Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2017, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

NR. Regjistri NR. Vendimi Akti Data e Seances Data e Dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim (ne dite) Dite pertej afatit ligjor (10 dite) Relatori
wdt_ID NR. Regjistri NR. Vendimi Akti Data e Seances Data e Dorezimit Kohezgjatja ne Dorezim (ne dite) Dite pertej afatit ligjor (10 dite) Relatori Kryesuesi
1 1 1 2721 10.01.2017 17.02.2017 38 28 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
2 2 912 10.01.2017 06.02.2017 27 17 Medi bici Xhezair Zaganjori
3 3 3 2453 24.01.2017 30.01.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
4 4 443 3016 24.01.2017 06.02.2017 13 3 Medi bici Ardian Dvorani
5 6 93 638 25.01.2017 30.01.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
6 7 91 251 25.01.2017 30.01.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
7 8 99 237 25.01.2017 30.01.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
8 9 95 176 25.01.2017 30.01.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
9 10 98 2301 25.01.2017 30.01.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
10 15 6 2192 31.01.2017 01.03.2017 29 19 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
11 16 7 720 31.01.2017 27.02.2017 27 17 Medi bici Ardian Dvorani
12 17 8 63 31.01.2017 27.02.2017 27 17 Medi bici Ardian Dvorani
13 18 229 1983 01.02.2017 03.02.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
14 19 222 2153 01.02.2017 03.02.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
15 20 223 1517 01.02.2017 03.02.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
16 21 643 4626 01.02.2017 16.03.2017 43 33 Andi Celiku Ardian Dvorani
17 22 37 2598 07.02.2017 14.02.2017 7 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
18 23 38 1473 07.02.2017 16.03.2017 37 27 Andi Celiku Ardian Dvorani
19 24 39 1487 07.02.2017 16.03.2017 37 27 Andi Celiku Ardian Dvorani
20 25 40 1558 07.02.2017 16.03.2017 37 27 Andi Celiku Ardian Dvorani
21 26 644 1380 07.02.2017 16.03.2017 37 27 Andi Celiku Ardian Dvorani
22 27 54 3966 07.02.2017 10.04.2017 62 52 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
23 28 56 1298 07.02.2017 01.03.2017 22 12 Medi bici Ardian Dvorani
24 29 55 299 07.02.2017 01.03.2017 22 12 Medi bici Ardian Dvorani
25 30 58 1211 07.02.2017 07.03.2017 28 18 Medi bici Ardian Dvorani
26 31 111 329 08.02.2017 27.02.2017 19 9 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
27 32 113 692 08.02.2017 27.02.2017 19 9 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
28 33 112 647 08.02.2017 27.02.2017 19 9 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
29 34 175 2535 08.02.2017 14.02.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
30 39 64 4182 08.02.2017 20.02.2017 12 2 Andi Celiku Ardian Dvorani
31 40 1.791 2173 08.02.2017 30.08.2017 203 193 Andi Celiku Ardian Dvorani
32 41 67 2593 08.02.2017 20.02.2017 12 2 Andi Celiku Ardian Dvorani
33 42 80 2049 14.02.2017 27.03.2017 41 31 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
34 43 81 2301 14.02.2017 14.04.2017 59 49 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
35 44 82 4468 14.02.2017 27.02.2017 13 3 Medi bici Ardian Dvorani
36 45 85 219 14.02.2017 07.03.2017 21 11 Medi bici Ardian Dvorani
37 46 83 2255 14.02.2017 10.04.2017 55 45 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
38 47 84 2124 14.02.2017 10.06.2017 116 106 Ariana Fullani Ardian Dvorani
39 48 334 2059 15.02.2017 17.02.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
40 49 299 845 15.02.2017 17.02.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
41 50 228 14 15.02.2017 17.02.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
42 51 311 160 15.02.2017 17.02.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
43 52 615 1821 15.02.2017 27.02.2017 12 2 Medi bici Ardian Dvorani
44 53 435 1692 15.02.2017 27.02.2017 12 2 Medi bici Ardian Dvorani
45 54 105 2726 15.02.2017 28.02.2017 13 3 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
46 55 109 409 15.02.2017 27.02.2017 12 2 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
47 56 110 793 15.02.2017 27.02.2017 12 2 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
48 57 107 1805 15.02.2017 27.02.2017 12 2 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
49 58 108 323 15.02.2017 27.02.2017 12 2 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
50 59 106 2298 15.02.2017 27.02.2017 12 2 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
51 60 117 1870 21.02.2017 10.04.2017 48 38 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
52 61 118 2454 21.02.2017 10.04.2017 48 38 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
53 62 120 2543 21.02.2017 10.06.2017 109 99 Ariana Fullani Ardian Dvorani
54 63 119 3279 21.02.2017 06.03.2017 13 3 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
55 64 512 4173 21.02.2017 06.03.2017 13 3 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
56 65 124 1183 21.02.2017 29.03.2017 36 26 Andi Celiku Ardian Dvorani
57 66 125 1187 21.02.2017 16.03.2017 23 13 Andi Celiku Ardian Dvorani
58 67 121 1961 21.02.2017 08.11.2017 260 250 Andi Celiku Ardian Dvorani
59 68 123 659 21.02.2017 20.03.2017 27 17 Medi bici Ardian Dvorani
60 69 122 366 21.02.2017 20.03.2017 27 17 Medi bici Ardian Dvorani
61 70 587 3446 22.02.2017 10.04.2017 47 37 Medi bici Evelina Qirjako
62 71 616 1805 22.02.2017 20.03.2017 26 16 Medi bici Xhezair Zaganjori
63 72 1.064 4049 22.02.2017 20.03.2017 26 16 Medi bici Xhezair Zaganjori
64 73 614 282 22.02.2017 20.03.2017 26 16 Medi bici Xhezair Zaganjori
65 74 653 98 22.02.2017 14.04.2017 51 41 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
66 75 652 598 22.02.2017 10.04.2017 47 37 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
67 76 647 214 22.02.2017 10.04.2017 47 37 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
68 77 654 3395 22.02.2017 10.04.2017 47 37 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
69 78 655 366 22.02.2017 10.04.2017 47 37 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
70 79 651 440 22.02.2017 10.04.2017 47 37 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
71 80 754 22.02.2017 02.04.2017 39 29 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
72 81 423 166 22.02.2017 24.02.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
73 82 215 4265 28.02.2017 20.03.2017 20 10 Medi bici Ardian Dvorani
74 83 211 1570 28.02.2017 11.04.2017 42 32 Medi bici Ardian Dvorani
75 84 210 3206 28.02.2017 10.05.2017 71 61 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
76 85 209 2285 28.02.2017 16.03.2017 16 6 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
77 86 208 2218 28.02.2017 16.05.2017 77 67 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
78 87 207 3683 28.02.2017 06.03.2017 6 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
79 88 451 912 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
80 89 187 4683 01.03.2017 03.03.2017 2 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
81 90 464 2922 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
82 91 455 2040 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
83 92 456 862 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
84 93 471 3402 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
85 94 466 3757 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
86 95 452 904 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
87 96 457 2174 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
88 97 459 2888 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
89 98 458 2956 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
90 99 469 7 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
91 100 465 2609 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
92 101 463 1996 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
93 102 468 816 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
94 103 461 3360 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
95 104 470 2682 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
96 105 462 2402 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
97 106 467 1117 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
98 107 454 2939 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
99 108 460 1398 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
100 109 453 2051 01.03.2017 28.03.2017 27 17 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
101 110 212 3132 01.03.2017 24.04.2017 54 44 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
102 111 214 1609 01.03.2017 16.03.2017 15 5 Andi Celiku Ardian Dvorani
103 112 206 947 01.03.2017 16.03.2017 15 5 Andi Celiku Ardian Dvorani
104 113 205 3693 01.03.2017 25.05.2017 85 75 Ariana Fullani Ardian Dvorani
105 114 213 578 01.03.2017 10.06.2017 101 91 Ariana Fullani Ardian Dvorani
106 115 698 925 01.03.2017 16.03.2017 15 5 Andi Celiku Ardian Dvorani
107 116 702 2903 01.03.2017 16.03.2017 15 5 Andi Celiku Ardian Dvorani
108 117 1.181 1646 01.03.2017 16.06.2017 107 97 Ariana Fullani Ardian Dvorani
109 118 1.222 283 01.03.2017 10.06.2017 101 91 Ariana Fullani Ardian Dvorani
110 119 687 114 01.03.2017 12.04.2017 42 32 Ariana Fullani Ardian Dvorani
111 120 657 1103 01.03.2017 16.03.2017 15 5 Andi Celiku Ardian Dvorani
112 121 867 3196 01.03.2017 16.03.2017 15 5 Andi Celiku Ardian Dvorani
113 122 971 4237 15.03.2017 26.04.2017 42 32 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
114 123 521 929 15.03.2017 10.04.2017 26 16 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
115 124 522 433 15.03.2017 10.04.2017 26 16 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
116 125 972 167 15.03.2017 26.04.2017 42 32 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
117 126 988 102 15.03.2017 10.04.2017 26 16 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
118 127 446 2559 15.03.2017 16.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
119 128 449 3667 15.03.2017 16.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
120 129 447 3647 15.03.2017 16.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
121 130 520 148 15.03.2017 10.04.2017 26 16 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
122 131 510 3631 15.03.2017 20.03.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
123 132 1.103 3116 20.03.2017 06.07.2017 108 98 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
124 133 570 859 20.03.2017 04.05.2017 45 35 Andi Celiku Ardian Dvorani
125 134 568 3366 20.03.2017 04.05.2017 45 35 Andi Celiku Ardian Dvorani
126 135 569 2366 20.03.2017 04.05.2017 45 35 Andi Celiku Ardian Dvorani
127 136 285 1170 21.03.2017 24.03.2017 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
128 137 1373 21.03.2017 24.03.2017 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
129 138 287 2333 21.03.2017 06.04.2017 16 6 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
130 139 292 3582 21.03.2017 06.05.2017 46 36 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
131 140 293 2328 21.03.2017 12.04.2017 22 12 Ariana Fullani Ardian Dvorani
132 141 291 3862 21.03.2017 14.06.2017 85 75 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
133 142 288 2734 21.03.2017 18.05.2017 58 48 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
134 143 289 1968 21.03.2017 16.05.2017 56 46 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
135 144 290 2530 21.03.2017 03.04.2017 13 3 Medi bici Ardian Dvorani
136 145 294 1566 21.03.2017 18.04.2017 28 18 Medi bici Ardian Dvorani
137 146 1.572 1673 20.03.2017 18.07.2017 120 110 Ariana Fullani Ardian Dvorani
138 147 684 629 20.03.2017 12.04.2017 23 13 Ariana Fullani Ardian Dvorani
139 148 1.578 3136 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
140 149 1.570 1147 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
141 150 1.577 2765 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
142 151 1.567 208 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
143 152 1.568 255 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
144 153 1.571 1547 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
145 154 1.573 1901 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
146 155 1.576 2708 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
147 156 1.574 1924 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
148 157 1.575 2663 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
149 158 1.569 972 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
150 159 1.566 854 20.03.2017 28.07.2017 130 120 Ariana Fullani Ardian Dvorani
151 160 888 1658 20.03.2017 12.04.2017 23 13 Ariana Fullani Ardian Dvorani
152 161 1.364 1255 20.03.2017 30.06.2017 102 92 Ariana Fullani Ardian Dvorani
153 162 488 2833 28.03.2017 06.04.2017 9 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
154 163 579 2506 28.03.2017 03.04.2017 6 Medi bici Xhezair Zaganjori
155 164 797 4425 28.03.2017 18.04.2017 21 11 Medi bici Xhezair Zaganjori
156 165 1.342 1802 28.03.2017 18.04.2017 21 11 Medi bici Xhezair Zaganjori
157 166 487 1917 28.03.2017 28.07.2017 122 112 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
158 167 486 2409 28.03.2017 16.05.2017 49 39 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
159 168 485 2384 28.03.2017 16.05.2017 49 39 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
160 169 484 2293 28.03.2017 16.05.2017 49 39 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
161 170 483 3554 28.03.2017 10.04.2017 13 3 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
162 171 482 3394 28.03.2017 10.04.2017 13 3 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
163 172 481 360 28.03.2017 18.04.2017 21 11 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
164 173 480 4277 28.03.2017 19.04.2017 22 12 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
165 174 479 3770 28.03.2017 18.04.2017 21 11 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
166 175 689 41 29.03.2017 30.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
167 176 598 514 29.03.2017 30.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
168 177 600 88 29.03.2017 30.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
169 178 602 482 29.03.2017 30.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
170 179 842 1657 29.03.2017 30.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
171 180 692 42 29.03.2017 30.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
172 181 690 392 29.03.2017 30.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
173 182 693 246 29.03.2017 30.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
174 183 691 117 29.03.2017 30.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
175 184 688 79 29.03.2017 30.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
176 185 597 674 29.03.2017 30.03.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
177 186 610 636 29.03.2017 10.04.2017 12 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
178 187 607 650 29.03.2017 10.04.2017 12 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
179 188 608 677 29.03.2017 10.04.2017 12 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
180 189 612 704 29.03.2017 05.04.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
181 190 611 345 29.03.2017 10.04.2017 12 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
182 191 605 374 29.03.2017 10.04.2017 12 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
183 192 613 321 29.03.2017 10.04.2017 12 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
184 193 606 2437 29.03.2017 07.04.2017 9 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
185 194 680 1264 29.03.2017 05.04.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
186 195 756 567 29.03.2017 18.04.2017 20 10 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
187 196 837 2808 29.03.2017 10.04.2017 12 2 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
188 197 748 927 29.03.2017 24.04.2017 26 16 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
189 198 750 944 29.03.2017 24.04.2017 26 16 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
190 199 757 724 29.03.2017 19.04.2017 21 11 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
191 200 744 2033 29.03.2017 19.04.2017 21 11 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
192 201 752 1290 29.03.2017 19.04.2017 21 11 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
193 202 978 130 29.03.2017 19.04.2017 21 11 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
194 203 389 734 04.04.2017 06.04.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
195 204 390 3337 04.04.2017 06.04.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
196 205 398 2273 04.04.2017 11.04.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
197 206 391 1095 04.04.2017 30.06.2017 87 77 Ariana Fullani Ariana Fullani
198 207 392 1393 04.04.2017 12.09.2017 161 151 Ariana Fullani Ariana Fullani
199 208 397 782 04.04.2017 11.04.2017 7 Medi bici Xhezair Zaganjori
200 209 393 916 04.04.2017 24.04.2017 20 10 Medi bici Ariana Fullani
201 210 396 685 04.04.2017 12.04.2017 8 Medi bici Ariana Fullani
202 211 395 290 04.04.2017 24.04.2017 20 10 Medi bici Ariana Fullani
203 212 1.210 4722 05.04.2017 26.05.2017 51 41 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
204 213 814 767 05.04.2017 18.04.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
205 214 790 1077 05.04.2017 18.04.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
206 215 736 824 05.04.2017 14.04.2017 9 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
207 216 817 1466 05.04.2017 18.04.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
208 217 739 1586 05.04.2017 18.04.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
209 218 818 905 05.04.2017 18.04.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
210 219 789 903 05.04.2017 18.04.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
211 220 1.606 2252 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
212 221 1.602 1919 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
213 222 1.624 3436 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
214 223 1.600 1137 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
215 224 1.622 3719 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
216 225 1.604 2152 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
217 226 1.615 2450 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
218 227 1.601 1583 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
219 228 1.618 2989 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
