Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2016, Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor

wdt_ID Nr. Regjistri Nr vendimi Akti Data e rregjistrimit Data e seances Kohezgjatja ne Shqyrtim (ne dite) Dite pertej afatit ligjor(90 dite) Relatori Kryesuesi
1 1 706 742 13.03.2013 14.01.2016 1037 947 Ariana Fullani Ardian Dvorani
2 2 1061 2781 03.10.2013 14.01.2016 833 743 Ariana Fullani Ardian Dvorani
3 3 1165 155 30.01.2015 14.01.2016 349 259 Andi Celiku Ardian Dvorani
4 4 582 146 30.01.2015 14.01.2016 349 259 Medi Bici Ardian Dvorani
5 5 36 3424 19.12.2012 14.01.2016 1121 1031 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
7 7 22 1397 06.05.2013 14.01.2016 983 893 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
8 8 17 2390 07.09.2012 14.01.2016 1224 1134 Medi Bici Evelina Qirjako
9 9 1164 40 09.01.2015 15.01.2016 371 281 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
10 10 223 2918 14.10.2013 19.01.2016 827 737 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
11 11 1552 2390 09.09.2013 19.01.2016 862 772 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
12 12 228 576 04.03.2013 19.01.2016 1051 961 Medi Bici Evelina Qirjako
13 13 226 1360 02.05.2013 19.01.2016 992 902 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
14 14 225 2848 09.10.2013 19.01.2016 832 742 Ariana Fullani Ardian Dvorani
15 15 1470 2987 17.10.2013 19.01.2016 824 734 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
16 16 224 413 15.02.2013 19.01.2016 1068 978 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
17 17 227 544 01.03.2013 19.01.2016 1054 964 Medi Bici Evelina Qirjako
18 18 231 2060 17.07.2013 19.01.2016 916 826 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
19 19 1034 2502 19.09.2013 27.01.2016 860 770 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
20 20 1284 2926 14.10.2013 27.01.2016 835 745 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
21 21 1155 2901 11.10.2013 21.01.2016 832 742 Medi Bici Ardian Dvorani
22 22 1112 1597 31.05.2013 21.01.2016 965 875 Ariana Fullani Ardian Dvorani
24 24 1108 2587 20.09.2013 21.01.2016 853 763 Ariana Fullani Ardian Dvorani
25 25 1266 1762 13.06.2013 21.01.2016 952 862 Ariana Fullani Ardian Dvorani
26 26 1263 1785 18.06.2013 21.01.2016 947 857 Ariana Fullani Ardian Dvorani
27 27 1265 3522 13.12.2013 21.01.2016 769 679 Medi Bici Evelina Qirjako
28 28 625 1471 16.05.2013 21.01.2016 980 890 Medi Bici Xhezair Zaganjori
29 29 581 1248 19.04.2013 21.01.2016 1007 917 Ariana Fullani Ardian Dvorani
30 30 1171 3019 18.10.2013 21.01.2016 825 735 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
31 31 695 763 15.03.2013 21.01.2016 1042 952 Ariana Fullani Ardian Dvorani
32 32 696 1634 04.06.2013 21.01.2016 961 871 Ariana Fullani Ardian Dvorani
33 33 694 2289 03.09.2013 21.01.2016 870 780 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
34 34 1126 3343 22.11.2013 21.01.2016 790 700 Medi Bici Evelina Qirjako
35 35 1033 3401 04.12.2013 21.01.2016 778 688 Andi Celiku Evelina Qirjako
36 36 692 2803 07.10.2013 21.01.2016 836 746 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
37 37 187 103 16.01.2013 26.01.2016 1105 1015 Andi Celiku Ardian Dvorani
39 41 190 1571 31.05.2012 26.01.2016 1335 1245 Ariana Fullani Ardian Dvorani
40 42 229 3160 27.11.2012 26.01.2016 1155 1065 Medi Bici Xhezair Zaganjori
41 43 191 2202 26.07.2012 26.01.2016 1279 1189 Andi Celiku Ardian Dvorani
42 44 258 148 21.01.2013 26.01.2016 1100 1010 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
43 45 230 3456 20.12.2012 28.01.2016 1134 1044 Medi Bici Xhezair Zaganjori
44 46 1925 2659 25.09.2013 28.01.2016 855 765 Ariana Fullani Ardian Dvorani
45 47 838 682 07.03.2013 28.01.2016 1057 967 Ariana Fullani Ardian Dvorani
46 48 1385 3515 13.12.2013 28.01.2016 776 686 Medi Bici Evelina Qirjako
47 49 1986 2617 24.09.2013 28.01.2016 856 766 Ariana Fullani Ardian Dvorani
48 50 1391 2931 14.10.2013 28.01.2016 836 746 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
49 51 812 1535 28.05.2013 28.01.2016 975 885 Medi Bici Xhezair Zaganjori
50 52 1201 1592 30.05.2013 28.01.2016 973 883 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
51 53 1885 2307 04.09.2013 28.01.2016 876 786 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
52 54 1198 1927 03.07.2013 28.01.2016 939 849 Medi Bici Xhezair Zaganjori
53 55 1092 2723 27.09.2013 28.01.2016 853 763 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
54 56 1200 2551 30.04.2013 28.01.2016 1003 913 Ariana Fullani Ardian Dvorani
55 57 1095 1346 30.04.2013 28.01.2016 1003 913 Ariana Fullani Ardian Dvorani
56 58 1287 690 20.04.2015 28.01.2016 283 193 Medi Bici Xhezair Zaganjori
57 59 206 1302 26.04.2013 28.01.2016 1007 917 Ariana Fullani Ardian Dvorani
58 60 1146 15.04.2013 28.01.2016 1018 928 Ariana Fullani Ardian Dvorani
59 61 207 2449 19.09.2012 28.01.2016 1226 1136 Medi Bici Evelina Qirjako
60 62 1167 301 23.02.2015 28.01.2016 339 249 Medi Bici Xhezair Zaganjori
61 63 1161 322 26.02.2015 28.01.2016 336 246 Ariana Fullani Ardian Dvorani
62 64 1163 249 13.02.2015 28.01.2016 349 259 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
63 65 1082 488 26.03.2015 28.01.2016 308 218 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
64 66 268 17.02.2015 28.01.2016 345 255 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
65 67 1153 763 05.03.2014 28.01.2016 694 604 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
66 68 1969 4664 22.12.2014 28.01.2016 402 312 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
67 69 638 1832 21.06.2012 28.01.2016 1316 1226 Ariana Fullani Ardian Dvorani
68 70 311 3361 14.12.2012 28.01.2016 1140 1050 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
69 71 316 3464 11.12.2013 02.02.2016 783 693 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
70 72 315 589 04.03.2013 02.02.2016 1065 975 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
71 73 314 2538 19.09.2013 02.02.2016 866 776 Medi Bici Xhezair Zaganjori
72 74 813 23 10.01.2013 02.02.2016 1118 1028 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
73 75 1127 2895 03.09.2014 04.02.2016 519 429 Ariana Fullani Andi Celiku
74 76 2992 429 06.02.2014 04.02.2016 728 638 Medi Bici Evelina Qirjako
75 77 1173 338 27.02.2015 04.02.2016 342 252 Medi Bici Xhezair Zaganjori
76 78 1551 332 27.02.2015 04.02.2016 342 252 Medi Bici Xhezair Zaganjori
78 80 1264 3294 13.11.2013 04.02.2016 813 723 Medi Bici Ardian Dvorani
79 81 334 1256 23.04.2013 04.02.2016 1017 927 Ariana Fullani Ardian Dvorani
80 82 472 1039 09.04.2013 09.02.2016 1036 946 Ariana Fullani Ardian Dvorani
81 83 473 3672 23.12.2013 09.02.2016 778 688 Ariana Fullani Andi Celiku
82 84 469 2647 10.10.2012 09.02.2016 1217 1127 Medi Bici Evelina Qirjako
83 85 2072 1882 01.09.2011 09.02.2016 1622 1532 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
84 86 468 1408 08.06.2015 09.02.2016 246 156 Ariana Fullani Ardian Dvorani
85 87 471 2161 19.07.2012 09.02.2016 1300 1210 Andi Celiku Ardian Dvorani
86 88 470 2812 24.10.2012 09.02.2016 1203 1113 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
87 89 1922 220 25.01.2013 11.02.2016 1112 1022 Medi Bici Ardian Dvorani
88 90 808 75 15.01.2013 11.02.2016 1122 1032 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
89 91 811 147 21.01.2013 11.02.2016 1116 1026 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
90 92 1291 89 15.01.2013 11.02.2016 1122 1032 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
91 93 1199 90 09.01.2014 11.02.2016 763 673 Andi Celiku Andi Celiku
92 94 1258 3498 12.12.2013 11.02.2016 791 701 Ariana Fullani Ariana Fulliani
93 95 1467 604 15.04.2015 11.02.2016 302 212 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
94 96 1462 610 15.04.2015 11.02.2016 302 212 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
95 97 1458 611 15.04.2015 11.02.2016 302 212 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
96 98 1757 2345 05.09.2013 16.02.2016 894 804 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
97 99 1182 810 21.03.2013 16.02.2016 1062 972 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
98 100 1547 597 04.03.2013 18.02.2016 1081 991 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
99 101 903 2116 12.10.2015 18.02.2016 129 39 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
100 102 492 164 08.02.2016 23.02.2016 15 Medi Bici Xhezair Zaganjori
101 103 474 1189 04.05.2012 23.02.2016 1390 1300 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
102 104 488 4504 10.12.2014 24.02.2016 441 351 Ariana Fullani Andi Celiku
103 105 491 658 06.03.2012 04.05.2016 1520 1430 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
104 106 490 2247 01.08.2012 24.02.2016 1302 1212 Ariana Fullani Ardian Dvorani
105 107 487 3087 16.11.2012 24.02.2016 1195 1105 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
106 108 1331 178 23.01.2013 25.02.2016 1128 1038 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
107 109 535 74 15.01.2013 25.02.2016 1136 1046 Medi Bici Xhezair Zaganjori
108 110 1973 696 21.04.2015 25.02.2016 310 220 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
109 111 1970 723 22.04.2015 25.02.2016 309 219 Ariana Fullani Ardian Dvorani
110 112 1145 609 15.04.2015 25.02.2016 316 226 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
111 113 1478 269 17.02.2015 25.02.2016 373 283 Medi Bici Xhezair Zaganjori
112 114 1916 619 05.03.2013 25.02.2016 1087 997 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
113 115 1283 3483 10.10.2014 25.02.2016 503 413 Medi Bici Evelina Qirjako
114 116 1766 286 01.02.2013 25.02.2016 1119 1029 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
115 117 1333 453 22.02.2013 25.02.2016 1098 1008 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
116 118 1329 405 15.02.2013 25.02.2016 1105 1015 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
117 119 1046 263 22.01.2014 25.02.2016 764 674 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
118 120 1305 508 13.02.2014 25.02.2016 742 652 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
119 121 1767 435 20.02.2013 01.03.2016 1105 1015 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
120 122 540 2095 08.10.2015 01.03.2016 145 55 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
121 123 539 2380 08.10.2015 01.03.2016 145 55 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
122 124 541 2186 22.09.2011 01.03.2016 1622 1532 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
123 125 538 1914 01.07.2013 01.03.2016 974 884 Medi Bici Xhezair Zaganjori
124 126 537 3610 17.12.2013 01.03.2016 805 715 Medi Bici Ariana Fulliani
125 127 536 637 05.03.2012 01.03.2016 1457 1367 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
126 128 1292 154 14.01.2014 01.03.2016 777 687 Medi Bici Evelina Qirjako
127 129 2051 2101 16.09.2011 01.03.2016 1628 1538 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
128 130 2326 790 06.03.2014 03.03.2016 728 638 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
129 131 1928 2475 18.09.2013 03.03.2016 897 807 Ariana Fullani Ardian Dvorani
130 132 1306 883 17.03.2014 03.03.2016 717 627 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
131 133 1472 1714 14.05.2014 03.03.2016 659 569 Ariana Fullani Andi Celiku
132 134 1299 1393 21.04.2014 03.03.2016 682 592 Ariana Fullani Andi Celiku
133 135 1302 2791 29.07.2014 03.03.2016 583 493 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
134 136 1475 1253 09.04.2014 03.03.2016 694 604 Medi Bici Xhezair Zaganjori
135 137 1308 1943 27.05.2014 03.03.2016 646 556 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
136 138 1259 152 14.01.2014 03.03.2016 779 689 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
138 140 1485 1962 03.07.2012 02.03.2016 1338 1248 Ariana Fullani Ardian Dvorani
139 141 1489 1595 31.05.2013 08.03.2016 1012 922 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
140 142 1490 1621 31.05.2013 08.03.2016 1012 922 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
141 143 1755 3330 12.12.2012 08.03.2016 1182 1092 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
142 144 1492 2851 09.10.2013 08.03.2016 881 791 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
143 145 1474 2259 30.08.2013 08.03.2016 921 831 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
144 146 1289 869 27.03.2013 08.03.2016 1077 987 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
145 147 1920 924 03.04.2013 08.03.2016 1070 980 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
146 148 1324 1299 26.04.2013 08.03.2016 1047 957 Ariana Fullani Ardian Dvorani
147 149 1631 2483 19.09.2013 10.03.2016 903 813 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
148 150 1750 2553 15.07.2014 10.03.2016 604 514 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
149 151 2070 3236 23.09.2014 10.03.2016 534 444 Ariana Fullani Andi Celiku
150 152 1293 2160 10.06.2014 10.03.2016 639 549 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
151 153 1301 4161 14.11.2014 10.03.2016 482 392 Medi Bici Evelina Qirjako
152 154 1290 1513 30.04.2014 10.03.2016 680 590 Ariana Fullani Andi Celiku
154 156 1486 722 03.03.2014 10.03.2016 738 648 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
155 157 1086 2066 03.06.2014 10.03.2016 646 556 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
156 158 1083 3463 09.10.2014 10.03.2016 518 428 Evelina Qirjako Andi Celiku
159 161 1058 1676 13.05.2014 10.03.2016 667 577 Ariana Fullani Andi Celiku
160 162 1085 2374 25.06.2014 10.03.2016 624 534 Medi Bici Xhezair Zaganjori
161 163 674 2078 13.07.2012 15.03.2016 1341 1251 Ariana Fullani Ardian Dvorani
162 164 675 1627 05.06.2012 15.03.2016 1379 1289 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
163 165 676 1778 18.06.2012 15.03.2016 1366 1276 Medi Bici Evelina Qirjako
164 166 1548 2470 09.07.2014 17.03.2016 617 527 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
165 167 1296 586 04.03.2013 17.03.2016 1109 1019 Medi Bici Ardian Dvorani
166 168 2071 449 21.02.2013 24.03.2016 1127 1037 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
167 169 1128 1770 14.06.2013 24.03.2016 1014 924 Medi Bici Ardian Dvorani
168 170 1758 1899 28.06.2013 24.03.2016 1000 910 Medi Bici Evelina Qirjako
169 171 1762 3165 31.10.2013 24.03.2016 875 785 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
170 172 1919 842 26.03.2013 24.03.2016 1094 1004 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
171 173 2277 2151 29.07.2013 24.03.2016 969 879 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
172 174 1088 1323 15.04.2014 24.03.2016 709 619 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
173 175 1950 2104 05.06.2014 24.03.2016 658 568 Andi Celiku Andi Celiku
174 176 1087 1341 16.04.2014 24.03.2016 708 618 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
175 177 1090 1997 30.05.2014 24.03.2016 664 574 Ariana Fullani Andi Celiku
176 178 1467 869 30.04.2015 24.03.2016 329 239 Ariana Fullani Ardian Dvorani
177 179 1463 1019 11.05.2015 24.03.2016 318 228 Ariana Fullani Ardian Dvorani
179 181 1455 1057 11.05.2015 24.03.2016 318 228 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
180 182 1465 958 07.05.2015 24.03.2016 322 232 Ariana Fullani Ardian Dvorani
181 183 796 2928 14.10.2013 24.03.2016 892 802 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
182 184 795 2010 11.07.2013 24.03.2016 987 897 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
183 185 2234 677 28.02.2014 24.03.2016 755 665 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
184 186 1752 1300 14.04.2014 24.03.2016 710 620 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
185 187 1007 2034 10.07.2012 29.03.2016 1358 1268 Medi Bici Evelina Qirjako
186 188 1005 3338 21.11.2013 29.03.2016 859 769 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
187 189 1003 873 28.03.2013 29.03.2016 1097 1007 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
188 190 1002 2946 06.11.2012 29.03.2016 1239 1149 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
189 191 1000 1097 12.04.2013 29.03.2016 1082 992 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
190 192 1491 2861 10.10.2013 29.03.2016 901 811 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
191 193 2448 581 04.03.2013 29.03.2016 1121 1031 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
192 194 1751 605 24.02.2014 30.03.2016 765 675 Medi Bici Evelina Qirjako
193 195 1754 12 06.01.2014 30.03.2016 814 724 Andi Celiku Ardian Dvorani
194 196 2548 229 20.01.2014 30.03.2016 800 710 Ariana Fullani Andi Celiku
195 197 1753 156 14.01.2014 30.03.2016 806 716 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
196 198 1309 3436 08.10.2014 30.03.2016 539 449 Medi Bici Andi Celiku
197 199 1303 865 13.03.2014 30.03.2016 748 658 Medi Bici Xhezair Zaganjori
199 201 1300 811 10.03.2014 30.03.2016 751 661 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
200 202 1756 3393 03.10.2014 30.03.2016 544 454 Medi Bici Andi Celiku
201 203 2068 3781 24.10.2014 30.03.2016 523 433 Andi Celiku Andi Celiku
202 204 1871 3533 14.10.2014 30.03.2016 533 443 Ariana Fullani Andi Celiku
203 205 2066 4611 18.12.2014 30.03.2016 468 378 Ariana Fullani Andi Celiku
204 206 2330 3690 21.10.2014 31.03.2016 527 437 Andi Celiku Andi Celiku
205 207 2331 3910 31.10.2014 31.03.2016 517 427 Ariana Fullani Andi Celiku
206 208 2332 3853 29.10.2014 31.03.2016 519 429 Evelina Qirjako Andi Celiku
207 209 1461 1106 13.05.2015 31.03.2016 323 233 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
208 210 1453 1243 19.05.2015 31.03.2016 317 227 Medi Bici Xhezair Zaganjori
209 211 2686 797 28.04.2015 31.03.2016 338 248 Ariana Fullani Ardian Dvorani
210 212 4083 11.11.2014 05.04.2016 511 421 Ariana Fullani Andi Celiku
211 213 998 1510 23.05.2013 05.04.2016 1048 958 Ariana Fullani Ardian Dvorani
212 214 1011 2462 18.09.2013 05.04.2016 930 840 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
213 215 1070 1344 15.05.2012 05.04.2016 1421 1331 Andi Celiku Ardian Dvorani
214 216 1071 70 08.01.2014 05.04.2016 818 728 Ariana Fullani Ardian Dvorani
215 217 1072 2612 17.07.2014 05.04.2016 628 538 Medi Bici Xhezair Zaganjori
216 218 965 711 08.03.2013 07.04.2016 1126 1036 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
217 219 966 1473 16.05.2013 07.04.2016 1057 967 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
218 220 1769 2677 26.09.2013 07.04.2016 924 834 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
219 221 1068 2751 01.10.2013 07.04.2016 919 829 Medi Bici Xhezair Zaganjori
220 222 1069 864 13.03.2014 07.04.2016 756 666 Medi Bici Ardian Dvorani
221 223 1468 1380 02.06.2015 07.04.2016 310 220 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
222 224 1459 1238 18.05.2015 07.04.2016 325 235 Medi Bici Ardian Dvorani
223 225 1456 1033 11.05.2015 07.04.2016 332 242 Ariana Fullani Ardian Dvorani
224 226 1721 1485 15.06.2015 07.04.2016 297 207 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
225 227 1722 1490 15.06.2015 07.04.2016 297 207 Medi Bici Xhezair Zaganjori
