Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Civil, Viti 2017, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID NR. Regjistri NR. Vendimi Date seance Data e dorezimi Dite dorezimi gjithsej Dite tej afatit ligjor (30 dite) Relatori Kryesuesi
1 7 36 09.02.2017 13.09.2017 216 186 Admir Thanza Artan Broci
2 112 05.10.2017 15.03.2018 161 131 Shkelzen Selimi Medi Bici
3 51 666 11.05.2017 26.09.2017 138 108 Artan Broci Artan Broci
4 60 807 25.05.2017 20.09.2017 118 88 Artan Broci Artan Broci
5 2 20 02.02.2017 22.05.2017 109 79 Aleksander Muskaj Artan Broci
6 13 100 23.02.2017 09.06.2017 106 76 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
7 65 852 25.05.2016 08.09.2017 106 76 Admir Thanza Artan Broci
8 133 2.167 26.10.2017 05.02.2018 102 72 Shkelzen Selimi Artan Broci
9 12 89 16.02.2017 22.05.2017 95 65 Aleksander Muskaj Artan Broci
10 77 1.006 22.06.2018 18.09.2017 88 58 Aleksander Muskaj Artan Broci
11 123 1.993 12.10.2017 05.01.2018 85 55 Shkelzen Selimi Artan Broci
12 73 981 15.06.2017 07.09.2017 84 54 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
13 82 1.156 29.06.2017 20.09.2017 83 53 Artan Broci Artan Broci
14 24 362 16.03.2017 06.06.2017 82 52 Admir Thanza Artan Broci
15 42 896 20.04.2017 11.07.2017 82 52 Admir Thanza Artan Broci
16 54 684 11.05.2017 28.07.2017 78 48 Admir Thanza Artan Broci
17 148 2.257 16.11.2017 01.02.2018 77 47 Shkelzen Selimi Artan Broci
18 4 22 09.02.2017 26.04.2017 76 46 Artan Broci Artan Broci
19 5 23 09.02.2017 26.04.2017 76 46 Artan Broci Artan Broci
20 29 284 23.03.2017 07.06.2017 76 46 Admir Thanza Artan Broci
21 26 279 16.03.2017 30.05.2017 75 45 Admir Thanza Artan Broci
22 52 667 11.05.2017 25.07.2017 75 45 Artan Broci Artan Broci
23 131 2.084 26.10.2017 09.01.2018 75 45 Shkelzen Selimi c
24 49 639 04.05.2017 17.07.2017 74 44 Artan Broci Artan Broci
25 15 103 23.02.2017 05.05.2017 71 41 Admir Thanza Aleksander Muskaj
26 47 585 27.04.2017 07.07.2017 71 41 Medi Bici Artan Broci
27 9 86 16.02.2017 26.04.2017 69 39 Artan Broci Artan Broci
28 8 87 16.02.2017 25.04.2017 68 38 Aleksander Muskaj Aleksander Muskaj
29 88 1.162 06.07.2017 11.09.2017 67 37 Artan Broci Artan Broci
30 107 1.955 05.10.2017 11.12.2017 67 37 Artan Broci Artan Broci
31 6 79 09.02.2017 13.04.2017 63 33 Aleksander Muskaj Artan Broci
32 14 102 23.02.2017 27.04.2017 63 33 Admir Thanza Aleksander Muskaj
33 103 1.797 28.09.2017 30.11.2017 63 33 Shkelzen Selimi Artan Broci
34 104 1.798 28.09.2017 30.11.2017 63 33 Shkelzen Selimi Artan Broci
35 124 2.079 26.10.2017 27.12.2017 62 32 Artan Broci Artan Broci
36 115 1.988 12.10.2017 11.12.2017 60 30 Artan Broci Artan Broci
37 56 804 18.05.2017 13.07.2017 56 26 Artan Broci Artan Broci
38 113 2.075 05.10.2017 30.11.2017 56 26 Shkelzen Selimi Medi Bici
39 16 216 02.03.2017 26.04.2017 55 25 Artan Broci Artan Broci
40 17 217 02.03.2017 26.04.2017 55 25 Artan Broci Artan Broci
41 18 656 02.03.2017 26.04.2017 55 25 Artan Broci Artan Broci
42 19 220 02.03.2017 26.04.2017 55 25 Artan Broci Artan Broci
43 150 2.313 16.11.2017 10.01.2018 55 25 Admir Thanza Artan Broci
44 144 2.258 16.11.2017 08.01.2018 53 23 Artan Broci Artan Broci
45 102 2.078 28.09.2017 17.11.2017 50 20 Admir Thanza Artan Broci
46 122 1.994 12.10.2017 30.11.2017 49 19 Shkelzen Selimi Artan Broci
47 156 2.315 23.11.2017 11.01.2018 49 19 Artan Broci Artan Broci
48 170 239 14.12.2017 01.02.2018 49 19 Shkelzen Selimi Shkelzen Selimi
49 163 2.384 07.12.2017 24.01.2018 48 18 Admir Thanza Artan Broci
50 38 509 13.04.2017 29.05.2017 46 16 Admir Thanza Artan Broci
51 72 899 13.06.2017 27.07.2017 44 14 Admir Thanza Artan Broci
52 69 847 01.06.2017 13.07.2017 42 12 Aleksander Muskaj Artan Broci
53 160 2.318 30.11.2017 11.01.2018 42 12 Artan Broci Artan Broci
54 23 361 16.03.2017 26.04.2017 41 11 Artan Broci Artan Broci
55 25 278 16.03.2017 26.04.2017 41 11 Artan Broci Artan Broci
56 130 2.083 26.10.2017 06.12.2017 41 11 Admir Thanza Artan Broci
57 142 219 09.11.2017 20.12.2017 41 11 Artan Broci Artan Broci
58 143 2.254 16.11.2017 27.12.2017 41 11 Artan Broci Artan Broci
59 11 101 16.02.2017 28.03.2017 40 10 Aleksander Muskaj Artan Broci
60 66 853 01.06.2017 11.07.2017 40 10 Artan Broci Artan Broci
61 59 805 18.05.2017 22.06.2017 35 5 Aleksander Muskaj Artan Broci
62 164 2.385 07.12.2017 11.01.2018 35 5 Artan Broci Artan Broci
63 171 2.423 19.12.2017 23.01.2018 35 5 Shkelzen Selimi Artan Broci
64 3 5 02.02.2017 08.03.2017 34 4 Admir Thanza Artan Broci
65 61 808 25.05.2017 28.06.2017 34 4 Medi Bici Artan Broci
66 30 339 23.03.2017 25.04.2017 33 3 Aleksander Muskaj Artan Broci
67 41 508 20.04.2017 23.05.2017 33 3 Aleksander Muskaj Artan Broci
68 67 845 01.06.2017 04.07.2017 33 3 Admir Thanza Artan Broci
69 70 897 08.06.2017 11.07.2017 33 3 Aleksander Muskaj Artan Broci
70 75 1.004 22.06.2017 25.07.2017 33 3 Artan Broci Artan Broci
71 43 588 21.04.2017 23.05.2017 32 2 Medi Bici Andi Celiku
72 76 1.005 22.06.2017 24.07.2017 32 2 Artan Broci Artan Broci
73 91 1.677 14.09.2017 16.10.2017 32 2 Admir Thanza Artan Broci
74 94 2.224 21.09.2017 23.10.2017 32 2 Admir Thanza Artan Broci
75 136 2.184 09.11.2017 11.12.2017 32 2 Artan Broci Artan Broci
76 137 2.185 09.11.2017 11.12.2017 32 2 Artan Broci Artan Broci
77 141 2.189 09.11.2017 11.12.2017 32 2 Artan Broci Artan Broci