220 229 1.623 3300 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
221 230 1.596 1076 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
222 231 1.617 2772 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
223 232 1.616 2635 05.04.2017 07.09.2017 155 145 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
224 233 557 3434 05.04.2017 03.05.2017 28 18 Andi Celiku Ardian Dvorani
225 234 554 3354 05.04.2017 03.05.2017 28 18 Andi Celiku Ardian Dvorani
226 235 552 3001 05.04.2017 03.05.2017 28 18 Andi Celiku Ardian Dvorani
227 236 560 2596 05.04.2017 03.05.2017 28 18 Andi Celiku Ardian Dvorani
228 237 659 3122 05.04.2017 10.04.2017 5 Andi Celiku Andi Celiku
229 238 493 2527 11.04.2017 20.07.2017 100 90 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
230 239 489 2466 11.04.2017 06.07.2017 86 76 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
231 240 492 1525 11.04.2017 12.09.2017 154 144 Ariana Fullani Ardian Dvorani
232 241 490 2939 11.04.2017 07.09.2017 149 139 Ariana Fullani Ardian Dvorani
233 242 3.022 2896 12.04.2017 30.06.2017 79 69 Ariana Fullani Andi Celiku
234 243 1.594 1036 12.04.2017 07.09.2017 148 138 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
235 244 1.605 2247 12.04.2017 07.09.2017 148 138 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
236 245 1.592 735 12.04.2017 07.09.2017 148 138 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
237 246 1.598 1107 12.04.2017 07.09.2017 148 138 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
238 247 1.621 1253 12.04.2017 07.09.2017 148 138 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
239 248 1.620 3127 12.04.2017 07.09.2017 148 138 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
240 249 1.603 2016 12.04.2017 07.09.2017 148 138 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
241 250 1.619 3087 12.04.2017 07.09.2017 148 138 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
242 251 697 865 12.04.2017 14.04.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
243 252 695 1125 12.04.2017 14.04.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
244 253 694 590 12.04.2017 14.04.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
245 254 495 1757 12.04.2017 13.07.2017 92 82 Andi Celiku Ardian Dvorani
246 255 497 2114 12.04.2017 06.07.2017 85 75 Andi Celiku Ardian Dvorani
247 256 494 35 12.04.2017 24.04.2017 12 2 Medi bici Ardian Dvorani
248 257 496 671 12.04.2017 07.09.2017 148 138 Ariana Fullani Ardian Dvorani
249 258 762 1441 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
250 259 773 3377 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
251 260 763 2182 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
252 261 785 2052 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
253 262 776 295 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
254 263 775 2809 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
255 264 783 2105 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
256 265 780 2854 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
257 266 786 977 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
258 267 761 1426 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
259 268 777 3344 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
260 269 760 3339 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
261 270 784 1312 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
262 271 766 1829 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
263 272 772 26 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
264 273 767 3348 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
265 274 764 3050 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
266 275 779 1601 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
267 276 787 3532 12.04.2017 18.04.2017 6 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
268 277 537 1724 12.04.2017 03.05.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
269 278 548 3474 12.04.2017 03.05.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
270 279 549 3716 12.04.2017 03.05.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
271 280 547 3567 12.04.2017 03.05.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
272 281 550 3013 12.04.2017 03.05.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
273 282 535 3002 12.04.2017 03.05.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
274 283 533 3694 12.04.2017 03.05.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
275 284 542 756 12.04.2017 03.05.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
276 285 536 3760 12.04.2017 03.05.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
277 286 980 582 12.04.2017 16.05.2017 34 24 Andi Celiku Ardian Dvorani
278 287 871 804 12.04.2017 25.04.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
279 288 538 614 12.04.2017 02.05.2017 20 10 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
280 289 872 129 18.04.2017 15.05.2017 27 17 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
281 290 540 3326 18.04.2017 12.09.2017 147 137 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
282 291 541 1587 18.04.2017 12.09.2017 147 137 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
283 292 539 3228 18.04.2017 17.05.2017 29 19 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
284 293 660 3014 18.04.2017 17.05.2017 29 19 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
285 294 1.547 1684 19.04.2017 26.07.2017 98 88 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
286 295 1.420 2174 19.04.2017 20.07.2017 92 82 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
287 296 1.419 1084 19.04.2017 12.07.2017 84 74 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
288 297 1.755 2588 19.04.2017 12.07.2017 84 74 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
289 298 1.012 1861 19.04.2017 16.06.2017 58 48 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
290 299 860 4 19.04.2017 11.05.2017 22 12 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
291 300 914 252 19.04.2017 11.05.2017 22 12 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
292 301 811 54 19.04.2017 02.05.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
293 302 754 56 19.04.2017 02.05.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
294 303 826 575 19.04.2017 24.04.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
295 304 724 69 19.04.2017 24.04.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
296 305 828 473 19.04.2017 24.04.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
297 306 728 1177 19.04.2017 24.04.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
298 307 1.645 3506 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
299 308 1.646 3666 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
300 309 1.642 3495 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
301 310 1.628 3481 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
302 311 1.626 1067 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Evelina Qirjako
303 312 1.636 3197 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Evelina Qirjako
304 313 1.650 3810 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Evelina Qirjako
305 314 1.656 4453 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
306 315 1.632 1369 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
307 316 1.648 3706 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
308 317 1.633 1478 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
309 318 1.630 467 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
310 319 1.629 4794 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
311 320 1.638 3225 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
312 321 1.635 2551 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
313 322 1.631 1058 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
314 323 1.655 4410 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
315 324 1.627 1985 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
316 325 1.634 2087 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Evelina Qirjako
317 326 1.640 3384 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
318 327 1.657 4570 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
319 328 1.653 4297 19.04.2017 07.09.2017 141 131 Ariana Fullani Andi Celiku
320 329 1.173 941 19.04.2017 10.05.2017 21 11 Andi Celiku Andi Celiku
321 330 545 2897 25.04.2017 12.09.2017 140 130 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
322 331 543 4132 25.04.2017 26.05.2017 31 21 Evelina Qirjako Andi Celiku
323 332 544 133 25.04.2017 20.07.2017 86 76 Evelina Qirjako Andi Celiku
324 333 546 176 02.05.2017 23.05.2017 21 11 Medi bici Xhezair Zaganjori
325 334 920 1475 03.05.2017 17.05.2017 14 4 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
326 335 574 1903 03.05.2017 17.05.2017 14 4 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
327 336 572 596 03.05.2017 10.05.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
328 337 571 378 03.05.2017 10.05.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
329 338 573 1359 03.05.2017 16.05.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
330 339 733 268 03.05.2017 10.05.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
331 340 731 221 03.05.2017 10.05.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
332 341 751 2023 03.05.2017 10.05.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
333 342 771 2153 03.05.2017 10.05.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
334 343 813 1783 03.05.2017 10.05.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
335 344 815 2349 03.05.2017 10.05.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
336 345 810 1965 03.05.2017 10.05.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
337 346 747 1927 03.05.2017 10.05.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
338 347 685 3598 04.05.2017 22.05.2017 18 8 Andi Celiku Ardian Dvorani
339 348 1.221 600 04.05.2017 17.07.2017 74 64 Andi Celiku Ardian Dvorani
340 349 703 1693 04.05.2017 22.05.2017 18 8 Andi Celiku Ardian Dvorani
341 350 701 2665 04.05.2017 22.05.2017 18 8 Andi Celiku Ardian Dvorani
342 351 699 221 04.05.2017 22.05.2017 18 8 Andi Celiku Ardian Dvorani
343 352 700 2003 04.05.2017 22.05.2017 18 8 Andi Celiku Ardian Dvorani
344 353 712 1027 04.05.2017 23.05.2017 19 9 Andi Celiku Ardian Dvorani
345 354 711 2013 04.05.2017 23.05.2017 19 9 Andi Celiku Ardian Dvorani
346 355 709 1361 04.05.2017 23.05.2017 19 9 Andi Celiku Ardian Dvorani
347 356 708 1155 04.05.2017 23.05.2017 19 9 Andi Celiku Ardian Dvorani
348 357 707 1032 04.05.2017 23.05.2017 19 9 Andi Celiku Ardian Dvorani
349 358 706 983 04.05.2017 23.05.2017 19 9 Andi Celiku Ardian Dvorani
350 359 705 3505 04.05.2017 22.05.2017 18 8 Andi Celiku Ardian Dvorani
351 360 704 2020 04.05.2017 22.05.2017 18 8 Andi Celiku Ardian Dvorani
352 361 1.290 4411 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
353 362 1.317 4350 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
354 363 1.279 3705 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
355 364 1.281 3649 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
356 365 1.116 3172 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
357 366 1.122 3547 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
358 367 1.266 3722 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
359 368 1.292 2287 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
360 369 1.283 2206 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
361 370 1.287 455 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
362 371 1.295 2489 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
363 372 1.285 3677 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
364 373 1.271 3392 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
365 374 1.119 1777 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
366 375 1.291 3095 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
367 376 1.274 2554 04.05.2017 02.06.2017 29 19 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
368 377 1.299 683 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
369 378 1.318 3695 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
370 379 1.114 3515 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
371 380 1.289 2722 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
372 381 1.273 3929 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
373 382 1.121 3679 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
374 383 1.293 1836 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
375 384 1.120 1103 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
376 385 1.264 273 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
377 386 1.180 2905 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
378 387 1.110 57 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
379 388 1.273 2128 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
380 389 1.277 778 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
381 390 1.316 2073 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
382 391 1.288 2549 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
383 392 1.270 1492 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
384 393 1.265 1794 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
385 394 1.297 3380 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
386 395 1.275 2758 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
387 396 1.301 1595 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
388 397 1.112 751 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
389 398 1.268 115 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
390 399 1.298 640 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
391 400 1.300 230 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
392 401 1.129 1458 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
393 402 1.117 652 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
394 403 1.276 875 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
395 404 1.284 1438 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
396 405 1.269 1049 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
397 406 1.278 2243 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
398 407 1.124 987 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
399 408 1.108 800 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
400 409 1.109 2206 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
401 410 1.128 1316 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
402 411 1.262 637 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
403 412 1.282 1337 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
404 413 1.123 1968 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
405 414 1.126 125 04.05.2017 29.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
406 415 1.280 387 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
407 416 1.294 132 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
408 417 1.133 1664 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
409 418 1.111 675 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
410 419 1.132 1547 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
411 420 1.263 2107 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
412 421 1.118 1623 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
413 422 1.319 509 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
414 423 1.125 568 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
415 424 1.267 420 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
416 425 1.131 303 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
417 426 1.127 342 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
418 427 1.296 434 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
419 428 1.113 353 04.05.2017 30.05.2017 26 16 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
420 429 1.134 1725 04.05.2017 02.06.2017 29 19 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
421 430 1.260 1948 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
422 431 1.084 59 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
423 432 1.087 67 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
424 433 1.256 347 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
425 434 1.217 1 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
426 435 1.088 294 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
427 436 1.254 882 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
428 437 1.257 814 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
429 438 1.091 646 05.05.2017 29.05.2017 24 14 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
430 439 1.092 886 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
431 440 1.090 933 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
432 441 1.086 1707 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
433 442 1.255 1740 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
434 443 1.093 1809 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
435 444 1.258 1904 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
436 445 1.089 2004 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
437 446 1.218 529 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
438 447 1.261 826 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
439 448 1.085 1726 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
440 449 1.259 2219 05.05.2017 30.05.2017 25 15 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
441 450 734 3478 04.05.2017 10.05.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
442 451 833 1724 04.05.2017 10.05.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
443 452 735 1218 04.05.2017 10.05.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
444 453 834 1761 04.05.2017 10.05.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
445 454 830 1399 04.05.2017 10.05.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
446 455 737 376 04.05.2017 10.05.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
447 456 727 1739 04.05.2017 10.05.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
448 457 832 1283 04.05.2017 10.05.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
449 458 732 1387 04.05.2017 10.05.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
450 459 824 627 04.05.2017 05.05.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
451 460 722 40 04.05.2017 05.05.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
452 461 721 490 04.05.2017 05.05.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
