Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2015, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID NR Nr.Vendimi DATE VENDIMI DATE DOREZIMI Kohezgjtja ne Dorezim (dite) VONESA TEJ AFATIT LIGJOR (10 dite) Relatori Kryesusi
1 1 3364 13.01.2015 03.06.2015 141 131 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
2 2 2612 13.01.2015 25.05.2015 132 122 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
3 3 1247 13.01.2015 03.02.2015 21 11 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
4 4 1290 13.01.2015 03.02.2015 21 11 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
5 5 1635 13.01.2015 31.03.2015 77 67 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
6 6 1151 13.01.2015 19.02.2015 37 27 ARJANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
7 7 1152 13.01.2015 19.02.2015 37 27 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
8 8 1405 13.01.2015 06.02.2015 24 14 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
9 9 1406 13.01.2015 06.02.2015 24 14 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
10 10 1019 15.01.2015 19.02.2015 35 25 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
11 11 969 15.01.2015 19.02.2015 35 25 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
12 12 943 15.01.2015 26.02.2015 42 32 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
13 13 1454 15.01.2015 20.02.2015 36 26 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
14 14 566 15.01.2015 28.01.2015 13 3 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
15 15 1026 15.01.2015 13.03.2015 57 47 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
16 16 85 15.01.2015 20.01.2015 5 0 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
17 17 84 15.01.2015 20.01.2015 5 0 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
18 18 86 15.01.2015 20.01.2015 5 0 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
19 19 1397 15.01.2015 16.02.2015 32 22 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
20 20 1093 15.01.2015 26.01.2015 11 1 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
21 21 3094 20.01.2015 03.06.2015 134 124 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
22 22 3397 20.01.2015 03.06.2015 134 124 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
23 23 1153 20.01.2015 18.02.2015 29 19 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
24 24 1289 20.01.2015 05.02.2015 16 6 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
25 25 2598 20.01.2015 03.06.2015 134 124 ARDIAN DVORANI ARDIAN DVORANI
26 26 1399 20.01.2015 05.03.2015 44 34 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
27 27 899 22.01.2015 18.02.2015 27 17 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
28 28 457 22.01.2015 18.02.2015 27 17 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
29 29 1040 22.01.2015 16.03.2015 53 43 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
30 30 1577 22.01.2015 31.03.2015 68 58 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
31 31 2102 22.01.2015 23.03.2015 60 50 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
32 32 2720 22.01.2015 11.05.2015 48 38 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
33 33 577 22.01.2015 05.02.2015 14 4 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
34 34 2590 22.01.2015 20.07.2015 179 169 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
35 35 450 22.01.2015 24.02.2015 33 23 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
36 36 596 22.01.2015 30.01.2015 8 0 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
37 37 857 22.01.2015 10.02.2015 19 9 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
38 38 1400 22.01.2015 10.02.2015 19 9 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
39 39 1401 22.01.2015 30.03.2015 67 57 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
40 40 459 27.01.2015 10.02.2015 14 4 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
41 41 1445 27.01.2015 08.04.2015 71 61 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
42 42 315 23.01.2015 10.02.2015 18 8 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
43 43 1074 29.01.2015 15.03.2015 45 35 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
44 44 1078 29.01.2015 13.03.2015 43 33 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
45 45 160 29.01.2015 30.01.2015 1 0 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
46 46 165 29.01.2015 30.01.2015 1 0 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
47 47 1154 03.02.2015 02.03.2015 27 17 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
48 48 1450 03.02.2015 26.02.2015 23 13 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
49 49 1155 03.02.2015 13.03.2015 38 28 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
50 50 1079 03.02.2015 16.02.2015 13 3 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
51 51 1423 03.02.2015 23.02.2015 20 10 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
52 52 1094 03.02.2015 23.02.2015 20 10 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
53 53 1576 05.02.2015 02.04.2015 56 46 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
54 54 1579 05.02.2015 08.04.2015 62 52 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
55 55 1582 05.02.2015 07.03.2015 30 20 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
56 56 1575 05.02.2015 02.04.2015 56 46 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
57 57 980 05.02.2015 18.02.2015 13 3 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
58 58 1948 05.02.2015 24.04.2015 78 68 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
59 59 1719 05.02.2015 11.03.2015 34 24 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
60 60 2228 05.02.2015 07.07.2015 152 142 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
61 61 963 05.02.2015 20.02.2015 15 5 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
62 62 973 05.02.2015 20.02.2015 15 5 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
63 63 1413 05.02.2015 08.03.2015 31 21 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
64 64 1414 05.02.2015 08.03.2015 31 21 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
65 65 2880 10.02.2015 10.04.2015 59 49 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
66 66 2031 10.02.2015 08.04.2015 57 47 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
67 67 3586 10.02.2015 20.07.2015 160 150 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
68 68 1248 10.02.2015 13.03.2015 31 21 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
69 69 1403 10.02.2015 16.03.2015 34 24 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
70 70 1402 10.02.2015 05.03.2015 23 13 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
71 71 903 10.02.2015 02.03.2015 20 10 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
72 72 1389 10.02.2015 13.03.2015 31 21 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
73 73 2019 10.02.2015 04.03.2015 22 12 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
74 74 2751 05.02.2015 23.03.2015 46 36 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
75 75 981 12.02.2015 18.02.2015 6 0 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
76 76 965 12.02.2015 26.02.2015 14 4 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
77 77 971 12.02.2015 25.02.2015 13 3 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
78 78 970 12.02.2015 25.02.2015 13 3 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
79 79 1075 12.02.2015 13.03.2015 29 19 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
80 80 1083 12.02.2015 13.03.2015 29 19 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
81 81 1421 12.02.2015 02.03.2015 18 8 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
82 82 1425 12.02.2015 23.02.2015 11 1 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
83 83 1440 12.02.2015 02.03.2015 18 8 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
84 84 1072 12.02.2015 13.03.2015 29 19 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
85 85 1081 12.02.2015 16.03.2015 32 22 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
86 86 1082 12.02.2015 13.03.2015 29 19 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
87 87 1087 12.02.2015 13.03.2015 29 19 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
88 88 1022 12.02.2015 12.03.2015 28 18 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
89 89 1034 12.02.2015 12.03.2015 28 18 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
90 90 1451 12.02.2015 20.03.2015 36 26 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
91 91 1621 12.02.2015 20.03.2015 36 26 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
92 92 1039 12.02.2015 20.03.2015 36 26 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
93 93 1585 12.02.2015 20.03.2015 36 26 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
94 94 2751 10.02.2015 23.03.2015 41 31 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
95 94 309 12.02.2015 13.02.2015 1 0 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
96 95 308 12.02.2015 13.02.2015 1 0 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
97 96 2832 12.02.2015 20.07.2015 158 148 ANDI CELIKU XHEZAIR ZAGANJORI
98 97 1156 17.02.2015 25.03.2015 36 26 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
99 98 1157 17.02.2015 25.03.2015 36 26 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
100 99 1308 17.02.2015 25.05.2015 97 87 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI