Artan Zeneli Aleksander Muskaj
6 6 579 809 21.01.2015 20.07.2015 40 10 Tom Ndreca Aleksander Muskaj
7 7 569 1.420 09.12.2015 01.06.2016 76 46 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
8 8 570 1.381 04.02.2015 22.07.2015 62 32 Tom Ndreca Aleksander Muskaj
9 9 597 1.662 04.02.2015 10.07.2015 62 32 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
10 10 583 571 25.02.2015 31.07.2015 54 24 Tom Ndreca Aleksander Muskaj
11 11 566 1.356 04.02.2015 09.07.2015 168 138 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
12 12 601 851 19.01.2015 16.06.2015 155 125 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
13 13 596 1.670 25.02.2015 22.07.2015 156 126 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
14 14 580 737 11.03.2015 31.07.2015 89 59 Tom Ndreca Edmond Islamaj
15 15 591 10 11.03.2015 31.07.2015 62 32 Tom Ndreca Edmond Islamaj
16 16 571 1.236 15.04.2015 04.09.2015 33 3 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
17 17 573 1.062 11.11.2015 29.03.2016 33 3 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
18 18 171 110 18.03.2015 31.07.2015 85 55 Artan Zeneli Edmond Islamaj
19 19 590 42 29.04.2015 11.09.2015 33 3 Tom Ndreca Edmond Islamaj
20 20 577 187 11.03.2015 22.07.2015 68 38 Tom Ndreca Edmond Islamaj
21 21 582 727 25.02.2015 06.07.2015 34 4 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
22 22 567 1.774 01.04.2015 31.07.2015 78 48 Artan Zeneli Edmond Islamaj
23 23 586 101 07.10.2015 03.02.2016 44 14 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
24 24 568 1.761 25.02.2015 19.06.2015 71 41 Artan Zeneli Edmond Islamaj
25 25 578 890 25.02.2015 18.06.2015 33 3 Tom Ndreca Artan Zeneli
26 26 565 1.937 14.10.2015 03.02.2016 34 4 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
27 27 589 64 14.10.2015 03.02.2016 114 84 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
28 28 581 736 14.10.2015 03.02.2016 156 126 Edmond Islamaj Aleksander Muskaj
29 29 593 1.710 09.12.2015 29.03.2016 113 83 Artan Zeneli Edmond Islamaj
30 30 564 44 27.05.2015 11.09.2015 6 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
31 31 602 713 26.03.2015 10.07.2015 147 117 Artan Zeneli Edmond Islamaj
32 32 592 1.754 16.12.2015 29.03.2016 131 101 Artan Zeneli Edmond Islamaj
33 33 600 893 16.12.2015 29.03.2016 33 3 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
34 34 165 131 16.12.2015 29.03.2016 57 27 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
35 35 575 625 07.10.2015 13.01.2016 133 103 Artan Zeneli Edmond Islamaj
36 36 572 1.172 29.04.2015 31.07.2015 50 20 Tom Ndreca Edmond Islamaj
37 37 588 65 10.06.2015 11.09.2015 62 32 Tom Ndreca Edmond Islamaj
38 38 585 240 28.01.2015 30.04.2015 142 112 Artan Zeneli Edmond Islamaj
39 39 584 362 04.02.2015 04.05.2015 50 20 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
40 40 598 1.393 04.02.2015 30.04.2015 142 112 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
41 41 563 110 01.04.2015 25.06.2015 43 13 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
42 42 574 848 07.10.2015 30.12.2015 51 21 Tom Ndreca Edmond Islamaj
43 43 599 1.344 23.09.2015 15.12.2015 135 105 Artan Zeneli Edmond Islamaj
44 44 576 500 29.04.2015 20.07.2015 216 186 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
45 45 700 951 29.04.2015 20.07.2015 106 76 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
46 46 701 1.177 01.04.2015 19.06.2015 121 91 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
47 47 702 923 11.02.2015 30.04.2015 85 55 Artan Zeneli Edmond Islamaj
48 48 703 355 28.01.2015 14.04.2015 79 49 Artan Zeneli Edmond Islamaj
49 49 704 1.121 11.11.2015 25.01.2016 41 11 Tom Ndreca Edmond Islamaj
50 50 714 1.084 09.12.2015 22.02.2016 14 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
51 51 705 1.891 20.05.2015 31.07.2015 27 0 Guxim Zenelaj Andi Celiku
52 52 706 1.821 18.02.2015 30.04.2015 22 0 Guxim Zenelaj Andi Celiku
53 53 708 1.303 11.02.2015 20.04.2015 62 32 Shkelzen Selimi Medi Bici
