Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Penal, Viti 2017, Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor

wdt_ID Nr. Regjistri Nr. Vendimi Akti Date Regjistrimi Date e seances Kohezgjatja ne Shqyrtim Relatori Kryesuesi
1 1 2 1367 14.05.2013 25.10.2017 572 Artan Zeneli Edmond Islamaj
2 2 1 2058 27.04.2013 08.02.2017 455 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
3 3 8 591 14.04.2014 15.02.2017 302 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
4 4 10 1944 02.04.2015 20.12.2017 488 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
5 5 9 592 26.02.2015 25.10.2017 302 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
6 6 11 1619 05.01.2015 05.07.2017 553 Tom Ndreca Edmond Islamaj
7 7 41 214 22.01.2015 19.07.2017 372 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
8 8 42 1375 15.06.2015 22.11.2017 589 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
9 9 17 935 27.01.2015 05.04.2017 253 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
10 10 43 1397 21.01.2015 15.03.2017 587 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
11 11 44 1407 09.04.2015 24.05.2017 587 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
12 12 45 1416 30.10.2015 06.12.2017 587 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
13 13 46 1150 09.11.2015 06.12.2017 647 Artan Zeneli Edmond Islamaj
14 14 47 1148 11.03.2019 22.11.2017 230 Artan Zeneli Edmond Islamaj
15 15 48 1046 20.04.2015 19.04.2017 631 Tom Ndreca Edmond Islamaj
16 16 20 782 31.03.2015 29.03.2017 278 Tom Ndreca Edmond Islamaj
17 17 19 846 03.06.2015 31.05.2017 1383 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
18 18 81 1278 18.06.2015 31.05.2017 211 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
19 19 18 1762 30.07.2015 12.07.2017 133 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
20 20 16 2092 27.07.2015 05.07.2017 472 Tom Ndreca Edmond Islamaj
21 21 12 16 20.07.2015 21.06.2017 394 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
22 22 13 1593 04.06.2015 19.04.2017 148 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
23 23 14 1219 16.12.2015 25.10.2017 610 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
24 24 15 1693 28.01.2016 06.12.2017 649 Artan Zeneli Edmond Islamaj
25 25 49 1136 24.04.2015 27.02.2017 947 Tom Ndreca Edmond Islamaj
26 26 40 701 15.06.2015 20.04.2017 666 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
27 27 52 1586 21.04.2015 15.02.2017 154 Artan Zeneli Edmond Islamaj
28 28 51 1570 02.05.2015 09.02.2017 572 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
29 29 50 2233 03.05.2015 08.02.2017 457 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
30 30 148 2167 04.09.2015 07.06.2017 475 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
31 31 149 1863 08.02.2016 08.11.2017 520 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
32 32 292 1366 19.05.2015 08.02.2017 215 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
33 33 150 2222 05.02.2016 25.10.2017 78 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
34 34 214 752 16.10.2015 29.06.2017 675 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
35 35 569 1008 26.02.2016 08.11.2017 265 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
36 36 213 1374 20.06.2015 27.02.2017 618 Tom Ndreca Edmond Islamaj
37 37 156 2005 10.06.2015 09.02.2017 519 Artan Zeneli Edmond Islamaj
38 38 155 58 27.11.2015 12.07.2017 784 Artan Zeneli Edmond Islamaj
39 39 153 2092 30.06.2015 08.02.2017 121 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
40 40 152 2188 02.07.2015 08.02.2017 492 Tom Ndreca Edmond Islamaj
41 41 151 2068 02.07.2015 08.02.2017 510 Tom Ndreca Edmond Islamaj
42 42 154 1834 02.07.2015 08.02.2017 546 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
43 43 308 2030 07.12.2015 12.07.2017 129 Artan Zeneli Artan Zeneli
44 44 218 1844 28.04.2016 22.11.2017 164 Ariana Fullani Ariana Fullani
45 45 224 400 26.06.2015 18.01.2017 20 Artan Zeneli Edmond Islamaj
46 46 226 2470 24.07.2015 15.02.2017 464 Tom Ndreca Edmond Islamaj
47 47 228 499 16.12.2015 05.07.2017 729 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
48 48 227 248 20.04.2016 08.11.2017 49 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
49 49 225 2165 13.12.2015 29.06.2017 510 Artan Zeneli Edmond Islamaj
50 50 223 2070 19.04.2016 01.11.2017 523 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
51 51 222 34 25.04.2016 01.11.2017 79 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
52 52 283 2149 29.07.2015 01.02.2017 133 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
53 53 284 559 06.11.2015 11.05.2017 371 Artan Zeneli Edmond Islamaj
54 54 281 74 16.09.2015 15.03.2017 799 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
55 55 282 32 13.11.2015 11.05.2017 89 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
56 56 307 448 19.11.2015 10.05.2017 20 Edmond Islamaj
57 57 363 1187 28.01.2016 19.07.2017 685 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
58 58 364 680 15.12.2015 31.05.2017 730 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
59 59 323 472 23.12.2015 07.06.2017 23 Artan Zeneli Edmond Islamaj
60 60 322 340 19.01.2016 29.06.2017 427 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
61 61 324 5 13.01.2016 21.06.2017 470 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
62 62 325 2501 23.10.2015 29.03.2017 483 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
63 63 326 2279 21.09.2015 22.02.2017 513 Artan Zeneli Artan Zeneli
64 64 1.257 257 13.10.2015 15.03.2017 681 Guxim Zenelaj Artan Zeneli
65 65 399 2143 24.11.2015 20.04.2017 168 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
66 66 367 230 12.01.2016 08.06.2017 461 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
67 67 368 615 20.06.2016 15.11.2017 398 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
68 68 369 1984 22.10.2015 15.03.2017 194 Tom Ndreca Edmond Islamaj
69 69 371 2249 05.11.2015 29.03.2017 538 Tom Ndreca Edmond Islamaj
70 70 370 2180 17.02.2016 05.07.2017 552 Artan Zeneli Edmond Islamaj
71 71 366 2229 28.01.2016 08.06.2017 545 Artan Zeneli Edmond Islamaj
72 72 396 310 09.11.2015 15.03.2017 467 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
73 73 398 548 02.10.2015 01.02.2017 48 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
74 74 397 565 23.12.2015 19.04.2017 776 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
75 75 402 2421 29.03.2016 19.07.2017 533 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
76 76 401 97 28.07.2016 16.11.2017 132 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
77 77 403 1159 05.11.2015 22.02.2017 728 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
78 78 498 1298 26.10.2015 09.02.2017 713 Artan Zeneli Edmond Islamaj
79 79 405 1706 05.01.2016 19.04.2017 642 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
80 80 408 2266 21.06.2016 01.11.2017 176 Artan Zeneli Edmond Islamaj
81 81 406 1946 12.02.2016 24.05.2017 229 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
82 82 404 1858 21.12.2015 29.03.2017 240 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
83 83 407 1792 06.10.2015 12.07.2017 246 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
84 84 409 2288 04.02.2016 10.05.2017 175 Tom Ndreca Edmond Islamaj
85 85 410 2502 16.11.2015 15.02.2017 532 Artan Zeneli Edmond Islamaj
86 86 499 19 21.10.2015 18.01.2017 513 Artan Zeneli Edmond Islamaj
87 87 501 160 28.04.2016 19.07.2017 133 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
88 88 667 2071 17.02.2016 19.04.2017 209 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
89 89 500 179 07.04.2016 10.05.2017 497 Tom Ndreca Edmond Islamaj
90 90 504 682 12.01.2016 09.02.2017 64 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
91 91 505 42 21.06.2016 12.07.2017 525 Tom Ndreca Edmond Islamaj
92 92 503 1535 28.08.2016 15.11.2017 702 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
93 93 502 202 02.02.2016 08.02.2017 138 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
94 94 507 1072 30.03.2016 05.04.2017 371 Tom Ndreca Edmond Islamaj
95 95 506 1893 15.06.2016 21.06.2017 269 Tom Ndreca Artan Zeneli
96 96 565 1978 17.11.2016 22.11.2017 249 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
97 97 566 76 28.07.2016 19.07.2017 527 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
98 98 567 2034 05.12.2016 22.11.2017 622 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
99 99 568 2277 05.04.2016 01.02.2017 197 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
100 100 577 2462 05.04.2016 01.02.2017 564 Artan Zeneli Edmond Islamaj
101 101 570 337 19.01.2017 01.11.2017 504 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
102 102 571 0 10.10.2016 20.07.2017 912 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
103 103 0 1591 01.03.2017 06.12.2017 709 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
104 104 572 599 06.05.2016 08.02.2017 77 Artan Zeneli Edmond Islamaj
105 105 573 529 25.09.2016 21.06.2017 92 Artan Zeneli Edmond Islamaj
106 106 574 1873 11.10.2016 05.07.2017 267 Tom Ndreca Edmond Islamaj
107 107 575 2430 07.06.2016 27.02.2017 567 Artan Zeneli Edmond Islamaj
108 108 576 2171 28.10.2016 13.07.2017 223 Artan Zeneli Edmond Islamaj
109 109 0 2504 10.03.2017 22.11.2017 593 Shkelzen Selimi Edmond Islamaj
110 110 579 1633 31.05.2016 08.02.2017 713 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
111 111 581 2437 23.10.2016 29.06.2017 583 Artan Zeneli Edmond Islamaj
112 112 582 132 04.10.2016 07.06.2017 386 Artan Zeneli Edmond Islamaj
113 113 583 1991 10.10.2016 07.06.2017 464 Tom Ndreca Edmond Islamaj
114 114 584 1980 23.06.2016 08.02.2017 258 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
115 115 655 758 21.10.2016 07.06.2017 447 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
116 116 659 550 24.11.2016 05.07.2017 477 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
117 117 654 426 22.07.2016 22.02.2017 126 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
118 118 0 1404 24.03.2017 25.10.2017 356 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
119 119 657 193 12.07.2016 08.02.2017 538 Tom Ndreca Edmond Islamaj
120 120 656 71 11.11.2016 08.06.2017 909 Tom Ndreca Edmond Islamaj
121 121 658 1859 14.12.2016 29.06.2017 283 Artan Zeneli Edmond Islamaj
122 122 666 361 28.10.2016 10.05.2017 140 Admir Thanza Admir Thanza
123 123 817 242 13.12.2016 07.06.2017 628 Tom Ndreca Edmond Islamaj
124 124 816 458 14.12.2016 07.06.2017 215 Tom Ndreca Edmond Islamaj
125 125 815 2437 23.11.2016 10.05.2017 679 Artan Zeneli Edmond Islamaj
126 126 814 603 07.10.2016 20.03.2017 1625 Artan Zeneli Edmond Islamaj
127 127 813 385 14.09.2016 15.02.2017 972 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
128 128 851 83 14.09.2016 09.02.2017 286 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
129 129 852 1331 02.03.2017 20.07.2017 468 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
130 130 853 662 03.02.2017 21.06.2017 561 Artan Zeneli Edmond Islamaj
131 131 854 714 28.09.2016 08.02.2017 555 Artan Zeneli Edmond Islamaj
132 132 857 684 23.11.2016 05.04.2017 567 Tom Ndreca Edmond Islamaj
133 133 858 380 26.01.2017 08.06.2017 621 Tom Ndreca Edmond Islamaj
134 134 859 265 19.01.2017 31.05.2017 639 Tom Ndreca Edmond Islamaj
135 136 891 1991 07.11.2016 16.03.2017 383 Tom Ndreca Edmond Islamaj
136 137 0 1101 15.03.2017 19.07.2017 513 Artan Zeneli Edmond Islamaj
137 138 1.015 1395 14.11.2016 15.03.2017 476 Artan Zeneli Edmond Islamaj
138 139 901 409 04.04.2017 05.07.2017 257 Artan Zeneli Edmond Islamaj
139 140 0 2114 06.01.2017 05.04.2017 370 Artan Zeneli Edmond Islamaj
140 141 0 2213 09.01.2017 29.03.2017 352 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
141 142 897 750 07.12.2016 23.02.2017 573 Tom Ndreca Edmond Islamaj
142 144 896 1253 19.04.2017 05.07.2017 891 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
143 146 907 2186 18.04.2017 21.06.2017 758 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
144 147 9.090 177 08.02.2017 29.03.2017 678 Tom Ndreca Edmond Islamaj
145 148 909 354 06.04.2017 24.05.2017 280 Tom Ndreca Edmond Islamaj
146 149 910 2134 27.03.2017 19.04.2017 768 Tom Ndreca Tom Ndreca
147 150 1.016 503 09.03.2017 29.03.2017 993 Admir Thanza Xhezair Zaganjori