453 462 1.751 2001 03.05.2017 12.07.2017 70 60 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
454 463 1.009 2169 03.05.2017 16.06.2017 44 34 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
455 464 1.754 182 03.05.2017 26.06.2017 54 44 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
456 465 1.801 2352 03.05.2017 26.06.2017 54 44 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
457 466 1.962 3542 04.05.2017 11.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
458 467 1.957 4578 04.05.2017 15.09.2017 134 124 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
459 468 1.984 4116 04.05.2017 15.09.2017 134 124 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
460 469 1.979 4315 04.05.2017 15.09.2017 134 124 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
461 470 1.978 4117 04.05.2017 15.09.2017 134 124 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
462 471 1.967 2191 04.05.2017 15.09.2017 134 124 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
463 472 1.959 2607 04.05.2017 11.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
464 473 1.963 2165 04.05.2017 15.09.2017 134 124 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
465 474 1.958 1085 04.05.2017 07.09.2017 126 116 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
466 475 1.982 3592 04.05.2017 15.09.2017 134 124 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
467 476 2.266 3688 04.05.2017 27.09.2017 146 136 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
468 477 1.961 3955 04.05.2017 15.09.2017 134 124 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
469 478 1.968 4014 04.05.2017 11.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
470 479 1.966 300 04.05.2017 11.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
471 480 1.964 726 04.05.2017 11.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
472 481 1.971 718 04.05.2017 11.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
473 482 1.965 3190 04.05.2017 11.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
474 483 1.980 2158 04.05.2017 11.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
475 484 2.203 2294 08.05.2017 11.09.2017 126 116 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
476 485 1.812 96 08.05.2017 20.09.2017 135 125 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
477 486 1.826 171 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
478 487 2.208 2119 08.05.2017 29.09.2017 144 134 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
479 488 2.207 1833 08.05.2017 16.10.2017 161 151 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
480 489 1.811 1797 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
481 490 2.212 2180 08.05.2017 16.10.2017 161 151 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
482 491 2.206 2337 08.05.2017 16.10.2017 161 151 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
483 492 1.820 291 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
484 493 1.813 318 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
485 494 1.821 343 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
486 495 2.211 2167 08.05.2017 16.10.2017 161 151 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
487 496 2.210 2201 08.05.2017 16.10.2017 161 151 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
488 497 1.828 1704 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
489 498 1.823 381 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
490 499 2.209 2325 08.05.2017 27.09.2017 142 132 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
491 500 1.827 464 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
492 501 1.814 641 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
493 502 1.815 900 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
494 503 1.817 1047 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
495 504 2.205 1954 08.05.2017 21.09.2017 136 126 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
496 505 1.819 1073 08.05.2017 20.09.2017 135 125 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
497 506 1.822 1087 08.05.2017 20.09.2017 135 125 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
498 507 2.214 1108 08.05.2017 27.09.2017 142 132 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
499 508 2.216 1329 08.05.2017 27.09.2017 142 132 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
500 509 2.213 1534 08.05.2017 27.09.2017 142 132 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
501 510 2.215 1627 08.05.2017 16.10.2017 161 151 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
502 511 1.818 1643 08.05.2017 11.09.2017 126 116 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
503 512 2.204 1653 08.05.2017 27.09.2017 142 132 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
504 513 1.559 826 10.05.2017 07.09.2017 120 110 Ariana Fullani Ardian Dvorani
505 514 1.711 1121 10.05.2017 22.09.2017 135 125 Ariana Fullani Ardian Dvorani
506 515 1.709 996 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
507 516 1.727 2243 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
508 517 1.707 879 10.05.2017 20.09.2017 133 123 Ariana Fullani Ardian Dvorani
509 518 1.716 1526 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
510 519 1.702 485 10.05.2017 20.09.2017 133 123 Ariana Fullani Ardian Dvorani
511 520 1.703 532 10.05.2017 20.09.2017 133 123 Ariana Fullani Ardian Dvorani
512 521 1.721 1734 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
513 522 1.715 1499 10.05.2017 22.09.2017 135 125 Ariana Fullani Ardian Dvorani
514 523 1.726 2198 10.05.2017 22.09.2017 135 125 Ariana Fullani Ardian Dvorani
515 524 1.714 1476 10.05.2017 22.09.2017 135 125 Ariana Fullani Ardian Dvorani
516 525 1.712 1150 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
517 526 1.724 2047 10.05.2017 20.09.2017 133 123 Ariana Fullani Ardian Dvorani
518 527 1.706 796 10.05.2017 22.09.2017 135 125 Ariana Fullani Ardian Dvorani
519 528 1.718 1613 10.05.2017 22.09.2017 135 125 Ariana Fullani Ardian Dvorani
520 529 1.728 2252 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
521 530 1.730 2302 10.05.2017 22.09.2017 135 125 Ariana Fullani Ardian Dvorani
522 531 1.722 1915 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
523 532 1.723 1999 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
524 533 1.701 331 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
525 534 1.698 46 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
526 535 1.717 1594 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
527 536 1.708 978 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
528 537 1.713 1427 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
529 538 1.731 2358 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
530 539 1.699 73 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
531 540 1.704 630 10.05.2017 20.09.2017 133 123 Ariana Fullani Ardian Dvorani
532 541 1.720 1706 10.05.2017 22.09.2017 135 125 Ariana Fullani Ardian Dvorani
533 542 1.710 1084 10.05.2017 25.09.2017 138 128 Ariana Fullani Ardian Dvorani
534 543 1.729 2266 10.05.2017 20.09.2017 133 123 Ariana Fullani Ardian Dvorani
535 544 1.725 2092 10.05.2017 22.09.2017 135 125 Ariana Fullani Ardian Dvorani
536 545 1.703 668 10.05.2017 22.09.2017 135 125 Ariana Fullani Ardian Dvorani
537 546 1.700 282 10.05.2017 20.09.2017 133 123 Ariana Fullani Ardian Dvorani
538 547 1.719 1674 10.05.2017 20.09.2017 133 123 Ariana Fullani Ardian Dvorani
539 548 854 245 11.05.2017 15.05.2017 4 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
540 549 865 119 11.05.2017 16.05.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
541 550 915 2166 11.05.2017 16.05.2017 5 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
542 551 918 1164 11.05.2017 15.05.2017 4 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
543 552 1.757 4569 11.05.2017 28.07.2017 78 68 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
544 553 1.890 394 11.05.2017 15.09.2017 127 117 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
545 554 1.235 1522 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
546 555 1.226 1059 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
547 556 1.229 466 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
548 557 1.232 25 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
549 558 913 670 12.05.2017 15.05.2017 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
550 559 857 1196 12.05.2017 15.05.2017 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
551 560 1.224 2578 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
552 561 1.227 810 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
553 562 1.239 797 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
554 563 1.223 2107 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
555 564 1.228 1971 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
556 565 1.174 2882 12.05.2017 02.06.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
557 566 1.014 3153 12.05.2017 02.06.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
558 567 1.238 4413 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
559 568 1.234 4574 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
560 569 1.225 1746 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
561 570 1.595 847 12.05.2017 27.06.2017 46 36 Andi Celiku Ardian Dvorani
562 571 2.371 624 12.05.2017 09.11.2017 181 171 Andi Celiku Ardian Dvorani
563 572 1.242 3899 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
564 573 1.230 4398 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
565 574 1.016 4430 12.05.2017 02.06.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
566 575 1.241 2180 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
567 576 1.399 36 12.05.2017 06.06.2017 25 15 Andi Celiku Ardian Dvorani
568 577 1.402 607 16.05.2017 06.06.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
569 578 1.144 499 16.05.2017 22.06.2017 37 27 Andi Celiku Ardian Dvorani
570 579 1.143 3311 16.05.2017 12.07.2017 57 47 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
571 580 1.142 3111 16.05.2017 12.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
572 581 1.774 4310 16.05.2017 12.07.2017 57 47 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
573 582 1.141 3346 16.05.2017 06.07.2017 51 41 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
574 583 1.146 72 16.05.2017 08.11.2017 176 166 Andi Celiku Ardian Dvorani
575 584 1.145 878 16.05.2017 23.06.2017 38 28 Andi Celiku Ardian Dvorani
576 585 798 3485 23.05.2017 25.05.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
577 586 799 450 23.05.2017 25.05.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
578 587 800 147 23.05.2017 25.05.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
579 588 801 2704 23.05.2017 26.07.2017 64 54 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
580 589 1.825 2494 23.05.2017 24.05.2017 1 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
581 590 1.015 317 24.05.2017 02.06.2017 9 Andi Celiku Ardian Dvorani
582 591 1.744 1041 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
583 592 1.742 545 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
584 593 1.747 3682 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
585 594 1.741 242 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
586 595 1.746 3233 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
587 596 1.745 2826 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
588 597 1.672 1587 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
589 598 1.693 1616 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
590 599 1.735 4077 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
591 600 1.736 4742 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
592 601 1.694 2242 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
593 603 1.660 424 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
594 604 1.737 48 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
595 605 1.738 49 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
596 606 1.732 907 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
597 607 1.658 7 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
598 608 1.663 904 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
599 609 1.749 91 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
600 610 1.686 453 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
601 611 1.668 1399 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
602 612 1.740 184 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
603 613 1.671 1454 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
604 614 1.687 515 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
605 615 1.674 139 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
606 616 1.683 259 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
607 617 1.743 558 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
608 618 1.666 1272 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
609 619 1.684 393 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
610 620 1.691 1338 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
611 621 1.673 109 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
612 622 1.695 2415 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
613 623 1.682 256 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
614 624 1.697 2531 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
615 625 1.662 668 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
616 626 1.661 639 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
617 627 1.696 2461 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
618 628 1.689 1121 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
619 629 1.748 608 24.05.2017 28.07.2017 65 55 Ariana Fullani Ardian Dvorani
620 630 1.734 1336 24.05.2017 18.09.2017 117 107 Ariana Fullani Ardian Dvorani
621 631 1.669 1412 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
622 632 1.659 364 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
623 633 1.670 1441 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
624 634 1.665 1099 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
625 635 1.667 1396 24.05.2017 20.09.2017 119 109 Ariana Fullani Ardian Dvorani
626 636 2.304 67 24.05.2017 10.10.2017 139 129 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
627 637 2.237 134 24.05.2017 29.09.2017 128 118 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
628 638 2.287 463 24.05.2017 27.09.2017 126 116 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
629 639 2.283 997 24.05.2017 27.09.2017 126 116 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
630 640 2.300 499 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
631 641 2.264 1510 24.05.2017 10.10.2017 139 129 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
632 642 2.262 385 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
633 643 2.263 569 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
634 644 2.293 486 24.05.2017 10.10.2017 139 129 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
635 645 2.286 891 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
636 646 2.299 1989 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
637 647 2.259 1923 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
638 648 2.261 1932 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
639 649 2.288 1977 24.05.2017 10.10.2017 139 129 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
640 650 2.267 1509 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
641 651 2.285 1524 24.05.2017 10.10.2017 139 129 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
642 652 2.289 1441 24.05.2017 10.10.2017 139 129 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
643 653 2.282 1789 24.05.2017 10.10.2017 139 129 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
644 654 2.305 231 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
645 655 2.280 1802 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
646 656 2.295 2076 24.05.2017 10.10.2017 139 129 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
647 657 2.265 2049 24.05.2017 29.09.2017 128 118 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
648 658 2.281 2011 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
649 659 2.239 1662 24.05.2017 29.09.2017 128 118 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
650 660 2.302 100 24.05.2017 10.10.2017 139 129 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
651 661 2.260 371 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
652 662 2.303 179 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
653 663 2.284 726 24.05.2017 10.10.2017 139 129 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
654 664 2.290 188 24.05.2017 27.09.2017 126 116 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
655 665 2.301 424 24.05.2017 27.09.2017 126 116 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
656 666 2.297 1028 24.05.2017 10.10.2017 139 129 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
657 667 2.298 1412 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
658 668 2.296 1295 24.05.2017 16.10.2017 145 135 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
659 669 2.238 1005 24.05.2017 29.09.2017 128 118 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
660 670 927 97 30.05.2017 31.05.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
661 671 922 383 30.05.2017 06.06.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
662 672 923 1908 30.05.2017 01.06.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
663 673 924 4700 30.05.2017 12.09.2017 105 95 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
664 674 929 2611 30.05.2017 20.07.2017 51 41 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
665 675 925 2873 30.05.2017 21.07.2017 52 42 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
666 676 926 2923 30.05.2017 24.07.2017 55 45 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
667 677 1.758 917 31.05.2017 26.07.2017 56 46 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
668 678 1.753 46 31.05.2017 26.07.2017 56 46 Evelina Qirjako Andi Celiku
669 679 985 2361 31.05.2017 16.07.2017 46 36 Andi Celiku Ardian Dvorani
670 680 1.789 1222 31.05.2017 18.07.2017 48 38 Andi Celiku Ardian Dvorani
671 681 937 535 06.06.2017 26.07.2017 50 40 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
672 682 936 962 06.06.2017 28.07.2017 52 42 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
673 683 930 2680 06.06.2017 27.06.2017 21 11 Andi Celiku Ardian Dvorani
