Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2017, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID NR. Regjistri NR. Vendimi Akti Data e Seances Data e Dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim (ne dite) Dite pertej afatit ligjor (10 dite) Relatori Kryesuesi
1 1 1 2721 10.01.2017 17.02.2017 38 28 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
2 2 912 10.01.2017 06.02.2017 27 17 Medi bici Xhezair Zaganjori
3 3 3 2453 24.01.2017 30.01.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
4 4 443 3016 24.01.2017 06.02.2017 13 3 Medi bici Ardian Dvorani
5 6 93 638 25.01.2017 30.01.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
6 7 91 251 25.01.2017 30.01.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
7 8 99 237 25.01.2017 30.01.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
8 9 95 176 25.01.2017 30.01.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
9 10 98 2301 25.01.2017 30.01.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
10 15 6 2192 31.01.2017 01.03.2017 29 19 Evelina Qirjako Ardian Dvorani