Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2017, Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor

wdt_ID NR. Regjistri NR. Vendimi Akti Date Regjistrimi Date Vendimi Dite Shqyrtimi Dite tej afatit ligjor (90 dite) Relatori Kryesuesi
1 1 1 2721 05.04.2017 05.05.2017 1201 1111 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
2 2 0 912 16.05.2017 207 117 Medi bici Xhezair Zaganjori
3 3 4 2718 24.03.2017 05.05.2017 916 826 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
4 4 443 3016 27.09.2016 29.06.2017 866 776 Medi bici Ardian Dvorani
5 5 3 2453 18.03.2016 24.05.2017 419 329 Medi bici Xhezair Zaganjori
6 6 95 176 04.12.2015 12.07.2017 1106 1016 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
7 7 99 237 07.01.2014 12.05.2017 1101 1011 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
8 8 91 251 29.01.2015 24.05.2017 1100 1010 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
9 9 328 16 24.02.2017 05.05.2017 750 660 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
10 10 251 217 25.02.2015 24.05.2017 715 625 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
11 11 93 638 30.03.2017 24.05.2017 666 576 Medi bici Xhezair Zaganjori
12 12 241 1358 15.03.2017 24.05.2017 604 514 Medi bici Xhezair Zaganjori
13 13 255 1421 23.09.2016 24.05.2017 597 507 Medi bici Xhezair Zaganjori
14 14 98 2301 23.01.2017 24.05.2017 443 353 Medi bici Xhezair Zaganjori
15 15 6 2192 23.03.2015 24.05.2017 1650 1560 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
16 16 7 720 25.01.2016 24.05.2017 1065 975 Medi bici Ardian Dvorani
17 17 8 63 04.01.2017 05.05.2017 746 656 Medi bici Ardian Dvorani
18 18 229 1983 06.01.2015 24.05.2017 979 889 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
19 19 222 2153 11.05.2015 24.05.2017 968 878 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
20 20 643 4626 18.03.2015 24.05.2017 776 686 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
21 21 223 1517 13.05.2015 24.05.2017 594 504 Andi Celiku Ardian Dvorani
22 22 644 1380 24.09.2014 31.10.2017 1726 1636 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
23 23 38 1473 06.09.2016 24.05.2017 1719 1629 Andi Celiku Ardian Dvorani
24 24 39 1487 12.07.2017 1719 1629 Andi Celiku Ardian Dvorani
25 25 40 1558 19.12.2016 03.05.2017 1714 1624 Andi Celiku Ardian Dvorani
26 26 37 2598 27.06.2016 10.05.2017 1233 1143 Andi Celiku Ardian Dvorani
27 27 54 3966 08.09.2015 08.05.2017 827 737 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
28 28 55 299 03.10.2016 10.05.2017 715 625 Medi bici Ardian Dvorani
29 29 58 1211 11.10.2016 10.05.2017 634 544 Medi bici Ardian Dvorani
30 30 56 1298 18.11.2015 19.07.2017 600 510 Medi bici Ardian Dvorani
31 31 267 564 05.05.2015 31.05.2017 1085 995 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
32 32 111 329 22.11.2016 05.05.2017 1076 986 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
33 33 112 647 18.11.2016 03.05.2017 1024 934 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
34 34 1791 2173 19.07.2016 10.05.2017 974 884 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
35 35 175 2535 03.06.2016 10.05.2017 940 850 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
36 36 67 2593 16.11.2016 03.05.2017 938 848 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
37 37 265 2938 22.10.2012 06.06.2017 887 797 Medi bici Xhezair Zaganjori
38 38 269 3924 10.09.2015 08.05.2017 831 741 Medi bici Xhezair Zaganjori
39 39 268 83 25.02.2015 08.05.2017 754 664 Andi Celiku Ardian Dvorani
40 42 80 2049 03.03.2015 08.05.2017 1309 1219 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
41 43 84 2124 11.10.2016 10.05.2017 1299 1209 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
42 44 83 2255 23.02.2016 11.05.2017 1264 1174 Medi bici Ardian Dvorani
43 45 81 2301 07.11.2016 03.05.2017 970 880 Medi bici Ardian Dvorani
44 46 82 4468 07.11.2016 03.05.2017 802 712 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
45 47 85 219 07.11.2016 05.05.2017 735 645 Ariana Fullani Ardian Dvorani
46 48 228 14 11.07.2016 10.05.2017 771 681 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
47 49 311 160 26.09.2016 10.05.2017 747 657 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
48 50 299 845 05.12.2016 10.05.2017 658 568 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
49 51 435 1692 31.10.2016 05.05.2017 569 479 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
50 52 334 2059 28.10.2016 03.05.2017 499 409 Medi bici Ardian Dvorani
51 60 124 1183 28.10.2016 05.05.2017 1756 1666 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
52 61 125 1187 10.10.2016 19.04.2017 1754 1664 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
53 62 117 1870 25.11.2016 10.05.2017 1701 1611 Ariana Fullani Ardian Dvorani
54 63 121 1961 13.02.2017 24.05.2017 1694 1604 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
55 64 118 2454 20.09.2016 04.04.2017 1252 1162 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
56 65 120 2543 24.05.2017 1250 1160 Andi Celiku Ardian Dvorani
57 66 512 4173 17.10.2016 03.05.2017 827 737 Andi Celiku Ardian Dvorani
58 67 122 366 18.04.2016 24.05.2017 715 625 Andi Celiku Ardian Dvorani
59 68 123 659 24.05.2017 676 586 Medi bici Ardian Dvorani
60 70 653 98 11.11.2016 24.05.2017 1140 1050 Medi bici Evelina Qirjako
61 71 614 282 17.10.2016 05.05.2017 1126 1036 Medi bici Xhezair Zaganjori
62 72 655 366 30.08.2016 20.03.2017 1120 1030 Medi bici Xhezair Zaganjori
63 73 647 214 12.10.2016 04.05.2017 1114 1024 Medi bici Xhezair Zaganjori
64 74 651 440 12.10.2016 05.05.2017 1112 1022 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
65 75 652 598 11.10.2016 04.05.2017 1094 1004 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
66 76 654 3395 11.10.2016 04.05.2017 870 780 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
67 77 587 3446 11.10.2016 05.05.2017 868 778 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
68 78 1064 4049 11.10.2016 05.05.2017 838 748 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
69 79 0 754 17.06.2016 10.01.2017 671 581 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
70 80 616 1805 24.05.2017 533 443 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
71 81 423 166 07.11.2016 24.05.2017 379 289 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
72 82 208 2218 10.05.2017 1677 1587 Medi bici Ardian Dvorani
73 83 209 2285 20.01.2016 10.05.2017 1670 1580 Medi bici Ardian Dvorani
74 84 210 3206 17.05.2016 10.05.2017 1212 1122 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
75 85 207 3683 08.11.2016 10.05.2017 1162 1072 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
76 86 215 4265 10.03.2016 10.05.2017 830 740 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
77 87 211 1570 27.09.2016 24.05.2017 610 520 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
78 88 460 1398 17.10.2016 24.05.2017 1745 1655 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
79 89 214 1609 25.11.2016 10.05.2017 1733 1643 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
80 90 454 2939 22.04.2016 10.05.2017 1576 1486 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
81 91 469 7 20.09.2016 04.05.2017 1514 1424 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
82 92 213 578 27.09.2016 10.05.2017 1458 1368 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
83 93 468 816 19.09.2016 04.05.2017 1441 1351 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
84 94 456 862 03.10.2016 10.05.2017 1435 1345 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
85 95 451 912 27.06.2016 24.05.2017 1428 1338 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
86 96 452 904 28.10.2016 24.05.2017 1428 1338 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
87 97 206 947 07.11.2016 24.05.2017 1426 1336 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
88 98 467 1117 06.09.2016 04.05.2017 1416 1326 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
89 99 463 1996 27.09.2016 24.05.2017 1330 1240 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
90 100 455 2040 05.11.2014 17.10.2017 1325 1235 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
91 101 453 2051 06.03.2017 24.05.2017 1324 1234 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
92 102 457 2174 06.07.2016 24.05.2017 1309 1219 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
93 103 462 2402 25.04.2015 29.06.2017 1268 1178 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
94 104 465 2609 28.07.2016 04.05.2017 1255 1165 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
95 105 470 2682 06.03.2017 12.07.2017 1252 1162 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
96 106 459 2888 12.05.2017 12.07.2017 1237 1147 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
97 107 464 2922 05.02.2014 18.07.2017 1234 1144 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
98 108 458 2956 15.07.2015 08.05.2017 1232 1142 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
99 109 461 3360 18.11.2016 10.05.2017 1192 1102 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
100 110 471 3402 07.02.2017 19.07.2017 1183 1093 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
101 111 205 3693 14.04.2015 14.11.2017 1163 1073 Andi Celiku Ardian Dvorani
102 112 466 3757 09.05.2016 10.05.2017 1157 1067 Andi Celiku Ardian Dvorani
103 113 657 1103 01.06.2016 04.04.2017 1066 976 Ariana Fullani Ardian Dvorani
104 114 702 2903 07.06.2016 10.05.2017 909 819 Ariana Fullani Ardian Dvorani
105 115 212 3132 11.01.2016 10.05.2017 896 806 Andi Celiku Ardian Dvorani
106 116 867 3196 17.06.2016 05.05.2017 891 801 Andi Celiku Ardian Dvorani
107 117 187 4683 12.02.2016 24.05.2017 799 709 Ariana Fullani Ardian Dvorani
108 118 687 114 14.06.2016 05.05.2017 761 671 Ariana Fullani Ardian Dvorani
109 119 1222 283 14.06.2016 05.05.2017 740 650 Ariana Fullani Ardian Dvorani
110 120 698 925 20.09.2016 24.05.2017 666 576 Andi Celiku Ardian Dvorani
111 121 1181 1646 27.06.2016 10.05.2017 595 505 Andi Celiku Ardian Dvorani
112 122 510 3631 02.02.2016 24.05.2017 1182 1092 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
113 123 988 102 07.06.2016 05.05.2017 1161 1071 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
114 124 520 148 05.12.2017 1156 1066 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
115 125 972 167 13.07.2015 08.05.2017 1155 1065 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
116 126 522 433 19.07.2016 10.05.2017 1133 1043 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
117 127 521 929 03.05.2016 24.05.2017 1013 923 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
118 128 446 2559 03.05.2016 19.04.2017 974 884 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
119 129 447 3647 30.11.2016 10.05.2017 877 787 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
120 130 449 3667 19.12.2016 10.05.2017 876 786 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
121 131 971 4237 09.02.2016 22.02.2017 846 756 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
122 132 1567 208 27.09.2016 10.05.2017 1516 1426 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
123 133 1568 255 27.09.2016 24.05.2017 1510 1420 Andi Celiku Ardian Dvorani
124 134 1566 854 15.04.2016 24.05.2017 1455 1365 Andi Celiku Ardian Dvorani
125 135 570 859 24.05.2017 1454 1364 Andi Celiku Ardian Dvorani
126 136 1569 972 20.01.2017 24.05.2017 1445 1355 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
127 137 1570 1147 11.04.2017 16.05.2017 1435 1345 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
128 138 1571 1547 18.03.2016 04.05.2017 1392 1302 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
129 139 1572 1673 02.12.2015 24.01.2017 1382 1292 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
130 140 1573 1901 28.10.2016 10.05.2017 1361 1271 Ariana Fullani Ardian Dvorani
131 141 1574 1924 19.04.2016 24.05.2017 1357 1267 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
132 142 569 2366 03.03.2016 05.05.2017 1291 1201 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
133 143 1575 2663 26.02.2016 03.05.2017 1272 1182 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
134 144 1576 2708 24.05.2017 1270 1180 Medi bici Ardian Dvorani
135 145 1577 2765 11.11.2016 10.05.2017 1265 1175 Medi bici Ardian Dvorani
136 146 1578 3136 19.02.2016 03.05.2017 1238 1148 Ariana Fullani Ardian Dvorani
137 147 684 629 09.11.2015 25.01.2017 1118 1028 Ariana Fullani Ardian Dvorani
138 148 888 1658 02.03.2016 10.05.2017 613 523 Ariana Fullani Ardian Dvorani
139 149 1364 1255 10.02.2016 02.05.2017 202 112 Ariana Fullani Ardian Dvorani
140 152 289 1968 01.02.2016 25.04.2017 1722 1632 Ariana Fullani Ardian Dvorani
141 153 293 2328 08.02.2017 24.05.2017 1294 1204 Ariana Fullani Ardian Dvorani
142 154 287 2333 10.10.2016 10.05.2017 1293 1203 Ariana Fullani Ardian Dvorani
143 155 285 1170 19.01.2016 05.05.2017 1281 1191 Ariana Fullani Ardian Dvorani
144 156 288 2734 18.01.2016 05.05.2017 1268 1178 Ariana Fullani Ardian Dvorani
145 157 292 3582 12.12.2013 23.05.2017 1190 1100 Ariana Fullani Ardian Dvorani
146 158 290 2530 20.09.2016 10.05.2017 981 891 Ariana Fullani Ardian Dvorani
147 159 291 3862 04.06.2015 24.05.2017 874 784 Ariana Fullani Ardian Dvorani
148 160 294 1566 07.11.2016 10.05.2017 631 541 Ariana Fullani Ardian Dvorani
149 162 485 2384 07.11.2016 24.05.2017 1664 1574 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
150 163 486 2409 24.12.2015 04.05.2017 1659 1569 Medi bici Xhezair Zaganjori
151 164 579 2506 05.10.2015 15.02.2017 1286 1196 Medi bici Xhezair Zaganjori
152 165 488 2833 25.11.2015 24.05.2017 1267 1177 Medi bici Xhezair Zaganjori
153 166 482 3394 23.05.2017 1211 1121 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
154 167 483 3554 08.09.2015 22.02.2017 1198 1108 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
155 168 479 3770 20.04.2015 24.05.2017 886 796 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
156 169 480 4277 17.04.2015 24.05.2017 855 765 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
157 170 797 4425 29.07.2015 08.05.2017 845 755 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
158 171 481 360 27.05.2015 24.05.2017 754 664 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
159 172 1342 1802 02.11.2015 04.05.2017 567 477 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
160 173 487 1917 23.09.2015 28.03.2017 552 462 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
161 175 837 2808 30.01.2015 29.06.2017 1268 1178 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
162 176 978 130 12.07.2017 1174 1084 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
163 177 757 724 23.10.2015 04.05.2017 1122 1032 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
164 178 744 2033 29.09.2015 12.07.2017 1122 1032 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
165 179 748 927 19.12.2014 11.07.2017 1105 1015 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
166 180 750 944 08.09.2015 28.03.2017 1104 1014 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
167 181 752 1290 08.06.2017 1083 993 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
168 182 692 42 25.05.2015 11.07.2017 807 717 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
169 183 689 41 27.07.2015 15.02.2017 805 715 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
170 184 688 79 10.11.2014 24.05.2017 804 714 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
171 185 600 88 09.01.2015 23.06.2017 803 713 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
172 186 691 117 12.10.2015 04.05.2017 797 707 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
173 187 693 246 30.04.2015 23.06.2017 775 685 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
174 188 613 321 09.10.2015 04.05.2017 762 672 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
175 189 611 345 19.01.2015 08.05.2017 757 667 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
176 190 605 374 28.09.2015 04.05.2017 751 661 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
177 191 690 392 29.09.2015 12.07.2017 747 657 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
178 192 602 482 22.09.2015 03.05.2017 734 644 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
179 193 598 514 04.05.2015 08.05.2017 729 639 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
180 194 756 567 18.06.2015 01.02.2017 719 629 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
181 195 610 636 15.07.2015 01.03.2017 713 623 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
182 196 607 650 08.06.2015 25.01.2017 712 622 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
183 197 597 674 13.03.2015 23.06.2017 709 619 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
184 198 608 677 18.06.2015 07.02.2017 709 619 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
185 199 612 704 10.09.2015 04.05.2017 708 618 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
186 200 680 1264 01.06.2015 25.01.2017 679 589 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
187 201 606 2437 02.02.2015 08.05.2017 624 534 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
188 202 842 1657 12.10.2015 08.05.2017 622 532 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
189 203 391 1095 17.04.2014 18.07.2017 1453 1363 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
190 204 398 2273 29.06.2015 28.02.2017 1310 1220 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
191 205 389 734 31.08.2015 04.05.2017 1127 1037 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
192 206 390 3337 16.07.2015 20.03.2017 917 827 Ariana Fullani Ariana Fullani
193 207 395 290 23.01.2017 30.05.2017 774 684 Ariana Fullani Ariana Fullani
194 208 396 685 16.07.2015 29.03.2017 715 625 Medi bici Xhezair Zaganjori
195 209 393 916 14.07.2015 29.03.2017 700 610 Medi bici Ariana Fullani
196 210 397 782 29.06.2015 21.03.2017 307 217 Medi bici Ariana Fullani
197 211 392 1393 15.05.2015 07.02.2017 196 106 Medi bici Ariana Fullani
198 212 1596 1076 01.12.2015 23.06.2017 1455 1365 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
199 213 1600 1137 01.07.2015 05.04.2017 1451 1361 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
200 214 1601 1583 07.12.2015 28.06.2017 1406 1316 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
201 215 1602 1919 18.11.2016 08.05.2017 1373 1283 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
202 216 1604 2152 31.08.2015 05.07.2017 1346 1256 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
203 217 1606 2252 23.12.2015 11.07.2017 1314 1224 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
204 218 1615 2450 23.12.2015 12.07.2017 1295 1205 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
205 219 1616 2635 20.07.2015 04.05.2017 1289 1199 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
206 220 1617 2772 02.11.2015 23.06.2017 1280 1190 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
207 221 1618 2989 12.10.2015 19.12.2017 1266 1176 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
208 222 1623 3300 29.04.2015 15.02.2017 1238 1148 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
209 223 554 3354 12.06.2015 05.04.2017 1227 1137 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
210 224 1624 3436 10.07.2015 08.05.2017 1212 1122 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
211 225 557 3434 08.05.2017 1212 1122 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
212 226 1622 3719 31.03.2015 25.01.2017 1198 1108 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
213 227 659 3122 05.05.2015 01.03.2017 932 842 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
214 228 1210 4722 24.01.2013 03.10.2017 828 738 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
215 229 814 767 07.07.2015 04.05.2017 712 622 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
216 230 736 824 26.05.2015 08.05.2017 708 618 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
217 231 789 903 23.04.2015 22.02.2017 702 612 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
218 232 818 905 01.07.2015 04.05.2017 701 611 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
219 233 790 1077 04.07.2017 694 604 Andi Celiku Ardian Dvorani
220 234 817 1466 17.04.2015 21.02.2017 663 573 Andi Celiku Ardian Dvorani
221 235 739 1586 20.05.2015 29.03.2017 644 554 Andi Celiku Ardian Dvorani
222 238 490 2939 24.06.2015 04.05.2017 1617 1527 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
223 239 492 1525 13.05.2015 08.05.2017 1415 1325 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
224 240 493 2527 15.06.2015 03.05.2017 1300 1210 Ariana Fullani Ardian Dvorani
225 241 489 2466 31.07.2014 24.05.2017 1008 918 Ariana Fullani Ardian Dvorani
226 242 762 1441 15.06.2015 04.05.2017 1785 1695 Ariana Fullani Andi Celiku
227 243 495 1757 11.06.2015 04.05.2017 1762 1672 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
228 244 766 1829 23.09.2014 24.05.2017 1756 1666 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
229 245 497 2114 12.05.2015 05.04.2017 1730 1640 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
230 246 760 3339 09.06.2015 04.05.2017 1581 1491 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
231 247 772 26 07.01.2014 08.06.2017 1553 1463 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
232 248 776 295 05.05.2015 04.04.2017 1531 1441 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
233 249 496 671 13.05.2015 12.04.2017 1498 1408 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
234 250 1592 735 05.05.2015 05.04.2017 1492 1402 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
235 251 786 977 04.05.2015 05.04.2017 1465 1375 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
236 252 1594 1036 01.06.2015 03.05.2017 1464 1374 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
237 253 1598 1107 12.01.2015 23.06.2017 1461 1371 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
238 254 1621 1253 14.05.2015 19.04.2017 1450 1360 Andi Celiku Ardian Dvorani
239 255 784 1312 21.04.2015 29.03.2017 1447 1357 Andi Celiku Ardian Dvorani
240 256 761 1426 28.04.2015 05.04.2017 1433 1343 Medi bici Ardian Dvorani
241 257 779 1601 27.05.2015 04.05.2017 1412 1322 Ariana Fullani Ardian Dvorani
242 258 1603 2016 20.04.2015 29.03.2017 1371 1281 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
243 259 785 2052 20.04.2015 29.03.2017 1366 1276 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
244 260 783 2105 26.05.2015 04.05.2017 1358 1268 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
245 261 1303 914 10.07.2015 08.06.2017 710 620 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
246 187 607 650 17.04.2015 29.03.2017 712 622 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
247 213 814 767 24.04.2015 05.04.2017 712 622 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
248 186 610 636 16.04.2015 29.03.2017 713 623 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
249 251 697 865 30.04.2015 12.04.2017 713 623 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
250 329 1173 941 07.05.2015 19.04.2017 713 623 Andi Celiku Andi Celiku
251 507 2214 1108 12.05.2015 08.05.2017 713 623 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
252 612 1740 184 08.02.2017 24.05.2017 714 624 Ariana Fullani Ardian Dvorani
253 11 251 217 10.02.2015 25.01.2017 715 625 Medi bici Xhezair Zaganjori
254 29 55 299 23.02.2015 07.02.2017 715 625 Medi bici Ardian Dvorani
255 69 122 366 09.03.2015 21.02.2017 715 625 Medi bici Ardian Dvorani
256 210 396 685 20.04.2015 04.04.2017 715 625 Medi bici Ariana Fullani
257 287 871 804 28.04.2015 12.04.2017 715 625 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
258 630 1734 1336 24.02.2014 24.05.2017 716 626 Ariana Fullani Ardian Dvorani
259 195 756 567 10.04.2015 29.03.2017 719 629 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
260 632 1659 364 08.06.2015 24.05.2017 720 630 Ariana Fullani Ardian Dvorani
261 634 1665 1099 24.05.2017 720 630 Ariana Fullani Ardian Dvorani
262 384 1120 1103 13.05.2015 04.05.2017 722 632 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
263 405 1269 1049 11.05.2015 04.05.2017 724 634 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
264 722 1442 100 16.01.2013 725 635 Andi Celiku Ardian Dvorani
265 506 1822 1087 12.05.2015 08.05.2017 726 636 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
266 407 1124 987 08.05.2015 04.05.2017 727 637 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
267 504 2205 1954 11.05.2015 08.05.2017 727 637 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
268 505 1819 1073 25.09.2015 08.05.2017 727 637 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
269 288 538 614 15.04.2015 12.04.2017 728 638 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
270 502 1815 900 17.04.2015 08.05.2017 728 638 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
271 550 915 2166 29.01.2016 11.05.2017 728 638 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
272 558 913 670 07.01.2014 12.05.2017 728 638 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
273 619 1684 393 22.05.2015 24.05.2017 728 638 Ariana Fullani Ardian Dvorani
274 629 1748 608 02.12.2015 24.05.2017 728 638 Ariana Fullani Ardian Dvorani
275 176 598 514 31.03.2015 29.03.2017 729 639 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
276 253 694 590 14.04.2015 12.04.2017 729 639 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
277 819 2040 301 24.10.2017 729 639 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
278 286 980 582 10.04.2015 12.04.2017 733 643 Andi Celiku Ardian Dvorani
279 617 1743 558 16.02.2015 24.05.2017 733 643 Ariana Fullani Ardian Dvorani
280 178 602 482 26.03.2015 29.03.2017 734 644 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
281 45 85 219 10.02.2015 14.02.2017 735 645 Medi bici Ardian Dvorani
282 403 1276 875 30.04.2015 04.05.2017 735 645 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
283 501 1814 641 24.03.2015 08.05.2017 735 645 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
284 408 1108 800 28.04.2015 04.05.2017 737 647 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
285 389 1277 778 27.04.2015 04.05.2017 738 648 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
286 118 1222 283 20.02.2015 01.03.2017 740 650 Ariana Fullani Ardian Dvorani
287 397 1112 751 23.04.2015 04.05.2017 742 652 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
288 633 1670 1441 09.03.2015 24.05.2017 742 652 Ariana Fullani Ardian Dvorani
289 569 1225 1746 15.12.2014 12.05.2017 744 654 Andi Celiku Ardian Dvorani
290 601 1694 2242 30.12.2014 24.05.2017 744 654 Ariana Fullani Ardian Dvorani
291 709 1306 1569 08.06.2017 744 654 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
292 418 1111 675 20.04.2015 04.05.2017 745 655 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
293 17 8 63 16.01.2015 31.01.2017 746 656 Medi bici Ardian Dvorani
294 51 311 160 30.01.2015 15.02.2017 747 657 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
295 181 690 392 13.03.2015 29.03.2017 747 657 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
296 679 985 2361 12.01.2015 31.05.2017 747 657 Andi Celiku Ardian Dvorani
297 402 1117 652 17.04.2015 04.05.2017 748 658 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
298 411 1262 637 16.04.2015 04.05.2017 749 659 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
299 459 824 627 04.05.2017 749 659 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
300 13 328 16 06.01.2015 25.01.2017 750 660 Medi bici Xhezair Zaganjori
301 336 572 596 14.04.2015 03.05.2017 750 660 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
302 607 1658 7 03.04.2013 24.05.2017 750 660 Ariana Fullani Ardian Dvorani
303 191 605 374 09.03.2015 29.03.2017 751 661 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
304 500 1827 464 13.11.2015 08.05.2017 752 662 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
305 557 1232 25 07.02.2014 12.05.2017 753 663 Andi Celiku Ardian Dvorani
306 37 268 83 16.01.2015 08.02.2017 754 664 Medi bici Xhezair Zaganjori
307 172 481 360 05.03.2015 28.03.2017 754 664 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
308 784 2231 846 04.06.2014 26.09.2017 754 664 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
309 423 1125 568 10.04.2015 04.05.2017 755 665 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
310 305 828 473 25.03.2015 19.04.2017 756 666 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
311 190 611 345 03.03.2015 29.03.2017 757 667 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
312 570 1595 847 16.05.2014 12.05.2017 757 667 Andi Celiku Ardian Dvorani
313 676 926 2923 30.10.2012 30.05.2017 757 667 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
314 119 687 114 30.01.2015 01.03.2017 761 671 Ariana Fullani Ardian Dvorani
315 192 613 321 26.02.2015 29.03.2017 762 672 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
316 624 1697 2531 16.02.2015 24.05.2017 765 675 Ariana Fullani Ardian Dvorani
317 707 1304 1631 05.12.2014 07.06.2017 765 675 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
318 625 1662 668 22.12.2015 24.05.2017 768 678 Ariana Fullani Ardian Dvorani
319 461 721 490 27.03.2015 04.05.2017 769 679 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
320 50 228 14 06.01.2015 15.02.2017 771 681 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
321 211 395 290 20.02.2015 04.04.2017 774 684 Medi bici Ariana Fullani
322 182 693 246 13.02.2015 29.03.2017 775 685 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
323 21 643 4626 18.12.2014 01.02.2017 776 686 Andi Celiku Ardian Dvorani
324 499 2209 2325 11.03.2015 08.05.2017 776 686 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
325 427 1296 434 19.03.2015 04.05.2017 777 687 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
326 723 1432 1553 16.01.2013 20.06.2017 777 687 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
327 759 2372 4632 27.06.2013 11.07.2017 778 688 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
328 424 1267 420 17.03.2015 04.05.2017 779 689 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
329 337 571 378 11.03.2015 03.05.2017 784 694 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
330 415 1280 387 12.03.2015 04.05.2017 784 694 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
331 703 946 3579 13.10.2014 07.06.2017 784 694 Andi Celiku Andi Celiku
332 613 1671 1454 08.02.2017 24.05.2017 785 695 Ariana Fullani Ardian Dvorani
333 724 1378 982 23.06.2017 785 695 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
334 497 1828 1704 18.11.2016 08.05.2017 789 699 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
335 552 1757 4569 14.05.2015 11.05.2017 790 700 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
336 428 1113 353 05.03.2015 04.05.2017 791 701 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
337 426 1127 342 03.03.2015 04.05.2017 793 703 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
338 609 1749 91 05.05.2015 24.05.2017 793 703 Ariana Fullani Ardian Dvorani
339 680 1789 1222 19.12.2016 31.05.2017 795 705 Andi Celiku Ardian Dvorani
340 733 1387 66 10.03.2015 23.06.2017 795 705 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
341 833 2359 4367 10.10.2014 07.11.2017 795 705 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
342 300 914 252 13.02.2015 19.04.2017 796 706 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
343 741 1443 3239 06.01.2014 29.06.2017 796 706 Andi Celiku Ardian Dvorani
344 183 691 117 22.01.2015 29.03.2017 797 707 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
345 493 1813 318 20.02.2015 08.05.2017 797 707 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
346 602 1664 999 02.11.2015 24.05.2017 798 708 Ariana Fullani Ardian Dvorani
347 89 187 4683 23.12.2014 01.03.2017 799 709 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
348 772 2736 27 28.09.2016 12.07.2017 799 709 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
349 895 2479 654 04.02.2015 19.12.2017 799 709 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
350 425 1131 303 23.02.2015 04.05.2017 801 711 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
351 44 82 4468 05.12.2014 14.02.2017 802 712 Medi bici Ardian Dvorani
352 177 600 88 16.01.2015 29.03.2017 803 713 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
353 492 1820 291 13.12.2016 08.05.2017 803 713 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
354 618 1666 1272 16.03.2017 24.05.2017 803 713 Ariana Fullani Ardian Dvorani
355 742 1750 769 05.12.2012 29.06.2017 803 713 Ariana Fullani Andi Celiku
356 184 688 79 15.01.2015 29.03.2017 804 714 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
357 175 689 41 14.01.2015 29.03.2017 805 715 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
358 180 692 42 12.01.2015 29.03.2017 807 717 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
359 631 1669 1412 27.05.2015 24.05.2017 807 717 Ariana Fullani Ardian Dvorani
360 491 2206 2337 18.11.2016 08.05.2017 808 718 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
361 670 927 97 01.07.2016 24.05.2017 810 720 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
362 289 872 129 27.01.2015 18.04.2017 812 722 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
363 400 1300 230 04.05.2017 813 723 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
364 589 1825 2494 27.09.2013 23.05.2017 819 729 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
365 464 1754 182 03.02.2015 03.05.2017 820 730 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
366 256 494 35 09.01.2015 12.04.2017 824 734 Medi bici Ardian Dvorani
367 304 724 69 14.01.2015 19.04.2017 826 736 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
368 485 1812 96 08.05.2017 826 736 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
369 27 54 3966 03.11.2014 07.02.2017 827 737 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
370 64 512 4173 17.11.2014 21.02.2017 827 737 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
371 212 1210 4722 29.12.2014 05.04.2017 828 738 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
372 301 811 54 12.01.2015 19.04.2017 828 738 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
373 416 1294 132 27.01.2015 04.05.2017 828 738 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
374 615 1674 139 31.03.2015 24.05.2017 828 738 Ariana Fullani Ardian Dvorani
375 622 1695 2415 21.01.2015 24.05.2017 828 738 Ariana Fullani Ardian Dvorani
376 82 215 4265 21.11.2014 28.02.2017 830 740 Medi bici Ardian Dvorani
377 36 269 3924 31.10.2014 08.02.2017 831 741 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
378 414 1126 125 23.01.2015 04.05.2017 832 742 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
379 398 1268 115 22.01.2015 04.05.2017 833 743 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
380 725 1386 866 08.05.2015 23.06.2017 833 743 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
381 299 860 4 06.01.2015 19.04.2017 834 744 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
382 731 1375 265 08.09.2015 23.06.2017 836 746 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
383 72 1064 4049 07.11.2014 22.02.2017 838 748 Medi bici Xhezair Zaganjori
384 788 2175 644 11.02.2015 27.09.2017 838 748 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
385 484 2203 2294 22.07.2015 08.05.2017 840 750 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
386 164 797 4425 04.12.2014 28.03.2017 845 755 Medi bici Xhezair Zaganjori
387 122 971 4237 20.11.2014 15.03.2017 846 756 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
388 614 1687 515 10.06.2015 24.05.2017 846 756 Ariana Fullani Ardian Dvorani
389 460 722 40 06.01.2015 04.05.2017 849 759 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
390 582 1141 3346 25.11.2014 16.05.2017 853 763 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
391 620 1691 1338 13.03.2015 24.05.2017 854 764 Ariana Fullani Ardian Dvorani
392 173 480 4277 24.11.2014 28.03.2017 855 765 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
393 730 1384 1791 22.09.2015 23.06.2017 857 767 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
394 327 1657 4570 12.12.2014 19.04.2017 859 769 Ariana Fullani Andi Celiku
395 4 443 3016 11.09.2014 24.01.2017 866 776 Medi bici Ardian Dvorani
396 314 1656 4453 05.12.2014 19.04.2017 866 776 Ariana Fullani Andi Celiku
397 70 587 3446 08.10.2014 22.02.2017 868 778 Medi bici Evelina Qirjako
398 323 1655 4410 03.12.2014 19.04.2017 868 778 Ariana Fullani Andi Celiku
399 751 1844 3363 30.05.2014 04.07.2017 868 778 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
400 606 1732 907 20.01.2017 24.05.2017 869 779 Ariana Fullani Ardian Dvorani
401 77 654 3395 06.10.2014 22.02.2017 870 780 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
402 677 1758 917 05.11.2012 30.05.2017 870 780 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
403 467 1957 4578 15.12.2014 04.05.2017 871 781 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
404 141 291 3862 29.10.2014 21.03.2017 874 784 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
405 128 449 3667 21.10.2014 15.03.2017 876 786 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
406 328 1653 4297 25.11.2014 19.04.2017 876 786 Ariana Fullani Andi Celiku
407 599 1735 4077 06.07.2015 24.05.2017 876 786 Ariana Fullani Ardian Dvorani
408 129 447 3647 20.10.2014 15.03.2017 877 787 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
409 567 1238 4413 18.09.2014 12.05.2017 879 789 Andi Celiku Ardian Dvorani
410 551 918 1164 18.11.2016 11.05.2017 881 791 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
411 744 1556 1512 18.04.2015 29.06.2017 881 791 Ariana Fullani Ardian Dvorani
412 783 2094 2094 27.06.2014 26.09.2017 882 792 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
413 361 1290 4411 03.12.2014 04.05.2017 883 793 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
414 362 1317 4350 01.12.2014 04.05.2017 885 795 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
415 174 479 3770 24.10.2014 28.03.2017 886 796 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
416 35 265 2938 05.09.2014 08.02.2017 887 797 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
417 672 923 1908 12.03.2015 30.05.2017 888 798 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
418 469 1979 4315 26.11.2014 04.05.2017 890 800 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
419 573 1230 4398 12.05.2017 890 800 Andi Celiku Ardian Dvorani
420 121 867 3196 22.09.2014 01.03.2017 891 801 Andi Celiku Ardian Dvorani
421 566 1014 3153 11.10.2013 12.05.2017 891 801 Andi Celiku Ardian Dvorani
422 572 1242 3899 16.04.2015 12.05.2017 891 801 Andi Celiku Ardian Dvorani
423 732 1551 377 17.02.2015 23.06.2017 892 802 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
424 735 1385 31 20.04.2015 23.06.2017 893 803 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
