Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Penal, Viti 2017, Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor

wdt_ID Nr. Regjistri Nr. Vendimi Akti Date Regjistrimi Date e seances Kohezgjatja ne Shqyrtim Relatori Kryesuesi
1 1 2 1367 14.05.2013 25.10.2017 572 Artan Zeneli Edmond Islamaj
2 2 1 2058 27.04.2013 08.02.2017 455 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
3 3 8 591 14.04.2014 15.02.2017 302 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
4 4 10 1944 02.04.2015 20.12.2017 488 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
5 5 9 592 26.02.2015 25.10.2017 302 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
6 6 11 1619 05.01.2015 05.07.2017 553 Tom Ndreca Edmond Islamaj
7 7 41 214 22.01.2015 19.07.2017 372 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
8 8 42 1375 15.06.2015 22.11.2017 589 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj
9 9 17 935 27.01.2015 05.04.2017 253 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
10 10 43 1397 21.01.2015 15.03.2017 587 Guxim Zenelaj Edmond Islamaj