Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2016, Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor

wdt_ID Nr. Regjistri Nr vendimi Akti Data e rregjistrimit Data e seances Kohezgjatja ne Shqyrtim (ne dite) Dite pertej afatit ligjor(90 dite) Relatori Kryesuesi
1 1 706 742 13.03.2013 14.01.2016 1037 947 Ariana Fullani Ardian Dvorani
2 2 1061 2781 03.10.2013 14.01.2016 833 743 Ariana Fullani Ardian Dvorani
3 3 1165 155 30.01.2015 14.01.2016 349 259 Andi Celiku Ardian Dvorani
4 4 582 146 30.01.2015 14.01.2016 349 259 Medi Bici Ardian Dvorani
5 5 36 3424 19.12.2012 14.01.2016 1121 1031 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
7 7 22 1397 06.05.2013 14.01.2016 983 893 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
8 8 17 2390 07.09.2012 14.01.2016 1224 1134 Medi Bici Evelina Qirjako
9 9 1164 40 09.01.2015 15.01.2016 371 281 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
10 10 223 2918 14.10.2013 19.01.2016 827 737 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
11 11 1552 2390 09.09.2013 19.01.2016 862 772 Ardian Dvorani Ardian Dvorani