Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Civil, Viti 2016, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

NR. Vendimi NR. Regjistri AKTI Data e Seances Data e Dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim (ne dite) Vonesa pertej afatit ligjor 30 dite RELATORI
wdt_ID NR. Vendimi NR. Regjistri AKTI Data e Seances Data e Dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim (ne dite) Vonesa pertej afatit ligjor 30 dite RELATORI KRYESUESI
1 2.485 239 1.103 21.09.2016 22.02.2017 154 124 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
2 2.689 251 2.557 05.10.2016 22.02.2017 140 110 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
3 2.690 252 2.598 12.10.2016 01.03.2017 140 110 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
4 3.198 284 1.970 07.12.2016 26.04.2017 140 110 Admir Thanza Artan Broci
5 2.479 247 3.335 22.09.2016 07.02.2017 138 108 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
6 2.936 267 3.421 16.11.2016 21.03.2017 125 95 Admir Thanza Artan Broci
7 3.294 295 186 30.12.2016 02.05.2017 123 93 Mirela Fana Artan Broci
8 3.214 290 796 14.12.2016 13.04.2017 120 90 Aleksander Muskaj Artan Broci
9 3.217 293 999 14.12.2016 10.04.2017 117 87 Admir Thanza Artan Broci
10 2.932 265 2.403 16.11.2016 03.03.2017 107 77 Artan Broci Artan Broci
11 2.934 266 3.193 16.11.2016 01.03.2017 105 75 Aleksander Muskaj Artan Broci
12 3.155 285 566 07.12.2016 21.03.2017 104 74 Admir Thanza Artan Broci
13 2.770 248 2.003 05.10.2016 16.01.2017 103 73 Mirela Fana Artan Broci
14 2.937 268 3.282 16.11.2016 27.02.2017 103 73 Admir Thanza Artan Broci
15 2.939 269 3.432 16.11.2016 27.02.2017 103 73 Admir Thanza Artan Broci
16 2.895 261 1.654 09.11.2016 17.02.2017 100 70 Admir Thanza Artan Broci
17 1.413 133 768 21.04.2016 29.07.2016 99 69 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
18 2.931 264 3.431 16.11.2016 23.02.2017 99 69 Artan Broci Artan Broci
19 3.038 272 2.769 23.11.2016 01.03.2017 98 68 Artan Broci Artan Broci
20 3.035 276 3.581 30.11.2016 08.03.2017 98 68 Admir Thanza Artan Broci
21 2.894 260 490 09.11.2016 14.02.2017 97 67 Admir Thanza Artan Broci
22 2.690 253 9 12.10.2016 16.01.2017 96 66 Mirela Fana Artan Broci
23 3.158 280 1.764 07.12.2016 10.03.2017 93 63 Artan Broci Artan Broci
24 3.147 281 1.192 07.12.2016 10.03.2017 93 63 Artan Broci Artan Broci
25 3.321 286 3.699 07.12.2016 08.03.2017 91 61 Admir Thanza Admir Thanza
26 2.008 213 2.291 22.06.2016 19.09.2016 89 59 Artan Broci Artan Broci
27 2.009 214 3.194 22.06.2016 19.09.2016 89 59 Artan Broci Artan Broci
28 530 56 2.165 17.02.2016 13.05.2016 86 56 Mirela Fana Mirela Fana
29 2.007 212 2.106 22.06.2016 15.09.2016 85 55 Artan Broci Artan Broci
30 1.420 139 1.218 27.04.2016 20.07.2016 84 54 Mirela Fana Mirela Fana
31 2.687 249 2.018 05.10.2016 28.12.2016 84 54 Mirela Fana Artan Broci
32 2.688 250 2.209 05.10.2016 28.12.2016 84 54 Mirela Fana Artan Broci
33 3.037 271 2.367 23.11.2016 15.02.2017 84 54 Artan Broci Artan Broci
34 3.196 277 2.865 30.11.2016 22.02.2017 84 54 Admir Thanza Artan Broci
35 3.220 289 3.005 14.12.2016 07.03.2017 83 53 Aleksander Muskaj Artan Broci
36 529 55 3.664 17.02.2016 09.05.2016 82 52 Mirela Fana Ardian Nuni