226 228 2064 1541 05.05.2014 07.04.2016 703 613 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
227 229 2065 1456 25.04.2014 07.04.2016 713 623 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
228 230 2067 3043 12.09.2014 07.04.2016 573 483 Medi Bici Xhezair Zaganjori
229 231 2069 3037 12.09.2014 07.04.2016 573 483 Medi Bici Xhezair Zaganjori
230 232 1220 3589 16.10.2014 07.04.2016 539 449 Medi Bici Andi Celiku
231 233 2306 1374 02.05.2013 12.04.2016 1076 986 Medi Bici Xhezair Zaganjori
232 234 3162 27.11.2012 12.04.2016 1232 1142 Medi Bici Evelina Qirjako
233 235 1426 2790 04.10.2013 12.04.2016 921 831 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
234 236 1763 3678 23.12.2013 14.04.2016 843 753 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
235 237 1765 2597 23.09.2013 14.04.2016 934 844 Medi Bici Xhezair Zaganjori
236 238 1466 748 23.04.2015 14.04.2016 357 267 Medi Bici Xhezair Zaganjori
237 239 1460 803 28.04.2015 14.04.2016 352 262 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
238 240 1131 749 13.03.2013 14.04.2016 1128 1038 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
239 241 1179 3670 21.10.2014 14.04.2016 541 451 Medi Bici Andi Celiku
240 242 1483 675 07.03.2012 19.04.2016 1504 1414 Ariana Fullani Ardian Dvorani
241 243 1481 2817 24.10.2012 19.04.2016 1273 1183 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
242 244 1974 1453 23.05.2012 19.04.2016 1427 1337 Ariana Fullani Ardian Dvorani
243 245 1480 3347 22.11.2013 19.04.2016 879 789 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
244 246 1469 3883 30.10.2014 19.04.2016 537 447 Medi Bici Andi Celiku
245 247 1477 1358 30.04.2013 19.04.2016 1085 995 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
246 248 1479 2050 16.07.2013 21.04.2016 1010 920 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
247 249 1482 2296 04.09.2013 21.04.2016 960 870 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
248 250 1636 3059 12.09.2014 21.04.2016 587 497 Medi Bici Xhezair Zaganjori
249 251 1635 3184 22.09.2014 21.04.2016 577 487 Medi Bici Xhezair Zaganjori
250 252 1634 3572 15.10.2014 21.04.2016 554 464 Ariana Fullani Andi Celiku
251 253 1759 3652 20.10.2014 21.04.2016 549 459 Ariana Fullani Andi Celiku
252 254 1640 3626 17.10.2014 21.04.2016 552 462 Ariana Fullani Andi Celiku
253 255 1760 1131 02.04.2014 21.04.2016 750 660 Medi Bici Xhezair Zaganjori
254 256 1641 1540 05.05.2014 21.04.2016 717 627 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
255 257 1633 3607 16.10.2014 21.04.2016 553 463 Ariana Fullani Andi Celiku
256 258 1212 1164 03.04.2014 21.04.2016 749 659 Medi Bici Xhezair Zaganjori
257 259 1211 1337 30.04.2013 21.04.2016 1087 997 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
258 260 1213 705 07.03.2013 21.04.2016 1141 1051 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
259 261 1274 1600 02.07.2015 21.04.2016 294 204 Medi Bici Xhezair Zaganjori
260 262 2260 759 04.03.2014 21.04.2016 779 689 Ariana Fullani Evelina Qirjako
261 263 2380 3705 24.12.2013 26.04.2016 854 764 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
262 264 2289 1970 28.09.2015 26.04.2016 211 121 Medi Bici Xhezair Zaganjori
263 265 1424 3668 23.12.2013 26.04.2016 855 765 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
264 266 1422 2651 25.09.2013 26.04.2016 944 854 Ariana Fullani Ardian Dvorani
265 267 1423 3287 13.11.2013 26.04.2016 895 805 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
266 268 1421 1540 28.05.2013 26.04.2016 1064 974 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
267 269 1447 998 08.04.2013 28.04.2016 1116 1026 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
268 270 2086 1008 09.04.2013 28.04.2016 1115 1025 Ariana Fullani Ardian Dvorani
269 271 1652 2365 06.09.2013 28.04.2016 965 875 Andi Celiku Ardian Dvorani
270 272 1645 2451 03.07.2014 28.04.2016 665 575 Ariana Fullani Andi Celiku
271 273 2121 2567 15.07.2014 28.04.2016 653 563 Andi Celiku Andi Celiku
272 274 1645 1804 19.06.2013 28.04.2016 1044 954 Ariana Fullani Ardian Dvorani
273 275 1909 1920 02.07.2013 28.04.2016 1031 941 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
274 276 2235 1604 31.05.2013 28.04.2016 1063 973 Ariana Fullani Ardian Dvorani
275 277 2369 3304 29.09.2014 28.04.2016 577 487 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
276 278 1717 1028 11.05.2015 28.04.2016 353 263 Ariana Fullani Andi Celiku
277 279 1889 1135 13.05.2015 28.04.2016 351 261 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
278 280 1410 678 06.03.2013 04.05.2016 1155 1065 Medi Bici Xhezair Zaganjori
280 282 1414 238 28.01.2013 04.05.2016 1192 1102 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
281 283 2184 3908 31.10.2014 04.05.2016 551 461 Ariana Fullani Andi Celiku
282 284 2262 248 21.01.2014 04.05.2016 834 744 Ariana Fullani Ardian Dvorani
283 285 2272 1483 28.04.2014 04.05.2016 737 647 Medi Bici Ardian Dvorani
284 286 2271 188 17.01.2014 04.05.2016 838 748 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
285 287 2273 569 20.02.2014 04.05.2016 804 714 Medi Bici Ariana Fulliani
286 288 1646 244 13.02.2015 05.05.2016 447 357 Ariana Fullani Andi Celiku
287 289 2257 423 05.02.2014 11.05.2016 826 736 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
288 290 2684 1855 16.09.2015 11.05.2016 238 148 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
289 291 2259 1801 08.09.2015 11.05.2016 246 156 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
290 292 2258 1783 08.09.2015 11.05.2016 246 156 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
291 293 2694 1930 23.09.2015 11.05.2016 231 141 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
292 294 2693 1914 23.09.2015 11.05.2016 231 141 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
293 295 2744 642 06.03.2012 11.05.2016 1527 1437 Medi Bici Ardian Dvorani
294 296 2365 3018 18.10.2013 11.05.2016 936 846 Medi Bici Xhezair Zaganjori
295 297 2367 2819 08.10.2013 11.05.2016 946 856 Ariana Fullani Ardian Dvorani
296 298 2261 2063 17.07.2013 12.05.2016 1030 940 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
297 299 2377 1553 29.05.2013 12.05.2016 1079 989 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
298 300 2266 1347 16.04.2014 11.05.2016 756 666 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
