Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2015, Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor

NR Akti Data e Regjistrimit Data e Seances Kohezgjatja ne Shqyrtim (ne dite) Dite tej afatit ligjor (90 dite) Relatori
wdt_ID NR Akti Data e Regjistrimit Data e Seances Kohezgjatja ne Shqyrtim (ne dite) Dite tej afatit ligjor (90 dite) Relatori Kryesusi
1 1 2507 21.10.2011 13.01.2015 1180 1090 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
2 2 1566 31.05.2012 13.01.2015 957 867 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
3 3 1009 29.04.2011 13.01.2015 1355 1265 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
4 4 2479 21.09.2012 13.01.2015 844 754 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
5 5 1366 27.05.2011 13.01.2015 1327 1237 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
6 6 154 26.01.2011 13.01.2015 1448 1358 ARJANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
7 7 131 25.01.2011 13.01.2015 1449 1359 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
8 8 546 21.06.2011 13.01.2015 1302 1212 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
9 9 2302 03.10.2011 13.01.2015 1198 1108 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
10 10 3548 28.12.2012 15.01.2015 748 658 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
11 11 1964 03.07.2012 15.01.2015 926 836 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
12 12 1563 22.06.2011 15.01.2015 1303 1213 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
13 13 2843 26.10.2012 15.01.2015 811 721 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
14 14 3048 21.12.2011 15.01.2015 1121 1031 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
15 15 1684 11.07.2011 15.01.2015 1284 1194 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
16 16 201 31.01.2011 15.01.2015 1445 1355 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
17 17 1520 02.05.2014 15.01.2015 258 168 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
18 18 1945 06.09.2011 15.01.2015 1227 1137 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
19 19 216 02.02.2011 15.01.2015 1443 1353 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
20 20 2537 28.09.2012 15.01.2015 839 749 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
21 21 2030 10.07.2012 20.01.2015 924 834 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
22 22 2084 13.07.2012 20.01.2015 921 831 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
23 23 259 08.02.2011 20.01.2015 1442 1352 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
24 24 1716 13.07.2011 20.01.2015 1287 1197 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
25 25 1533 28.05.2013 20.01.2015 602 512 ARDIAN DVORANI ARDIAN DVORANI
26 26 1565 22.06.2011 20.01.2015 1308 1218 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
27 27 299 24.01.2014 22.01.2015 363 273 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
28 28 3057 12.09.2014 22.01.2015 132 42 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
29 29 2267 29.09.2011 22.01.2015 1211 1121 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
30 30 2804 23.11.2011 22.01.2015 1156 1066 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
31 31 3040 21.12.2011 22.01.2015 1128 1038 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
32 32 2054 14.09.2011 22.01.2015 1226 1136 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
33 33 1983 08.09.2011 22.01.2015 1232 1142 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
34 34 1372 27.05.2011 22.01.2015 1336 1246 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
35 35 1722 13.07.2011 22.01.2015 1289 1199 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
36 36 2162 19.07.2012 22.01.2015 917 827 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
37 37 553 28.02.2012 22.01.2015 1059 969 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
38 38 2226 31.07.2012 22.01.2015 905 815 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
39 39 2282 03.08.2012 22.01.2015 902 812 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
40 40 515 27.02.2013 27.01.2015 699 609 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
41 41 1698 05.06.2013 27.01.2015 601 511 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
42 43 1281 20.05.2011 29.01.2015 1350 1260 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
43 44 2849 26.10.2012 29.01.2015 825 735 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
44 45 2714 09.11.2011 29.01.2015 1177 1087 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
45 46 685 28.03.2011 29.01.2015 1403 1313 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
46 47 2116 19.09.2011 03.02.2015 1233 1143 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
47 48 1373 27.05.2011 03.02.2015 1348 1258 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