425 331 543 4132 13.11.2014 25.04.2017 894 804 Evelina Qirjako Andi Celiku
426 720 1440 2598 18.12.2012 20.06.2017 894 804 Andi Celiku Ardian Dvorani
427 787 2160 233 05.02.2014 27.09.2017 894 804 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
428 843 2271 3046 16.10.2014 14.11.2017 894 804 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
429 110 212 3132 17.09.2014 01.03.2017 896 806 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
430 734 1557 893 13.01.2015 23.06.2017 896 806 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
431 815 2035 321 24.10.2017 897 807 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
432 580 1142 3111 19.11.2013 16.05.2017 903 813 Ariana Fullani Ardian Dvorani
433 468 1984 4116 12.11.2014 04.05.2017 904 814 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
434 470 1978 4117 12.11.2014 04.05.2017 904 814 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
435 686 932 2751 24.10.2012 06.06.2017 904 814 Andi Celiku Ardian Dvorani
436 689 4422 19.12.2016 07.06.2017 904 814 Andi Celiku Andi Celiku
437 313 1650 3810 27.10.2014 19.04.2017 905 815 Ariana Fullani Evelina Qirjako
438 116 702 2903 04.09.2014 01.03.2017 909 819 Andi Celiku Ardian Dvorani
439 316 1648 3706 22.10.2014 19.04.2017 910 820 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
440 308 1646 3666 21.10.2014 19.04.2017 911 821 Ariana Fullani Andi Celiku
441 478 1968 4014 05.11.2014 04.05.2017 911 821 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
442 830 2598 3323 24.04.2014 31.10.2017 911 821 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
443 477 1961 3955 03.11.2014 04.05.2017 913 823 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
444 747 1790 2540 15.05.2017 29.06.2017 913 823 Andi Celiku Ardian Dvorani
445 705 1372 35 15.04.2015 07.06.2017 915 825 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
446 5 4 2718 23.07.2014 24.01.2017 916 826 Medi bici Xhezair Zaganjori
447 381 1273 3929 31.10.2014 04.05.2017 916 826 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
448 881 2686 1202 12.12.2017 916 826 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
449 204 390 3337 30.09.2014 04.04.2017 917 827 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
450 688 1171 2379 15.12.2014 06.06.2017 917 827 Ariana Fullani Ardian Dvorani
451 309 1642 3495 10.10.2014 19.04.2017 922 832 Ariana Fullani Andi Celiku
452 310 1628 3481 10.10.2014 19.04.2017 922 832 Ariana Fullani Andi Celiku
453 839 2600 940 17.01.2014 07.11.2017 922 832 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
454 363 1279 3705 22.10.2014 04.05.2017 925 835 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
455 367 1266 3722 22.10.2014 04.05.2017 925 835 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
456 571 2371 624 29.04.2015 12.05.2017 925 835 Andi Celiku Ardian Dvorani
457 372 1285 3677 21.10.2014 04.05.2017 926 836 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
458 378 1318 3695 21.10.2014 04.05.2017 926 836 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
459 382 1121 3679 21.10.2014 04.05.2017 926 836 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
460 476 2266 3688 21.10.2014 04.05.2017 926 836 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
461 598 1693 1616 01.07.2015 24.05.2017 926 836 Ariana Fullani Ardian Dvorani
462 364 1281 3649 20.10.2014 04.05.2017 927 837 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
463 890 2611 1241 07.11.2014 19.12.2017 928 838 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
464 326 1640 3384 19.04.2017 929 839 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
465 845 2270 255 04.06.2015 14.11.2017 929 839 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
466 290 540 3326 30.09.2014 18.04.2017 931 841 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
467 475 1982 3592 16.10.2014 04.05.2017 931 841 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
468 237 659 3122 16.09.2014 05.04.2017 932 842 Andi Celiku Andi Celiku
469 366 1122 3547 14.10.2014 04.05.2017 933 843 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
470 466 1962 3542 14.10.2014 04.05.2017 933 843 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
471 379 1114 3515 13.10.2014 04.05.2017 934 844 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
472 758 2373 1888 23.09.2015 05.07.2017 935 845 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
473 450 734 3478 10.10.2014 04.05.2017 937 847 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
474 41 67 2593 16.07.2014 08.02.2017 938 848 Andi Celiku Ardian Dvorani
475 320 1638 3225 23.09.2014 19.04.2017 939 849 Ariana Fullani Andi Celiku
476 34 175 2535 14.07.2014 08.02.2017 940 850 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
477 312 1636 3197 22.09.2014 19.04.2017 940 850 Ariana Fullani Evelina Qirjako
478 690 928 4587 03.12.2014 07.06.2017 940 850 Andi Celiku Andi Celiku
479 880 2420 3665 11.11.2014 12.12.2017 942 852 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
480 858 2253 732 05.03.2013 21.11.2017 943 853 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
481 373 1271 3392 03.10.2014 04.05.2017 944 854 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
482 394 1297 3380 03.10.2014 04.05.2017 944 854 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
483 847 2358 481 30.04.2015 14.11.2017 945 855 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
484 889 2477 4067 25.02.2015 13.12.2017 945 855 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
485 592 1742 545 27.03.2014 24.05.2017 946 856 Ariana Fullani Ardian Dvorani
486 885 2614 887 12.12.2017 947 857 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
487 884 2639 725 16.12.2014 12.12.2017 954 864 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
488 691 933 4076 16.12.2014 07.06.2017 957 867 Andi Celiku Andi Celiku
489 365 1116 3172 19.09.2014 04.05.2017 958 868 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
490 786 2392 411 04.09.2015 27.09.2017 959 869 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
491 695 954 28 07.05.2014 07.06.2017 960 870 Andi Celiku Andi Celiku
492 891 2616 1404 19.05.2015 19.12.2017 960 870 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
493 375 1291 3095 16.09.2014 04.05.2017 961 871 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
494 848 2357 593 26.03.2015 14.11.2017 963 873 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
495 846 2268 870 16.02.2015 14.11.2017 964 874 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
496 702 948 3520 05.09.2014 07.06.2017 966 876 Andi Celiku Andi Celiku
497 565 1174 2882 28.05.2014 12.05.2017 967 877 Andi Celiku Ardian Dvorani
498 19 222 2153 09.06.2014 01.02.2017 968 878 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
499 701 947 2933 24.03.2014 07.06.2017 968 878 Andi Celiku Andi Celiku
500 43 81 2301 20.06.2014 14.02.2017 970 880 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
501 892 2478 896 05.06.2015 19.12.2017 971 881 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
502 386 1180 2905 04.09.2014 04.05.2017 973 883 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
503 579 1143 3311 15.03.2017 16.05.2017 973 883 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
504 40 1791 2173 10.06.2014 08.02.2017 974 884 Andi Celiku Ardian Dvorani
505 127 446 2559 15.07.2014 15.03.2017 974 884 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
506 594 1741 242 21.10.2014 24.05.2017 974 884 Ariana Fullani Ardian Dvorani
507 894 2514 187 23.04.2015 19.12.2017 977 887 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
508 896 2476 2132 17.04.2015 19.12.2017 977 887 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
509 18 229 1983 29.05.2014 01.02.2017 979 889 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
510 144 290 2530 14.07.2014 21.03.2017 981 891 Medi bici Ardian Dvorani
511 844 2269 1397 12.09.2014 14.11.2017 1002 912 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
512 700 949 959 07.06.2017 1006 916 Andi Celiku Andi Celiku
513 239 489 2466 08.07.2014 11.04.2017 1008 918 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
514 297 1755 2588 16.07.2014 19.04.2017 1008 918 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
515 321 1635 2551 15.07.2014 19.04.2017 1009 919 Ariana Fullani Andi Celiku
516 123 521 929 06.06.2014 15.03.2017 1013 923 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
517 395 1275 2758 25.07.2014 04.05.2017 1014 924 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
518 380 1289 2722 23.07.2014 04.05.2017 1016 926 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
519 472 1959 2607 17.07.2014 04.05.2017 1022 932 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
520 886 2612 1017 04.05.2015 13.12.2017 1022 932 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
521 811 2050 4307 03.12.2014 17.10.2017 1023 933 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
522 33 112 647 21.04.2014 08.02.2017 1024 934 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
523 376 1274 2554 15.07.2014 04.05.2017 1024 934 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
524 595 1746 3233 13.02.2017 24.05.2017 1028 938 Ariana Fullani Ardian Dvorani
525 371 1295 2489 10.07.2014 04.05.2017 1029 939 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
526 559 857 1196 20.04.2015 12.05.2017 1031 941 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
527 755 1792 1717 28.01.2013 04.07.2017 1031 941 Andi Celiku Ardian Dvorani
528 295 1420 2174 10.06.2014 19.04.2017 1044 954 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
529 465 1801 2352 03.05.2017 1044 954 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