674 684 931 2579 06.06.2017 20.09.2017 106 96 Andi Celiku Ardian Dvorani
675 685 934 2807 06.06.2017 28.07.2017 52 42 Andi Celiku Ardian Dvorani
676 687 935 4575 06.06.2017 26.09.2017 112 102 Andi Celiku Ardian Dvorani
677 688 1.171 2379 07.06.2017 16.06.2017 9 Ariana Fullani Ardian Dvorani
678 689 4422 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
679 690 928 4587 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
680 691 933 4076 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
681 692 944 3774 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
682 693 945 1653 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
683 694 955 1586 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
684 695 954 28 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
685 696 953 3669 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
686 697 952 1046 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
687 698 951 840 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
688 699 950 1521 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
689 700 949 959 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
690 701 947 2933 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
691 702 948 3520 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
692 703 946 3579 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
693 704 1.423 620 07.06.2017 27.06.2017 20 10 Andi Celiku Ardian Dvorani
694 705 1.372 35 08.06.2017 10.06.2017 2 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
695 706 943 4461 07.06.2017 16.06.2017 9 Andi Celiku Andi Celiku
696 707 1.304 1631 08.06.2017 16.06.2017 8 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
697 708 1.303 914 08.06.2017 16.06.2017 8 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
698 709 1.306 1569 08.06.2017 16.06.2017 8 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
699 710 1.202 1331 08.06.2017 16.06.2017 8 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
700 711 939 2409 13.06.2017 19.09.2017 98 88 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
701 712 1.403 2987 13.06.2017 22.06.2017 9 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
702 713 938 3160 13.06.2017 25.07.2017 42 32 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
703 714 942 2850 13.06.2017 22.06.2017 9 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
704 715 940 3360 13.06.2017 27.06.2017 14 4 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
705 716 941 3027 13.06.2017 28.07.2017 45 35 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
706 717 1.436 2478 20.06.2017 10.07.2017 20 10 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
707 718 1.438 3367 20.06.2017 28.07.2017 38 28 Andi Celiku Ardian Dvorani
708 719 1.436 3394 20.06.2017 27.06.2017 7 Andi Celiku Ardian Dvorani
709 720 1.440 2598 20.06.2017 08.11.2017 141 131 Andi Celiku Ardian Dvorani
710 721 1.441 96 20.06.2017 09.11.2017 142 132 Andi Celiku Ardian Dvorani
711 722 1.442 100 20.06.2017 25.07.2017 35 25 Andi Celiku Ardian Dvorani
712 723 1.432 1553 23.06.2017 13.07.2017 20 10 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
713 724 1.378 982 23.06.2017 12.07.2017 19 9 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
714 725 1.386 866 23.06.2017 12.07.2017 19 9 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
715 726 1.430 396 23.06.2017 12.07.2017 19 9 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
716 727 1.428 2441 23.06.2017 12.07.2017 19 9 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
717 728 1.426 2252 23.06.2017 12.07.2017 19 9 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
718 729 1.381 1902 23.06.2017 12.07.2017 19 9 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
719 730 1.384 1791 23.06.2017 12.07.2017 19 9 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
720 731 1.375 265 23.06.2017 29.06.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
721 732 1.551 377 23.06.2017 29.06.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
722 733 1.387 66 23.06.2017 29.06.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
723 734 1.557 893 23.06.2017 29.06.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
724 735 1.385 31 23.06.2017 29.06.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
725 736 1.560 44 23.06.2017 29.06.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
726 737 1.393 2474 28.06.2017 29.06.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
727 738 1.397 1693 28.06.2017 29.06.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
728 739 1.394 1912 28.06.2017 29.06.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
729 740 1.437 5 29.06.2017 28.07.2017 29 19 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
730 741 1.443 3239 29.06.2017 08.11.2017 132 122 Andi Celiku Ardian Dvorani
731 742 1.750 769 29.06.2017 16.09.2017 79 69 Ariana Fullani Andi Celiku
732 743 1.749 664 29.06.2017 16.09.2017 79 69 Ariana Fullani Andi Celiku
733 744 1.556 1512 29.06.2017 12.09.2017 75 65 Ariana Fullani Ardian Dvorani
734 745 1.565 151 29.06.2017 16.09.2017 79 69 Ariana Fullani Ardian Dvorani
735 746 1.554 1282 29.06.2017 15.09.2017 78 68 Ariana Fullani Ardian Dvorani
736 747 1.790 2540 29.06.2017 30.06.2017 1 Andi Celiku Ardian Dvorani
737 748 1.323 4716 29.06.2017 30.06.2017 1 Andi Celiku Ardian Dvorani
738 749 1.810 2534 04.07.2017 10.07.2017 6 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
739 750 1.446 2014 04.07.2017 10.07.2017 6 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
740 751 1.844 3363 04.07.2017 30.08.2017 57 47 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
741 752 1.401 261 04.07.2017 06.07.2017 2 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
742 753 1.444 1304 04.07.2017 08.11.2017 127 117 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
743 754 1.445 230 04.07.2017 08.11.2017 127 117 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
744 755 1.792 1717 05.07.2017 18.07.2017 13 3 Andi Celiku Ardian Dvorani
745 756 1.176 2963 05.07.2017 11.07.2017 6 Andi Celiku Ardian Dvorani
746 757 1.355 1917 05.07.2017 13.07.2017 8 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
747 758 2.373 1888 11.07.2017 08.11.2017 120 110 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
748 759 2.372 4632 11.07.2017 13.09.2017 64 54 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
749 760 1.970 1285 11.07.2017 07.09.2017 58 48 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
750 761 1.969 2536 11.07.2017 07.09.2017 58 48 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
751 762 1.456 2539 12.07.2017 20.07.2017 8 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
752 763 1.465 2012 12.07.2017 21.07.2017 9 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
753 764 1.429 2005 12.07.2017 13.07.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
754 765 1.381 2557 12.07.2017 13.07.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
755 766 1.417 2470 12.07.2017 13.07.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
756 767 1.195 2734 12.07.2017 18.07.2017 6 Andi Celiku Ardian Dvorani
757 768 1.866 1272 12.07.2017 10.10.2017 90 80 Andi Celiku Ardian Dvorani
758 769 1.562 465 12.07.2017 12.09.2017 62 52 Ariana Fullani Ardian Dvorani
759 770 1.410 1459 12.07.2017 25.07.2017 13 3 Ariana Fullani Ardian Dvorani
760 771 1.563 1537 12.07.2017 12.08.2017 31 21 Ariana Fullani Ardian Dvorani
761 772 2.736 27 18.07.2017 20.09.2017 64 54 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
762 773 2.051 1038 18.07.2017 07.09.2017 51 41 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
763 774 1.829 1355 18.07.2017 04.09.2017 48 38 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
764 775 2.232 412 18.07.2017 11.09.2017 55 45 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
765 776 1.809 2365 19.07.2017 20.09.2017 63 53 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
766 777 1.960 1587 19.07.2017 11.09.2017 54 44 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
767 778 1.981 168 19.07.2017 11.09.2017 54 44 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
768 779 1.830 2804 20.07.2017 27.07.2017 7 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
769 780 1.534 1418 19.07.2017 07.09.2017 50 40 Ariana Fullani Ariana Fullani
770 781 1.541 2811 26.09.2017 05.12.2017 70 60 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
771 782 1.543 2406 26.09.2017 03.10.2017 7 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
772 783 2.094 2094 26.09.2017 29.09.2017 3 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
773 784 2.231 846 27.09.2017 18.10.2017 21 11 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
774 785 2.230 1742 27.09.2017 17.01.2018 112 102 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
775 786 2.392 411 27.09.2017 25.10.2017 28 18 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
776 787 2.160 233 27.09.2017 25.10.2017 28 18 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
777 788 2.175 644 27.09.2017 28.09.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
778 789 2.174 1461 27.09.2017 28.09.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
779 790 209 03.10.2017 05.10.2017 2 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