37 2.483 244 906 21.09.2016 12.12.2016 82 52 Artan Broci Artan Broci
38 1.416 134 826 21.04.2016 11.07.2016 81 51 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
39 1.968 73 473 10.03.2016 27.05.2016 78 48 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
40 719 74 122 10.03.2016 27.05.2016 78 48 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
41 720 75 35 10.03.2016 27.05.2016 78 48 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
42 721 76 88 10.03.2016 27.05.2016 78 48 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
43 722 77 248 10.03.2016 27.05.2016 78 48 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
44 727 79 327 10.03.2016 27.05.2016 78 48 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
45 726 80 1.277 10.03.2016 27.05.2016 78 48 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
46 2.478 246 1.447 22.09.2016 09.12.2016 78 48 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
47 2.839 259 1.457 02.11.2016 19.01.2017 78 48 Admir Thanza Aleksander Muskaj
48 125 9 3.530 20.01.2016 05.04.2016 76 46 Admir Thanza Majlinda Andrea
49 1.999 204 1.928 16.06.2016 29.08.2016 74 44 Admir Thanza Artan Broci
50 2.000 205 1.167 16.06.2016 29.08.2016 74 44 Admir Thanza Artan Broci
51 2.001 206 1.091 16.06.2016 29.08.2016 74 44 Admir Thanza Artan Broci
52 2.476 245 1.439 22.09.2016 05.12.2016 74 44 Artan Broci Artan Broci
53 3.215 292 1.749 14.12.2016 24.02.2017 72 42 Admir Thanza Artan Broci
54 623 63 1.437 03.03.2016 13.05.2016 71 41 Mirela Fana Ardian Nuni
55 624 64 1.496 03.03.2016 13.05.2016 71 41 Mirela Fana Ardian Nuni
56 913 91 632 17.03.2016 27.05.2016 71 41 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
57 1.815 170 2.312 19.05.2016 29.07.2016 71 41 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
58 1.541 157 137 11.05.2016 20.07.2016 70 40 Artan Broci Majlinda Andrea
59 1.542 158 954 11.05.2016 20.07.2016 70 40 Artan Broci Majlinda Andrea
60 1.776 168 3.561 18.05.2016 26.07.2016 69 39 Artan Broci Majlinda Andrea
61 2.010 216 1.098 22.06.2016 29.08.2016 68 38 Admir Thanza Artan Broci
62 2.199 231 1.332 07.07.2016 13.09.2016 68 38 Artan Broci Artan Broci
63 2.168 232 2.339 07.07.2016 13.09.2016 68 38 Artan Broci Artan Broci
64 257 30 3.435 28.01.2016 01.04.2016 64 34 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
65 725 81 497 10.03.2016 13.05.2016 64 34 Mirela Fana Ardian Nuni
66 1.774 166 1.564 18.05.2016 20.07.2016 63 33 Artan Broci Majlinda Andrea
67 1.775 167 2.703 18.05.2016 20.07.2016 63 33 Artan Broci Majlinda Andrea
68 2.838 256 2.915 26.10.2016 28.12.2016 63 33 Mirela Fana Artan Broci
69 622 61 667 03.03.2016 04.05.2016 62 32 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
70 580 62 3.240 03.03.2016 04.05.2016 62 32 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
71 1.141 124 2.022 14.04.2016 15.06.2016 62 32 Mirela Fana Ardian Nuni
72 1.859 174 1.777 26.05.2016 26.07.2016 61 31 Artan Broci Artan Broci
73 2.160 226 59 29.06.2016 29.08.2016 61 31 Admir Thanza Artan Broci
74 2.482 243 1.391 21.09.2016 21.11.2016 61 31 Admir Thanza Artan Broci
75 293 39 3.111 08.02.2016 06.04.2016 58 28 Admir Thanza Majlinda Andrea
76 1.892 190 1.025 01.06.2016 29.07.2016 58 28 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
77 1.893 191 1.044 01.06.2016 29.07.2016 58 28 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
78 1.894 192 1.051 01.06.2016 29.07.2016 58 28 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
79 2.853 193 3.440 01.06.2016 29.07.2016 58 28 Aleksander Muskaj Artan Broci
80 1.898 194 350 01.06.2016 29.07.2016 58 28 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
81 2.481 242 1.359 21.09.2016 18.11.2016 58 28 Admir Thanza Artan Broci
82 914 92 1.516 17.03.2016 13.05.2016 57 27 Mirela Fana Ardian Nuni
83 915 93 2.264 17.03.2016 13.05.2016 57 27 Mirela Fana Ardian Nuni
84 2.427 237 2.417 14.09.2016 10.11.2016 57 27 Artan Broci Artan Broci
85 620 59 1.575 17.02.2016 13.04.2016 56 26 Ardian Nuni Ardian Nuni
86 908 113 3.258 31.03.2016 26.05.2016 56 26 Mirela Fana Evelina Qirjazi
87 909 114 1.015 31.03.2016 26.05.2016 56 26 Mirela Fana Ardian Nuni
88 2.829 262 3.355 16.11.2016 11.01.2017 56 26 Artan Broci Artan Broci
89 2.930 263 3.363 16.11.2016 11.01.2017 56 26 Artan Broci Artan Broci
90 3.224 294 708 21.12.2016 15.02.2017 56 26 Artan Broci Artan Broci
91 724 78 294 10.03.2016 04.05.2016 55 25 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
92 858 100 1.078 23.03.2016 17.05.2016 55 25 Artan Broci Majlinda Andrea
93 1.419 136 1.514 21.04.2016 15.06.2016 55 25 Mirela Fana Majlinda Andrea
94 1.862 177 4.396 26.05.2016 20.07.2016 55 25 Artan Broci Artan Broci
95 1.869 185 1.530 01.06.2016 26.07.2016 55 25 Artan Broci Artan Broci
96 2.698 255 2.359 12.10.2016 05.12.2016 54 24 Admir Thanza Artan Broci
97 3.219 287 2.381 14.12.2016 06.02.2017 54 24 Artan Broci Artan Broci
98 1.817 172 1.056 19.05.2016 11.07.2016 53 23 Mirela Fana Majlinda Andrea
99 888 10 3.242 20.01.2016 10.03.2016 50 20 Artan Broci Majlinda Andrea
100 2.691 254 1.643 12.10.2016 01.12.2016 50 20 Admir Thanza Artan Broci
101 528 54 629 17.02.2016 06.04.2016 49 19 Mirela Fana Majlinda Andrea
102 1.870 186 2.271 01.06.2016 20.07.2016 49 19 Artan Broci Artan Broci
103 1.890 187 2.950 01.06.2016 20.07.2016 49 19 Artan Broci Artan Broci
104 1.891 188 3.653 01.06.2016 20.07.2016 49 19 Artan Broci Artan Broci
105 1.896 189 1.448 01.06.2016 20.07.2016 49 19 Artan Broci Artan Broci
106 3.036 270 663 23.11.2016 11.01.2017 49 19 Artan Broci Artan Broci
107 621 60 2.684 18.02.2016 06.04.2016 48 18 Ardian Nuni Ardian Nuni
108 713 68 271 10.03.2016 27.04.2016 48 18 Ardian Nuni Ardian Nuni
109 714 69 595 10.03.2016 27.04.2016 48 18 Ardian Nuni Ardian Nuni
110 715 70 1.085 10.03.2016 27.04.2016 48 18 Ardian Nuni Ardian Nuni
111 912 90 549 17.03.2016 04.05.2016 48 18 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
112 578 57 703 17.02.2016 04.04.2016 47 17 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
113 2.428 238 3.172 14.09.2016 31.10.2016 47 17 Admir Thanza Artan Broci
114 2.480 241 1.239 21.09.2016 07.11.2016 47 17 Admir Thanza Artan Broci
115 241 17 330 21.01.2016 04.03.2016 43 13 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
116 289 23 1.523 27.01.2016 10.03.2016 43 13 Artan Broci Majlinda Andrea