530 673 924 4700 23.09.2015 30.05.2017 1048 958 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
531 809 2378 3574 28.02.2014 17.10.2017 1049 959 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
532 893 2515 750 04.05.2015 19.12.2017 1049 959 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
533 325 1634 2087 04.06.2014 19.04.2017 1050 960 Ariana Fullani Evelina Qirjako
534 368 1292 2287 19.06.2014 04.05.2017 1050 960 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
535 324 1627 1985 29.05.2014 19.04.2017 1056 966 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
536 369 1283 2206 12.06.2014 04.05.2017 1057 967 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
537 471 1967 2191 12.06.2014 04.05.2017 1057 967 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
538 810 2605 4412 15.10.2014 17.10.2017 1057 967 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
539 804 2580 3479 26.09.2014 17.10.2017 1058 968 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
540 473 1963 2165 10.06.2014 04.05.2017 1059 969 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
541 298 1012 1861 22.05.2014 19.04.2017 1063 973 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
542 16 7 720 03.03.2014 31.01.2017 1065 975 Medi bici Ardian Dvorani
543 120 657 1103 31.03.2014 01.03.2017 1066 976 Andi Celiku Ardian Dvorani
544 574 1016 4430 03.12.2014 12.05.2017 1066 976 Andi Celiku Ardian Dvorani
545 462 1751 2001 30.05.2014 03.05.2017 1069 979 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
546 805 2576 4280 17.10.2017 1069 979 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
547 562 1239 797 10.03.2014 12.05.2017 1072 982 Andi Celiku Ardian Dvorani
548 832 2544 3484 11.05.2015 07.11.2017 1072 982 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
549 31 111 329 28.02.2014 08.02.2017 1076 986 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
550 291 541 1587 07.05.2014 18.04.2017 1077 987 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
551 716 941 3027 14.12.2012 13.06.2017 1077 987 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
552 812 2165 4715 25.11.2014 17.10.2017 1077 987 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
553 840 2379 862 04.04.2012 07.11.2017 1077 987 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
554 853 2249 1609 21.11.2017 1078 988 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
555 563 1223 2107 07.03.2014 12.05.2017 1080 990 Andi Celiku Ardian Dvorani
556 374 1119 1777 19.05.2014 04.05.2017 1081 991 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
557 393 1265 1794 19.05.2014 04.05.2017 1081 991 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
558 201 752 1290 11.04.2014 29.03.2017 1083 993 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
559 38 267 564 19.02.2014 08.02.2017 1085 995 Medi bici Xhezair Zaganjori
560 778 1981 168 03.10.2016 19.07.2017 1086 996 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
561 317 1633 1478 28.04.2014 19.04.2017 1087 997 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
562 568 1234 4574 03.12.2014 12.05.2017 1092 1002 Andi Celiku Ardian Dvorani
563 821 2700 3541 26.10.2015 24.10.2017 1092 1002 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
564 882 2685 1446 15.05.2015 12.12.2017 1092 1002 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
565 876 2424 2389 07.03.2014 05.12.2017 1093 1003 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
566 75 652 598 24.02.2014 22.02.2017 1094 1004 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
567 315 1632 1369 18.04.2014 19.04.2017 1097 1007 Ariana Fullani Andi Celiku
568 801 2279 475 02.04.2013 17.10.2017 1097 1007 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
569 808 2191 976 28.03.2014 17.10.2017 1098 1008 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
570 7 91 251 21.01.2014 25.01.2017 1100 1010 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
571 8 99 237 20.01.2014 25.01.2017 1101 1011 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
572 198 750 944 21.03.2014 29.03.2017 1104 1014 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
573 197 748 927 20.03.2014 29.03.2017 1105 1015 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
574 9 95 176 15.01.2014 25.01.2017 1106 1016 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
575 553 1890 394 12.12.2014 11.05.2017 1106 1016 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
576 850 94 27.03.2015 14.11.2017 1110 1020 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
577 79 651 440 06.02.2014 22.02.2017 1112 1022 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
578 820 2037 2214 24.01.2014 24.10.2017 1113 1023 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
579 76 647 214 04.02.2014 22.02.2017 1114 1024 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
580 296 1419 1084 31.03.2014 19.04.2017 1115 1025 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
581 802 2275 3597 11.02.2014 17.10.2017 1117 1027 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
582 147 684 629 26.02.2014 20.03.2017 1118 1028 Ariana Fullani Ardian Dvorani
583 322 1631 1058 28.03.2014 19.04.2017 1118 1028 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
584 78 655 366 22.02.2017 1120 1030 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
585 826 2311 3261 16.09.2014 31.10.2017 1121 1031 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
586 199 757 724 03.03.2014 29.03.2017 1122 1032 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
587 200 744 2033 03.03.2014 29.03.2017 1122 1032 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
588 692 944 3774 10.11.2014 07.06.2017 1122 1032 Andi Celiku Andi Celiku
589 831 2597 1042 21.11.2013 07.11.2017 1124 1034 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
590 841 2273 4416 30.04.2015 07.11.2017 1125 1035 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
591 73 614 282 23.01.2014 22.02.2017 1126 1036 Medi bici Xhezair Zaganjori
592 203 389 734 04.03.2014 04.04.2017 1127 1037 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
593 693 945 1653 24.10.2014 07.06.2017 1127 1037 Andi Celiku Andi Celiku
594 878 2419 585 15.12.2014 12.12.2017 1127 1037 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
595 474 1958 1085 31.03.2014 04.05.2017 1130 1040 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
596 749 1810 2534 29.12.2014 29.06.2017 1131 1041 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
597 698 951 840 27.03.2014 07.06.2017 1132 1042 Andi Celiku Andi Celiku
598 124 522 433 06.02.2014 15.03.2017 1133 1043 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
599 825 2355 3118 17.07.2014 31.10.2017 1133 1043 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
600 817 2038 1357 11.05.2015 24.10.2017 1138 1048 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
601 887 2615 308 11.05.2015 13.12.2017 1138 1048 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
602 74 653 98 09.01.2014 22.02.2017 1140 1050 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
603 834 2721 1748 01.12.2014 07.11.2017 1140 1050 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
604 554 1235 1522 13.03.2015 11.05.2017 1141 1051 Andi Celiku Ardian Dvorani
605 824 2617 2609 12.11.2013 31.10.2017 1141 1051 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
606 866 2628 2154 14.07.2014 21.11.2017 1146 1056 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
607 879 2422 4081 20.02.2014 12.12.2017 1148 1058 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
608 590 1015 317 11.12.2015 23.05.2017 1154 1064 Andi Celiku Ardian Dvorani
609 859 2604 753 12.03.2013 21.11.2017 1154 1064 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
610 125 972 167 15.01.2014 15.03.2017 1155 1065 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
611 130 520 148 14.01.2014 15.03.2017 1156 1066 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
612 94 466 3757 30.12.2013 01.03.2017 1157 1067 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
613 480 1964 726 03.03.2014 04.05.2017 1158 1068 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
614 481 1971 718 03.03.2014 04.05.2017 1158 1068 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
615 560 1224 2578 15.05.2015 12.05.2017 1159 1069 Andi Celiku Ardian Dvorani
616 842 2272 3584 03.12.2014 14.11.2017 1159 1069 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
617 862 2640 839 15.01.2013 21.11.2017 1160 1070 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
618 126 988 102 09.01.2014 15.03.2017 1161 1071 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
619 87 207 3683 24.12.2013 28.02.2017 1162 1072 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
620 561 1227 810 16.07.2014 12.05.2017 1162 1072 Andi Celiku Ardian Dvorani
621 113 205 3693 24.12.2013 01.03.2017 1163 1073 Ariana Fullani Ardian Dvorani
622 318 1630 467 11.02.2014 19.04.2017 1163 1073 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
623 696 953 3669 07.01.2014 07.06.2017 1168 1078 Andi Celiku Andi Celiku
624 867 2367 3593 10.06.2014 21.11.2017 1169 1079 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
625 681 937 535 15.05.2015 31.05.2017 1170 1080 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
626 699 950 1521 11.03.2014 07.06.2017 1171 1081 Andi Celiku Andi Celiku
627 202 978 130 10.01.2014 29.03.2017 1174 1084 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
628 868 2366 3228 16.10.2014 05.12.2017 1176 1086 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
629 576 1399 36 11.06.2014 12.05.2017 1177 1087 Andi Celiku Ardian Dvorani
630 370 1287 455 10.02.2014 04.05.2017 1179 1089 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