780 791 3001 03.10.2017 11.12.2017 69 59 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
781 792 1.937 2482 03.10.2017 30.10.2017 27 17 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
782 793 2.174 4223 03.10.2017 09.12.2017 67 57 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
783 794 1.874 3538 03.10.2017 11.10.2017 8 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
784 795 1.881 4740 03.10.2017 11.10.2017 8 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
785 796 1.871 4567 03.10.2017 11.10.2017 8 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
786 797 2.506 101 05.10.2017 09.11.2017 35 25 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
787 798 2.509 134 05.10.2017 09.11.2017 35 25 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
788 799 2.277 3166 17.10.2017 11.12.2017 55 45 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
789 800 2.278 889 17.10.2017 11.12.2017 55 45 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
790 801 2.279 475 17.10.2017 03.11.2017 17 7 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
791 802 2.275 3597 17.10.2017 10.11.2017 24 14 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
792 803 2.274 3287 17.10.2017 07.11.2017 21 11 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
793 804 2.580 3479 17.10.2017 06.11.2017 20 10 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
794 805 2.576 4280 17.10.2017 03.11.2017 17 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
795 806 2.393 4127 17.10.2017 30.10.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
796 807 2.578 1081 17.10.2017 01.01.2018 76 66 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
797 808 2.191 976 17.10.2017 23.10.2017 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
798 809 2.378 3574 17.10.2017 06.11.2017 20 10 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
799 810 2.605 4412 17.10.2017 30.10.2017 13 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
800 811 2.050 4307 17.10.2017 20.10.2017 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
801 812 2.165 4715 17.10.2017 20.10.2017 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
802 813 2.114 4296 17.10.2017 18.10.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
803 816 2.036 1009 24.10.2017 21.11.2017 28 18 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
804 817 2.038 1357 24.10.2017 30.11.2017 37 27 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
805 819 2.040 301 24.10.2017 03.11.2017 10 0 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
806 820 2.037 2214 24.10.2017 15.11.2017 22 12 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
807 821 2.700 3541 31.10.2017 08.01.2018 69 59 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
808 822 2.734 3984 31.10.2017 11.01.2018 72 62 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
809 823 2.704 3276 31.10.2017 10.01.2018 71 61 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
810 824 2.617 2609 31.10.2017 02.11.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
811 825 2.355 3118 31.10.2017 01.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
812 826 2.311 3261 31.10.2017 01.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
813 827 2.227 3396 31.10.2017 01.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
814 828 2.579 1755 31.10.2017 01.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
815 829 2.613 1436 31.10.2017 01.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
816 830 2.598 3323 07.11.2017 08.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
817 831 2.597 1042 07.11.2017 08.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
818 832 2.544 3484 07.11.2017 08.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
819 833 2.359 4367 07.11.2017 08.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
820 835 2.702 3257 07.11.2017 05.12.2017 28 18 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
821 836 2.701 2790 07.11.2017 01.12.2017 24 14 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
822 837 1.202 1331 07.11.2017 10.11.2017 3 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
823 838 2.646 189 07.11.2017 10.11.2017 3 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
824 839 2.600 940 07.11.2017 22.12.2017 45 35 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
825 840 2.379 862 07.11.2017 08.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
826 841 2.273 4416 14.11.2017 16.01.2018 63 53 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
827 842 2.272 3584 14.11.2017 01.12.2017 17 7 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
828 843 2.271 3046 14.11.2017 01.12.2017 17 7 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
829 844 2.269 1397 14.11.2017 30.11.2017 16 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
830 845 2.270 255 14.11.2017 30.11.2017 16 6 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
831 846 2.268 870 14.11.2017 13.12.2017 29 19 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
832 847 2.358 481 14.11.2017 15.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
833 848 2.357 593 14.11.2017 15.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
834 849 2.356 498 14.11.2017 15.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
835 850 94 21.11.2017 15.12.2017 24 14 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
836 851 2.575 4964 21.11.2017 22.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
837 852 2.706 239 21.11.2017 22.11.2017 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
838 853 2.249 1609 21.11.2017 30.11.2017 9 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
839 854 2.250 4494 21.11.2017 11.12.2017 20 10 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
840 855 503 21.11.2017 19.01.2018 59 49 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
841 856 2.252 554 21.11.2017 26.01.2018 66 56 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
842 857 2.759 613 21.11.2017 23.01.2018 63 53 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
843 858 2.253 732 21.11.2017 16.01.2018 56 46 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
844 859 2.604 753 21.11.2017 24.11.2017 3 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
845 860 2.644 3248 21.11.2017 30.11.2017 9 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
846 861 2.483 63 21.11.2017 30.11.2017 9 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
847 862 2.640 839 21.11.2017 30.11.2017 9 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
848 863 2.642 3154 21.11.2017 30.11.2017 9 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
849 864 2.625 1010 21.11.2017 27.12.2017 36 26 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
850 865 2.717 2548 21.11.2017 27.12.2017 36 26 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
851 866 2.628 2154 21.11.2017 27.12.2017 36 26 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
852 868 2.366 3228 05.12.2017 17.01.2018 43 33 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
853 869 2.365 3119 05.12.2017 16.01.2018 42 32 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
854 870 2.364 1377 05.12.2017 10.01.2018 36 26 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
855 871 2.368 2081 05.12.2017 02.02.2018 59 49 Admir Thanza Ardian Dvorani
856 872 2.369 2338 05.12.2017 07.02.2018 64 54 Admir Thanza Ardian Dvorani
857 873 3155 05.12.2017 02.02.2018 59 49 Admir Thanza Ardian Dvorani
858 874 3 05.12.2017 22.01.2018 48 38 Tom Ndreca Tom Ndreca
859 875 2.732 799 05.12.2017 27.12.2017 22 12 Admir Thanza Ardian Dvorani
860 876 2.424 2389 12.12.2017 02.02.2018 52 42 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
861 877 2.421 4572 12.12.2017 22.01.2018 41 31 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
862 878 2.419 585 12.12.2017 26.01.2018 45 35 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
863 879 2.422 4081 12.12.2017 22.02.2018 72 62 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
864 880 2.420 3665 12.12.2017 22.01.2018 41 31 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
865 881 2.686 1202 12.12.2017 22.12.2017 10 0 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
866 882 2.685 1446 12.12.2017 23.12.2017 11 1 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
867 883 2.413 4591 12.12.2017 14.12.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
868 884 2.639 725 12.12.2017 27.12.2017 15 5 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
869 889 2.477 4067 19.12.2017 10.01.2018 22 12 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
870 892 2.478 896 19.12.2017 27.12.2017 8 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
871 893 2.515 750 19.12.2017 26.12.2017 7 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
872 894 2.514 187 19.12.2017 27.12.2017 8 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
873 895 2.479 654 19.12.2017 21.12.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
874 896 2.476 2132 19.12.2017 21.12.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
875 897 2.475 642 19.12.2017 21.12.2017 2 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
876 483 1.824 1670 08.05.2017 15.09.2017 130 120 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori