Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2015, Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor

wdt_ID NR Akti Data e Regjistrimit Data e Seances Kohezgjatja ne Shqyrtim (ne dite) Dite tej afatit ligjor (90 dite) Relatori Kryesusi
1 1 2507 21.10.2011 13.01.2015 1180 1090 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
2 2 1566 31.05.2012 13.01.2015 957 867 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
3 3 1009 29.04.2011 13.01.2015 1355 1265 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
4 4 2479 21.09.2012 13.01.2015 844 754 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
5 5 1366 27.05.2011 13.01.2015 1327 1237 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
6 6 154 26.01.2011 13.01.2015 1448 1358 ARJANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
7 7 131 25.01.2011 13.01.2015 1449 1359 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
8 8 546 21.06.2011 13.01.2015 1302 1212 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
9 9 2302 03.10.2011 13.01.2015 1198 1108 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
10 10 3548 28.12.2012 15.01.2015 748 658 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI