Reth Nesh

Gjykata e hapur për publikun dhe për median është një vizion që ka orientuar punën e INFOCIP që prej vitit 2012. Platforma www.gjykataehapur.al është sintesa e kësaj veprimtarie 7-vjeçare për të krijuar akses sistematik të publikut dhe medias në të dhënat gjyqësore të RSH.

 

Kjo Platformë, përveç aksesit, mundëson vlerësimin objektiv të kohëzgjatjes së proceseve gjyqësore. Përmes teknologjisë dixhitale, Platforma kontraston dhe interpreton marrdhënien midis afateve ligjore dhe kohëzgjatjes faktike të çështjeve gjyqësore. Objekt parësor vlerësimi është koha e shqyrtimit gjyqësor dhe koha e arsyetim/dorëzimit të vendimeve. Të dy këta komponentë janë treguesit bazë për efektivitetin dhe eficiencën e gjykatave. Ata janë gjithashtu kusht dhe kriter për të vlerësuar gjykimin brenda një afati të arsyeshëm. Përmes gjykataehapur.al ky lloj vlerësimi është tashmë 100% i automatizuar.

Na ndiqni

GJYKATA E APELIT TIRANE, çështje PENALE THEMELI 2020, kohëzgjatja në shqyrtim dhe në arsyetim/dorëzim vendimi

Nr. Vendimi Date vendimi Date Regjistrimi Data e dorezimit Kohezgjatja ne Shqyrtim Kohezgjatja ne Dorezim Relator Anetare 1 Anetare 2
Nr. Vendimi Date vendimi Date Regjistrimi Data e dorezimit Kohezgjatja ne Shqyrtim Kohezgjatja ne Dorezim Relator Anetare 1 Anetare 2
1 13.01.2020 30.07.2019 26.02.2020 167 44 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
2 13.01.2020 23.07.2019 13.02.2020 174 31 Fatmira Hajdari Valdete Hoxha Andi Civici
3 13.01.2020 30.05.2019 15.04.2020 228 93 Shpresa Becaj Artur Malaj Shkelqim Mustafa
4 13.01.2020 09.05.2019 14.02.2020 249 32 Shpresa Becaj Artur Malaj Shkelqim Mustafa
5 15.01.2020 16.04.2019 28.01.2020 274 13 Shpresa Becaj Genti Shala Andi Civici
6 15.01.2020 25.10.2019 23.01.2020 82 8 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
7 15.01.2020 27.08.2019 23.01.2020 141 8 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
8 15.01.2020 30.07.2019 22.01.2020 169 7 Valdete Hoxha Andi Civici Shkelqim Mustafa
9 15.01.2020 23.12.2019 28.01.2020 23 13 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
10 15.01.2020 25.10.2019 28.01.2020 82 13 Shkelqim Mustafa Andi Civici Artur Malaj
11 15.01.2020 18.10.2019 10.02.2020 89 26 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
12 16.01.2020 16.01.2019 18.02.2020 365 33 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
13 16.01.2020 04.04.2018 09.06.2020 652 145 Shpresa Becaj Artur Malaj Genti Shala
14 20.01.2020 15.03.2017 28.01.2020 1.041 8 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
15 20.01.2020 17.01.2020 22.01.2020 3 2 Artur Gaxha Gramoz Levanaj Flutura Skenderi
16 20.01.2020 08.11.2019 06.02.2020 73 17 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
17 20.01.2020 01.11.2019 12.02.2020 80 23 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
18 20.01.2020 11.10.2019 06.02.2020 101 17 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
19 20.01.2020 05.11.2019 12.02.2020 76 23 Valdete Hoxha Andi Civici Shkelqim Mustafa
20 22.01.2020 23.02.2018 11.02.2020 698 20 Fatmira Hajdari Genti Shala Valdete Hoxha
21 22.01.2020 03.09.2019 16.04.2020 141 85 Fatmira Hajdari Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
22 22.01.2020 07.04.2017 13.02.2020 1.020 22 Shkelqim Mustafa Andi Civici Genti Shala
23 22.01.2020 28.07.2017 16.11.2020 908 299 Shpresa Becaj Andi Civici Flutura Skenderi
24 22.01.2020 15.11.2019 06.02.2020 68 15 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
25 22.01.2020 06.12.2019 06.02.2020 47 15 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
26 22.01.2020 04.10.2019 22.02.2020 110 31 Fatmira Hajdari Valdete Hoxha Shpresa Becaj
27 22.01.2020 29.10.2019 10.03.2020 85 48 Genti Shala Andi Civici Shkelqim Mustafa
28 22.01.2020 22.11.2019 03.02.2020 61 12 Valdete Hoxha Andi Civici Shkelqim Mustafa
29 22.01.2020 15.11.2019 09.04.2020 68 78 Valdete Hoxha Andi Civici Shkelqim Mustafa
30 22.01.2020 30.07.2019 24.02.2020 176 33 Fatmira Hajdari Valdete Hoxha Genti Shala
31 22.01.2020 02.07.2019 13.02.2020 204 22 Shkelqim Mustafa Andi Civici Flutura Skenderi
32 24.01.2020 24.01.2020 31.01.2020 0 7 Edlira Petri Edlira Petri Edlira Petri
33 27.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 0 1 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
34 27.01.2020 11.04.2017 13.02.2020 1.021 17 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
35 27.01.2020 17.12.2018 13.02.2020 406 17 Shkelqim Mustafa Andi Civici Genti Shala
36 27.01.2020 31.07.2018 19.02.2020 545 23 Shkelqim Mustafa Andi Civici Genti Shala
37 27.01.2020 26.08.2019 06.02.2020 154 10 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
38 27.01.2020 24.04.2018 07.02.2020 643 11 Artur Malaj Shpresa Becaj Valdete Hoxha
39 27.01.2020 01.10.2019 03.02.2020 118 7 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Andi Civici
40 27.01.2020 24.12.2019 13.02.2020 34 17 Shkelqim Mustafa Artur Gaxha Genti Shala
41 27.01.2020 30.10.2019 03.02.2020 89 7 Valdete Hoxha Asim Vokshi Ridvan Hado
42 27.01.2020 16.10.2019 30.01.2020 103 3 Valdete Hoxha Asim Vokshi Ridvan Hado
43 29.01.2020 18.10.2019 03.03.2020 103 34 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
44 29.01.2020 07.09.2017 06.02.2020 874 8 Andi Civici Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
45 29.01.2020 17.10.2018 13.02.2020 469 15 Shkelqim Mustafa Andi Civici Valdete Hoxha
46 29.01.2020 03.07.2019 13.02.2020 210 15 Shkelqim Mustafa Andi Civici Valdete Hoxha
47 29.01.2020 27.07.2017 07.02.2020 916 9 Artur Malaj Fatmira Hajdari Shpresa Becaj
48 29.01.2020 28.03.2018 07.02.2020 672 9 Artur Malaj Fatmira Hajdari Shpresa Becaj
49 29.01.2020 16.07.2019 20.02.2020 197 22 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
50 30.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 1 0 Asim Vokshi Ridvan Hado Valdete Hoxha
51 03.02.2020 29.07.2019 13.02.2020 189 10 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
52 03.02.2020 13.09.2017 11.02.2020 873 8 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
53 03.02.2020 14.04.2017 13.02.2020 1.025 10 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
54 03.02.2020 30.08.2019 25.02.2020 157 22 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
55 03.02.2020 06.12.2019 13.02.2020 59 10 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
56 03.02.2020 23.12.2019 12.02.2020 42 9 Andi Civici Shkelqim Mustafa Genti Shala
57 05.02.2020 14.10.2019 10.03.2020 114 34 Genti Shala Andi Civici Shkelqim Mustafa
58 05.02.2020 25.07.2017 26.02.2020 925 21 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
59 05.02.2020 18.01.2018 13.02.2020 748 8 Genti Shala Shkelqim Mustafa Andi Civici
60 05.02.2020 17.07.2019 04.03.2020 203 28 Fatmira Hajdari Shpresa Becaj Artur Malaj
61 05.02.2020 16.10.2019 25.02.2020 112 20 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
62 05.02.2020 13.11.2017 02.03.2021 814 391 Shpresa Becaj Artur Malaj Flutura Skenderi
63 05.02.2020 06.02.2018 30.07.2020 729 176 Fatmira Hajdari Valdete Hoxha Shpresa Becaj
64 05.02.2020 23.12.2019 10.03.2020 44 34 Genti Shala Andi Civici Shkelqim Mustafa
65 05.02.2020 26.12.2019 25.02.2020 41 20 Shkelqim Mustafa Andi Civici Genti Shala
66 05.02.2020 01.03.2018 29.09.2020 706 237 Shpresa Becaj Artur Malaj Flutura Skenderi
67 05.02.2020 21.02.2019 24.02.2020 349 19 Shkelqim Mustafa Andi Civici Genti Shala
68 05.02.2020 24.10.2019 12.02.2020 104 7 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
69 05.02.2020 21.11.2019 12.02.2020 76 7 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
70 05.02.2020 05.07.2019 12.02.2020 215 7 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
71 05.02.2020 06.09.2019 30.07.2020 152 176 Fatmira Hajdari Valdete Hoxha Shpresa Becaj
72 05.02.2020 04.02.2020 18.02.2020 1 13 Flutura Skenderi Artur Gaxha Gramoz Levanaj
73 07.02.2020 07.02.2020 10.02.2020 0 3 Asim Vokshi Valdete Hoxha Ridvan Hado
74 10.02.2020 16.11.2017 26.02.2020 816 16 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
75 10.02.2020 07.06.2019 18.06.2020 248 129 Fatmira Hajdari Genti Shala Valdete Hoxha
76 10.02.2020 26.03.2018 16.07.2020 686 157 Fatmira Hajdari Artur Malaj Valdete Hoxha
77 10.02.2020 08.09.2017 10.06.2020 885 121 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
78 10.02.2020 23.12.2019 09.04.2020 49 59 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
79 10.02.2020 23.11.2016 30.09.2020 1.174 233 Shpresa Becaj Artur Malaj Fatmira Hajdari
80 10.02.2020 11.12.2017 28.02.2020 791 18 Artur Malaj Shpresa Becaj Fatmira Hajdari
81 12.02.2020 31.10.2016 12.02.2020 1.199 0 Genti Shala Shkelqim Mustafa Andi Civici
82 12.02.2020 24.03.2017 27.02.2020 1.055 15 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
83 12.02.2020 30.05.2019 27.02.2020 258 15 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
84 12.02.2020 04.04.2018 30.07.2020 679 169 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
85 12.02.2020 13.01.2020 10.03.2020 30 27 Genti Shala Shkelqim Mustafa Andi Civici
86 12.02.2020 26.04.2017 12.03.2020 1.022 29 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
87 12.02.2020 11.05.2017 25.02.2020 1.007 13 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
88 12.02.2020 21.10.2019 27.02.2020 114 15 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
89 12.02.2020 14.01.2020 11.03.2020 29 28 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
90 12.02.2020 28.07.2017 24.02.2020 929 12 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
91 12.02.2020 09.04.2019 28.02.2020 309 16 Artur Malaj Shpresa Becaj Fatmira Hajdari
92 12.02.2020 01.11.2019 09.04.2020 103 57 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Andi Civici
93 12.02.2020 17.01.2020 12.03.2020 26 29 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
94 17.02.2020 07.05.2018 26.02.2020 651 9 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
95 17.02.2020 07.11.2019 18.09.2020 102 214 Genti Shala Shkelqim Mustafa Andi Civici
96 17.02.2020 27.02.2017 10.03.2020 1.085 22 Genti Shala Shpresa Becaj Valdete Hoxha
97 17.02.2020 03.09.2019 14.04.2020 167 57 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
98 17.02.2020 17.01.2020 09.03.2020 31 21 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
99 17.02.2020 18.09.2019 06.03.2020 152 18 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
100 17.02.2020 21.12.2019 24.02.2020 58 7 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
101 17.02.2020 14.10.2019 24.02.2020 126 7 Andi Civici Shkelqim Mustafa Genti Shala
102 17.02.2020 26.09.2017 24.02.2020 874 7 Andi Civici Shkelqim Mustafa Genti Shala
103 17.02.2020 14.01.2020 27.07.2020 34 161 Genti Shala Shkelqim Mustafa Andi Civici
104 17.02.2020 13.01.2020 10.03.2020 35 22 Genti Shala Shkelqim Mustafa Andi Civici
105 17.02.2020 13.01.2020 27.07.2020 35 161 Genti Shala Shkelqim Mustafa Andi Civici
106 17.02.2020 22.07.2019 21.02.2020 210 4 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
107 18.02.2020 30.07.2019 04.03.2020 203 15 Valdete Hoxha Artur Malaj Fatmira Hajdari
108 19.02.2020 21.10.2019 11.03.2020 121 21 Genti Shala Shkelqim Mustafa Andi Civici
109 19.02.2020 27.05.2019 24.02.2020 268 5 Andi Civici Shkelqim Mustafa Genti Shala
110 19.02.2020 23.10.2019 12.03.2020 119 22 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
111 19.02.2020 28.03.2019 27.02.2020 328 8 Shkelqim Mustafa Fatmira Hajdari Genti Shala
112 19.02.2020 26.12.2019 17.04.2020 55 58 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
113 20.02.2020 20.02.2020 25.02.2020 0 5 Maria Qirjazi Maria Qirjazi Maria Qirjazi
114 21.02.2020 19.02.2020 10.03.2020 2 18 Artur Gaxha Artur Gaxha Artur Gaxha
115 24.02.2020 23.05.2019 18.09.2020 277 207 Genti Shala Shkelqim Mustafa Andi Civici
116 24.02.2020 07.11.2016 11.03.2020 1.204 16 Genti Shala Andi Civici Shkelqim Mustafa
117 24.02.2020 09.05.2017 27.03.2020 1.021 32 Shkelqim Mustafa Andi Civici Genti Shala
118 24.02.2020 16.05.2017 12.03.2020 1.014 17 Shkelqim Mustafa Andi Civici Genti Shala
119 24.02.2020 16.05.2017 24.03.2020 1.014 29 Shkelqim Mustafa Genti Shala Andi Civici
120 24.02.2020 10.11.2017 14.04.2020 836 50 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
121 24.02.2020 27.11.2017 11.03.2020 819 16 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
122 24.02.2020 30.10.2018 11.03.2020 482 16 Andi Civici Genti Shala Shkelqim Mustafa
123 24.02.2020 21.01.2017 22.06.2020 1.129 119 Artur Malaj Maria Qirjazi Artur Gaxha
124 24.02.2020 14.10.2019 12.03.2020 133 17 Shkelqim Mustafa Andi Civici Genti Shala
125 26.02.2020 28.10.2016 10.03.2020 1.216 13 Genti Shala Andi Civici Shkelqim Mustafa
126 26.02.2020 12.10.2016 31.07.2020 1.232 156 Genti Shala Andi Civici Shkelqim Mustafa
127 26.02.2020 26.07.2019 31.07.2020 215 156 Fatmira Hajdari Andi Civici Valdete Hoxha
128 26.02.2020 04.05.2017 26.03.2020 1.028 29 Shkelqim Mustafa Andi Civici Genti Shala
129 26.02.2020 11.07.2019 12.03.2020 230 15 Shkelqim Mustafa Andi Civici Genti Shala
130 26.02.2020 07.02.2020 20.03.2020 19 23 Shkelqim Mustafa Andi Civici Genti Shala
131 26.02.2020 16.01.2019 29.09.2020 406 216 Shpresa Becaj Artur Malaj Fatmira Hajdari
132 26.02.2020 11.12.2019 02.06.2020 77 97 Artur Malaj Shpresa Becaj Fatmira Hajdari
133 26.02.2020 11.10.2019 28.04.2020 138 62 Andi Civici Artur Malaj Shpresa Becaj
134 26.02.2020 12.12.2018 22.06.2020 441 117 Artur Malaj Shpresa Becaj Fatmira Hajdari
135 26.02.2020 14.11.2018 22.06.2020 469 117 Artur Malaj Shpresa Becaj Fatmira Hajdari
136 26.02.2020 15.01.2018 22.04.2020 772 56 Valdete Hoxha Shpresa Becaj Fatmira Hajdari
137 27.02.2020 27.02.2018 28.02.2020 730 1 Elbana LLuri Elbana LLuri Elbana LLuri
138 27.02.2020 27.02.2018 28.02.2020 730 1 Elbana LLuri Elbana LLuri Elbana LLuri
139 02.03.2020 16.10.2018 30.07.2020 503 150 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
140 02.03.2020 25.11.2019 27.03.2020 98 25 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
141 02.03.2020 18.01.2018 30.07.2020 774 150 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
142 02.03.2020 14.11.2019 17.04.2020 109 46 Valdete Hoxha Asim Vokshi Ridvan Hado
143 02.03.2020 14.12.2018 29.09.2020 444 211 Shpresa Becaj Artur Malaj Fatmira Hajdari
144 02.03.2020 30.05.2018 27.07.2020 642 147 Shpresa Becaj Artur Malaj Fatmira Hajdari
145 04.03.2020 15.11.2019 30.07.2020 110 148 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
146 04.03.2020 23.12.2019 07.05.2020 72 64 H.M Shpresa Becaj Fatmira Hajdari
147 04.03.2020 13.04.2018 30.07.2020 691 148 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
148 04.03.2020 13.09.2017 30.07.2020 903 148 Fatmira Hajdari Valdete Hoxha Shpresa Becaj
149 04.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 0 1 Elbana LLuri Elbana LLuri Elbana LLuri
150 04.03.2020 14.05.2018 17.04.2020 660 44 Valdete Hoxha Asim Vokshi Ridvan Hado
151 04.03.2020 03.03.2020 09.03.2020 1 5 Elona Toro Elona Toro Elona Toro
152 04.03.2020 10.12.2019 22.04.2020 85 49 Valdete Hoxha Asim Vokshi Ridvan Hado
153 04.03.2020 27.11.2017 22.04.2020 828 49 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
154 04.03.2020 31.01.2020 02.06.2020 33 90 Artur Malaj Fatmira Hajdari Shpresa Becaj
155 04.03.2020 29.07.2019 29.06.2020 219 117 Artur Malaj Fatmira Hajdari Shpresa Becaj
156 04.03.2020 13.12.2016 22.04.2020 1.177 49 Valdete Hoxha Artur Malaj Fatmira Hajdari
157 06.03.2020 04.03.2020 09.03.2020 2 3 Artur Gaxha Artur Gaxha Artur Gaxha
158 06.03.2020 06.03.2020 10.03.2020 0 4 Elbana LLuri Elbana LLuri Elbana LLuri
159 09.03.2020 13.01.2020 18.01.2021 56 315 Genti Shala Zegjine Sollaku Shpresa Becaj
160 11.03.2020 10.03.2020 17.03.2020 1 6 Zegjine Sollaku Zegjine Sollaku Zegjine Sollaku
161 25.03.2020 10.01.2020 15.06.2020 75 82 Shpresa Becaj Artur Malaj Fatmira Hajdari
162 26.03.2020 24.03.2020 16.11.2020 2 235 Shpresa Becaj Artur Malaj Fatmira Hajdari
163 08.04.2020 16.01.2017 08.05.2020 1.178 30 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
164 08.04.2020 07.06.2019 26.10.2020 306 201 Artur Malaj Shpresa Becaj Genti Shala
165 08.04.2020 19.09.2019 22.07.2020 202 105 Shpresa Becaj Artur Malaj Fatmira Hajdari
166 08.04.2020 10.10.2017 24.04.2020 911 16 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
167 08.04.2020 19.07.2018 24.04.2020 629 16 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
168 15.04.2020 13.11.2019 05.05.2020 154 20 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
169 15.04.2020 12.12.2019 18.06.2020 125 64 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
170 15.04.2020 30.07.2019 30.04.2020 260 15 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
171 15.04.2020 04.12.2019 22.04.2020 133 7 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
172 22.04.2020 12.12.2019 05.05.2020 132 13 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
173 22.04.2020 20.11.2019 01.06.2020 154 40 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
174 29.04.2020 31.10.2019 27.07.2020 181 89 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
175 29.04.2020 21.04.2020 26.10.2020 8 180 Artur Malaj Shpresa Becaj Fatmira Hajdari
176 29.04.2020 11.07.2019 27.07.2020 293 89 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
177 29.04.2020 13.06.2019 14.05.2020 321 15 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
178 29.04.2020 17.01.2020 29.07.2020 103 91 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
179 29.04.2020 21.01.2019 27.07.2020 464 89 Shpresa Becaj Genti Shala Fatmira Hajdari
180 05.05.2020 05.05.2020 04.06.2020 0 30 Gramoz Levanaj Artur Gaxha Ridvan Hado
181 05.05.2020 06.12.2019 29.07.2020 151 85 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
182 06.05.2020 21.12.2019 30.07.2020 137 85 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
183 06.05.2020 06.11.2019 29.05.2020 182 23 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
184 06.05.2020 21.12.2019 29.05.2020 137 23 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
185 06.05.2020 26.04.2017 05.11.2020 1.106 183 Shpresa Becaj Artur Malaj Genti Shala
186 06.05.2020 15.11.2018 16.11.2020 538 194 Shpresa Becaj Artur Malaj Genti Shala
187 06.05.2020 31.01.2019 12.10.2020 461 159 Shpresa Becaj Artur Malaj Valdete Hoxha
188 13.05.2020 24.01.2020 11.06.2020 110 29 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
189 13.05.2020 16.07.2019 29.05.2020 302 16 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
190 13.05.2020 13.06.2017 29.06.2020 1.065 47 Artur Malaj Shpresa Becaj Artur Gaxha
191 13.05.2020 23.12.2019 24.07.2020 142 72 Shpresa Becaj Artur Malaj Fatmira Hajdari
192 13.05.2020 06.03.2020 26.10.2020 68 Artur Malaj Shpresa Becaj Genti Shala
193 13.05.2020 11.06.2019 10.07.2020 337 58 Shpresa Becaj Artur Malaj Genti Shala
194 14.05.2020 07.02.2020 03.07.2020 97 50 Shpresa Becaj Artur Malaj Shkelqim Mustafa
195 20.05.2020 03.09.2019 30.07.2020 260 71 Fatmira Hajdari Artur Malaj Shpresa Becaj
196 22.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 0 7 Elbana LLuri Elbana LLuri Elbana LLuri
197 27.05.2020 30.07.2019 302 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
198 27.05.2020 25.06.2019 18.06.2020 337 22 Valdete Hoxha Asim Vokshi Ridvan Hado
199 04.06.2020 03.06.2020 05.06.2020 1 1 Edlira Petri Edlira Petri Edlira Petri
200 17.06.2020 17.04.2020 61 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
201 17.06.2020 27.08.2019 15.10.2020 295 120 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
202 17.06.2020 29.10.2019 13.07.2020 232 26 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
203 17.06.2020 05.11.2019 06.07.2020 225 19 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
204 17.06.2020 23.01.2020 06.07.2020 146 19 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
205 17.06.2020 09.11.2018 26.05.2020 586 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
206 18.06.2020 02.05.2019 16.12.2020 413 181 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
207 24.06.2020 16.04.2020 09.10.2020 69 107 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
208 24.06.2020 07.11.2019 09.10.2020 230 107 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
209 24.06.2020 18.07.2019 03.07.2020 342 9 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
210 24.06.2020 29.04.2020 03.07.2020 56 9 Shkelqim Mustafa Genti Shala Artur Malaj
211 24.06.2020 12.02.2020 25.09.2020 133 93 Artur Malaj Genti Shala Shkelqim Mustafa
212 24.06.2020 22.06.2020 2 Zegjine Sollaku Zegjine Sollaku Zegjine Sollaku
213 25.06.2020 25.06.2020 01.07.2020 0 6 Elbana LLuri Elbana LLuri Elbana LLuri
214 29.06.2020 26.06.2020 01.07.2020 3 2 Elbana LLuri Elbana LLuri Elbana LLuri
215 06.07.2020 03.05.2019 07.10.2020 430 93 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
216 06.07.2020 18.01.2019 29.09.2020 535 85 Artur Malaj Genti Shala Shkelqim Mustafa
217 06.07.2020 14.12.2018 13.10.2020 570 99 Artur Malaj Genti Shala Shkelqim Mustafa
218 06.07.2020 21.02.2020 19.10.2020 136 105 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
219 06.07.2020 07.11.2019 24.07.2020 242 18 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
220 06.07.2020 23.12.2019 15.07.2020 196 9 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
221 08.07.2020 05.02.2020 01.09.2020 154 55 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
222 08.07.2020 05.05.2020 15.07.2020 64 7 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
223 08.07.2020 12.11.2019 09.10.2020 239 93 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
224 08.07.2020 16.01.2020 07.08.2020 174 30 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
225 08.07.2020 17.09.2019 25.09.2020 295 79 Artur Malaj Valdete Hoxha Genti Shala
226 08.07.2020 16.04.2020 15.07.2020 83 7 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
227 08.07.2020 21.02.2020 04.09.2020 138 58 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
228 08.07.2020 27.09.2018 17.08.2020 650 40 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
229 08.07.2020 06.09.2019 25.09.2020 306 79 Artur Malaj Shkelqim Mustafa Genti Shala
230 13.07.2020 13.07.2020 17.07.2020 0 4 Artur Kalaja Artur Kalaja Artur Kalaja
231 14.07.2020 14.07.2020 15.07.2020 0 1 Maria Qirjazi Maria Qirjazi Maria Qirjazi
232 15.07.2020 04.05.2020 09.10.2020 72 86 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
233 15.07.2020 14.01.2020 25.09.2020 183 72 Artur Malaj Shkelqim Mustafa Genti Shala
234 15.07.2020 16.10.2018 24.07.2020 638 9 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
235 15.07.2020 18.01.2017 17.08.2020 1.274 33 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
236 15.07.2020 09.06.2020 17.08.2020 36 33 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
237 15.07.2020 08.11.2019 29.09.2020 250 76 Artur Malaj Genti Shala Shkelqim Mustafa
238 15.07.2020 13.12.2019 30.09.2020 215 77 Shkelqim Mustafa Genti Shala Elona Toro
239 15.07.2020 02.07.2019 25.09.2020 379 72 Artur Malaj Genti Shala Shkelqim Mustafa
240 15.07.2020 30.01.2020 07.08.2020 167 23 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
241 17.07.2020 17.07.2020 21.07.2020 0 4 Maria Qirjazi Maria Qirjazi Maria Qirjazi
242 20.07.2020 11.06.2019 24.09.2020 405 66 Genti Shala Artur Malaj Shkelqim Mustafa
243 20.07.2020 25.10.2019 13.10.2020 269 85 Artur Malaj Genti Shala Shkelqim Mustafa
244 20.07.2020 27.12.2018 15.10.2020 571 87 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
245 20.07.2020 08.06.2020 25.09.2020 42 67 Artur Malaj Genti Shala Shkelqim Mustafa
246 20.07.2020 24.01.2020 15.10.2020 178 87 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
247 20.07.2020 11.02.2019 15.10.2020 525 87 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
248 20.07.2020 05.02.2020 15.10.2020 166 87 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
249 20.07.2020 14.02.2020 04.09.2020 157 46 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
250 20.07.2020 16.12.2019 04.09.2020 217 46 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
251 20.07.2020 19.03.2020 04.09.2020 123 46 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
252 21.07.2020 21.07.2020 28.07.2020 0 7 Gramoz Levanaj Gramoz Levanaj Gramoz Levanaj
253 22.07.2020 07.05.2020 18.09.2020 76 58 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
254 22.07.2020 09.02.2019 30.09.2020 529 70 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
255 22.07.2020 27.12.2019 05.10.2020 208 75 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
256 22.07.2020 30.08.2019 01.08.2020 327 10 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