117 717 72 3.020 10.03.2016 22.04.2016 43 13 Ardian Nuni Ardian Nuni
118 2.002 207 1.761 16.06.2016 29.07.2016 43 13 Admir Thanza Artan Broci
119 2.232 160 1.029 12.05.2016 23.06.2016 42 12 Mirela Fana Majlinda Andrea
120 1.814 169 1.020 19.05.2016 30.06.2016 42 12 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
121 1.902 199 1.659 08.06.2016 20.07.2016 42 12 Artan Broci Artan Broci
122 1.997 201 2.292 16.06.2016 28.07.2016 42 12 Mirela Fana Aleksander Muskaj
123 1.998 202 3.290 16.06.2016 28.07.2016 42 12 Mirela Fana Aleksander Muskaj
124 3.197 274 1.637 30.11.2016 11.01.2017 42 12 Artan Broci Artan Broci
125 619 58 360 17.02.2016 29.03.2016 41 11 Ardian Nuni Ardian Nuni
126 910 89 1.554 17.03.2016 27.04.2016 41 11 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
127 753 65 390 09.03.2016 18.04.2016 40 10 Artan Broci Majlinda Andrea
128 2.004 209 235 16.06.2016 26.07.2016 40 10 Artan Broci Artan Broci
129 2.005 210 1.300 16.06.2016 26.07.2016 40 10 Artan Broci Artan Broci
130 2.893 258 253 26.10.2016 05.12.2016 40 10 Admir Thanza Artan Broci
131 897 38 2.822 05.02.2016 15.03.2016 39 9 Admir Thanza Majlinda Andrea
132 2.011 217 1.080 22.06.2016 29.07.2016 37 7 Admir Thanza Artan Broci
133 2.013 219 1.200 22.06.2016 29.07.2016 37 7 Aleksander Muskaj Artan Broci
134 2.014 220 1.236 22.06.2016 29.07.2016 37 7 Aleksander Muskaj Artan Broci
135 2.015 221 1.518 22.06.2016 29.07.2016 37 7 Aleksander Muskaj Artan Broci
136 294 31 3.603 03.02.2016 10.03.2016 36 6 Artan Broci Majlinda Andrea
137 911 87 551 17.03.2016 22.04.2016 36 6 Ardian Nuni Ardian Nuni
138 1.415 88 699 17.03.2016 22.04.2016 36 6 Ardian Nuni Ardian Nuni
139 1.411 132 718 21.04.2016 27.05.2016 36 6 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
140 1.417 135 877 21.04.2016 27.05.2016 36 6 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
141 2.197 222 510 23.06.2016 29.07.2016 36 6 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
142 2.198 223 719 23.06.2016 29.07.2016 36 6 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
143 124 8 3.237 20.01.2016 24.02.2016 35 5 Admir Thanza Majlinda Andrea
144 1.816 171 1.043 19.05.2016 23.06.2016 35 5 Mirela Fana Majlinda Andrea
145 1.895 195 1.529 01.06.2016 06.07.2016 35 5 Mirela Fana Majlinda Andrea
146 2.196 215 1.369 22.06.2016 27.07.2016 35 5 Admir Thanza Artan Broci
147 716 71 2.649 10.03.2016 13.04.2016 34 4 Ardian Nuni Ardian Nuni
148 1.137 121 2.104 13.04.2016 17.05.2016 34 4 Artan Broci Majlinda Andrea
149 1.771 163 460 18.05.2016 21.06.2016 34 4 Admir Thanza Majlinda Andrea
150 2.216 203 1.074 16.06.2016 20.07.2016 34 4 Mirela Fana Majlinda Andrea
151 2.003 208 1.105 16.06.2016 20.07.2016 34 4 Artan Broci Artan Broci
152 2.006 211 698 16.06.2016 20.07.2016 34 4 Artan Broci Artan Broci
153 2.012 218 1.792 22.06.2016 26.07.2016 34 4 Admir Thanza Artan Broci
154 373 46 617 17.02.2016 21.03.2016 33 3 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
155 859 85 1.380 16.03.2016 18.04.2016 33 3 Artan Broci Majlinda Andrea
156 763 86 4.503 16.03.2016 18.04.2016 33 3 Artan Broci Ardian Nuni
157 1.867 183 504 01.06.2016 04.07.2016 33 3 Admir Thanza Artan Broci
158 310 37 1.895 04.02.2016 07.03.2016 32 2 Mirela Fana Ardian Nuni
159 1.418 137 2.237 27.04.2016 27.05.2016 30 0 Mirela Fana Aleksander Muskaj
160 3.324 138 2.567 27.04.2016 27.05.2016 30 0 Mirela Fana Aleksander Muskaj
161 1.863 178 545 01.06.2016 01.07.2016 30 0 Majlinda Andrea Artan Broci
162 1.864 179 1.179 01.06.2016 01.07.2016 30 0 Majlinda Andrea Artan Broci
163 1.865 180 1.710 01.06.2016 01.07.2016 30 0 Majlinda Andrea Artan Broci
164 2.158 225 1.528 29.06.2016 29.07.2016 30 0 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
165 2.159 228 128 29.06.2016 29.07.2016 30 0 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
166 1.822 144 641 28.04.2016 27.05.2016 29 Aleksander Muskaj Majlinda Andrea
167 2.157 224 2.957 29.06.2016 28.07.2016 29 Mirela Fana Aleksander Muskaj
168 290 24 3.412 27.01.2016 24.02.2016 28 Admir Thanza Majlinda Andrea
169 526 52 442 17.02.2016 16.03.2016 28 Ardian Nuni Ardian Nuni
170 527 53 595 17.02.2016 16.03.2016 28 Ardian Nuni Ardian Nuni
171 907 112 3.246 31.03.2016 28.04.2016 28 Ardian Nuni Ardian Nuni
172 288 20 819 27.01.2016 23.02.2016 27 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
173 459 41 3.078 17.02.2016 15.03.2016 27 Ardian Nuni Ardian Nuni
174 377 48 3.297 17.02.2016 15.03.2016 27 Admir Thanza Majlinda Andrea
175 712 67 557 10.03.2016 06.04.2016 27 Ardian Nuni Ardian Nuni
176 1.252 125 707 20.04.2016 17.05.2016 27 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
177 1.253 126 943 20.04.2016 17.05.2016 27 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
178 1.427 127 1.553 20.04.2016 17.05.2016 27 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
179 1.868 184 679 01.06.2016 28.06.2016 27 Admir Thanza Artan Broci
180 1.996 200 2.959 16.06.2016 13.07.2016 27 Majlinda Andrea Artan Broci
181 2.161 227 129 29.06.2016 26.07.2016 27 Admir Thanza Artan Broci
182 121 5 337 20.01.2016 15.02.2016 26 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
183 123 7 3.581 20.01.2016 15.02.2016 26 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
184 824 99 703 23.03.2016 18.04.2016 26 Artan Broci Majlinda Andrea
185 905 109 2.921 31.03.2016 26.04.2016 26 Ardian Nuni Ardian Nuni
186 904 110 1.266 31.03.2016 26.04.2016 26 Ardian Nuni Ardian Nuni
187 906 111 353 31.03.2016 26.04.2016 26 Ardian Nuni Ardian Nuni
188 1.255 129 2.173 20.04.2016 16.05.2016 26 Admir Thanza Majlinda Andrea
189 1.866 182 491 01.06.2016 27.06.2016 26 Admir Thanza Majlinda Andrea
190 1.136 120 653 13.04.2016 06.05.2016 23 Admir Thanza Admir Thanza
191 1.770 161 553 18.05.2016 10.06.2016 23 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
192 1.777 162 702 18.05.2016 10.06.2016 23 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
193 291 25 3.083 27.01.2016 18.02.2016 22 Artan Broci Majlinda Andrea
194 379 49 399 17.02.2016 10.03.2016 22 Artan Broci Majlinda Andrea
195 381 50 531 17.02.2016 10.03.2016 22 Artan Broci Majlinda Andrea
196 382 51 887 17.02.2016 10.03.2016 22 Artan Broci Majlinda Andrea
197 1.899 196 1.554 08.06.2016 30.06.2016 22 Majlinda Andrea Artan Broci
198 1.135 118 714 13.04.2016 04.05.2016 21 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
199 1.534 147 795 04.05.2016 25.05.2016 21 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
200 2 19 252 27.01.2016 16.02.2016 20 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
201 298 21 1.017 27.01.2016 16.02.2016 20 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
202 299 22 1.991 27.01.2016 16.02.2016 20 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
203 292 32 1.801 03.02.2016 23.02.2016 20 Admir Thanza Admir Thanza
204 758 82 50 16.03.2016 05.04.2016 20 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
205 761 83 1.812 16.03.2016 05.04.2016 20 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
206 762 84 3.345 16.03.2016 05.04.2016 20 Admir Thanza Ardian Nuni
207 821 95 291 23.03.2016 12.04.2016 20 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
208 1.443 141 573 27.04.2016 17.05.2016 20 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
209 1.860 175 114 26.05.2016 15.06.2016 20 Admir Thanza Artan Broci
210 462 44 1.211 17.02.2016 07.03.2016 19 Mirela Fana Ardian Nuni
211 1.115 45 3.493 17.02.2016 07.03.2016 19 Mirela Fana Ardian Nuni
212 834 101 817 30.03.2016 18.04.2016 19 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
213 836 102 505 30.03.2016 18.04.2016 19 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
214 837 103 3.477 30.03.2016 18.04.2016 19 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
215 841 106 392 30.03.2016 18.04.2016 19 Artan Broci Majlinda Andrea
216 684 107 3.138 30.03.2016 18.04.2016 19 Artan Broci Majlinda Andrea
217 865 108 1.975 30.03.2016 18.04.2016 19 Artan Broci Majlinda Andrea
218 2.170 233 2.339 07.07.2016 26.07.2016 19 Mirela Fana Artan Broci
219 2.425 235 2.269 14.09.2016 03.10.2016 19 Artan Broci Artan Broci
220 2.426 236 2.158 14.09.2016 03.10.2016 19 Artan Broci Artan Broci
221 461 43 3.135 17.02.2016 04.03.2016 16 Aleksander Muskaj Ardian Nuni
222 1.254 128 77 20.04.2016 06.05.2016 16 Admir Thanza Majlinda Andrea
223 1.256 130 107 20.04.2016 06.05.2016 16 Admir Thanza Majlinda Andrea
224 1.436 142 1.040 27.04.2016 13.05.2016 16 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
225 242 18 821 21.01.2016 05.02.2016 15 Mirela Fana Ardian Nuni
226 375 47 217 17.02.2016 03.03.2016 15 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
227 822 96 328 23.03.2016 07.04.2016 15 Admir Thanza Majlinda Andrea
228 823 97 3.159 23.03.2016 07.04.2016 15 Admir Thanza Majlinda Andrea
229 861 98 1.966 23.03.2016 07.04.2016 15 Admir Thanza Majlinda Andrea
230 1.840 173 1.505 26.05.2016 10.06.2016 15 Majlinda Andrea Artan Broci
231 117 1 401 13.01.2016 27.01.2016 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
232 118 2 611 13.01.2016 27.01.2016 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
233 119 3 1.006 13.01.2016 27.01.2016 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
234 120 4 1.909 13.01.2016 27.01.2016 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
235 1.139 122 837 14.04.2016 28.04.2016 14 Ardian Nuni Ardian Nuni
236 1.140 123 1.231 14.04.2016 28.04.2016 14 Ardian Nuni Ardian Nuni
237 1.428 131 2.205 20.04.2016 04.05.2016 14 Admir Thanza Majlinda Andrea
238 1.535 151 1.042 11.05.2016 25.05.2016 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
