Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Gjykata e Larte, Kolegji Civil, Viti 2018, Kohezgjatja e dorezimit te vendimit

wdt_ID Nr. Vendimi Nr. Regjistri Nr. Akti Data e seances Data e dorezimit Kohezgjatja ne dorezim Relatori Kryesuesi
1 46 1 2825 25.01.2018 06.02.2018 12 Mehdi Bici Artan Broci
2 113 2 3154 01.02.2018 12.02.2018 11 Mehdi Bici Artan Broci
3 114 3 3204 01.02.2018 06.02.2018 5 Mehdi Bici Artan Broci
4 215 4 2864 08.02.2018 12.02.2018 4 Mehdi Bici Artan Broci
5 116 5 3419 08.02.2018 23.02.2018 15 Mehdi Bici Artan Broci
6 194 6 195 15.02.2018 06.04.2018 50 Artan Broci Artan Broci
7 193 7 3468 15.02.2018 30.03.2018 43 Shkelzen Selimi Artan Broci
8 195 8 469 20.02.2018 13.04.2018 52 Shkelzen Selimi Xhezair Zaganjori
9 209 9 2123 22.02.2018 05.04.2018 42 Artan Broci Artan Broci
10 210 10 2031 22.02.2018 05.04.2018 42 Artan Broci Artan Broci