Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

Medi Bici Kolegji Administrativ Viti 2015 Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqsor Vleresimi Nominal i Performances se Gjyqtarit

wdt_ID NR Akti DATE REGJISTRIMI DATE VENDIMI Dite Shqyrtimi Dite tej afatit ligjor (90 dite) Relatori
1 8 546 21.06.2011 13.01.2015 1.302 1.212 MEDI BICI
2 9 2.302 03.10.2011 13.01.2015 1.198 1.108 MEDI BICI
3 19 216 02.02.2011 15.01.2015 1.443 1.353 MEDI BICI
4 20 2.537 28.09.2012 15.01.2015 839 749 MEDI BICI
5 26 1.565 22.06.2011 20.01.2015 1.308 1.218 MEDI BICI
6 36 2.162 19.07.2012 22.01.2015 917 827 MEDI BICI
7 37 553 28.02.2012 22.01.2015 1.059 969 MEDI BICI
8 38 2.226 31.07.2012 22.01.2015 905 815 MEDI BICI
9 39 2.282 03.08.2012 22.01.2015 902 812 MEDI BICI
10 50 2.314 03.09.2012 03.02.2015 883 793 MEDI BICI
11 51 1.301 11.05.2012 03.02.2015 998 908 MEDI BICI
12 52 1.516 28.05.2012 03.02.2015 981 891 MEDI BICI
13 63 2.739 22.10.2012 05.02.2015 836 746 MEDI BICI
14 69 347 09.02.2012 10.02.2015 1.097 1.007 MEDI BICI
15 70 2.186 23.07.2012 10.02.2015 932 842 MEDI BICI
16 81 1.184 04.05.2012 12.02.2015 1.014 924 MEDI BICI
17 82 1.534 29.05.2012 12.02.2015 989 899 MEDI BICI
18 83 3.438 20.12.2012 12.02.2015 784 694 MEDI BICI
19 109 2.582 05.10.2012 19.02.2015 867 777 MEDI BICI
20 110 3.993 04.11.2014 19.02.2015 107 17 MEDI BICI
21 111 3.064 15.11.2012 19.02.2015 826 736 MEDI BICI
22 112 3.207 04.12.2012 19.02.2015 807 717 MEDI BICI
23 118 2.171 20.07.2012 26.02.2015 951 861 MEDI BICI
24 121 2.724 18.10.2012 26.02.2015 861 771 MEDI BICI
25 122 2.140 18.07.2012 26.02.2015 953 863 MEDI BICI
26 123 3.427 19.12.2012 26.02.2015 799 709 MEDI BICI
27 135 27 10.01.2013 05.03.2015 784 694 MEDI BICI
28 136 119 17.01.2013 05.03.2015 777 687 MEDI BICI
29 146 3.031 13.11.2012 10.03.2015 847 757 MEDI BICI
30 155 3.121 20.11.2012 12.03.2015 842 752 MEDI BICI
31 156 2.793 24.10.2012 12.03.2015 869 779 MEDI BICI
32 157 1.822 21.06.2012 12.03.2015 994 904 MEDI BICI
33 158 2.101 16.07.2012 12.03.2015 969 879 MEDI BICI
34 167 2.277 03.08.2012 17.03.2015 956 866 MEDI BICI
35 168 2.945 06.11.2012 17.03.2015 861 771 MEDI BICI
36 169 1.334 15.05.2012 17.03.2015 1.036 946 MEDI BICI
37 180 3.533 27.12.2012 19.03.2015 812 722 MEDI BICI
38 208 3.801 27.10.2014 02.04.2015 157 67 MEDI BICI
39 209 2.072 18.07.2013 02.04.2015 623 533 MEDI BICI
40 215 386 14.02.2013 07.04.2015 782 692 MEDI BICI
41 216 464 22.02.2013 07.04.2015 774 684 MEDI BICI
42 221 1.531 28.05.2013 09.04.2015 681 591 MEDI BICI
43 222 1.344 30.04.2013 09.04.2015 709 619 MEDI BICI
44 227 1.858 25.06.2012 19.04.2015 1.028 938 MEDI BICI
45 228 683 07.03.2013 19.04.2015 773 683 MEDI BICI
46 231 2.284 03.09.2013 16.04.2015 590 500 MEDI BICI
47 232 3.501 12.12.2013 16.04.2015 490 400 MEDI BICI
48 235 3.185 01.11.2013 16.04.2015 531 441 MEDI BICI
49 239 1.577 30.05.2013 23.04.2015 693 603 MEDI BICI
50 240 2.711 16.10.2012 23.04.2015 919 829 MEDI BICI
51 250 3.396 04.12.2013 28.02.2015 451 361 MEDI BICI
52 251 1.197 07.05.2012 28.02.2015 1.027 937 MEDI BICI
53 264 3.430 09.12.2013 30.04.2015 507 417 MEDI BICI
54 265 2.881 11.10.2013 30.04.2015 566 476 MEDI BICI
55 267 1.830 21.06.2012 05.05.2015 1.048 958 MEDI BICI
56 268 2.408 12.09.2013 05.05.2015 600 510 MEDI BICI
57 269 389 14.02.2012 05.05.2015 1.176 1.086 MEDI BICI
58 280 3.210 04.11.2013 07.05.2015 549 459 MEDI BICI
59 281 3.188 01.11.2013 07.05.2015 552 462 MEDI BICI
60 282 3.364 26.11.2013 07.05.2015 527 437 MEDI BICI
61 283 2.673 26.09.2013 07.05.2015 588 498 MEDI BICI
62 316 3.549 16.12.2013 21.05.2015 521 431 MEDI BICI
63 317 2.870 10.10.2013 21.05.2015 588 498 MEDI BICI
64 318 3.521 13.12.2013 21.05.2015 524 434 MEDI BICI
65 319 3.527 13.12.2013 21.05.2015 524 434 MEDI BICI
66 335 1.332 29.04.2013 26.05.2015 757 667 MEDI BICI
67 343 3.073 15.11.2012 28.05.2015 924 834 MEDI BICI
68 344 1.070 20.04.2012 28.05.2015 1.133 1.043 MEDI BICI
69 355 3.602 17.12.2013 02.06.2015 532 442 MEDI BICI
70 370 3.442 10.12.2013 04.06.2015 541 451 MEDI BICI
71 371 1.674 07.06.2013 04.06.2015 727 637 MEDI BICI
72 382 674 06.03.2013 19.06.2015 835 745 MEDI BICI
73 383 1.181 16.04.2013 19.06.2015 794 704 MEDI BICI
74 386 3.365 26.11.2013 16.06.2015 567 477 MEDI BICI
75 387 3.342 22.11.2013 16.06.2015 571 481 MEDI BICI
76 400 2.037 10.07.2012 18.06.2015 1.073 983 MEDI BICI
77 401 2.051 09.07.2012 18.06.2015 1.074 984 MEDI BICI
78 402 676 07.03.2012 18.06.2015 1.198 1.108 MEDI BICI
79 403 3.727 26.12.2013 23.06.2015 544 454 MEDI BICI
80 408 973 08.04.2013 25.06.2015 808 718 MEDI BICI
81 410 258 02.02.2012 25.06.2015 1.239 1.149 MEDI BICI
82 411 3.014 18.10.2013 25.06.2015 615 525 MEDI BICI
83 412 468 22.02.2013 25.06.2015 853 763 MEDI BICI
84 413 321 06.02.2013 25.06.2015 869 779 MEDI BICI
85 414 58 15.01.2013 25.06.2015 891 801 MEDI BICI
86 415 303 04.02.2013 25.06.2015 871 781 MEDI BICI
87 423 2.867 30.10.2012 30.06.2015 973 883 MEDI BICI
88 424 1.161 30.04.2012 30.06.2015 1.156 1.066 MEDI BICI
89 442 1.149 15.04.2013 02.07.2015 808 718 MEDI BICI
90 443 296 01.02.2013 02.07.2015 881 791 MEDI BICI
91 444 1.590 30.05.2013 02.07.2015 763 673 MEDI BICI
92 445 2.444 18.09.2013 02.07.2015 652 562 MEDI BICI
93 446 1.605 31.05.2013 02.07.2015 762 672 MEDI BICI
94 447 2.185 31.07.2013 02.07.2015 701 611 MEDI BICI
95 448 1.208 17.04.2013 02.07.2015 806 716 MEDI BICI
96 449 1.538 28.05.2013 02.07.2015 765 675 MEDI BICI
97 474 3.403 04.12.2013 14.09.2015 649 559 MEDI BICI
98 484 979 08.04.2013 15.09.2015 890 800 MEDI BICI
99 493 3.282 11.12.2012 17.09.2015 1.010 920 MEDI BICI
100 494 1.226 18.04.2013 17.09.2015 882 792 MEDI BICI