299 301 2263 1459 25.04.2014 11.05.2016 747 657 Medi Bici Xhezair Zaganjori
300 302 2446 606 05.03.2013 17.05.2016 1169 1079 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
301 303 2799 3329 12.12.2012 17.05.2016 1252 1162 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
302 304 2650 2485 19.09.2013 17.05.2016 971 881 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
303 305 2625 2509 21.10.2011 17.05.2016 1670 1580 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
304 306 2362 3144 17.09.2014 17.05.2016 608 518 Andi Celiku Andi Celiku
305 307 1707 2756 02.10.2013 18.05.2016 959 869 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
306 308 1705 3517 13.12.2013 18.05.2016 887 797 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
307 309 4696 24.12.2014 18.05.2016 511 421 Ariana Fullani Andi Celiku
308 310 2370 207 17.01.2014 19.05.2016 853 763 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
309 311 2163 2533 19.09.2013 19.05.2016 973 883 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
311 313 2404 1324 15.04.2014 19.05.2016 765 675 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
312 314 2345 3246 24.09.2014 19.05.2016 603 513 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
313 315 2348 3361 01.10.2014 19.05.2016 596 506 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
314 316 2276 206 24.01.2013 24.05.2016 1216 1126 Medi Bici Evelina Qirjako
315 317 2743 535 28.02.2013 24.05.2016 1181 1091 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
316 318 811 19.09.2013 24.05.2016 978 888 Medi Bici Xhezair Zaganjori
317 319 2779 2242 29.08.2013 24.05.2016 999 909 Medi Bici Evelina Qirjako
318 320 2993 2770 03.10.2013 24.05.2016 964 874 Ariana Fullani Ardian Dvorani
319 321 2275 1088 31.03.2014 25.05.2016 786 696 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
320 322 2267 2215 13.06.2014 25.05.2016 712 622 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
321 323 2268 2268 18.06.2014 25.05.2016 707 617 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
322 324 2399 4000 05.11.2014 26.05.2016 568 478 Ariana Fullani Andi Celiku
323 325 2304 2050 02.06.2014 26.05.2016 724 634 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
324 326 2162 543 18.02.2014 26.05.2016 828 738 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
325 327 2231 1130 02.04.2014 26.05.2016 785 695 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
326 328 2296 1515 24.05.2013 26.05.2016 1098 1008 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
327 329 2300 1012 26.03.2014 26.05.2016 792 702 Evelina Qirjako Andi Celiku
328 330 2299 622 25.02.2014 26.05.2016 821 731 Ariana Fullani Ardian Dvorani
329 331 2596 883 01.04.2013 07.06.2016 1163 1073 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
330 332 2994 2314 04.09.2013 07.06.2016 1007 917 Ariana Fullani Ardian Dvorani
331 333 2995 3146 30.10.2013 07.06.2016 951 861 Ariana Fullani Ardian Dvorani
332 334 2615 2465 18.09.2013 07.06.2016 993 903 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
333 335 2903 3695 24.12.2013 07.06.2016 896 806 Medi Bici Xhezair Zaganjori
334 336 2360 4676 23.12.2014 08.06.2016 533 443 Andi Celiku Andi Celiku
335 337 2354 2915 04.09.2014 08.06.2016 643 553 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
336 338 2347 4659 22.12.2014 08.06.2016 534 444 Ariana Fullani Andi Celiku
337 339 2357 2491 10.07.2014 08.06.2016 699 609 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
338 340 2391 3733 23.10.2014 08.06.2016 594 504 Medi Bici Xhezair Zaganjori
340 342 2427 788 06.03.2014 08.06.2016 825 735 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
341 343 2747 4088 11.11.2014 08.06.2016 575 485 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
342 344 2391 584 20.02.2014 08.06.2016 839 749 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
343 345 2238 1287 11.04.2014 08.06.2016 789 699 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
345 347 2963 257 16.02.2015 08.06.2016 478 388 Medi Bici Evelina Qirjako
346 348 2719 2695 26.09.2013 14.06.2016 992 902 Medi Bici Evelina Qirjako
347 349 2729 1977 08.07.2013 14.06.2016 1072 982 Ariana Fullani Ardian Dvorani
348 350 1924 269 22.01.2014 14.06.2016 874 784 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
350 352 2667 829 11.03.2014 15.06.2016 827 737 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
351 353 2546 1092 31.03.2014 15.06.2016 807 717 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
352 354 2665 2010 30.05.2014 15.06.2016 747 657 Medi Bici Xhezair Zaganjori
355 357 2353 922 20.03.2014 15.06.2016 818 728 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
356 358 2375 84 16.01.2015 15.06.2016 516 426 Ariana Fullani Andi Celiku
357 359 2555 423 18.03.2015 15.06.2016 455 365 Ariana Fullani Andi Celiku
359 361 2371 1506 17.06.2015 15.06.2016 364 274 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
360 362 2376 902 04.05.2015 15.06.2016 408 318 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
361 363 2355 137 29.01.2015 15.06.2016 503 413 Andi Celiku Andi Celiku
362 364 2372 881 04.05.2015 15.06.2016 408 318 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
363 365 1953 3763 30.12.2013 21.06.2016 904 814 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
364 366 2379 1877 26.06.2013 21.06.2016 1091 1001 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
365 367 2798 526 28.02.2013 21.06.2016 1209 1119 Medi Bici Evelina Qirjako
366 368 1957 1322 15.04.2014 21.06.2016 798 708 Evelina Qirjako Andi Celiku
367 369 2395 96 09.01.2014 22.06.2016 895 805 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
368 370 2389 866 13.03.2014 22.06.2016 832 742 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
369 371 2396 694 28.02.2014 22.06.2016 845 755 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
370 372 2390 2 06.01.2014 22.06.2016 898 808 Ariana Fullani Ardian Dvorani
371 373 2329 2450 03.07.2014 22.06.2016 720 630 Ariana Fullani Ardian Dvorani
374 376 2078 1475 17.05.2013 22.06.2016 1132 1042 Medi Bici Xhezair Zaganjori
375 377 2062 448 21.02.2013 22.06.2016 1217 1127 Medi Bici Evelina Qirjako
376 378 2551 3170 19.09.2014 22.06.2016 642 552 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
377 379 2386 4281 24.11.2014 22.06.2016 576 486 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
