Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Civil, Viti 2016, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri AKTI Data e Seances Data e Dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim (ne dite) Vonesa pertej afatit ligjor 30 dite RELATORI KRYESUESI
1 2.485 239 1.103 21.09.2016 22.02.2017 154 124 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
2 2.689 251 2.557 05.10.2016 22.02.2017 140 110 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
3 2.690 252 2.598 12.10.2016 01.03.2017 140 110 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
4 3.198 284 1.970 07.12.2016 26.04.2017 140 110 Admir Thanza Artan Broci
5 2.479 247 3.335 22.09.2016 07.02.2017 138 108 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
6 2.936 267 3.421 16.11.2016 21.03.2017 125 95 Admir Thanza Artan Broci
7 3.294 295 186 30.12.2016 02.05.2017 123 93 Mirela Fana Artan Broci
8 3.214 290 796 14.12.2016 13.04.2017 120 90 Aleksander Muskaj Artan Broci
9 3.217 293 999 14.12.2016 10.04.2017 117 87 Admir Thanza Artan Broci
10 2.932 265 2.403 16.11.2016 03.03.2017 107 77 Artan Broci Artan Broci