78 149 2.599 16.11.2017 18.12.2017 32 2 Shkelzen Selimi Medi Bici
79 80 1.135 29.06.2017 28.07.2017 29 Medi Bici Artan Broci
80 85 1.159 29.06.2017 27.07.2017 28 Medi Bici Artan Broci
81 36 524 12.04.2017 09.05.2017 27 Medi Bici Artan Broci
82 68 846 01.06.2017 28.06.2017 27 Medi Bici Aleksander Muskaj
83 74 982 15.06.2017 12.07.2017 27 Medi Bici Aleksander Muskaj
84 81 1.136 29.06.2017 26.07.2017 27 Admir Thanza Artan Broci
85 90 1.676 14.09.2017 11.10.2017 27 Medi Bici Artan Broci
86 108 207 05.10.2017 01.11.2017 27 Admir Thanza Medi Bici
87 110 2.072 05.10.2017 01.11.2017 27 Admir Thanza Artan Broci
88 155 2.314 23.11.2017 20.12.2017 27 Shkelzen Selimi Artan Broci
89 71 898 08.06.2017 04.07.2017 26 Medi Bici Artan Broci
90 83 1.157 29.06.2017 25.07.2017 26 Artan Broci Artan Broci
91 20 221 02.03.2017 27.03.2017 25 Medi Bici Medi Bici
92 21 218 02.03.2017 27.03.2017 25 Medi Bici Artan Broci
93 22 219 02.03.2017 27.03.2017 25 Medi Bici Artan Broci
94 48 586 27.04.2017 22.05.2017 25 Aleksander Muskaj Artan Broci
95 50 640 04.05.2017 29.05.2017 25 Medi Bici Artan Broci
96 57 848 18.05.2017 12.06.2017 25 Medi Bici Artan Broci
97 87 1.161 06.07.2017 31.07.2017 25 Medi Bici Artan Broci
98 101 1.796 28.09.2017 23.10.2017 25 Admir Thanza Artan Broci
99 153 2.319 23.11.2017 18.12.2017 25 Shkelzen Selimi Artan Broci
100 31 340 23.03.2017 13.04.2017 21 Aleksander Muskaj Artan Broci
101 95 2.306 21.09.2017 12.10.2017 21 Admir Thanza Artan Broci
102 10 88 16.02.2017 08.03.2017 20 Admir Thanza Artan Broci
103 34 422 06.04.2017 26.04.2017 20 Artan Broci Artan Broci
104 58 849 18.05.2017 07.06.2017 20 Admir Thanza Artan Broci
105 120 2.322 12.10.2017 01.11.2017 20 Admir Thanza Medi Bici
106 121 1.992 12.10.2017 01.11.2017 20 Admir Thanza Medi Bici
107 27 280 16.03.2017 04.04.2017 19 Admir Thanza Artan Broci
108 33 342 30.03.2017 18.04.2017 19 Medi Bici Artan Broci
109 39 514 20.04.2017 08.05.2017 18 Artan Broci Artan Broci
110 40 710 20.04.2017 08.05.2017 18 Artan Broci Artan Broci
111 46 584 27.04.2017 15.05.2017 18 Medi Bici Artan Broci
112 78 1.007 22.06.2019 10.07.2017 18 Medi Bici Artan Broci
113 86 116 29.06.2017 17.07.2017 18 Medi Bici Aleksander Muskaj
114 109 2.071 05.10.2017 23.10.2017 18 Admir Thanza Medi Bici
115 117 1.991 12.10.2017 30.10.2017 18 Medi Bici Artan Broci
116 118 199 12.10.2017 30.10.2017 18 Medi Bici Artan Broci
117 132 2.086 26.10.2017 13.11.2017 18 Medi Bici Artan Broci
118 134 2.121 02.11.2017 20.11.2017 18 Medi Bici Artan Broci
119 159 2.321 30.11.2017 18.12.2017 18 Shkelzen Selimi Medi Bici
120 1 2 18.01.2017 03.02.2017 16 Mirela Fana Artan Broci
121 146 2.935 16.11.2017 01.12.2017 15 Shkelzen Selimi Artan Broci
122 147 2.256 16.11.2017 01.12.2017 15 Shkelzen Selimi Artan Broci
123 89 1.675 14.09.2017 28.09.2017 14 Medi Bici Artan Broci
124 37 507 13.04.2017 26.04.2017 13 Artan Broci Artan Broci
125 167 2.386 14.12.2017 27.12.2017 13 Artan Broci Artan Broci
126 169 2.381 14.12.2017 27.12.2017 13 Artan Broci Artan Broci
127 53 670 11.05.2017 23.05.2017 12 Medi Bici Artan Broci
128 97 1.794 28.09.2017 10.10.2017 12 Artan Broci Artan Broci
129 98 2.076 28.09.2017 10.10.2017 12 Artan Broci Artan Broci
130 99 2.077 28.09.2017 10.10.2017 12 Artan Broci Artan Broci
131 105 2.054 05.10.2017 17.10.2017 12 Medi Bici Artan Broci
132 44 583 27.04.2017 08.05.2017 11 Artan Broci Artan Broci
133 45 582 27.04.2017 08.05.2017 11 Artan Broci Artan Broci
134 79 1.098 29.06.2017 10.07.2017 11 Medi Bici Artan Broci
135 93 1.625 21.09.2017 02.10.2017 11 Medi Bici Medi Bici
136 96 1.793 28.09.2017 09.10.2017 11 Artan Broci Artan Broci
137 114 1.986 12.10.2017 23.10.2017 11 Artan Broci Artan Broci
138 116 1.987 12.10.2017 23.10.2017 11 Artan Broci Artan Broci
139 125 2.068 26.10.2017 06.11.2017 11 Medi Bici Artan Broci
140 128 2.081 26.10.2017 06.11.2017 11 Medi Bici Artan Broci
141 135 2.122 02.11.2017 13.11.2017 11 Medi Bici Artan Broci
142 138 2.186 09.11.2017 20.11.2017 11 Medi Bici Artan Broci
143 139 2.187 09.11.2017 20.11.2017 11 Medi Bici Artan Broci
144 140 2.188 09.11.2017 20.11.2017 11 Medi Bici Artan Broci
145 28 283 23.03.2017 31.03.2017 8 Medi Bici Artan Broci
146 35 432 06.04.2017 14.04.2017 8 Medi Bici Artan Broci
147 84 1.158 29.06.2017 07.07.2017 8 Medi Bici Artan Broci
148 151 2.309 23.11.2017 30.11.2017 7 Medi Bici Medi Bici
149 152 23.11.2017 30.11.2017 7 Medi Bici Artan Broci
150 32 341 30.03.2017 04.04.2017 5 Artan Broci Artan Broci
151 62 850 25.05.2017 30.05.2017 5 Admir Thanza Aleksander Muskaj
152 63 851 25.05.2017 30.05.2017 5 Admir Thanza Aleksander Muskaj
153 119 1.989 12.10.2017 17.10.2017 5 Medi Bici Artan Broci
154 64 809 25.05.2017 29.05.2017 4 Medi Bici Artan Broci
155 92 1.678 14.09.2017 18.09.2017 4 Admir Thanza Artan Broci
156 100 1.795 28.09.2017 02.10.2017 4 Medi Bici Artan Broci
157 106 2.069 05.10.2017 09.10.2017 4 Medi Bici Artan Broci
158 157 2.316 30.11.2017 04.12.2017 4 Medi Bici Artan Broci
159 158 2.317 30.11.2017 04.12.2017 4 Medi Bici Medi Bici
160 161 2.382 07.12.2017 11.12.2017 4 Medi Bici Artan Broci
161 162 2.383 07.12.2017 11.12.2017 4 Medi Bici Artan Broci
162 165 2.388 14.12.2017 18.12.2017 4 Medi Bici Artan Broci
163 166 2.389 14.12.2017 18.12.2017 4 Medi Bici Artan Broci