54 54 707 921 20.05.2015 27.07.2015 21 0 Shkelzen Selimi Medi Bici
55 55 706 927 20.05.2015 23.07.2015 34 4 Tom Ndreca Medi Bici
56 56 710 1.389 20.05.2015 23.07.2015 142 112 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
57 57 713 177 23.09.2015 26.11.2015 33 3 Artan Zeneli Edmond Islamaj
58 58 711 1.896 20.05.2015 22.07.2015 33 3 Tom Ndreca Edmond Islamaj
59 59 712 87 01.07.2015 02.09.2015 40 10 Tom Ndreca Edmond Islamaj
60 60 798 392 28.01.2015 31.03.2015 82 52 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
61 61 799 74 28.01.2015 31.03.2015 82 52 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
62 62 800 38 04.02.2015 07.04.2015 28 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
63 63 801 327 11.03.2015 12.05.2015 27 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
64 64 797 296 08.04.2015 09.06.2015 135 105 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
65 65 805 245 13.05.2015 13.07.2015 93 63 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
66 66 806 349 27.05.2015 27.07.2015 51 21 Artan Zeneli Edmond Islamaj
67 67 803 750 16.12.2015 15.02.2016 36 6 Tom Ndreca Edmond Islamaj
68 68 804 342 03.06.2015 31.07.2015 9 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
69 69 802 431 04.03.2015 30.04.2015 51 21 Artan Zeneli Ardian Dvorani
70 70 910 1.361 19.05.2015 15.07.2015 61 31 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
71 71 915 647 27.05.2015 23.07.2015 40 10 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
72 72 912 1.618 03.06.2015 30.07.2015 40 10 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
73 73 911 1.601 30.09.2015 26.11.2015 51 21 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
74 74 909 173 30.09.2015 26.11.2015 187 157 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
75 75 913 639 14.10.2015 10.12.2015 5 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
76 76 914 533 03.06.2015 29.07.2015 8 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
77 77 8.925 2.279 11.11.2015 06.01.2016 57 27 Tom Ndreca Tom Ndreca
78 78 923 114 09.12.2015 02.02.2016 72 42 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
79 79 922 367 16.12.2015 09.02.2016 233 203 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
80 80 918 669 28.01.2015 23.03.2015 40 10 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
81 81 921 763 03.06.2015 27.07.2015 63 33 Artan Zeneli Edmond Islamaj
82 82 917 142 28.10.2015 21.12.2015 64 34 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
83 83 920 158 18.03.2015 08.05.2015 64 34 Artan Zeneli Edmond Islamaj
84 84 924 691 29.04.2015 19.06.2015 30 0 Artan Zeneli Edmond Islamaj
85 85 916 1.533 29.04.2015 19.06.2015 68 38 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
86 86 1.082 350 13.05.2015 03.07.2015 61 31 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
87 87 1.125 192 25.11.2015 15.01.2016 107 77 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
88 88 1.085 231 11.03.2015 30.04.2015 6 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
89 89 1.084 1.437 11.03.2015 30.04.2015 57 27 Tom Ndreca Edmond Islamaj
90 90 2.002 966 03.06.2015 23.07.2015 6 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
91 91 1.083 1.919 03.06.2015 23.07.2015 26 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
92 92 1.157 621 23.09.2015 12.11.2015 50 20 Artan Zeneli Edmond Islamaj
93 93 1.138 1.725 10.06.2015 29.07.2015 50 20 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
94 94 1.156 608 09.12.2015 27.01.2016 58 28 Artan Zeneli Edmond Islamaj
95 95 1.139 145 21.01.2015 09.03.2015 56 26 Guxim Zenelaj Guxim Zenelaj
96 96 1.141 182 09.12.2015 25.01.2016 57 27 Artan Zeneli Edmond Islamaj
97 97 1.140 369 21.12.2015 04.02.2016 54 24 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
98 98 1.202 640 18.02.2015 03.04.2015 40 10 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