257 22.07.2020 28.06.2019 04.09.2020 390 44 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
258 23.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 0 1 Elona Toro Elona Toro Elona Toro
259 24.07.2020 27.05.2020 08.10.2020 58 76 Artur Malaj Zegjine Sollaku Elbana LLuri
260 24.07.2020 12.09.2017 08.10.2020 1.046 76 Artur Malaj Zegjine Sollaku Elbana LLuri
261 13.08.2020 13.08.2020 01.09.2020 0 19 Edlira Petri Edlira Petri Edlira Petri
262 13.08.2020 07.08.2020 04.09.2020 6 22 Shkelqim Mustafa Genti Shala Artur Kalaja
263 10.09.2020 10.09.2020 15.09.2020 0 5 Maria Qirjazi Maria Qirjazi Maria Qirjazi
264 15.09.2020 03.09.2020 05.10.2020 12 20 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
265 16.09.2020 02.06.2020 05.10.2020 106 19 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
266 16.09.2020 06.12.2019 02.10.2020 285 16 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
267 16.09.2020 28.02.2020 05.10.2020 201 19 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
268 16.09.2020 10.03.2020 05.10.2020 190 19 Shkelqim Mustafa Genti Shala Asim Vokshi
269 21.09.2020 11.06.2020 04.11.2020 102 44 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
270 21.09.2020 08.04.2016 08.10.2020 1.627 17 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
271 21.09.2020 04.09.2019 29.10.2020 383 38 Genti Shala Shkelqim Mustafa Edlira Petri
272 21.09.2020 08.11.2019 09.11.2020 318 49 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
273 21.09.2020 06.01.2017 08.10.2020 1.354 17 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
274 21.09.2020 08.06.2017 08.10.2020 1.201 17 Valdete Hoxha Genti Shala Gramoz Levanaj
275 21.09.2020 23.07.2019 04.11.2020 426 44 Genti Shala Valdete Hoxha Asim Vokshi
276 21.09.2020 09.06.2020 05.10.2020 104 14 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
277 21.09.2020 14.01.2020 14.10.2020 251 23 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
278 22.09.2020 24.07.2019 27.10.2020 426 35 Asim Vokshi Ridvan Hado Elbana Lluri
279 23.09.2020 12.12.2019 27.10.2020 286 34 Genti Shala Valdete Hoxha
280 23.09.2020 22.07.2019 09.10.2020 429 16 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
281 23.09.2020 09.09.2019 14.10.2020 380 21 Valdete Hoxha
282 23.09.2020 27.05.2020 07.10.2020 119 14 Valdete Hoxha
283 23.09.2020 12.05.2020 07.10.2020 134 14 Valdete Hoxha Genti Shala
284 23.09.2020 11.06.2020 14.10.2020 104 21 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
285 23.09.2020 29.05.2019 05.10.2020 483 12 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
286 23.09.2020 17.07.2020 05.10.2020 68 12 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
287 25.09.2020 24.09.2020 29.09.2020 1 4 Maria Qirjazi Maria Qirjazi
288 28.09.2020 11.09.2019 11.11.2020 383 44 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
289 28.09.2020 17.01.2020 11.11.2020 255 44 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
290 28.09.2020 20.01.2020 20.10.2020 252 22 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
291 28.09.2020 23.01.2020 11.11.2020 249 44 Genti Shala Elbana Lluri Shkelqim Mustafa
292 28.09.2020 06.03.2020 11.11.2020 206 44 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
293 28.09.2020 10.12.2019 14.10.2020 293 16 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
294 28.09.2020 03.09.2020 05.10.2020 25 7 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
295 28.09.2020 31.10.2017 14.10.2020 1.063 16 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
296 28.09.2020 18.03.2020 02.12.2020 194 65 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
297 28.09.2020 10.06.2020 02.12.2020 110 65 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
298 28.09.2020 12.12.2016 02.12.2020 1.386 65 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
299 28.09.2020 21.06.2017 06.11.2020 1.195 39 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
300 28.09.2020 30.06.2020 04.11.2020 90 37 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
301 05.10.2020 22.04.2020 24.02.2021 166 142 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
302 05.10.2020 10.01.2020 14.10.2020 269 9 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
303 05.10.2020 29.03.2019 15.02.2021 556 133 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
304 05.10.2020 26.02.2019 15.02.2021 587 133 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
305 05.10.2020 11.09.2020 21.10.2020 24 16 Asim Vokshi Gramoz Velanaj Ridvan Hado
306 05.10.2020 06.12.2019 27.11.2020 304 53 Valdete Hoxha Asim Vokshi Ridvan Hado
307 05.10.2020 25.04.2019 15.02.2021 529 133 Genti Shala Gramoz Velanaj Maria Qirjazi
308 05.10.2020 04.05.2020 04.11.2020 154 30 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
309 06.10.2020 23.05.2019 27.10.2020 502 21 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
310 06.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 0 1 Elbana Lluri Elbana Lluri
311 06.10.2020 06.10.2020 08.10.2020 0 2 Maria Qirjazi Maria Qirjazi
312 07.10.2020 30.08.2019 27.10.2020 404 20 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Velanaj
313 07.10.2020 29.07.2019 27.10.2020 436 20 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Velanaj
314 07.10.2020 25.06.2019 15.02.2021 470 131 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
315 07.10.2020 13.12.2016 02.12.2020 1.394 56 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
316 07.10.2020 04.12.2019 04.11.2020 308 28 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
317 08.10.2020 11.09.2020 16.10.2020 27 8 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
318 08.10.2020 07.10.2020 22.10.2020 1 14 Edlira Petri Edlira Petri
319 08.10.2020 15.09.2020 19.10.2020 23 11 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
320 08.10.2020 23.03.2017 27.10.2020 1.295 19 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
321 08.10.2020 18.09.2020 19.10.2020 20 11 Elbana Lluri Elona Toro Zegjine Sollaku
322 12.10.2020 10.04.2020 05.11.2020 185 24 Asim Vokshi Gramoz Velanaj Ridvan Hado
323 12.10.2020 24.04.2020 20.10.2020 171 8 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
324 12.10.2020 06.07.2020 29.10.2020 98 17 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Velanaj
325 12.10.2020 20.01.2020 01.02.2021 266 112 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
326 12.10.2020 20.03.2017 1.302 Edlira Petri Artur Kalaja Elbana Lluri
327 12.10.2020 03.10.2019 04.11.2020 375 23 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
328 12.10.2020 29.03.2019 15.12.2020 563 64 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
329 12.10.2020 07.09.2020 12.02.2021 35 123 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
330 12.10.2020 08.10.2018 02.12.2020 735 51 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
331 12.10.2020 18.11.2019 05.11.2020 329 24 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
332 12.10.2020 19.06.2020 06.11.2020 115 25 Valdete Hoxha Asim Vokshi Shkelqim Mustafa
333 12.10.2020 19.05.2020 04.11.2020 146 23 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
334 12.10.2020 01.09.2020 04.11.2020 41 23 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
335 13.10.2020 19.06.2020 17.12.2020 116 65 Valdete Hoxha Elbana Lluri Elona Toro
336 14.12.2020 13.02.2020 24.02.2021 305 72 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
337 14.10.2020 13.10.2020 15.10.2020 1 1 Asim Vokshi Ridvan Hado Elbana Lluri
338 14.10.2020 22.05.2019 05.11.2020 511 22 Asim Vokshi Ridvan Hado Shkelqim Mustafa
339 14.10.2020 02.12.2019 02.12.2020 317 49 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
340 14.10.2020 17.01.2017 04.11.2020 1.366 21 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
341 15.10.2020 09.06.2020 21.10.2020 128 6 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
342 15.10.2020 12.07.2019 461 Edlira Petri Artur Kalaja Shkelqim Mustafa
343 19.10.2020 18.09.2020 12.11.2020 31 24 Gramoz Velanaj Valdete Hoxha Ridvan Hado
344 19.10.2020 30.06.2020 15.02.2021 111 119 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
345 19.10.2020 11.09.2020 29.10.2020 38 10 Ridvan Hado Gramoz Velanaj Asim Vokshi
346 19.10.2020 22.11.2018 12.11.2020 697 24 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
347 19.10.2020 01.11.2019 12.11.2020 353 24 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
348 20.10.2020 18.09.2020 30.10.2020 32 10 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
349 20.10.2020 06.12.2017 12.02.2021 1.049 115 Edlira Petri Maria Qirjazi Artur Kalaja
350 21.10.2020 17.06.2019 23.11.2020 492 33 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
351 21.10.2020 12.10.2017 12.11.2020 1.105 22 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
352 22.10.2020 04.09.2020 02.11.2020 48 11 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
353 22.10.2020 07.09.2020 03.11.2020 45 12 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
354 22.10.2020 05.11.2019 23.12.2020 352 62 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
355 26.10.2020 16.07.2019 19.02.2021 468 116 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
356 26.10.2020 19.11.2019 02.03.2021 342 127 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
357 26.10.2020 03.09.2020 05.03.2021 53 130 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
358 26.10.2020 08.03.2019 17.02.2021 598 114 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
359 26.10.2020 11.06.2020 15.12.2020 137 50 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
360 26.10.2020 01.11.2019 360 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
361 26.10.2020 10.04.2018 13.11.2020 930 18 Ridvan Hado Gramoz Velanaj Asim Vokshi
362 26.10.2020 11.06.2020 04.12.2020 137 39 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
363 26.10.2020 22.09.2020 17.11.2020 34 22 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
364 26.10.2020 13.12.2019 16.12.2020 318 51 Valdete Hoxha Ridvan Hado Asim Vokshi
365 26.10.2020 13.02.2020 256 Edlira Petri Shkelqim Mustafa Genti Shala
366 26.10.2020 26.10.2020 0 Zegjine Sollaku Zegjine Sollaku
367 26.10.2020 26.10.2016 19.02.2021 1.461 116 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
368 26.10.2020 30.06.2020 14.12.2020 118 49 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
369 27.10.2020 04.05.2018 02.11.2020 907 6 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
370 27.10.2020 29.10.2019 17.12.2020 364 51 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
371 27.10.2020 23.06.2017 29.12.2020 1.222 63 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
372 27.10.2020 31.08.2020 12.02.2021 57 108 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
373 28.10.2020 16.04.2020 02.12.2020 195 35 Valdete Hoxha Ridvan Hado Shkelqim Mustafa
374 28.10.2020 29.07.2019 02.12.2020 457 35 Valdete Hoxha Ridvan Hado Shkelqim Mustafa
375 28.10.2020 21.12.2018 16.12.2020 677 49 Valdete Hoxha Ridvan Hado Shkelqim Mustafa
376 28.10.2020 17.01.2019 02.12.2020 650 35 Valdete Hoxha Ridvan Hado Shkelqim Mustafa
377 28.10.2020 18.10.2018 09.12.2020 741 42 Asim Vokshi Edlira Petri Ridvan Hado
378 28.10.2020 28.10.2020 04.11.2020 0 7 Elbana Lluri Elbana Lluri
379 28.10.2020 30.07.2019 17.11.2020 456 20 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
380 28.10.2020 27.10.2020 1 Shkelqim Mustafa Shkelqim Mustafa
381 02.11.2020 19.05.2020 14.12.2020 167 42 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
382 02.11.2020 10.07.2017 25.02.2021 1.211 115 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
383 02.11.2020 21.04.2020 25.11.2020 195 23 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Velanaj
384 02.11.2020 23.07.2019 13.11.2020 468 11 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Velanaj
385 02.11.2020 27.07.2020 12.11.2020 98 10 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Velanaj
386 02.11.2020 17.01.2019 18.12.2020 655 46 Asim Vokshi Elbana Lluri Ridvan Hado
387 02.11.2020 02.06.2020 02.12.2020 153 30 Valdete Hoxha Genti Shala Zegjine Sollaku
388 02.11.2020 21.01.2020 15.12.2020 286 43 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
389 02.11.2020 04.02.2020 15.12.2020 272 43 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
390 02.11.2020 04.05.2020 02.12.2020 182 30 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
391 03.11.2020 16.10.2020 13.11.2020 18 10 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
392 03.11.2020 24.03.2020 12.02.2021 224 101 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
393 03.11.2020 23.09.2020 13.11.2020 41 10 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
394 03.11.2020 25.10.2019 23.12.2020 375 50 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
395 03.11.2020 05.06.2020 23.12.2020 151 50 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
396 03.11.2020 21.09.2020 29.12.2020 43 56 Maria Qirjazi Edlira Petri Artur Kalaja
397 04.11.2020 29.09.2020 26.11.2020 36 22 Ridvan Hado Maria Qirjazi Asim Vokshi
398 04.11.2020 25.02.2020 29.12.2020 253 55 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
399 04.11.2020 23.09.2020 17.11.2020 42 13 Ridvan Hado Valdete Hoxha Asim Vokshi
400 04.11.2020 09.07.2020 15.12.2020 118 41 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
401 04.11.2020 09.09.2019 02.12.2020 422 28 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
402 04.11.2020 30.06.2020 16.12.2020 127 42 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
403 04.11.2020 01.10.2019 16.12.2020 400 42 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
404 05.11.2020 05.11.2020 23.11.2020 0 18 Elona Toro Elona Toro
405 09.11.2020 18.09.2020 17.11.2020 52 8 Ridvan Hado Gramoz Velanaj
406 09.11.2020 11.02.2019 17.12.2020 637 38 Valdete Hoxha Genti Shala Edlira Petri
407 09.11.2020 11.09.2020 09.12.2020 59 30 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
408 09.11.2020 29.07.2019 09.12.2020 469 30 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
409 10.11.2020 23.12.2019 30.11.2020 323 20 Zegjine Sollaku Elbana Lluri Elona Toro
410 11.11.2020 26.06.2020 29.01.2021 138 79 Gramoz Velanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
411 11.11.2020 09.07.2019 29.01.2021 491 79 Gramoz Velanaj Asim Vokshi Ridvan Hado
412 12.11.2020 04.09.2020 09.12.2020 69 27 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
413 12.11.2020 22.01.2019 17.12.2020 660 35 Maria Qirjazi Artur Kalaja Edlira Petri
414 12.11.2020 01.02.2019 09.12.2020 650 27 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
415 12.11.2020 22.06.2020 23.12.2020 143 41 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
416 12.11.2020 30.12.2019 27.11.2020 318 15 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
417 12.11.2020 17.01.2020 27.11.2020 300 15 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
418 12.11.2020 03.05.2018 23.02.2021 924 103 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
419 13.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0 3 Artur Kalaja Artur Kalaja Artur Kalaja
420 13.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0 3 Elbana Lluri Elbana Lluri
421 13.11.2020 13.11.2020 17.11.2020 0 4 Valdete Hoxha Valdete Hoxha
422 16.11.2020 24.10.2017 03.12.2020 1.119 17 Ridvan Hado Gramoz Velanaj Asim Vokshi
423 16.11.2020 24.04.2019 10.12.2020 572 24 Gramoz Velanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
424 16.11.2020 16.11.2020 17.11.2020 0 1 Valdete Hoxha Valdete Hoxha
425 18.11.2020 14.12.2017 07.12.2020 1.070 19 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Velanaj
426 18.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 0 1 Elbana Lluri Elbana Lluri
427 18.11.2022 15.07.2020 09.12.2022 856 21 Asim Vokshi Gramoz Velanaj Ridvan Hado
428 19.11.2020 29.05.2020 10.12.2020 174 21 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
429 19.11.2020 19.11.2020 23.11.2020 0 4 Artur Kalaja Elona Toro Edlira Petri
430 19.11.2020 23.04.2019 02.12.2020 576 13 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
431 23.11.2020 04.02.2020 15.12.2020 293 22 Gramoz Velanaj Ridvan Hado Asim Vokshi
432 23.11.2020 18.02.2020 22.12.2020 279 29 Asim Vokshi Gramoz Velanaj Ridvan Hado
433 23.11.2020 10.03.2020 22.12.2020 258 29 Asim Vokshi Gramoz Velanaj Ridvan Hado
434 23.11.2020 11.06.2020 23.12.2020 165 30 Valdete Hoxha Asim Vokshi Genti Shala
435 23.11.2020 07.09.2020 04.12.2020 77 11 Valdete Hoxha Genti Shala Ridvan Hado
436 24.11.2020 05.11.2019 07.12.2020 385 13 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
437 24.11.2020 11.09.2020 07.12.2020 74 13 Elona Toro Elbana Lluri Zegjine Sollaku
438 11.11.2020 16.10.2018 26.11.2020 757 15 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Velanaj
439 25.11.2020 09.10.2020 23.12.2020 47 28 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Velanaj
440 25.11.2020 18.01.2018 22.12.2020 1.042 27 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
441 25.11.2020 06.06.2018 22.12.2020 903 27 Asim Vokshi Gramoz Velanaj Ridvan Hado
442 26.11.2020 04.09.2020 10.12.2020 83 14 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
443 01.12.2020 18.02.2020 16.04.2021 287 136 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
444 01.12.2020 17.06.2019 05.05.2021 533 155 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
445 01.12.2020 15.07.2020 29.12.2020 139 28 Zegjine Sollaku Valdete Hoxha Asim Vokshi
446 01.12.2020 08.10.2020 14.12.2020 54 13 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
447 01.12.2020 01.12.2020 03.12.2020 0 2 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
448 01.12.2020 30.08.2019 16.04.2021 459 136 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
449 01.12.2020 20.07.2020 22.12.2020 134 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
450 01.12.2020 27.07.2020 22.12.2020 127 21 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
451 01.12.2020 30.08.2019 30.12.2020 459 29 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
452 01.12.2020 06.02.2020 29.12.2020 299 28 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
453 01.12.2020 09.04.2020 29.12.2020 236 28 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
454 01.12.2020 19.06.2020 09.02.2021 165 70 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
455 01.12.2020 01.02.2019 669 Zegjine Sollaku Elona Toro Elbana Lluri
456 02.12.2020 10.05.2020 06.01.2021 206 35 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
457 02.12.2020 18.07.2019 16.12.2020 503 14 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
458 02.12.2020 16.01.2020 19.02.2021 321 79 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
459 02.12.2020 19.07.2018 06.01.2021 867 35 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
460 02.12.2020 08.04.2020 28.12.2020 238 26 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
461 02.12.2020 22.05.2017 1.290 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
462 02.12.2020 02.06.2020 22.12.2020 183 20 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
463 02.12.2020 14.04.2017 06.01.2021 1.328 35 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
464 02.12.2020 25.09.2017 23.12.2020 1.164 21 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
465 02.12.2020 02.11.2018 09.12.2020 761 7 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
466 02.12.2020 24.07.2020 29.12.2020 131 27 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
467 02.12.2020 16.05.2017 1.296 Valdete Hoxha Genti Shala Shkelqim Mustafa
468 04.12.2020 04.12.2020 14.12.2020 0 10 Elona Toro Elona Toro
469 07.12.2020 25.02.2020 23.12.2020 286 16 Ridvan Hado Asim Vokshi Gramoz Velanaj
470 07.12.2020 15.09.2020 24.12.2020 83 17 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
471 07.12.2020 03.09.2019 30.12.2020 461 23 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
472 09.12.2020 05.06.2019 16.04.2021 553 128 Genti Shala Shkelqim Mustafa Artur Kalaja
473 09.12.2020 18.01.2018 30.12.2020 1.056 21 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
474 10.12.2020 22.10.2019 08.01.2021 415 29 Maria Qirjazi Shkelqim Mustafa Artur Kalaja
475 10.12.2020 07.05.2019 14.12.2020 583 4 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
476 14.12.2020 12.10.2020 10.02.2021 63 58 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
477 14.12.2020 05.06.2020 28.12.2020 192 14 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
478 14.12.2020 17.04.2019 21.01.2021 607 38 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
479 14.12.2020 06.03.2020 28.12.2020 283 14 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
480 14.12.2020 02.07.2020 21.01.2021 165 38 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
481 15.12.2020 15.12.2020 24.12.2020 0 9 Gramoz Velanaj Gramoz Velanaj
482 15.12.2020 18.02.2017 18.12.2020 1.396 3 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
483 16.12.2020 28.04.2020 25.02.2021 232 71 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
484 16.12.2020 17.01.2020 06.01.2021 334 21 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
485 16.12.2020 31.07.2018 21.12.2020 869 5 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
486 16.12.2020 13.02.2019 21.12.2020 672 5 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
487 16.12.2020 11.09.2019 28.12.2020 462 12 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
488 16.12.2020 25.02.2020 295 Shkelqim Mustafa Genti Shala Valdete Hoxha
489 16.12.2020 09.07.2020 03.02.2021 160 49 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
490 16.12.2020 26.01.2017 29.12.2020 1.420 13 Asim Vokshi Ridvan Hado Edlira Petri
491 17.12.2020 15.09.2020 29.12.2020 93 12 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
492 17.12.2020 15.09.2020 28.12.2020 93 11 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
493 17.12.2020 02.10.2019 29.12.2020 442 12 Elbana Lluri Zegjine Sollaku Elona Toro
494 21.12.2020 16.12.2019 06.01.2021 371 16 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
495 21.12.2020 07.05.2020 228 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
496 21.12.2020 21.05.2020 21.01.2021 214 31 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
497 21.12.2020 10.04.2020 26.01.2021 255 36 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
498 21.12.2020 01.07.2019 539 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
499 21.12.2020 24.07.2020 06.05.2021 150 136 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
500 22.12.2020 23.01.2018 29.12.2020 1.064 7 Artur Kalaja Maria Qirjazi Edlira Petri
501 22.12.2020 12.05.2020 12.02.2021 224 52 Edlira Petri Artur Kalaja Maria Qirjazi
502 22.12.2020 26.02.2018 29.12.2020 1.030 7 Artur Kalaja Edlira Petri Maria Qirjazi
503 23.12.2020 23.12.2020 28.12.2020 0 5 Elbana Lluri
504 23.12.2020 17.03.2017 07.01.2021 1.377 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
505 23.12.2020 24.03.2017 07.01.2021 1.370 15 Asim Vokshi Ridvan Hado Gramoz Velanaj
506 23.12.2020 18.09.2020 30.12.2020 96 7 Asim Vokshi Gramoz Velanaj Ridvan Hado
507 23.12.2020 29.09.2020 07.01.2021 85 15 Asim Vokshi Gramoz Velanaj Ridvan Hado
508 23.12.2020 06.10.2020 19.01.2021 78 27 Gramoz Velanaj Asim Vokshi Ridvan Hado
509 24.12.2020 03.09.2020 06.01.2021 112 13 Elona Toro Zegjine Sollaku Elbana Lluri
510 28.12.2020 23.07.2020 15.02.2021 158 49 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
511 28.12.2020 24.01.2020 29.01.2021 339 32 Genti Shala Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha
512 28.12.2020 14.05.2020 25.01.2021 228 28 Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa Genti Shala
513 28.12.2020 29.10.2020 25.02.2021 60 59 Shkelqim Mustafa Valdete Hoxha Genti Shala
514 28.12.2020 03.10.2020 29.01.2021 86 32 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
515 28.12.2020 12.06.2020 05.05.2021 199 128 Genti Shala Valdete Hoxha Shkelqim Mustafa
Avg = 380,40 Avg = 45,99

 

Shënim metodologjik:

Tabela e mësipërme reflekton në rend numerik të dhënat gjyqësore të renditura sipas Numuratorit për Cështjet Penale të Themelit për vitin 2020, të administruar nga Gjykata e Apelit Tiranë.

Vargu numerik hapet me vendimin Nr.1, dt 13.01.2020 dhe mbyllet me vendimin nr.515, date 28 Dhjetor 2022.

Për 18 vendime gjithësej, në rregjistër (Numratori) nuk gjenden të pasqyruara të dhënat për datën e dorëzimit të disa vendimeve në sekretarinë gjyqësore. Konkretisht, këto janë vendimet me nr.192, 197, 200, 205, 212, 326, 342, 360, 365, 366, 380, 449, 455, 461, 467, 488, 498.