Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Penal, Viti 2017, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID NR. Regjistri NR. Vendimi Akti Date seance Data e dorezimi Dite dorezimi gjithsej Dite tej afatit ligjor (30 dite) Relatori Kryesuesi
1 1 2 1367 20.04.2017 26.04.2017 71 41 Artan Zeneli Edmond Islamaj
2 2 1 2058 10.05.2017 16.05.2017 134 104 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
3 3 8 591 19.04.2017 26.04.2017 132 102 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
4 4 10 1944 08.06.2017 16.06.2017 62 32 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
5 5 9 592 20.12.2017 28.12.2017 50 20 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
6 6 11 1619 12.07.2017 21.07.2017 58 28 Tom Ndreca Edmond Islamaj
7 7 41 214 19.07.2017 28.07.2017 125 95 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
8 8 42 1375 05.04.2017 15.04.2017 75 45 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
9 9 17 935 15.03.2017 27.03.2017 125 95 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
10 10 43 1397 21.06.2017 03.07.2017 113 83 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj