Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Penal, Viti 2015, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID Nr. Regjistri Nr. Vendimi Akti Data e Seances Data e Dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim Vonesa tej afatit 30 ditor Relatori Kryesuesi
1 1 594 1.687 20.05.2015 08.01.2016 148 118 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
2 2 587 74 21.12.2015 29.07.2016 22 0 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
3 3 603 1.532 18.03.2015 20.10.2015 180 150 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
4 4 173 758 16.09.2015 29.03.2016 47 17 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
5 5 595 1.686 13.05.2015 16.11.2015 92 62 Artan Zeneli Aleksander Muskaj
6 6 579 809 21.01.2015 20.07.2015 40 10 Tom Ndreca Aleksander Muskaj
7 7 569 1.420 09.12.2015 01.06.2016 76 46 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
8 8 570 1.381 04.02.2015 22.07.2015 62 32 Tom Ndreca Aleksander Muskaj
9 9 597 1.662 04.02.2015 10.07.2015 62 32 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
10 10 583 571 25.02.2015 31.07.2015 54 24 Tom Ndreca Aleksander Muskaj