Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Administrativ, Viti 2017, Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor

wdt_ID NR. Regjistri NR. Vendimi Akti Date Regjistrimi Date Vendimi Dite Shqyrtimi Dite tej afatit ligjor (90 dite) Relatori Kryesuesi
1 1 1 2721 05.04.2017 05.05.2017 1201 1111 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
2 2 0 912 16.05.2017 207 117 Medi bici Xhezair Zaganjori
3 3 4 2718 24.03.2017 05.05.2017 916 826 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
4 4 443 3016 27.09.2016 29.06.2017 866 776 Medi bici Ardian Dvorani
5 5 3 2453 18.03.2016 24.05.2017 419 329 Medi bici Xhezair Zaganjori
6 6 95 176 04.12.2015 12.07.2017 1106 1016 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
7 7 99 237 07.01.2014 12.05.2017 1101 1011 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
8 8 91 251 29.01.2015 24.05.2017 1100 1010 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
9 9 328 16 24.02.2017 05.05.2017 750 660 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori
10 10 251 217 25.02.2015 24.05.2017 715 625 Xhezair Zaganjori Xhezair Zaganjori