Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Penal, Viti 2018, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID Nr. Vendimi Nr. Regjistri Nr. Akti Data e seances Data e dorezimit Kohezgjatja ne dorezim Relatori Kryesuesi
1 10 1 67 31.01.2018 12.04.2018 71 Tom Ndreca Edmond Islamaj
2 12 2 339 09.02.2018 27.03.2018 46 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
3 12 3 2099 09.02.2018 19.03.2018 38 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
4 13 4 1736 09.02.2018 26.03.2018 45 Artan Zeneli Edmond Islamaj
5 14 5 124 09.02.2018 16.03.2018 35 Tom Ndreca Edmond Islamaj
6 16 6 2378 14.02.2018 30.03.2018 44 Edmond Islamaj Edmond Islamaj
7 18 7 314 14.02.2018 26.02.2018 12 Tom Ndreca Edmond Islamaj
8 17 8 1220 14.02.2018 26.02.2018 12 Artan Zeneli Edmond Islamaj
9 67 9 838 19.02.2018 23.03.2018 32 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
10 132 10 863 21.02.2018 11.04.2018 49 Artan Zeneli Edmond Islamaj