631 131 510 3631 19.12.2013 15.03.2017 1182 1092 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
632 93 471 3402 04.12.2013 01.03.2017 1183 1093 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
633 697 952 1046 21.10.2014 07.06.2017 1184 1094 Andi Celiku Andi Celiku
634 628 1689 1121 02.12.2015 24.05.2017 1185 1095 Ariana Fullani Ardian Dvorani
635 781 1541 2811 20.09.2016 19.07.2017 1187 1097 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
636 773 2051 1038 11.01.2016 18.07.2017 1188 1098 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
637 139 292 3582 17.12.2013 21.03.2017 1190 1100 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
638 555 1226 1059 02.05.2014 12.05.2017 1190 1100 Andi Celiku Ardian Dvorani
639 103 461 3360 25.11.2013 01.03.2017 1192 1102 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
640 479 1966 300 24.01.2014 04.05.2017 1196 1106 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
641 385 1264 273 23.01.2014 04.05.2017 1197 1107 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
642 835 2702 3257 04.09.2015 07.11.2017 1197 1107 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
643 170 483 3554 16.12.2013 28.03.2017 1198 1108 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
644 224 1622 3719 24.12.2013 05.04.2017 1198 1108 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
645 285 536 3760 30.12.2013 12.04.2017 1199 1109 Andi Celiku Ardian Dvorani
646 1 1 2721 27.09.2013 10.01.2017 1201 1111 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
647 823 2704 3276 04.11.2014 31.10.2017 1202 1112 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
648 782 1543 2406 08.10.2013 26.09.2017 1210 1120 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
649 171 482 3394 03.12.2013 28.03.2017 1211 1121 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
650 84 210 3206 04.11.2013 28.02.2017 1212 1122 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
651 222 1624 3436 10.12.2013 05.04.2017 1212 1122 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
652 233 557 3434 10.12.2013 05.04.2017 1212 1122 Andi Celiku Ardian Dvorani
653 387 1110 57 08.01.2014 04.05.2017 1212 1122 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
654 276 787 3532 13.12.2013 12.04.2017 1216 1126 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
655 556 1229 466 28.03.2014 12.05.2017 1221 1131 Andi Celiku Ardian Dvorani
656 575 1241 2180 04.12.2014 12.05.2017 1221 1131 Andi Celiku Ardian Dvorani
657 864 2625 1010 18.09.2014 21.11.2017 1226 1136 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
658 234 554 3354 25.11.2013 05.04.2017 1227 1137 Andi Celiku Ardian Dvorani
659 259 773 3377 02.12.2013 12.04.2017 1227 1137 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
660 98 458 2956 16.10.2013 01.03.2017 1232 1142 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
661 22 37 2598 23.09.2013 07.02.2017 1233 1143 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
662 90 464 2922 14.10.2013 01.03.2017 1234 1144 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
663 97 459 2888 11.10.2013 01.03.2017 1237 1147 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
664 268 777 3344 22.11.2013 12.04.2017 1237 1147 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
665 273 767 3348 22.11.2013 12.04.2017 1237 1147 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
666 148 1578 3136 29.10.2013 20.03.2017 1238 1148 Ariana Fullani Ardian Dvorani
667 229 1623 3300 14.11.2013 05.04.2017 1238 1148 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
668 694 955 1586 12.05.2014 07.06.2017 1247 1157 Andi Celiku Andi Celiku
669 704 1423 620 15.10.2014 07.06.2017 1248 1158 Andi Celiku Ardian Dvorani
670 62 120 2543 20.09.2013 21.02.2017 1250 1160 Ariana Fullani Ardian Dvorani
671 61 118 2454 18.09.2013 21.02.2017 1252 1162 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
672 104 470 2682 26.09.2013 01.03.2017 1252 1162 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
673 100 465 2609 23.09.2013 01.03.2017 1255 1165 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
674 584 1145 878 14.01.2015 16.05.2017 1258 1168 Andi Celiku Ardian Dvorani
675 774 1829 1355 11.05.2015 18.07.2017 1259 1169 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
676 865 2717 2548 26.03.2014 21.11.2017 1260 1170 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
677 248 1620 3127 29.10.2013 12.04.2017 1261 1171 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
678 46 83 2255 30.08.2013 14.02.2017 1264 1174 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
679 150 1577 2765 02.10.2013 20.03.2017 1265 1175 Ariana Fullani Ardian Dvorani
680 250 1619 3087 25.10.2013 12.04.2017 1265 1175 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
681 228 1618 2989 17.10.2013 05.04.2017 1266 1176 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
682 162 488 2833 08.10.2013 28.03.2017 1267 1177 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
683 105 462 2402 10.09.2013 01.03.2017 1268 1178 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
684 142 288 2734 30.09.2013 21.03.2017 1268 1178 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
685 196 837 2808 08.10.2013 29.03.2017 1268 1178 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
686 274 764 3050 21.10.2013 12.04.2017 1269 1179 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
687 155 1576 2708 27.09.2013 20.03.2017 1270 1180 Ariana Fullani Ardian Dvorani
688 739 1394 1912 27.07.2015 28.06.2017 1270 1180 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
689 157 1575 2663 25.09.2013 20.03.2017 1272 1182 Ariana Fullani Ardian Dvorani
690 578 1144 499 24.02.2014 16.05.2017 1274 1184 Andi Celiku Ardian Dvorani
691 482 1965 3190 04.11.2013 04.05.2017 1277 1187 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
692 231 1617 2772 03.10.2013 05.04.2017 1280 1190 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
693 265 780 2854 10.10.2013 12.04.2017 1280 1190 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
694 136 285 1170 17.09.2013 21.03.2017 1281 1191 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
695 263 775 2809 08.10.2013 12.04.2017 1282 1192 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
696 163 579 2506 19.09.2013 28.03.2017 1286 1196 Medi bici Xhezair Zaganjori
697 816 2036 1009 21.02.2017 24.10.2017 1286 1196 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
698 828 2579 1755 31.10.2017 1286 1196 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
699 232 1616 2635 24.09.2013 05.04.2017 1289 1199 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
700 135 569 2366 06.09.2013 20.03.2017 1291 1201 Andi Celiku Ardian Dvorani
701 330 545 2897 11.10.2013 25.04.2017 1292 1202 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
702 138 287 2333 05.09.2013 21.03.2017 1293 1203 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
703 852 2706 239 07.11.2014 21.11.2017 1293 1203 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
704 140 293 2328 04.09.2013 21.03.2017 1294 1204 Ariana Fullani Ardian Dvorani
705 226 1615 2450 18.09.2013 05.04.2017 1295 1205 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
706 47 84 2124 26.07.2013 14.02.2017 1299 1209 Ariana Fullani Ardian Dvorani
707 806 2393 4127 17.10.2017 1299 1209 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
708 238 493 2527 19.09.2013 11.04.2017 1300 1210 Evelina Qirjako Evelina Qirjako
709 836 2701 2790 24.09.2014 07.11.2017 1301 1211 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
710 42 80 2049 16.07.2013 14.02.2017 1309 1219 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
711 96 457 2174 31.07.2013 01.03.2017 1309 1219 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
712 564 1228 1971 05.06.2014 12.05.2017 1309 1219 Andi Celiku Ardian Dvorani
713 205 398 2273 02.09.2013 04.04.2017 1310 1220 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
714 220 1606 2252 30.08.2013 05.04.2017 1314 1224 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
715 750 1446 2014 28.09.2012 04.07.2017 1316 1226 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
716 244 1605 2247 30.08.2013 12.04.2017 1321 1231 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
717 712 1403 2987 24.11.2015 13.06.2017 1321 1231 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
718 109 453 2051 16.07.2013 01.03.2017 1324 1234 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
719 91 455 2040 15.07.2013 01.03.2017 1325 1235 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
720 807 2578 1081 13.11.2014 17.10.2017 1327 1237 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
721 101 463 1996 10.07.2013 01.03.2017 1330 1240 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
722 785 2230 1742 29.04.2015 27.09.2017 1330 1240 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
723 587 800 147 12.04.2016 23.05.2017 1334 1244 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
724 813 2114 4296 29.12.2014 17.10.2017 1334 1244 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
725 863 2642 3154 11.03.2014 21.11.2017 1336 1246 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
726 800 2278 889 31.10.2013 17.10.2017 1344 1254 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
727 225 1604 2152 29.07.2013 05.04.2017 1346 1256 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
728 260 763 2182 31.07.2013 12.04.2017 1351 1261 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
729 861 2483 63 24.09.2014 21.11.2017 1351 1261 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
730 156 1574 1924 02.07.2013 20.03.2017 1357 1267 Ariana Fullani Ardian Dvorani
731 264 783 2105 24.07.2013 12.04.2017 1358 1268 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
732 154 1573 1901 28.06.2013 20.03.2017 1361 1271 Ariana Fullani Ardian Dvorani
733 261 785 2052 16.07.2013 12.04.2017 1366 1276 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
734 818 2039 3061 17.04.2014 24.10.2017 1369 1279 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
735 874 3 31.10.2013 05.12.2017 1369 1279 Tom Ndreca Tom Ndreca
736 249 1603 2016 11.07.2013 12.04.2017 1371 1281 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
737 221 1602 1919 02.07.2013 05.04.2017 1373 1283 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
738 483 1980 2158 30.07.2013 04.05.2017 1374 1284 Evelina Qirjako Xhezair Zaganjori
739 883 2413 4591 10.06.2015 12.12.2017 1380 1290 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
740 146 1572 1673 07.06.2013 20.03.2017 1382 1292 Ariana Fullani Ardian Dvorani
741 837 1202 1331 29.07.2014 07.11.2017 1390 1300 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
742 877 2421 4572 09.09.2013 12.12.2017 1391 1301 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
743 153 1571 1547 28.05.2013 20.03.2017 1392 1302 Ariana Fullani Ardian Dvorani
744 227 1601 1583 30.05.2013 05.04.2017 1406 1316 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
745 275 779 1601 31.05.2013 12.04.2017 1412 1322 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
746 240 492 1525 27.05.2013 11.04.2017 1415 1325 Ariana Fullani Ardian Dvorani
747 106 467 1117 15.04.2013 01.03.2017 1416 1326 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
748 112 206 947 05.04.2013 01.03.2017 1426 1336 Andi Celiku Ardian Dvorani
749 88 451 912 03.04.2013 01.03.2017 1428 1338 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
750 95 452 904 03.04.2013 01.03.2017 1428 1338 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
751 267 761 1426 10.05.2013 12.04.2017 1433 1343 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
752 92 456 862 27.03.2013 01.03.2017 1435 1345 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
753 149 1570 1147 15.04.2013 20.03.2017 1435 1345 Ariana Fullani Ardian Dvorani
754 102 468 816 21.03.2013 01.03.2017 1441 1351 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
755 158 1569 972 05.04.2013 20.03.2017 1445 1355 Ariana Fullani Ardian Dvorani
756 270 784 1312 26.04.2013 12.04.2017 1447 1357 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
757 798 2509 134 16.01.2013 05.10.2017 1447 1357 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
758 829 2613 1436 27.06.2017 31.10.2017 1447 1357 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
759 780 1534 1418 30.07.2014 20.07.2017 1449 1359 Ariana Fullani Ariana Fullani
760 822 2734 3984 14.10.2014 31.10.2017 1449 1359 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
761 247 1621 1253 23.04.2013 12.04.2017 1450 1360 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
762 223 1600 1137 15.04.2013 05.04.2017 1451 1361 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
763 206 391 1095 12.04.2013 04.04.2017 1453 1363 Ariana Fullani Ariana Fullani
764 133 570 859 27.03.2013 20.03.2017 1454 1364 Andi Celiku Ardian Dvorani
765 159 1566 854 26.03.2013 20.03.2017 1455 1365 Ariana Fullani Ardian Dvorani
766 230 1596 1076 11.04.2013 05.04.2017 1455 1365 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
767 114 213 578 04.03.2013 01.03.2017 1458 1368 Ariana Fullani Ardian Dvorani
768 246 1598 1107 12.04.2013 12.04.2017 1461 1371 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
769 243 1594 1036 09.04.2013 12.04.2017 1464 1374 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
770 266 786 977 08.04.2013 12.04.2017 1465 1375 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
771 757 1355 1917 08.09.2014 05.07.2017 1475 1385 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
772 245 1592 735 12.03.2013 12.04.2017 1492 1402 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
773 872 2369 2338 19.07.2013 05.12.2017 1496 1406 Admir Thanza Ardian Dvorani
774 257 496 671 06.03.2013 12.04.2017 1498 1408 Ariana Fullani Ardian Dvorani
775 152 1568 255 30.01.2013 20.03.2017 1510 1420 Ariana Fullani Ardian Dvorani
776 605 1738 49 20.01.2017 24.05.2017 1512 1422 Ariana Fullani Ardian Dvorani
777 99 469 7 07.01.2013 01.03.2017 1514 1424 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
778 151 1567 208 24.01.2013 20.03.2017 1516 1426 Ariana Fullani Ardian Dvorani
779 752 1401 261 26.11.2013 04.07.2017 1530 1440 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
780 262 776 295 01.02.2013 12.04.2017 1531 1441 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
781 272 772 26 10.01.2013 12.04.2017 1553 1463 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
782 875 2732 799 05.01.2017 05.12.2017 1555 1465 Admir Thanza Ardian Dvorani
783 107 454 2939 06.11.2012 01.03.2017 1576 1486 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
784 269 760 3339 13.12.2012 12.04.2017 1581 1491 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
785 292 539 3228 05.12.2012 18.04.2017 1595 1505 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
786 870 2364 1377 16.09.2014 05.12.2017 1600 1510 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
787 721 1441 96 08.10.2012 20.06.2017 1616 1526 Andi Celiku Ardian Dvorani
788 241 490 2939 06.11.2012 11.04.2017 1617 1527 Ariana Fullani Ardian Dvorani
789 293 660 3014 12.11.2012 18.04.2017 1618 1528 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
790 753 1444 1304 17.02.2015 04.07.2017 1618 1528 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
791 714 942 2850 31.10.2013 13.06.2017 1642 1552 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
792 718 1438 3367 20.06.2017 1645 1555 Andi Celiku Ardian Dvorani
793 717 1436 2478 13.11.2012 13.06.2017 1646 1556 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
794 15 6 2192 26.07.2012 31.01.2017 1650 1560 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
795 167 486 2409 11.09.2012 28.03.2017 1659 1569 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
796 799 2277 3166 18.01.2013 05.10.2017 1659 1569 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
797 168 485 2384 06.09.2012 28.03.2017 1664 1574 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
798 675 925 2873 17.07.2014 30.05.2017 1667 1577 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
799 740 1437 5 23.09.2015 28.06.2017 1667 1577 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
800 85 209 2285 03.08.2012 28.02.2017 1670 1580 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
801 674 929 2611 24.12.2014 30.05.2017 1673 1583 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
802 715 940 3360 26.10.2012 13.06.2017 1673 1583 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
803 86 208 2218 27.07.2012 28.02.2017 1677 1587 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
804 711 939 2409 26.05.2015 08.06.2017 1677 1587 Ariana Fullani Xhezair Zaganjori
805 684 931 2579 11.10.2012 06.06.2017 1686 1596 Andi Celiku Ardian Dvorani
806 685 934 2807 05.10.2012 06.06.2017 1688 1598 Andi Celiku Ardian Dvorani
807 713 938 3160 09.11.2012 13.06.2017 1691 1601 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
808 67 121 1961 03.07.2012 21.02.2017 1694 1604 Andi Celiku Ardian Dvorani
809 682 936 962 03.04.2015 06.06.2017 1699 1609 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
810 60 117 1870 26.06.2012 21.02.2017 1701 1611 Evelina Qirjako Ardian Dvorani
811 683 930 2680 24.03.2014 06.06.2017 1705 1615 Andi Celiku Ardian Dvorani
812 789 2174 1461 17.04.2015 27.09.2017 1713 1623 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
813 25 40 1558 30.05.2012 07.02.2017 1714 1624 Andi Celiku Ardian Dvorani
814 857 2759 613 01.03.2013 21.11.2017 1715 1625 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
815 719 1436 3394 17.12.2012 20.06.2017 1716 1626 Andi Celiku Ardian Dvorani
816 23 38 1473 25.05.2012 07.02.2017 1719 1629 Andi Celiku Ardian Dvorani
817 24 39 1487 25.05.2012 07.02.2017 1719 1629 Andi Celiku Ardian Dvorani
818 797 2506 101 03.10.2017 1721 1631 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
819 143 289 1968 03.07.2012 21.03.2017 1722 1632 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
820 856 2252 554 26.02.2013 21.11.2017 1722 1632 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
821 796 1871 4567 03.10.2017 1723 1633 Andi Celiku Xhezair Zaganjori
822 26 644 1380 18.05.2012 07.02.2017 1726 1636 Andi Celiku Ardian Dvorani
823 855 503 09.12.2014 21.11.2017 1726 1636 Admir Thanza Xhezair Zaganjori
824 854 2250 4494 08.05.2014 21.11.2017 1729 1639 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
825 255 497 2114 17.07.2012 12.04.2017 1730 1640 Andi Celiku Ardian Dvorani
826 111 214 1609 02.06.2012 01.03.2017 1733 1643 Andi Celiku Ardian Dvorani
827 748 1323 4716 23.12.2015 29.06.2017 1740 1650 Andi Celiku Ardian Dvorani
828 108 460 1398 21.05.2012 01.03.2017 1745 1655 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
829 66 125 1187 04.05.2012 21.02.2017 1754 1664 Andi Celiku Ardian Dvorani
830 65 124 1183 02.05.2012 21.02.2017 1756 1666 Andi Celiku Ardian Dvorani
831 271 766 1829 21.06.2012 12.04.2017 1756 1666 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
832 254 495 1757 15.06.2012 12.04.2017 1762 1672 Andi Celiku Ardian Dvorani
833 860 2644 3248 23.04.2015 21.11.2017 1771 1681 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori
834 258 762 1441 23.05.2012 12.04.2017 1785 1695 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
835 869 2365 3119 23.09.2014 05.12.2017 2027 1937 Ardian Dvorani Ardian Dvorani
836 838 2646 189 16.04.2014 07.11.2017 2043 1953 Ardian Dvorani Xhezair Zaganjori