379 381 2073 2577 20.09.2013 22.06.2016 1006 916 Ariana Fullani Ardian Dvorani
380 382 2021 142 29.01.2015 22.06.2016 510 420 Ariana Fullani Andi Celiku
381 383 2441 3639 20.10.2014 23.06.2016 612 522 Ariana Fullani Andi Celiku
382 384 2612 1654 12.05.2014 28.06.2016 778 688 Medi Bici Evelina Qirjako
383 385 3189 3816 28.10.2014 28.06.2016 609 519 Andi Celiku Andi Celiku
384 386 2181 708 07.03.2013 28.06.2016 1209 1119 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
385 387 2182 2960 16.10.2013 28.06.2016 986 896 Xhezair Zaganjori Ariana Fulliani
386 388 2183 2774 03.10.2013 28.06.2016 999 909 Medi Bici Evelina Qirjako
387 389 2676 741 04.03.2014 29.06.2016 848 758 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
388 390 2547 460 10.02.2014 29.06.2016 870 780 Medi Bici Xhezair Zaganjori
389 391 2827 159 14.01.2014 29.06.2016 897 807 Ariana Fullani Ardian Dvorani
390 392 2363 1907 26.05.2014 29.06.2016 765 675 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
392 394 2394 1054 27.03.2014 29.06.2016 825 735 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
393 395 2563 29 09.01.2015 29.06.2016 537 447 Ariana Fullani Andi Celiku
394 396 2562 223 10.02.2015 29.06.2016 505 415 Andi Celiku Andi Celiku
395 397 2793 243 20.01.2014 29.06.2016 891 801 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
396 398 2725 3180 19.09.2014 29.06.2016 649 559 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
397 399 2731 3832 28.10.2014 29.06.2016 610 520 Andi Celiku Andi Celiku
398 400 2728 4079 10.11.2014 29.06.2016 597 507 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
399 401 2724 1948 28.05.2014 29.06.2016 763 673 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
400 402 2384 2538 23.12.2015 29.06.2016 189 99 Medi Bici Xhezair Zaganjori
401 403 2729 2173 15.10.2015 29.06.2016 258 168 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
402 404 2726 4521 11.12.2014 29.06.2016 566 476 Ariana Fullani Andi Celiku
403 405 2727 841 11.03.2014 29.06.2016 841 751 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
404 406 2382 1978 29.05.2014 29.06.2016 762 672 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
405 407 471 11.02.2014 29.06.2016 869 779 Medi Bici Xhezair Zaganjori
406 408 2444 1625 08.07.2015 30.06.2016 358 268 Medi Bici Xhezair Zaganjori
407 409 2685 2001 29.09.2015 30.06.2016 275 185 Medi Bici Xhezair Zaganjori
408 410 2701 1196 29.09.2015 30.06.2016 275 185 Medi Bici Ardian Dvorani
409 411 2659 294 24.01.2014 06.07.2016 894 804 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
410 412 2661 286 24.01.2014 06.07.2016 894 804 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
411 413 2656 195 17.01.2014 06.07.2016 901 811 Ariana Fullani Ardian Dvorani
412 414 2674 1652 12.05.2014 06.07.2016 786 696 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
413 415 2670 566 20.02.2014 06.07.2016 867 777 Medi Bici Xhezair Zaganjori
414 416 2657 513 13.02.2014 06.07.2016 874 784 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
415 417 2393 2440 02.07.2014 06.07.2016 735 645 Medi Bici Evelina Qirjako
416 418 2388 2740 24.07.2014 06.07.2016 713 623 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
417 419 2397 3587 16.10.2014 06.07.2016 629 539 Medi Bici Xhezair Zaganjori
418 420 2888 3893 30.10.2014 06.07.2016 615 525 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
419 421 2392 2558 15.07.2014 06.07.2016 722 632 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
420 422 2889 2674 21.07.2014 06.07.2016 716 626 Andi Celiku Ardian Dvorani
421 423 3144 1892 22.09.2015 06.07.2016 288 198 Medi Bici Xhezair Zaganjori
422 424 2961 3676 23.12.2013 06.07.2016 926 836 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
423 425 2549 831 11.03.2014 06.07.2016 848 758 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
424 426 2417 2274 19.06.2014 06.07.2016 748 658 Medi Bici Xhezair Zaganjori
425 427 2507 1860 22.05.2014 06.07.2016 776 686 Medi Bici Evelina Qirjako
426 428 2381 2597 17.07.2014 06.07.2016 720 630 Ariana Fullani Ardian Dvorani
428 430 2406 2111 09.10.2015 06.07.2016 271 181 Medi Bici Ardian Dvorani
429 431 2180 2958 07.11.2012 12.07.2016 1343 1253 Andi Celiku Ardian Dvorani
430 432 2179 2568 04.10.2012 12.07.2016 1377 1287 Medi Bici Evelina Qirjako
431 433 2178 2309 30.08.2012 12.07.2016 1412 1322 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
432 434 2443 908 05.05.2015 13.07.2016 435 345 Medi Bici Ardian Dvorani
433 435 3072 1185 14.05.2015 13.07.2016 426 336 Ariana Fullani Ardian Dvorani
434 436 3143 1761 07.09.2015 13.07.2016 310 220 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
435 437 3089 1305 25.05.2015 13.07.2016 415 325 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
436 438 2883 867 13.03.2014 13.07.2016 853 763 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
437 439 2891 1017 26.03.2014 13.07.2016 840 750 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
438 440 2890 695 28.02.2014 13.07.2016 866 776 Medi Bici Xhezair Zaganjori
439 441 2754 2486 10.12.2015 13.07.2016 216 126 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
440 442 2732 2334 24.06.2014 13.07.2016 750 660 Medi Bici Xhezair Zaganjori
441 443 2295 421 17.03.2015 20.07.2016 491 401 Medi Bici Evelina Qirjako
442 444 2739 1329 29.04.2013 13.09.2016 1233 1143 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
444 446 2742 2368 05.09.2012 13.09.2016 1469 1379 Ariana Fullani Ardian Dvorani
445 447 2741 2289 03.08.2012 13.09.2016 1502 1412 Ariana Fullani Ardian Dvorani
446 448 997 08.04.2013 13.09.2016 1254 1164 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
447 449 2817 1712 30.07.2015 20.07.2016 356 266 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
448 450 3267 8 06.01.2014 14.09.2016 982 892 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
449 451 2788 226 10.02.2015 14.09.2016 582 492 Ariana Fullani Andi Celiku
450 452 2946 247 13.02.2015 14.09.2016 579 489 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
451 453 2786 3060 12.09.2014 14.09.2016 733 643 Medi Bici Evelina Qirjako
452 454 3023 1950 23.09.2015 14.09.2016 357 267 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
453 455 3024 2568 15.07.2014 14.09.2016 792 702 Ariana Fullani Ariana Fulliani
454 456 2757 4573 15.12.2014 14.09.2016 639 549 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
455 457 2756 2861 02.09.2014 14.09.2016 743 653 Andi Celiku Ardian Dvorani
456 458 2755 2613 17.07.2014 14.09.2016 790 700 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
457 459 2749 228 20.01.2014 14.09.2016 968 878 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
458 460 2748 166 15.01.2014 14.09.2016 973 883 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
459 461 2447 1951 02.07.2012 13.09.2016 1534 1444 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
460 462 2449 688 07.03.2013 20.09.2016 1293 1203 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
461 463 2450 1988 10.07.2013 20.09.2016 1168 1078 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
462 464 2451 273 18.02.2015 20.09.2016 580 490 Andi Celiku Andi Celiku
463 465 3260 2439 02.07.2014 21.09.2016 812 722 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
464 466 3047 622 16.04.2015 21.09.2016 524 434 Andi Celiku Andi Celiku
465 467 3266 3736 23.10.2014 21.09.2016 699 609 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
466 468 3264 2564 15.07.2014 21.09.2016 799 709 Ariana Fullani Andi Celiku
467 469 2746 105 09.01.2014 21.09.2016 986 896 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
468 470 2750 318 27.01.2014 21.09.2016 968 878 Ariana Fullani Ardian Dvorani
469 471 2751 568 20.02.2014 21.09.2016 944 854 Ariana Fullani Ardian Dvorani
470 472 2753 994 25.03.2014 21.09.2016 911 821 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
471 473 2752 590 21.02.2014 21.09.2016 943 853 Ariana Fullani Ardian Dvorani
472 474 3083 487 12.02.2014 27.09.2016 958 868 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
473 475 3082 698 28.02.2014 27.09.2016 942 852 Ariana Fullani Ardian Dvorani
474 476 3081 1002 25.03.2014 27.09.2016 917 827 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
475 477 2523 53 08.01.2014 27.09.2016 993 903 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
476 478 2525 1680 13.05.2014 27.09.2016 868 778 Medi Bici Xhezair Zaganjori
477 479 2527 3079 24.10.2013 27.09.2016 1069 979 Medi Bici Ardian Dvorani
478 480 2526 1216 08.04.2014 27.09.2016 903 813 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
479 481 2528 80 15.01.2015 27.09.2016 621 531 Medi Bici Xhezair Zaganjori
480 482 715 28.02.2014 28.09.2016 943 853 Ariana Fullani Ardian Dvorani
481 483 951 24.03.2014 28.09.2016 919 829 Medi Bici Xhezair Zaganjori
482 484 3331 1000 25.03.2014 28.09.2016 918 828 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
483 485 3332 624 25.02.2014 28.09.2016 946 856 Ariana Fullani Ardian Dvorani
484 486 3330 1691 13.05.2014 28.09.2016 869 779 Medi Bici Xhezair Zaganjori
485 487 2836 479 11.02.2014 28.09.2016 960 870 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
486 488 3065 4006 05.11.2014 28.09.2016 693 603 Medi Bici Evelina Qirjako
487 489 3226 2045 11.07.2012 04.10.2016 1546 1456 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
488 490 2375 09.09.2013 04.10.2016 1121 1031 Medi Bici Xhezair Zaganjori
489 491 3046 280 19.02.2015 05.10.2016 594 504 Medi Bici Xhezair Zaganjori
490 492 3045 472 25.03.2015 05.10.2016 560 470 Ariana Fullani Andi Celiku
491 493 3044 667 20.04.2015 05.10.2016 534 444 Ariana Fullani Andi Celiku
492 494 657 27.02.2014 05.10.2016 951 861 Ariana Fullani Ardian Dvorani
493 495 3022 2896 03.09.2014 05.10.2016 763 673 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
494 496 3372 3042 12.09.2014 05.10.2016 754 664 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
495 497 3021 2676 21.07.2014 05.10.2016 807 717 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
496 498 3025 3007 11.09.2014 05.10.2016 755 665 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
497 499 3333 63 08.01.2014 05.10.2016 1001 911 Medi Bici Ardian Dvorani
498 500 3334 534 03.04.2015 05.10.2016 551 461 Andi Celiku Andi Celiku
499 501 2736 1571 30.06.2015 11.10.2016 469 379 Medi Bici Evelina Qirjako
500 502 2737 3023 21.10.2013 11.10.2016 1086 996 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
501 503 2699 1030 09.04.2013 18.10.2016 1288 1198 Andi Celiku Ardian Dvorani
502 504 4703 24.12.2014 18.10.2016 664 574 Ariana Fullani Andi Celiku
503 505 2734 1487 15.06.2015 25.10.2016 498 408 Ariana Fullani Andi Celiku
504 506 3239 135 28.01.2015 25.10.2016 636 546 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
505 507 2735 2492 19.09.2013 25.10.2016 1132 1042 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
506 508 3238 1370 18.04.2014 25.10.2016 921 831 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
507 509 3289 2514 19.09.2013 26.10.2016 1133 1043 Medi Bici Xhezair Zaganjori
508 510 3056 4005 05.11.2014 26.10.2016 721 631 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
509 511 2826 1235 18.04.2013 26.10.2016 1287 1197 Medi Bici Ardian Dvorani
510 512 2811 2281 03.09.2013 26.10.2016 1149 1059 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
511 513 3325 3605 17.12.2013 26.10.2016 1044 954 Ariana Fullani Ardian Dvorani
512 514 2807 2304 04.09.2013 26.10.2016 1148 1058 Ariana Fullani Ardian Dvorani
513 515 2566 15.07.2014 01.11.2016 840 750 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
514 516 3229 525 28.02.2013 01.11.2016 1342 1252 Andi Celiku Ardian Dvorani
515 517 3159 2189 20.10.2015 02.11.2016 379 289 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
516 518 3288 2701 22.07.2014 09.11.2016 841 751 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
517 519 3249 2808 30.07.2014 09.11.2016 833 743 Ariana Fullani Ardian Dvorani
518 520 3090 2143 09.06.2014 09.11.2016 884 794 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
519 521 3256 311 25.02.2015 09.11.2016 623 533 Medi Bici Xhezair Zaganjori
520 522 3262 630 16.04.2015 09.11.2016 573 483 Medi Bici Xhezair Zaganjori
521 523 953 05.04.2013 15.11.2016 1320 1230 Ariana Fullani Ardian Dvorani
522 524 3373 02.12.2013 15.11.2016 1079 989 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
523 525 2899 1166 16.04.2013 15.11.2016 1309 1219 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
524 526 2376 25.06.2014 15.11.2016 874 784 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
525 527 2901 3101 16.09.2014 15.11.2016 791 701 Ariana Fullani Ariana Fulliani
526 528 2432 17.09.2013 15.11.2016 1155 1065 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
527 529 503 13.02.2014 15.11.2016 1006 916 Ariana Fullani Ardian Dvorani
528 530 3195 2296 06.11.2015 16.11.2016 376 286 Medi Bici Ardian Dvorani
529 531 2975 2664 25.09.2013 16.11.2016 1148 1058 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
530 532 3366 1266 20.05.2015 16.11.2016 546 456 Ariana Fullani Andi Celiku
531 533 3170 1507 17.06.2015 16.11.2016 518 428 Medi Bici Andi Celiku
532 534 825 11.03.2014 16.11.2016 981 891 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
533 535 3134 2928 05.09.2014 16.11.2016 803 713 Medi Bici Ariana Fulliani
534 536 3136 4107 12.11.2014 16.11.2016 735 645 Medi Bici Evelina Qirjako
535 537 3137 3514 13.10.2014 16.11.2016 765 675 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
536 538 3133 3812 27.10.2014 16.11.2016 751 661 Medi Bici Xhezair Zaganjori
537 539 1329 08.09.2016 22.11.2016 75 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
539 541 2953 1410 23.04.2014 22.11.2016 944 854 Ariana Fullani Ardian Dvorani
540 542 3339 492 13.02.2014 22.11.2016 1013 923 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
541 543 2330 13.11.2015 22.11.2016 375 285 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
542 544 821 28.04.2015 24.11.2016 576 486 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
543 545 3344 870 28.03.2013 24.11.2016 1337 1247 Ariana Fullani Ardian Dvorani
544 546 3347 2745 24.07.2014 24.11.2016 854 764 Ariana Fullani Ardian Dvorani
545 547 3346 2739 24.07.2014 24.11.2016 854 764 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
546 548 2547 14.07.2014 24.11.2016 864 774 Medi Bici Xhezair Zaganjori
547 549 3336 4203 19.11.2014 24.11.2016 736 646 Medi Bici Evelina Qirjako
548 550 3043 2981 17.10.2013 24.11.2016 1134 1044 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
549 551 3322 990 25.03.2014 30.11.2016 981 891 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
550 552 3323 2900 04.09.2014 30.11.2016 818 728 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
551 553 3018 2405 24.11.2015 30.11.2016 372 282 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
552 554 1770 07.09.2015 30.11.2016 450 360 Ariana Fullani Andi Celiku
553 555 3255 36 09.01.2015 30.11.2016 691 601 Medi Bici Xhezair Zaganjori
554 556 3252 60 13.01.2015 30.11.2016 687 597 Ariana Fullani Andi Celiku
555 557 3269 275 18.02.2015 30.11.2016 651 561 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
556 558 3254 48 12.01.2015 30.11.2016 688 598 Medi Bici Xhezair Zaganjori
557 559 3253 51 12.01.2015 30.11.2016 688 598 Medi Bici Xhezair Zaganjori
558 560 824 11.03.2014 06.12.2016 1001 911 Medi Bici Evelina Qirjako
559 561 500 13.02.2014 06.12.2016 1027 937 Ariana Fullani Ardian Dvorani
560 562 2369 06.09.2013 06.12.2016 1187 1097 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
561 563 2788 23.10.2012 06.02.2016 1201 1111 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
562 564 3373 3297 26.09.2014 07.12.2016 803 713 Medi Bici Ariana Fulliani
563 565 3068 1045 11.05.2015 07.12.2016 576 486 Andi Celiku Andi Celiku
564 566 3069 2225 26.10.2015 07.12.2016 408 318 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
565 567 3368 3055 12.09.2014 07.12.2016 817 727 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
566 568 3341 3168 19.09.2014 07.12.2016 810 720 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
567 569 3348 2182 11.06.2014 07.12.2016 910 820 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
568 570 688 20.04.2015 07.12.2016 597 507 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
569 571 719 22.04.2015 07.12.2016 595 505 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
570 572 3095 1475 25.05.2012 13.12.2016 1663 1573 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
571 573 3071 1290 11.05.2012 13.12.2016 1677 1587 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
572 574 3093 765 04.04.2011 13.12.2016 2080 1990 Ariana Fullani Ardian Dvorani
573 575 3094 1092 23.04.2012 14.12.2016 1696 1606 Ariana Fullani Ardian Dvorani
574 576 3352 1955 25.09.2015 14.12.2016 446 356 Ariana Fullani Andi Celiku
575 577 3359 2039 02.10.2015 14.12.2016 439 349 Medi Bici Ardian Dvorani
576 578 1967 28.09.2015 14.12.2016 443 353 Ariana Fullani Andi Celiku
577 579 3342 2071 06.10.2015 14.12.2016 435 345 Ariana Fullani Andi Celiku
578 580 3355 2047 05.10.2015 14.12.2016 436 346 Medi Bici Ardian Dvorani
579 581 3340 2048 02.06.2014 14.12.2016 926 836 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
580 582 3297 512 31.03.2015 14.12.2016 624 534 Medi Bici Xhezair Zaganjori
581 583 3207 240 29.01.2013 20.12.2016 1421 1331 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
582 584 1871 26.06.2013 20.12.2016 1273 1183 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
583 585 536 988 08.04.2013 20.12.2016 1352 1262 Medi Bici Evelina Qirjako
584 586 3209 658 06.03.2013 20.12.2016 1385 1295 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
585 587 1401 22.04.2014 20.12.2016 973 883 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
586 588 3254 826 11.03.2014 20.12.2016 1015 925 Ariana Fullani Ardian Dvorani
587 589 3143 17.09.2014 20.12.2016 825 735 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
588 590 3265 4086 11.11.2014 20.12.2016 770 680 Medi Bici Evelina Qirjako
589 591 2086 06.10.2015 20.12.2016 441 351 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
590 592 3050 12.09.2014 20.12.2016 830 740 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
591 593 3201 715 11.03.2013 20.12.2016 1380 1290 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
593 595 2056 05.10.2015 20.12.2016 442 352 Medi Bici Andi Celiku
594 596 3328 2255 18.06.2014 21.12.2016 917 827 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
595 597 3326 961 24.03.2014 21.12.2016 1003 913 Medi Bici Ardian Dvorani
596 598 662 18.04.2015 21.12.2016 613 523 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
597 599 702 21.04.2015 21.12.2016 610 520 Andi Celiku Andi Celiku
599 601 3942 03.11.2014 21.12.2016 779 689 Ariana Fullani Evelina Qirjako
600 602 3528 14.10.2014 21.12.2016 799 709 Ariana Fullani Andi Celiku
601 603 792 28.04.2015 21.12.2016 603 513 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
602 382 2383 1172 16.04.2013 23.06.2016 1164 1074 Ardian Dvorani Ardian Dvorani