99 99 1.203 618 16.09.2015 30.10.2015 12 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
100 100 1.198 707 02.12.2015 15.01.2016 93 63 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
101 101 1.199 1.396 18.03.2015 30.04.2015 49 19 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
102 102 1.200 329 17.06.2015 30.07.2015 33 3 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
103 103 1.201 111 09.12.2015 21.01.2016 22 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
104 104 1.245 1.226 09.12.2015 21.01.2016 11 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
105 105 1.246 132 09.12.2015 20.01.2016 11 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
106 106 1.311 9 16.12.2015 27.01.2016 43 13 Tom Ndreca Guxim Zenelaj
107 107 1.980 1.589 01.04.2015 12.05.2015 33 3 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
108 108 1.988 203 28.01.2015 09.03.2015 15 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
109 109 1.986 1.874 15.04.2015 25.05.2015 26 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
110 110 1.985 1.590 13.05.2015 22.06.2015 15 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
111 111 1.979 597 13.05.2015 22.06.2015 33 3 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
112 112 1.989 424 20.05.2015 29.06.2015 37 7 Artan Zeneli Edmond Islamaj
113 113 2.071 1.038 10.06.2015 20.07.2015 63 33 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
114 114 2.072 1.164 16.09.2015 26.10.2015 30 0 Artan Zeneli Edmond Islamaj
115 115 2.073 1.261 24.06.2015 31.07.2015 30 0 Artan Zeneli Edmond Islamaj
116 116 2.068 604 29.04.2015 04.06.2015 30 0 Artan Zeneli Edmond Islamaj
117 117 2.066 96 25.06.2015 31.07.2015 30 0 Artan Zeneli Edmond Islamaj
118 118 2.069 916 16.12.2015 21.01.2016 28 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
119 119 2.065 1.603 11.02.2015 17.03.2015 26 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
120 120 2.863 239 25.02.2015 31.03.2015 26 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
121 121 2.062 273 08.04.2015 12.05.2015 30 0 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
122 122 2.094 1.436 25.11.2015 29.12.2015 36 6 Guxim Zenelaj Guxim Zenelaj
123 123 2.070 3 09.12.2015 12.01.2016 29 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
124 124 2.281 910 16.12.2015 19.01.2016 14 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
125 125 2.279 925 04.02.2015 09.03.2015 16 0 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
126 126 2.273 1.091 04.02.2015 09.03.2015 8 0 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
127 127 2.277 521 11.02.2015 16.03.2015 16 0 Artan Zeneli Edmond Islamaj
128 128 2.278 506 18.02.2015 23.03.2015 13 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
129 129 2.272 42 26.02.2015 31.03.2015 8 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
130 130 2.274 80 15.04.2015 18.05.2015 16 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
131 131 2.276 782 15.04.2015 18.05.2015 16 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
132 132 2.275 349 10.06.2015 13.07.2015 16 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
133 133 2.290 364 24.06.2015 27.07.2015 16 0 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
134 134 2.286 548 24.06.2015 27.07.2015 3 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
135 135 2.285 1.564 23.09.2015 26.10.2015 11 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
136 136 2.284 214 18.11.2015 21.12.2015 11 0 Artan Zeneli Edmond Islamaj
137 137 2.319 1.303 25.11.2015 28.12.2015 16 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
138 138 2.316 622 17.12.2015 19.01.2016 44 14 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
139 140 2.322 523 21.12.2015 21.01.2016 195 165 Artan Zeneli Edmond Islamaj
140 141 2.322 1.342 20.05.2015 19.06.2015 6 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
141 142 2.318 1.395 01.07.2015 31.07.2015 40 10 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
142 143 2.447 1.234 01.07.2015 31.07.2015 83 53 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
143 144 2.450 549 01.07.2015 31.07.2015 9 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
144 145 2.453 1.170 01.07.2015 31.07.2015 50 20 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
145 146 2.449 527 01.07.2015 31.07.2015 9 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
146 147 2.454 52 01.07.2015 30.07.2015 21 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
147 148 2.452 234 29.04.2015 27.05.2015 33 3 Tom Ndreca Edmond Islamaj
148 149 2.451 646 01.07.2015 29.07.2015 19 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
149 150 2.448 1.596 09.12.2015 06.01.2016 64 34 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
150 151 2.468 625 09.12.2015 06.01.2016 16 0 Mirela Fana Mirela Fana
151 152 2.458 1.170 08.04.2015 05.05.2015 57 27 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
152 153 2.459 1.375 29.04.2015 26.05.2015 57 27 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
153 154 2.461 1.493 18.11.2015 15.12.2015 21 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
154 155 2.467 1.351 18.11.2015 15.12.2015 84 54 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
155 156 2.465 1.726 27.05.2015 22.06.2015 19 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
156 157 2.463 356 24.06.2015 20.07.2015 98 68 Tom Ndreca Edmond Islamaj
157 158 2.466 455 01.07.2015 27.07.2015 5 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
158 159 2.464 748 01.07.2015 27.07.2015 119 89 Artan Zeneli Edmond Islamaj
159 160 2.556 1.816 14.10.2015 09.11.2015 112 82 Artan Zeneli Edmond Islamaj
160 161 2.554 110 14.10.2015 09.11.2015 112 82 Artan Zeneli Edmond Islamaj
161 162 2.555 94 02.12.2015 28.12.2015 26 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
162 163 2.553 629 19.01.2015 10.02.2015 26 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
163 164 2.552 1.281 08.04.2015 30.04.2015 57 27 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
164 165 2.687 1.541 10.06.2015 02.07.2015 112 82 Artan Zeneli Edmond Islamaj
165 166 2.684 1.437 08.04.2015 29.04.2015 0 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
166 167 2.683 983 23.09.2015 14.10.2015 0 0 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
167 168 2.685 714 30.09.2015 21.10.2015 0 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
168 169 2.686 20 21.12.2015 11.01.2016 0 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
169 170 2.688 71 11.11.2015 01.12.2015 0 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
170 171 2.691 496 09.12.2015 28.12.2015 0 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
171 172 2.690 1.908 23.09.2015 12.10.2015 0 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
172 173 2.689 867 07.10.2015 26.10.2015 0 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
173 174 2.702 1.276 09.12.2015 28.12.2015 0 0 Artan Zeneli Edmond Islamaj
174 175 2.701 1.131 15.07.2015 31.07.2015 0 0 Artan Zeneli Edmond Islamaj
175 176 2.697 88 15.07.2015 31.07.2015 0 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
176 177 2.700 1.216 15.07.2015 31.07.2015 0 0 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
177 178 2.698 1.332 15.07.2015 31.07.2015 0 0 Artan Zeneli Artan Zeneli
178 179 2.696 1.470 15.07.2015 31.07.2015 0 0 Guxim Zenelaj Artan Zeneli
179 180 2.695 72 15.07.2015 31.07.2015 0 0 Guxim Zenelaj Ardian Dvorani
180 181 2.699 68 16.09.2015 02.10.2015 54 24 Tom Ndreca Edmond Islamaj
181 182 2.836 1.467 23.09.2015 09.10.2015 75 45 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
182 183 2.835 2.023 21.12.2015 06.01.2016 56 26 Guxim Zenelaj Artan Zeneli
183 184 2.833 647 24.06.2015 09.07.2015 139 109 Artan Zeneli Artan Zeneli
184 185 2.834 1.287 24.06.2015 09.07.2015 20 0 Shkelzen Selimi Artan Zeneli
185 186 3.340 2.185 23.12.2015 07.01.2016 2 0 Tom Ndreca Artan Zeneli