48 49 46 14.01.2011 03.02.2015 1481 1391 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
49 50 2314 03.09.2012 03.02.2015 883 793 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
50 51 1301 11.05.2012 03.02.2015 998 908 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
51 52 1516 28.05.2012 03.02.2015 981 891 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
52 53 1775 19.07.2011 05.02.2015 1297 1207 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
53 54 1694 12.07.2011 05.02.2015 1304 1214 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
54 55 1816 22.07.2011 05.02.2015 1294 1204 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
55 56 2635 31.10.2011 05.02.2015 1193 1103 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
56 57 226 25.01.2013 05.02.2015 741 651 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
57 58 903 03.04.2013 05.02.2015 673 583 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
58 59 1892 27.06.2012 05.02.2015 953 863 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
59 60 1713 10.06.2013 05.02.2015 605 515 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
60 61 1586 30.05.2013 05.02.2015 616 526 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
61 62 1599 31.05.2013 05.02.2015 615 525 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
62 63 2739 22.10.2012 05.02.2015 836 746 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
63 65 2697 12.10.2012 10.02.2015 851 761 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
64 66 1523 29.05.2012 10.02.2015 987 897 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
65 67 2055 14.09.2011 10.02.2015 1245 1155 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
66 68 482 02.03.2011 10.02.2015 1441 1351 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
67 69 347 09.02.2012 10.02.2015 1097 1007 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
68 70 2186 23.07.2012 10.02.2015 932 842 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
69 71 752 01.04.2011 10.02.2015 1411 1321 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
70 72 128 17.01.2013 10.02.2015 754 664 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
71 73 2683 03.11.2011 10.02.2015 1195 1105 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
72 74 1119 10.05.2011 10.02.2015 1372 1282 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
73 75 1603 31.05.2013 12.02.2015 622 532 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
74 76 187 24.01.2013 12.02.2015 749 659 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
75 77 1653 05.06.2013 12.02.2015 617 527 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
76 78 2317 04.09.2013 12.02.2015 526 436 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI
77 79 2203 26.09.2011 12.02.2015 1235 1145 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
78 80 2967 16.12.2011 12.02.2015 1154 1064 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
79 81 1184 04.05.2012 12.02.2015 1014 924 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
80 82 1534 29.05.2012 12.02.2015 989 899 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
81 83 3438 20.12.2012 12.02.2015 784 694 MEDI BICI XHEZAIR ZAGANJORI
82 84 2261 29.09.2011 12.02.2015 1232 1142 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
83 85 2448 12.10.2011 12.02.2015 1219 1129 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
84 86 2851 05.12.2011 12.02.2015 1165 1075 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
85 87 2263 29.09.2011 12.02.2015 1232 1142 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
86 88 1662 06.07.2011 12.02.2015 1317 1227 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
87 89 1915 01.07.2013 12.02.2015 591 501 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
88 90 1949 06.09.2011 12.02.2015 1255 1165 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
89 91 1737 14.07.2011 12.02.2015 1309 1219 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
90 92 1624 29.06.2011 12.02.2015 1324 1234 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
91 93 1660 05.07.2011 12.02.2015 1318 1228 EVELINA QIRJAKO XHEZAIR ZAGANJORI
92 94 885 30.03.2012 12.02.2015 1049 959 ARIANA FULLANI ARDIAN DVORANI
93 94 885 30.03.2012 12.02.2015 1049 959 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
94 95 3345 13.12.2012 12.02.2015 791 701 ANDI CELIKU ARDIAN DVORANI
95 96 1813 22.07.2011 12.02.2015 1301 1211 ANDI CELIKU XHEZAIR ZAGANJORI
96 97 1526 17.06.2011 17.02.2015 1341 1251 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
97 98 192 28.01.2011 17.02.2015 1481 1391 ARIANA FULLANI XHEZAIR ZAGANJORI
98 99 1809 22.07.2011 17.02.2015 1306 1216 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
99 100 2768 21.11.2011 17.02.2015 1184 1094 ARDIAN DVORANI XHEZAIR ZAGANJORI
100 101 61 15.01.2013 17.02.2015 763 673 XHEZAIR ZAGANJORI XHEZAIR ZAGANJORI