Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Civil, Viti 2017, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID NR. Regjistri NR. Vendimi Date seance Data e dorezimi Dite dorezimi gjithsej Dite tej afatit ligjor (30 dite) Relatori Kryesuesi
1 7 36 09.02.2017 13.09.2017 216 186 Admir Thanza Artan Broci
2 112 05.10.2017 15.03.2018 161 131 Shkelzen Selimi Medi Bici
3 51 666 11.05.2017 26.09.2017 138 108 Artan Broci Artan Broci
4 60 807 25.05.2017 20.09.2017 118 88 Artan Broci Artan Broci
5 2 20 02.02.2017 22.05.2017 109 79 Aleksander Muskaj Artan Broci
6 13 100 23.02.2017 09.06.2017 106 76 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
7 65 852 25.05.2016 08.09.2017 106 76 Admir Thanza Artan Broci
8 133 2.167 26.10.2017 05.02.2018 102 72 Shkelzen Selimi Artan Broci
9 12 89 16.02.2017 22.05.2017 95 65 Aleksander Muskaj Artan Broci
10 77 1.006 22.06.2018 18.09.2017 88 58 Aleksander Muskaj Artan Broci