239 1.536 152 1.849 11.05.2016 25.05.2016 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
240 1.537 153 2.018 11.05.2016 25.05.2016 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
241 1.538 154 2.899 11.05.2016 25.05.2016 14 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
242 1.539 155 192 11.05.2016 25.05.2016 14 Admir Thanza Majlinda Andrea
243 1.540 156 305 11.05.2016 25.05.2016 14 Admir Thanza Majlinda Andrea
244 1.768 159 3.238 11.05.2016 25.05.2016 14 Admir Thanza Majlinda Andrea
245 2.165 230 203 07.07.2016 21.07.2016 14 Admir Thanza Artan Broci
246 122 6 720 20.01.2016 02.02.2016 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
247 126 11 3.918 20.01.2016 02.02.2016 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
248 306 33 1.368 04.02.2016 17.02.2016 13 Ardian Nuni Ardian Nuni
249 307 34 2.286 04.02.2016 17.02.2016 13 Ardian Nuni Ardian Nuni
250 308 35 2.344 04.02.2016 17.02.2016 13 Ardian Nuni Ardian Nuni
251 309 36 3.307 04.02.2016 17.02.2016 13 Ardian Nuni Ardian Nuni
252 1.138 119 785 13.04.2016 26.04.2016 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
253 1.530 145 1.467 04.05.2016 17.05.2016 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
254 1.531 146 1.611 04.05.2016 17.05.2016 13 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
255 1.900 197 2.301 08.06.2016 21.06.2016 13 Majlinda Andrea Artan Broci
256 1.901 198 3.025 08.06.2016 21.06.2016 13 Majlinda Andrea Artan Broci
257 2.155 229 2.987 07.07.2016 20.07.2016 13 Majlinda Andrea Artan Broci
258 820 94 586 23.03.2016 04.04.2016 12 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
259 1.132 115 369 06.04.2016 18.04.2016 12 Artan Broci Majlinda Andrea
260 1.133 116 1.393 06.04.2016 18.04.2016 12 Artan Broci Majlinda Andrea
261 1.134 117 2.300 06.04.2016 18.04.2016 12 Artan Broci Majlinda Andrea
262 1.533 149 87 04.05.2016 16.05.2016 12 Admir Thanza Majlinda Andrea
263 1.769 150 2.386 04.05.2016 16.05.2016 12 Admir Thanza Majlinda Andrea
264 2.477 240 987 21.09.2016 03.10.2016 12 Artan Broci Artan Broci
265 1.897 181 1.349 01.06.2016 10.06.2016 9 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
266 284 26 560 28.01.2016 05.02.2016 8 Ardian Nuni Ardian Nuni
267 285 27 565 28.01.2016 05.02.2016 8 Ardian Nuni Ardian Nuni
268 286 28 1.463 28.01.2016 05.02.2016 8 Ardian Nuni Ardian Nuni
269 287 29 2.409 28.01.2016 05.02.2016 8 Ardian Nuni Ardian Nuni
270 862 104 991 30.03.2016 07.04.2016 8 Admir Thanza Majlinda Andrea
271 863 105 3.286 30.03.2016 07.04.2016 8 Admir Thanza Majlinda Andrea
272 1.434 140 38 27.04.2016 04.05.2016 7 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
273 1.438 143 1.395 27.04.2016 04.05.2016 7 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
274 1.772 164 1.305 18.05.2016 25.05.2016 7 Admir Thanza Majlinda Andrea
275 1.773 165 1.730 18.05.2016 25.05.2016 7 Admir Thanza Majlinda Andrea
276 2.740 234 1.978 13.09.2016 20.09.2016 7 Medi Bici Arjana Fullani
277 300 40 348 10.02.2016 15.02.2016 5 Majlinda Andrea Majlinda Andrea
278 1.861 176 1.397 26.05.2016 30.05.2016 4 Admir Thanza Artan Broci
279 1.532 148 84 04.05.2016 06.05.2016 2 Admir Thanza Majlinda Andrea