186 187 2.839 1.790 03.04.2015 17.04.2015 27 0 Guxim Zenelaj Artan Zeneli
187 188 2.838 1.028 15.07.2015 29.07.2015 33 3 Tom Ndreca Artan Zeneli
188 189 2.837 1.020 16.12.2015 30.12.2015 27 0 Guxim Zenelaj Artan Zeneli
189 190 2.883 1.849 23.12.2015 06.01.2016 33 3 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
190 191 3.011 929 23.12.2015 06.01.2016 34 4 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
191 192 2.882 792 15.07.2015 28.07.2015 51 21 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
192 193 3.008 1.519 10.06.2015 22.06.2015 44 14 Tom Ndreca Edmond Islamaj
193 194 3.009 1.811 11.06.2015 22.06.2015 26 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
194 196 3.057 924 11.06.2015 22.06.2015 111 81 Artan Zeneli Edmond Islamaj
195 197 3.060 568 20.07.2015 31.07.2015 28 0 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
196 198 3.083 1.426 20.07.2015 31.07.2015 175 145 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
197 199 3.041 989 29.04.2015 08.05.2015 43 13 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
198 200 3.043 932 23.09.2015 02.10.2015 43 13 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
199 201 3.049 1.910 23.09.2015 02.10.2015 28 0 Artan Zeneli Edmond Islamaj
200 202 3.063 557 21.12.2015 30.12.2015 49 19 Tom Ndreca Edmond Islamaj
201 203 3.047 924 10.05.2015 18.05.2015 42 12 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
202 204 3.046 2.247 15.07.2015 23.07.2015 19 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
203 205 3.062 764 15.07.2015 23.07.2015 55 25 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
204 206 3.051 629 23.12.2015 30.12.2015 34 4 Tom Ndreca Edmond Islamaj
205 207 3.059 29 23.12.2015 30.12.2015 47 17 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
206 208 3.055 1.638 25.02.2015 03.03.2015 19 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
207 209 3.054 1.433 27.05.2015 02.06.2015 75 45 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
208 210 3.085 229 27.05.2015 02.06.2015 55 25 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
209 211 3.068 1.335 16.09.2015 22.09.2015 104 74 Artan Zeneli Edmond Islamaj
210 212 3.087 909 23.12.2015 28.12.2015 14 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
211 213 3.089 1.958 13.05.2015 18.05.2015 42 12 Tom Ndreca Edmond Islamaj
212 214 3.091 1.087 07.10.2015 12.10.2015 61 31 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
213 215 3.090 1.948 20.07.2015 23.07.2015 104 74 Artan Zeneli Edmond Islamaj
214 216 3.092 750 11.11.2015 13.11.2015 104 74 Artan Zeneli Edmond Islamaj
215 217 3.084 570 21.10.2015 21.10.2015 36 6 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
216 218 3.096 1.462 21.10.2015 21.10.2015 34 4 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
217 219 3.247 213 21.10.2015 21.10.2015 33 3 Guxim Zenelaj Guxim Zenelaj
218 220 3.107 778 21.10.2015 21.10.2015 45 15 Tom Ndreca Edmond Islamaj
219 221 3.105 119 21.10.2015 21.10.2015 16 0 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
220 222 3.104 2.246 21.10.2015 21.10.2015 9 0 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
221 223 3.106 2.108 21.10.2015 21.10.2015 21 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
222 224 3.109 1.633 21.10.2015 21.10.2015 221 191 Artan Zeneli Edmond Islamaj
223 225 3.108 865 28.10.2015 28.10.2015 31 1 Tom Ndreca Edmond Islamaj
224 226 3.243 2.403 28.10.2015 28.10.2015 15 0 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
225 227 3.245 2.336 28.10.2015 28.10.2015 7 0 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
226 228 3.244 2.338 28.10.2015 28.10.2015 7 0 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
227 229 3.242 2.337 28.10.2015 28.10.2015 14 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
228 230 3.246 2.539 28.10.2015 28.10.2015 14 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj
229 231 3.249 2.292 28.10.2015 28.10.2015 5 0 Tom Ndreca Edmond Islamaj